Meditatie


De vakantieperiode is weer afgelopen en daarmee staat het winterwerk voor de deur.
Alle activiteiten waarin we als gemeente elkaar mogen ontmoeten, mogen bemoedigen en waarin we mogen leren gaan weer van start.
Een tijdje geleden hebben we een enquête op de mat gekregen waarin we konden aangeven hoe we de toekomst van onze gemeente voor ons zien. Hoe we willen dat er onder andere invulling gegeven wordt aan alle activiteiten en wat voor kerk wij willen zijn.

Om antwoord te geven op deze vraag kijk ik graag naar de vroege christengemeente uit Handelingen 2. In vers 42 lezen we:

 

“En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.”

 

De mensen bleven trouw in de leer van de apostelen.
In onze gemeente neemt het onderwijs ook een belangrijke plaats in.
We mogen op allerlei manieren meer kennis opdoen: in de dienst op zondag, op catechisatie, met de Bijbelstudie-groep, met kring en op alle clubs.
In onze maatschappij, waarin het helaas niet meer zo vanzelfsprekend is om te geloven, is het belangrijk om meer te leren over God en het geloven in Hem. Hierdoor kunnen we dan ook omgaan met allerhande moeilijke vragen die op ons afkomen.

Door onze plek in de maatschappij in te nemen met een duidelijk beeld van ons christen-zijn kunnen wij ook naar buiten toe een licht zijn en mensen nieuwsgierig maken naar onze God.

 

En in deze gemeente, waarin we met elkaar meer mogen leren over God, zijn we met elkaar verbonden in het breken van het brood en in de gebeden.

Naast dat we meer mogen leren samen, mogen we ook met elkaar het avondmaal vieren om stil te staan bij het offer dat Christus voor ons bracht.
Het is bijzonder om als gemeente dit sacrament met elkaar te kunnen delen.

Tevens mogen we zowel de fijne als de moeilijke dingen die we meemaken samen als gemeente in de dankzegging en voorbede opdragen aan God en elkaar zo ook bijstaan in bemoediging en medeleven.
We kunnen het gemeenteleven zo ook meebrengen naar huis en thuis doen delen in ons gebed.
Het delen van deze dingen zorgt voor een onderlinge verbondenheid die ons als gemeente geestelijk ook doet groeien.

 

We weten nog niet wat het komende seizoen allemaal gaat brengen en hoe onze gemeente er in de toekomst uit komt te zien, maar laten we deze tekst in ons achterhoofd houden.
Zo mogen we met elkaar verbonden zijn en elkaar opbouwen tot groei van Gods gemeente in Elst.

 

Henk Boon