Meditatie


 

Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere

 

Vakantietijd

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. Hopelijk hebt u weer nieuwe krachten opgedaan!  De tekst boven deze meditatie komt uit Romeinen 14. In de Romeinenbrief zijn twee delen te onderscheiden, het eerste handelt over de leer en het tweede over de dagelijkse praktijk vanuit de leer.

 

Gericht op Hem

De Heere roept door middel van Paulus op om veranderd te worden in je gezindheid. Een totale verandering van je gezindheid. Dit betreft je hele denken en handelen vanuit je hart. Als we door de Heere Jezus zijn gered dan leven we niet meer voor onszelf. Dan staan we ook binnen de gemeente en de samenleving niet meer met onszelf in het middelpunt maar zijn we op de Heere gericht. Dit gericht zijn op de Heere heeft resultaat. Er komt oog voor de ander.

 

Bestemming

Het nieuwe kerkelijke seizoen begint weer. Ik wil u en jou de volgende vraag stellen: bent u van de Heere? Heeft u hier zekerheid over? Dit is belangrijk! Dan weet je Wie je bestemming is en waar je naar onderweg bent.
 

Streven naar eenheid

Wat opvalt in de hoofdstukken 12-15 is dat Paulus de gelovigen oproept om waardig te wandelen. Zoek de eenheid van de gemeente, heb oog voor elkaar en wees nederig. Samengevat: zie op Christus en leef vanuit Hem. Dit is ook de oproep die ik aan u en aan mezelf wil meegeven. Wees als gelovige op de Heere Jezus gericht tot eer van de Vader. Zie om naar de medegelovigen. Zoek elkaar op; bemoedig elkaar. Vraag de jongeren hoe het met ze gaat, wat ze op catechisatie te horen krijgen en wees zo tot een zegen!

 

En als je dit leven met de Heere Jezus niet kent… Hij is het Leven. Hij wil u en jou nog steeds met Zijn Heilige Geest vervullen. Dat kan Hij nu doen terwijl u dit leest. Ga dan tot Hem.

 

Hans van Veldhuijzen