Meditatie


 

Weer naar huis

Waar denkt u aan bij dit onderwerp? Ik  denk zelf aan iemand die op vakantie is geweest en weer naar huis gaat. Als diegene dan de kerktoren ziet aan de Rijksstraatweg of een ander gebouw, dan weet diegene: ik ben weer thuis.
Weer naar huis. Als mensen zijn we allemaal op reis. We weten dat we vroeg of laat de levensadem zullen uitblazen en dan tot onze Schepper zullen gaan. De Bijbel zegt dat iedereen die in de Heere Jezus gelooft, het eeuwige leven heeft, diegenen komen thuis.
De Heere Jezus is na een verblijf van ruim drie jaar op aarde ook weer naar huis gegaan. Zijn huis waar de Vader Hem naartoe trok en op Hem wachtte. Het Vaderhuis waar veel woningen zijn en waar Hij plaats zal maken voor ons (Johannes 14:2).

 

Iedereen die in de Heere Jezus gelooft leeft op aarde met heimwee in zijn of haar hart. Heimwee naar het Vaderhuis. Ten diepste: heimwee naar het zijn bij Christus. Kent u die heimwee ook?

Het kan zijn dat u veel zegeningen hebt in uw leven. Werk, gezondheid, een gezin, familie. En toch vanbinnen die stille heimwee. Heimwee naar het vervult zijn met Christus. De Heere Jezus heeft dan een bemoediging voor u. Hij en Zijn Vader hebben de Trooster naar u toegestuurd. Deze zal in de leerlingen van Christus wonen (Johannes 14:17). Dat is het heerlijke van Pinksteren. Een Vader boven Zijn Kinderen, een Zoon die voor ons bidt bij Zijn Vader, de Heilige Geest als Trooster in de gelovigen.

 

Een kind van de Heere is dus nooit alleen. Diegene weet: eens komt de dag, dan zal ik de Heere Jezus zien. Hier op aarde kun je soms al zo vol van de Heere Jezus zijn door het werk van de Heilige Geest, maar dan zal het voor altijd zijn en perfect. Geen zonde meer, geen pijn meer, geen rouw meer. Dan zijn we thuis.

 

Ik wil u een vraag stellen: Heeft u een Thuis? Ieder mens heeft een ziel en zal voor altijd leven. Maar de Heere Jezus is heel duidelijk geweest. Alleen degenen die in Hem geloven zullen het eeuwige leven beërven. Diegenen komen thuis. Als u niet in Hem gelooft als uw persoonlijke Redder dan zult u voor altijd buiten staan in de buitenste donkerheid. Dan zul je voor eeuwig dak- en thuisloos zijn.

 

Vlucht daarom tot de Heere Jezus. Zijn Geest werkt nog! Hoor Hem roepen: “ Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30). Welkom bij Christus, vermoeide reiziger. Welkom Thuis! Lof zij de Drie-enige God. Nu en voor altijd!

 

Hans van Veldhuijzen