Puzzelpagina


 

Wit als sneeuw. Bijbelrooster over sneeuw in de Bijbel

www.bijbelsopvoeden.nl

  

 

Dag 1: Kleur van Gods grootheid. Lees Psalm 147 (of: 1-5 en 12-20). Wat zegt vers 16 over sneeuw? Wat leert ons dat over God

(vers 5)? Waaraan kun je dus denken als je sneeuw ziet?

 

Dag 2: Kleur van melaatsheid. Lees Numeri 12:1-13. Als je in de tijd van de Bijbel de ziekte melaatsheid kreeg, zag je er heel wit uit. Hoe wit (vers 10)? Waarom kreeg Mirjam deze ziekte (vers 11)? Wat was haar zonde (vers 2)? Waaraan kun je dus denken als je sneeuw ziet? Wat doet Mozes (vers 13)? Wat leert hij ons daarmee?

 

Dag 3: Kleur van reinheid. Lees Psalm 51:1-9. Welke kleur past bij David als hij dit gebed bidt? (zwart vanwege al zijn zonden). Wat bidt hij (vers 4)? Welke kleur past er dan bij David (vers 9)?

 

Dag 4: Kleur van vergeving. Lees Jesaja 1:1-4 en 14-18. Wat is er aan de hand met het volk IsraŽl (vers 4)? Aan welke kleur denk je bij de laatste woorden van vers 15? Wat betekenen deze woorden? Wat zegt Jesaja dat het volk moet doen (vers 16)? Wat zal de HEERE dan doen (vers 18)? Waar kun je aan denken als je sneeuw ziet?

 

Dag 5: Kleur van God de Vader. Lees DaniŽl 7:9-10 en 13-14. DaniŽl ligt op zijn bed. God laat hem zien wat er in de toekomst zal gebeuren en hij mag in de hemel kijken. We kunnen niet alles lezen wat DaniŽl ziet. Maar Wie ziet hij ook (vers 9)? Welke kleur valt DaniŽl op? Welke keur ziet hij nog meer (vers 9b-10a)? Hij ziet ook ontzettend veel engelen. Welke kleur hebben zij (zie MattheŁs 28:3)? Welke gebeurtenis ziet DaniŽl (vers 10b)? Wie is die andere Man Die hij ziet (vers 13-14)? Waarom heb je Hem nodig wil het goed met je zijn op de dag van de wederkomst?

 

Dag 6: Kleur van God de Zoon Lees Markus 9:2-8. Wat zien de discipelen dat er met de Heere Jezus gebeurt (vers 2b-3)? Welke kleur krijgt Hij (vers 3)? (Een volder is iemand die schapenwol schoonmaakt). Deze gebeurtenis was voor de Heere Jezus een voorbereiding op Zijn lijden en sterven. Wat leren de discipelen van deze gebeurtenis (vers 7)? In Openbaring 1 ziet Johannes de Heere Jezus in de hemel. Ook dan heeft hij het over wit als wol en als sneeuw. Wat leert het ons dat de Bijbel bij God (zowel de Vader als de Zoon) de kleur wit noemt? Waar kun je dus aan denken als je de witte sneeuw