Rond de diensten


 

Uitnodiging diensten november

Graag willen we u weer uitnodigen voor de diensten in november.

Gezien de ontwikkelingen zien we op dit moment geen ruimte om de afstandsregels nog meer los te laten. Daarom blijven we het aanmelden voor de ochtenddiensten hanteren. Dit kunt u doen bij de scriba, telefonisch of per mail.

In de avonddiensten bent u allemaal vrij om te komen, hiervoor willen we u ook van harte uitnodigen. Er is plek genoeg.

In beide diensten blijven de afstandsregels gewoon nog gehandhaafd, dat betekent dat de banken om en om gebruikt worden en er twee zitplaatsen tussen gezinnen/personen vrij blijven.

 

Afsluiting kerkelijk jaar

Zondag 21 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag valt n week voor het begin van Advent. Het kerkelijk jaar volgt a.h.w. het leven van Jezus. Het spreekt dus vanzelf dat een nieuw kerkelijk jaar begint met de verwachtingsvolle en hoopvolle tijd van Advent (de eerste van de vier adventszondagen is 28 november) en dat het oude kerkelijk jaar afgesloten wordt op de zondag daarvoor.

Het is de gewoonte in onze gemeente om op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar allen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen worden dan genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Voor deze dienst worden ook de nabestaanden van de overledenen uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Wij zijn ons bewust dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij u die, kortere of langere tijd geleden, een dierbare verloren heeft. Maar ervaring heeft geleerd, dat dit voor velen een waardevol moment is. Achter het noemen van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, maar kostbaar in Gods ogen. Het doet mensen goed, dat er binnen de kerkelijke gemeente ook ruimte is om verdriet te delen en ook de belofte van God dat Hij met ons meegaat, bemoedigt en troost. Wanneer na afloop van de dienst, waarin

ds. J.P. Nap hoopt voor te gaan, de namen zijn voorgelezen is er een moment van stil gedenken. Daarna zingen we van Psalm 103 de verzen 8 en 9.

 

Advent

Zoals hierboven al vermeld, is zondag 28 november de eerste van de vier adventszondagen. Deze zondag is tevens het begin van het nieuwe kerkelijk jaar.

De naam voor deze vier weken ‘advent’ komt van het Latijnse woord ‘adventus’. Dat betekent ‘komst’ of ‘eraan komen’. Letterlijk betekent advent dus ‘God komt naar ons toe’. Dat is wel een hele toepasselijke en ook mooie naam voor de periode die vooraf gaat aan Kerst. Maar, waarom deed God dat? Omdat zonder de komst van Jezus wij verloren mensen waren gebleven. Dankzij Zijn komst is er hoop voor de wereld.
Met advent kijken we naar de tijd die vooraf ging aan de geboorte van de Heere Jezus. Daarbij kunnen we denken aan de engel Gabril die aan Maria kwam vertellen dat ze een kind zou krijgen, aan de reis van Jozef en Maria naar Bethlehem of aan de geboorte van Johannes de Doper uit ouders (Zacharias en Elizabet) die er niet meer op gerekend hadden ooit nog ouders te worden. Hierin zien we iets van Gods plan met de wereld en met ieder mens afzonderlijk.

Eigenlijk leven we altijd in een adventstijd: als christenen verwachten we de wederkomst van Jezus! Daaruit volgt ook dat we altijd z moeten leven dat we Zijn wederkomst ook echt verwachten. Hij zegt Zelf dat Hij komt als een dief in de nacht. Het is dus duidelijk: laten we voorbereid zijn en zorgen dat we Jezus dan kunnen ontmoeten. Zien wij biddend uit naar Zijn komst?

 

Heilig Avondmaal 5 december

D.V. 5 december hopen we weer het Heilig Avondmaal met elkaar te mogen vieren. De omstandigheden zijn op dit moment nog wat onzeker, maar vooralsnog is het plan om het Heilig Avondmaal weer over de twee diensten verspreid te vieren.

Hierbij willen we de mensen op dezelfde wijze uitnodigingen zoals hierboven beschreven voor de diensten in november. Dat betekent dat er in plaats van maar 30 personen in de dienst, zoals met afgelopen keren met Heilig Avondmaal, nu wel 75 personen in de dienst aanwezig kunnen zijn. ’s Morgens wordt u nog wel gevraagd om u aan te melden, ’s avonds bent u vrij om te komen.

Via de afkondigingen zult u op de hoogte gehouden worden over de viering van het Heilig Avondmaal.

De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.