Zendingscommissie


 

logo GZB - Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

 

GZB-voorjaarscollecte:

Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop!

 

Op D.V. 7 maart a.s. houdt onze gemeente de GZB-voorjaarscollecte voor jongeren die uit Zuid-Soedan zijn gevlucht. Een deel woont in vluchtelingenkampen in Noord-Oeganda. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Sommigen gaan op zoek naar alcohol of drugs, stelen of sluiten zich aan bij bendes. Door trainingen kunnen deze jongeren beter voor zichzelf zorgen en een eigen bestaan opbouwen. Geef ook om deze jongeren!

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB daarbij helpt. Juist nu!

Zo steunt u het GZB-werk:

-       Maak uw gift over op het rekeningnummer van de diaconie:

            NL61 RABO 0373 7102 75 o.v.v. GZB.

-          Blijf ook bidden voor het zendingswerk.

 

 


 

Karsten en Irene

 

Beste mensen,
In deze MaandMini reflecteren we wat over de herrie om ons heen: wie oren heeft die hore ...

 

We vermoeden dat veel mensen in de wijk waarin we wonen allergisch zijn voor stilte. Geen enkele auto of motor rijdt door de straat zonder luidkeels te toeteren. In zekere zin verstandig, want de bestuurders van andere voertuigen kunnen zomaar zonder te kijken de straat opdraaien vanuit een van de vele piepkleine steegjes. De straat is ook de slaapplek voor honden, de kuierplaats voor loslopende koeien en, bij gebrek aan een stoep, ook de plaats waarlangs kleine kinderen lopen om voor hun moeder een boodschap te gaan doen. Autoriksja’s die vlak voor ons huis op klanten staan te wachten hebben vaak een leuk muziekje op om het wachten te veraangenamen. Personen met handkarren die plastic emmers verkopen en meerdere keren per dag langskomen spelen de hele dag een luid bandje af dat hun waren aanprijst. Op feestdagen (en die zijn er veel!) klinkt er muziek vanuit de vele tempels in de buurt.
Maar het meeste lawaai komt nog van de vele politieke toespraken die in de buurt gehouden worden. De straten zijn dan volgehangen met luidsprekers en tijdens onze wandelingen komen we geregeld in oorverdovend lawaai terecht. Gelukkig hangt er op dit moment geen luidspreker vlakbij ons huis en blijft het bij een dof geschreeuw dat we op sommige dagen constant op de achtergrond horen.

 

Over een paar maanden zijn de verkiezingen hier. Tot die tijd zullen we het schreeuwen blijven horen. Het lijkt er een beetje op dat de filosofie is dat wie het hardste schreeuwt  de verkiezingen zal winnen

 

Door de grote luidspreker op de fiets hoor je de verkoper al van

heinde en verre aankomen...

 

Hij zal geen ruzie maken en niet schreeuwen, op straat zal niemand zijn stem horen. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlam zal Hij niet doven, Hij zal recht doen aan wie onrecht is gedaan.’ (Jesaja 42: 3-4)
Wij zijn burgers van een koninkrijk van gerechtigheid, waar schreeuwende stemmen zullen verstommen, waar we in diepe stilte de adem inhouden in ontzag voor de enige Heerser, die niet afhankelijk is van verkiezingen, die geen parlement nodig heeft om hem te controleren en die door geen enkele macht afgezet kan worden. Wat kijken wij daar naar uit!

 

Laatste nieuws: Irene is zelf ook een 'hoorder" geworden: ze heeft zich aangemeld voor een studie theologie/bijbelwetenschappen via een Theologische Hogeschool in deze regio. Alles is digitaal en ze gaat het naast haar werk doen.

 

Om te danken en bidden

         We bidden om leiders die naar God luisteren en Zijn wil zoeken. 

         We danken voor de goede hoorders: de mensen in dorpen die de bijbelverhalen horen. Moge het vrucht dragen!

 

Sjalom, Karsten en Irene