Op de hoogte

Als kerkelijke gemeente leven we graag mee in goede, minder goede tijden en bij (belangrijke) gebeurtenissen. Dat kan op verschillende manieren, door voorbede of dankzegging in een kerkdienst, een bezoek van de predikant of ouderling of alleen door meeleven van de ouderlingen, zonder concrete actie. Dit stemmen we graag met u of jou af. Om mee te kunnen leven, willen we u en jou vragen om de scriba hier per telefoon of mail over te informeren.