Pastoraal


 

Huwelijksjubilea:

25 jaar getrouwd

10-6-2023

Fam. J. de Heus - van Verseveld,

De Perken 2, 3956 VE Leersum

 

45 jaar getrouwd

16-6-2023

Fam. H.A. Timmer - van den Dikkenberg,

Zwijnsbergen 63, 3921 DW Elst

 

Verjaardagen

Hieronder vindt u de namen van gemeente-leden van 70 jaar en ouder die komende tijd hun verjaardag hopen te vieren.

Van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum:

Naam

07-6-1941

Mevr. H. Ursinus-Roseboom

Beatrixstraat 59 3921 BN Elst

09-6-1946

Mevr. M.L. van Rijn-Berkouwer

Houweg 40 3921 DB Elst

10-6-1950

Dhr. J. Pitlo

Molenweg 2 3922 GC Elst

12-6-1935

Mevr. S. Baar-van Soest

Schoolweg 108 3921 CH Elst

12-6-1944

Dhr. C. Henzen

Prinsenweg 46 3921 DT Elst

13-6-1948

Mevr. J.C. van Hal-van Neerbos

Irenestraat 24 3921 BJ Elst

14-6-1943

Mevr. A. van Doornspeek-Harmsen

Rijksstraatweg 192 3921 AM Elst

16-6-1939

Dhr. C.C. van den Berg

Rijksstraatweg 232 3921 AN Elst

18-6-1953

Mevr. J.A. Drost-van Ravestein

Irenestraat 82 3921 BK Elst

18-6-1938

Dhr. J. van Beek

Paardenkop 22 3922 GL Elst

20-6-1945

Mevr. G. van den Brink-Tollenaar

Rijksstraatweg 204 3921 AN Elst

20-6-1944

Mevr. N. Looijen

Tabaksweg 14 3921 CM Elst

23-6-1943

Mevr. T.J. Budding-Verheijen

Het Bosje 15 3921 EH Elst

24-6-1950

Mevr. G. Quint-Holleman

Christinastraat 41 3921 BS Elst

27-6-1948

Mevr. H. Bosman-Geurtsen

Schoolweg 87 3921 CC Elst

01-7-1953

Mevr. M. ter Haar-Ederveen

Woudweg 10 3921 CR Elst

Meeleven

Mevrouw Blankenstijn herstelt goed van de gebroken heup. Ze moet nog wel in het revalidatiecentrum van Charim in Veenendaal (De Engelenburgh, Kamer 14) verblijven.

 

Overlijden – Dhr. Frans Hoekstra

Wij ontvingen bericht van het overlijden van dhr. Frans Hoekstra, onder ons gewoond hebbend aan de Franseweg 4 in Elst (Utr.)

Op woensdag 10 mei jl. is br. Hoekstra in het Hospice “De Wingerd“ in Amerongen, waar hij de laatste weken van zijn leven verzorgd werd, overleden.

Hij mocht de leeftijd bereiken van 84 jaar.

Dhr. Hoekstra was meer dan 60 jaar getrouwd met Grada Hoekstra-van der Klift.

Een ernstige ziekte die hem twee jaar geleden trof veranderde, met name de laatste maanden, dramatisch van karakter. Waar eerder nog enige sprake van hoop was werd nu duidelijk dat zijn situatie uiteindelijk tot zijn sterven zou leiden.

Een diep verdriet is er gekomen in het leven van zijn vrouw en in de gezinnen van hun kinderen.

Wij denken aan de Heere Jezus, die weende toen Lazarus gestorven was, de broer van Martha en Maria. (Joh 11 : 35).

Hij kan ook nu troosten en bijstaan in dit gemis.

Hij heeft toen ook gezegd: "Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven al ware hij ook gestorven. (Joh 11 : 25).

Om dat geloof nu gaat het in ons aller leven.

Jezus Christus te kennen en lief te hebben.

Wij mochten bij zijn begrafenis stilstaan bij de woorden uit Johannes 14 vers 16: “Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid.”

Jezus zegt: “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe” - met andere woorden – Ik zal er zijn!

Op wo. 17 mei jl., heeft zijn begrafenis plaats gevonden op de Begraafplaats “Larikshof” na een rouwdienst in de aula aldaar.

De Heere sterke zijn vrouw, kinderen en familie met Zijn onmisbare nabijheid.

 

Ds. G.D. Hoff.