Disclaimer

 

Dank voor uw bezoek aan de website van de Hervormde Gemeente van Elst Utr. Dit is de disclaimer van www.hervormd-elst.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de Hervormde Gemeente, gevestigd in Elst Utr. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de website aan u aanbied.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust bij de Hervormde Gemeente van Elst Utr. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Hervormde Gemeente van Elst Utr. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

de Hervormde Gemeente van Elst Utr streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Alle door u verstrekte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Ons privacybeleid is op alle verstrekte (persoons)gegevens van toepassing.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. de Hervormde Gemeente van Elst Utr aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik via hyperlinks verwijs.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op mijn website: www.hervormd-elst.nl/AVG/disclaimer.html

AVG Status
Wilt u weten welke stappen Hervormde Gemeente van Elst Utr. heeft gezet om te voldoen aan de AVG wetgeving? Bekijk dit op onze AVG status pagina.