Meditatie


 

Tussen Pasen en Hemelvaart

 

bijbel2En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft.

Johannes 21: 25a

 

 

Het is een stille tijd, zo tussen Pasen en Hemelvaart. De eerste zondagen na Pasen horen we nog wel preken over de Emmaüsgangers of over de verschijning van Jezus aan Thomas en Petrus. Maar... er volgen nu eenmaal meer zondagen vóór Hemelvaartsdag. En net als de discipelen in die tijd weer gaan vissen en ander werk opnemen, hebben wij in de kerk de neiging om maar weer de oude draad op te pakken. Want veertig dagen... dat is bijna zes weken!

 

En over die zes weken hult de Bijbel zich voor het grootste deel in stilzwijgen. Toch is er wel wat gebeurd. Er is zelfs heel veel gebeurd! De Heere Jezus heeft zich na Zijn lijden vaak vertoond aan de discipelen. De evangelist Johannes heeft er nog het meest over geschreven, al is het maar een fractie van wat het geweest zal zijn. Deze zes (voor ons zo stille) weken waren voor de discipelen heel belangrijk. Daarna zouden ze namelijk er op uit worden gestuurd om alle volken te leren wat Jezus hen geboden had. Wat in de stilte tussen Pasen en Hemelvaart is opgebouwd en uitgegroeid, wordt door de storm van de Heilige Geest vervolgens meegenomen en verspreid over heel de bewoonde wereld.

Petrus en Johannes bijvoorbeeld verkondigen vrijmoedig de levende Christus. Iets wat hen duur komt te staan. Er volgen arrestaties, maar ze gaan gewoon verder met de boodschap uit te dragen. Ook de andere discipelen trekken de wereld in om de blijde boodschap van het evangelie te verkondigen. Het onderwijs dat de Opgestane hen meegaf heeft hen vrijmoedigheid gegeven door de werking van de Heilige Geest. Daarover is het dus gegaan, die zes weken, tussen de Heere Jezus en Zijn discipelen. Ze moesten weten wat ze te verkondigen hadden, want nu moesten zij het verkondigen.

 

Na de Hemelvaart van de Heere Jezus werden de discipelen predikers en leraars. Zoals de Vader Zijn Zoon gezonden heeft om de blijde boodschap te verkondigen van het komende koninkrijk der hemelen, zo zendt Hij vervolgens Zijn discipelen, met diezelfde boodschap. Het koninkrijk der hemelen kom je alleen binnen via de weg die door de apostelen is gewezen: namelijk via geloof in Jezus Christus. Die bindende en beslissende boodschap van het evangelie is in de stilte van die zes weken uitgegroeid en uitgehard. En straks komt de storm van de Heilige Geest en brengt deze boodschap overal, ook bij ons. Het zijn dus niet zomaar wat stille weken tussen Pasen en Hemelvaart. Jezus Christus bereidt Zijn discipelen voor op hun uitzending na Pinksteren.

 

En nu de vraag naar ons vandaag. Wat staat ons te doen tussen Pinksteren en de tweede komst van de Heere Jezus? Wij worden opgeroepen om het Koninkrijk van God te zoeken en de komst van Hem te verwachten die aanstaande is. Bij Hem is het ware leven te vinden en door geloof in de Gekruisigde en de Opgestane breekt voor de gelovige de toekomst open. Want... het is Pasen geweest. Jezus Christus leeft! En een ieder die in Hem gelooft zal met Hem leven...

Nu en tot in eeuwigheid!

 

 

Ds. J. van Rumpt