Kerkdiensten meebeleven

 

   Klik hier voor de rechtstreekse uitzending.    
       

 

 Klik hier voor opgenomen uitzendingen.

 

 

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst.

Het is ook mogelijk om ook thuis aan de collecte mee te doen.

- Apostel app


- Bankrekeningen
U kunt uw gift overmaken op de volgende rekeningen.
College van Diakenen: NL61 RABO 0373 7102 75 onder vermelding van "Collecte"
College van Kerkrentmeesters:
NL19 RABO 0302 1001 99  t.n.v. Ned Herv Gem Elst Utr onder vermelding van "Collecte"