Pastoraal


 

Huwelijksjubileum

Dit keer mogen we een bijzonder huwelijksjubileum van 65 jaar vermelden. We feliciteren dit echtpaar van harte! Gods nabijheid toegewenst voor de tijd die komt.

 

65 jaar getrouwd

6-12-2021

Fam. A. van Laar - Roks, Driftweg 8, 3921 DS Elst

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren.

Allemaal van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

 

Geb. datum:

Naam

10-11-1942

Mevr. M. van den Berg - van Dijk
Rijksstraatweg 232 3921 AN Elst

14-11-1944

Mevr. H.C. van Hattem - Stoffer
Veenendaalsestraatweg 1 B 3921 EA Elst

16-11-1929

Mevr. A.J. Nagel - Terschegget
Franseweg 18 3921 DH Elst

18-11-1941

Mevr. A. Rebergen - de Fluiter
Schoolweg 43 3921 CB Elst

18-11-1951

Dhr. P.F. Hasselaar
Prinsenweg 102 3921 DT Elst

20-11-1921

Dhr. A. van de Klift – kamer 249
Koenestraat 128 3958 XB Amerongen

01-12-1947

Dhr. J.W. Dijkhorst
Schoolweg 59 3921 CB Elst

01-12-1946

Dhr. A. Bosman
Schoolweg 87 3921 CC Elst

03-12-1937

Mevr. A. van Beek - Moes
Paardenkop 22 3922 GL Elst

04-12-1942

Dhr. S.J.J. Crone
Rijksstraatweg 12 3921 AJ Elst

05-12-1939

Dhr. G. Slotboom
Schoolweg 57 3921 CB Elst

10-12-1950

Mevr. G. van Apeldoorn - Terschegget
Irenestraat 10 3921 BJ Elst

 

 

100 jaar

 

Afbeelding met persoon, binnen, mensen

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Zoals u hiernaast kunt lezen hoopt de heer Anton van de Klift op D.V. 20 november a.s. zijn honderdste verjaardag te vieren. Het is uitzonderlijk dat iemand zo’n hoge leeftijd mag bereiken.

De heer Van de Klift heeft vrijwel zijn hele leven in Elst gewoond, maar is vorig jaar, na een kort verblijf in Wageningen, verhuisd naar ‘Elim’ in Amerongen. Hij heeft een veelbewogen leven gekend, maar heeft in alles mogen ervaren dat God steeds bij hem is geweest en dat nu nog is. Tijdens een bezoek kort geleden mocht hij daarvan getuigen met de woorden ‘de Heere is mijn Herder’.

Langs deze weg feliciteren wij hem van harte met zijn verjaardag en wensen hem de onmisbare zegen van deze Herder toe voor de tijd die komt.

 

Overleden

Op 23 september jl. is op de leeftijd van 90 jaar overleden de heer C.J. Looijen, De Postmeester 17, Amerongen. De begrafenis heeft plaatsgevonden op

30 september.

 

In het vorige kerkblad stond het 50-jarige huwelijksjubileum vermeld van de heer en mevrouw Koolma, Larekamp 24. Helaas hebben zij dit niet samen mogen beleven. Op 28 september is de heer A.  Koolma na een kortstondige ziekte op de leeftijd van 75 jaar overleden.

 

Op maandag 4 oktober is de heer J. Webbink, Irenestraat 84, plotseling overleden. Hij mocht de leeftijd van 93 jaar bereiken. De week voorafgaande aan zijn overlijden was hij nog in de kerk. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 11 oktober op de ‘De Larikshof’ in Rhenen.

 

Ook hebben we kennisgenomen van het overlijden van mevrouw A. van Nieuwamerongen, Irenestraat 92, op de leeftijd van 78 jaar.

 

We wensen alle nabestaanden van de hierboven genoemde leden van onze gemeente veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe bij het verwerken van dit verlies.
 

Meeleven

De heer J. Drost, het Bosje 13P, verblijft na zijn opname in het ziekenhuis voor verdere revalidatie in:

Expertisecentrum Mooi-Land, kamer 34,

Utrechtseweg 425

6865 CK Doorwerth.

Hij is de afgelopen periode sterk verzwakt en, mede gezien zijn leeftijd, is het een zware periode. Inmiddels mochten we vernemen dat het heel voorzichtig wat beter gaat. Nogmaals wensen wij hem veel sterke toe. Laten we hem als gemeente voortdurend in het gebed bij God opdragen.

‘Hij die op Gods bescherming wacht,

wordt door de hoogste Koning,

beveiligd in de duistere nacht.’