Rond de diensten


 

Heilig avondmaal

Op zondag 11 juni hopen we weer met elkaar de bediening van het Heilig Avondmaal te houden. Daarom is er de zondagochtend ervoor, 4 juni, een dienst ter voorbereiding. Na een lange tijd zullen we weer letterlijk met elkaar aan tafel aangaan. Hij nodigt u en jou uit aan Zijn tafel. Bent u, ben jij er ook bij?

 

Zondaarsgebed:

Heere, ik zag het bloed vergoten

Zo dikwijls op Uw tafel staan

Ik keek wat schuchter, daar Uw lichaam

Mij vragend was voorbij gegaan

 

Ik boog mijn hoofd maar naar beneden,

Daar ‘k daar door mijn schulden werd belaagd.

Het bracht daar scheiding in ons midden,

Het was van mij teveel gevraagd.

 

Uw stem had ik nog niet verstaan,

Ik kon niet drinken van de wijn.

Het is voor later Heere, ik kan niet,

Ik moet toch eerst de Uwe zijn?

 

Totdat de Heil’ge Geest ging spreken

Van de verzoening door Uw bloed

Uw genade kon ik niet meer missen,

Ik dankte Uw Naam, wat bleek U goed.

 

Nu breng ik steeds opnieuw mijn zonden,

Ik kom leeg terug, maar toch voldaan.

Ik buig mijn hoofd om U te danken

U bent mij niet voorbijgegaan….

 

Schoolkerkdienst

Op zondag 25 juni hopen we weer een schoolkerkdienst te houden. Thema dit keer zal zijn David. De kinderen van basisschool het Visnet zullen in de week voorafgaande aan de schoolkerkdienst, ook bij dit thema stil staan. We hopen weer dat veel kinderen in de dienst aanwezig zullen zijn!