Meditatie


 

 

 

Speciaal voor jongeren

 

‘… en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden.’ (Spr. 8: 17b)                 

 

 

Spreuken 8 | Woorden van wijsheid, Christelijke citaten, Ware woordenWij weten natuurlijk niet hoeveel kinderen en jongeren wel eens in het kerkblad lezen. Deze meditatie is in elk geval in het bijzonder voor jullie bestemd. De tekst uit Spreuken 8 geeft dat tenminste duidelijk aan. Het gaat over mensen die de HEERE ernstig zoeken. In de Statenvertaling staat: ‘…die Mij vroeg zoeken’. Dat wil dus zeggen: niet aan het eind, maar ook aan het begin van je leven. In je jeugd.

 

De teksten die in het bijzonder kinderen en jongeren aansporen om de HEERE te leren kennen, horen we in de Bijbel veel vaker. Soms ook met een ernstige ondertoon, zoals in dat andere boek van Salomo: Prediker. ‘Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen…’ (Pred. 12: 1). Vrij vertaald: wees op tijd bezig met het zoeken van je Schepper, want er komen vast en zeker tijden in je leven, waarin je daarvoor geen gelegenheid meer zult hebben. Tijden, waarop je in beslag genomen zult worden door allerlei zorgen en beslommeringen. Of tijden, waarop je helemaal bezet zult zijn met ziekte, pijn of rouw. Ouderen weten daar soms alles van…

De tekst uit Spreuken 8 is net zo dringend als die woorden uit Prediker 12. De nadruk valt hier echter niet op de ernst van het zoeken van de HEERE, maar op de breedte en de rijkdom van de uitnodiging om tot Hem te komen. Wie dat vroeg leert doen – wie dat dan ook is – zál Hem vinden. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Zulke jongens en meisjes ‘zúllen Mij vinden’!

Het is goed erop te letten Wie hier precies aan het woord is. Ik had het tot dusver over ‘het zoeken van de HEERE’, maar de tekst zegt het eigenlijk nog iets anders. Volgens het begin van Spreuken 8 is ‘de Wijsheid’ aan het woord. De opperste Wijsheid roept alle mensen toe – en dus ook jonge mensen – om niet als een dwaas door het leven te gaan, maar om ware wijsheid te leren. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat werpt goede vrucht af, waar je heel je leven profijt van hebt. Een bijzonder beeld: de ‘Wijsheid’, die bij God vandaan komt, afgebeeld als een Persoon, Die tegen ons staat te roepen en ons uitnodigt tot een ‘wijs’ leven. De tekst wordt nóg meer bijzonder als we horen dat de meeste uitleggers in deze Persoon niemand minder dan de Heere Jezus herkennen! De Zaligmaker, van Wie Paulus trouwens later ook gezegd heeft dat Hij ons door God gegeven is tot ‘wijsheid’ (1 Kor. 1: 30). De Heere Jezus, Die je echt kan leren wat ‘wijsheid’ is, omdat Hij de hoogste Profeet en Leraar is.


En wat is dan echte wijsheid? Erkenning van je eigen dwaasheid en onkunde. Erkennen dat je zelf niet weet hoe je het leven dóór kunt en al helemaal niet hoe je het leven uit moet. Erkennen wat een dwaas leven het is als je van nature helemaal beheerst wordt door de zonde. En dan met al je dwaasheid en onverstand, zonde en schuld, vluchten naar de opperste Wijsheid. Vluchten naar de Heere Jezus, Die je wil leren ‘hoe je wandelen moet’ (Psalm 25).
Dat dat nodig is, zal je als jong lid van de kerk inmiddels wel begrepen hebben. Maar kan het ook? Wil de HEERE zo iemand als jou ontvangen? Wil Hij zo’n dwaas nog wijs maken? Wil Hij met eerbied gesproken de moeite nog nemen om je op Zijn school aan te nemen?
Wie je dan ook bent, zegt Christus in Spreuken 8: je bent bij Mij welkom. Hoe eerder, hoe liever. Want ‘wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden’. Hoor je de liefdevolle aandrang van Hem, Die niet wil dat je verloren gaat?
Stel dan niet uit tot morgen, wat vandaag moet gebeuren. En neem deze belofte er maar bij, als je in het gebed vraagt of de HEERE je wil bekeren. Leg je vinger er maar bij en wijs Hem maar op Zijn eigen Woord.
En bedenk: het is zo volstrekt terecht dat God via Zijn Zoon zegt dat Hij je vandaag wil hebben. Hij heeft je tenslotte Zelf gemaakt. Hij is het waard om heel je leven te krijgen, juist ook die eerste jaren ervan. Jaren, waarvan je later misschien zult zeggen – zoals zoveel ouderen zeggen – : het waren eigenlijk mijn mooiste, meest onbezorgde jaren (al geldt dat niet voor alle jongeren!). Maar wat zou het heerlijk zijn als je later ook zou mogen zeggen: het was juist zo’n heerlijke tijd, omdat ik toen de HEERE al mocht kennen! Elke dag zonder Christus is een verloren dag. Elke dag mét Christus is een kostbare dag. Kostbaar, ook in de ogen van je Schepper.