Rond de diensten


Start nieuwe jaar

Het nieuwe jaar is begonnen. Het jaar 2022 hebben we achter ons gelaten. De kerkdiensten die bij dit kerkblad horen bevatten geen bijzondere diensten. Dat maakt deze diensten echter niet minder belangrijk. Het is juist des te belangrijker om te beseffen hoe bijzonder het is dat we iedere zondag ongestoord kerkdiensten mogen houden. Op zoveel plekken is dat anders. We mogen God dankbaar zijn voor elke kerkdienst die Hij ons geeft. In verwondering mogen we iedere week Zijn woord horen. Als Gods kinderen hebben we elkaar nodig. Geloven is niet altijd makkelijk. Ieder heeft op zijn eigen manier te maken met twijfel, met beproevingen, met periodes waarin het moeilijk is om dicht bij God te blijven. Wat is het dan goed dat er dan geloofsgenoten zijn die je bemoedigen en vasthouden. En een ieder op zijn beurt mag getuigen van Gods liefde en een ander daarmee moed geven. Laten we hier in de kerkdiensten, in de activiteiten en in de persoonlijke contacten met elkaar vorm aan geven!