Kerkdiensten

 

 Om actuele dienst en eerder uitgezonden diensten te beluisteren klik hier

 

Zondag
6 juni

09.30 uur

Ds. P. Koeman, Barneveld
Bediening Heilig Avondmaal

Ps.   93: 1

 

18.00 uur

Ds. P. Koeman, Barneveld

Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Ps.   23: 1

 

Collecten:

Diaconie / St. Timon / Predikantsplaats

 

 

 

 

 

Zondag

13 juni

09.30 uur

Ds.P.J. den Admirant, Apeldoorn

Schoolkerkdienst

Ps.   87: 4

 

18.00 uur

Ds. A.A.W. Boon, Veenendaal

Ps.   96: 1

 

Collecten:

Kerkvoogdij / Predikantsplaats / Pastoraatsfonds

 

 

 

Zondag

09.30 uur

Kand. J.G. Blok, Randwijk

Ps.  87:  4

20 juni

18.00 uur

Kand. J.F. Leeflang, Veenendaal

Ps.  19:  1

 

Collecten:

Hospice de Wingerd / Predikantsplaats / Pastoraatsfonds

 

 

 

 

Zondag

09.30 uur

Dhr. A.M.K. Peters, Ederveen

Ps. 135: 2

27 juni

18.00 uur

Ds. H.I. Methorst, Apeldoorn

Ps.   87: 5

                  

Collecten:

Kerkvoogdij / Predikantsplaats / Pastoraatsfonds