Rond de diensten


 

Terugblik witte donderdag

Op Witte Donderdag is er een mooie bijeenkomst geweest onder leiding van dominee Wüllschleger. In de bijeenkomst is het gehele lijdensevangelie uit Markus 14 en 15 voorgelezen. De schriftlezing werd afgewisseld met samenzang en orgelspel. Witte Donderdag markeert het begin van het lijden van Jezus. Het was bijzonder en waardevol om zo met een grote groep stil te staan bij hetgeen Hij voor ons gedaan heeft. We willen dominee Wüllschleger hartelijk bedanken voor zijn aanbod om deze bijeenkomst bij ons te houden, de intensieve voorbereiding en het leiden van de bijeenkomst.

 

Hemelvaart

40 dagen na Pasen is het Hemelvaartsdag. Veel mensen vinden het fijn dat ze deze dag vrij zijn en gaan er graag op uit. Wat doen wij op deze dag? Hemelvaartsdag kan geen klein feest genoemd worden. Het is de dag waarop we herdenken dat de Heere Jezus werd opgenomen in de Hemel. De dag dat Jezus zijn Hemelse Troon besteeg. In Handelingen 1 vers 10 en 11 staat:

 

‘En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

 

De volgelingen van Jezus vragen zich verbluft af waar Jezus is gebleven. Dan zijn daar plotseling engelen naast hen, die zeggen, dat degene die zij hebben zien opvaren naar de hemel, op dezelfde wijze zal terugkeren. Dat is de hoop van het christendom: Jezus zal terugkomen. Hij is aan een werk begonnen, de aarde te bevrijden, en hij zal het afmaken: hij komt terug om de aarde te vervullen met gerechtigheid en vrede. Allen van harte uitgenodigd om op donderdag 26 mei feest met elkaar te vieren in de kerk.

 

Heilig avondmaal

Op zondag 29 mei hopen we weer met elkaar het Heilig Avondmaal te houden. De viering van het Avondmaal gaat op dezelfde manier als de laatste keer. Alle deelnemers aan het avondmaal mogen van gezin tot gezin naar voren komen om daar brood en wijn te pakken. Daarna zal de dominee het Avondmaal voortzetten en kan het brood en de wijn genuttigd worden. De bediening van het avondmaal zal alleen in de ochtenddienst plaatsvinden. Op zondag 22 mei is er in de dienst voorbereiding op het Avondmaal.

 

We hebben aan Uw tafel aangezeten,

U hebt ons Zelf genodigd, Heer, U gaf ons brood,

o nee, het was veel meer, dat U ons bood.

U gaf Uzelf, laat ons toch nooit vergeten,

hoe U Zich liet verbreken en verwonden,

voor onze zonden.

 

 

U hebt de beker aan ons doorgegeven,

gevuld met rode wijn, als een gedachtenis

aan ‘t bloed van U, dat eens vergoten is.

Wat een genade, Heer, wij mogen leven!

Omdat U voor ons lijden wild’ en sterven,

mogen wij eens het Koninkrijk beërven.

Het is zeer stil, we eten en we drinken,

indachtig aan wat U eens voor ons hebt gedaan.

Maar plotseling heft iemand een blij loflied aan,

dat weerklank in ons hart vindt en dan klinken,

ook onze stemmen tot Uw lof en eer:

Wij danken U, wij danken U, o Heer!

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor koffiekopjeKoffiedrinken

Iedere eerste zondagochtend van de maand is er na de dienst koffiedrinken in Pniël. Behalve als er op de eerste zondag de bediening van het Heilig Avondmaal is. Dan wordt het koffiedrinken doorgeschoven naar de tweede zondag van de maand. Zondag 5 juni is iedereen van harte uitgenodigd om na de ochtenddienst onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade met elkaar door te praten.