Orgel- foto's

 

Van het oude orgel is nog een foto bewaard gebleven welke vermoedelijk gemaakt is in 1947.

Het originele oude orgelfront werd omstreeks 1947 verwijderd en vervangen door een zogenaamd “schuttingfront” van zinken pijpen. Bij deze gelegenheid werd de orgelgalerij gewijzigd en het orgel een stukje naar voren geplaatst op een uitbouw in de galerij.

 

 

 

 

Omdat i.v.m. een verzakking van de orgelgalerij het orgel gedemonteerd moest worden en de Hervormde Orgelcommissie ter overweging had gegeven om over te gaan tot aankoop van een beter in de kerk passend historisch orgel heeft de kerkvoogdij besloten dat het Fonteyn & Gaalorgel na de restauratie van het kerkgebouw niet meer terug zou keren.

 

 

I

Zoals het in Bozum stond

Het orgel werd in februari 2002 door de fa. Kaat &Tijhuis te Kampen gedemonteerd en werd in november 2002 opgevolgd door een orgel dat in 1918 door de fa. Bakker en Timmenga is gebouwd voor de Gereformeerde kerk te Bozum (Friesland)

Dit orgel heeft een prachtige orgelkast met drie ronde torens en vlakke tussenvelden heeft prachtig houtsnijwerk.

 

Huidig in Hervormde gemeente van Elst (U) vanaf 2002