Meditatie 

 

 

 

 

 

En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.

Exodus 12:12b

 

bijbel2Het slavenbestaan van IsraŽl is bijna ten einde. De laatste plaag zal de farao op de knieŽn brengen. IsraŽl mag een nieuwe toekomst tegemoet gaan. De dood van de eerstgeborenen brengt nieuw leven in het bestaan van de IsraŽlieten. In de oordelen over Egypte heeft de HEERE de macht van Egypte een vernietigende slag toegebracht. Het woord plagen kan ook vertaald worden met slagen. Het zijn oordelen die de machten in Egypte op de knieŽn brengen.

 

Het oude Egypte kende veel goden. In de plagen die het land teisterden worden de goden en machten van Egypte getroffen, aldus Exodus 12:12. De Nijl was de levensader van het land. De god Khnum zorgde voor de vruchtbaarheid van de Nijldelta en de godheid Hapi staat voor de geest van de Nijl. De godin Heket werd voorgesteld met een kikkerkop of soms helemaal afgebeeld als kikker. Bes is de beschermer tegen onder andere insecten enzovoort. In de plagen of slagen worden de goden van Egypte geoordeeld en zo wordt de bevrijding werkelijkheid. IsraŽl was immers in Egypte en daarmee aan haar machten onderworpen. Jezus lijkt hiernaar te verwijzen wanneer hij in discussie met de schriftgeleerden aangeeft dat niemand het huis van een sterke kan binnenkomen als hij niet eerst de sterke gebonden heeft (Mt.12:29).

 

Het boek Openbaring heeft veel overeenkomsten met de exodus van IsraŽl. De oordelen die over de wereld gaan, zoals beschreven in het laatste bijbelboek, lijken in sommige opzichten op de plagen van Egypte. In Openbaring 15:1 staat dat met de laatste zeven plagen een einde gekomen zal zijn aan de toorn van God. Na de overwinning van de goden van deze wereld, na de definitieve nederlaag van de satan, zal een nieuwe werkelijkheid aanbreken.

 

In deze coronatijd staat het bijbelboek Openbaring in de belangstelling. Geeft het boek aanwijzingen voor onze tijd? Bevinden we ons in de eindfase van de wereldgeschiedenis? Volgens de schrijver van de HebreeŽnbrief is de periode van ‘het laatste van de dagen’ aangebroken met de komst van Jezus Christus (Hebr.1:1). En ook Petrus vermeldt in zijn ‘Pinksterpreek’ dat met de uitstorting van de Geest de laatste fase van de wereldgeschiedenis een feit is (Hand.2:17).

 

Voordat het Koninkrijk van God zal doorbreken in onze wereld, zullen de goden van deze wereld geoordeeld worden. Dit lijkt de boodschap van het boek Openbaring te zijn. De geschiedenis van IsraŽl in Egypte lijkt model te staan voor de grote geschiedenis van onze wereld. Voordat de ultieme bevrijding aanbreekt, zullen we losgemaakt worden van alle machten en krachten van onze tijd. Wat dat betreft drukt het coronavirus ons met harde hand op het feit dat de god die maakbaarheid heet uiteindelijk beperkte macht heeft. We leefden alsof we alles onder controle hadden. De statistieken en modellen boden ons vertrouwen en groei was de heilsweg. Maar een virus dat niet eens met het blote oog waarneembaar is, blijkt in staat onze hele samenleving te ontwrichten.

 

Ook op het persoonlijke vlak kunnen we gebonden zijn aan machten. Het zijn misschien geen goden van hout en steen, maar de ideeŽn erachter zijn nog altijd springlevend. MateriŽle welvaart biedt zekerheid voor de toekomst, gezondheid wordt door velen aanbeden. Het zijn allemaal gaven van onze God, maar we kunnen ze zomaar tot afgoden verheffen. Om bevrijd te leven, moeten we soms eerst losgemaakt worden van ‘goden’ die ons in de greep houden. Misschien goed om aan het begin van het nieuwe jaar hier stil bij te staan. Waar zijn wij aan gebonden? Waar zitten wij aan vast?

 

Als gelovigen zien we uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De Joodse traditie beschrijft dat voordat de nieuwe wereld aanbreekt, diezelfde wereld door de geboorteweeŽn heen moet gaan. Dit is niet de meest aangename fase, het geeft moeite en pijn. En naarmate de geboorte dichterbij komt, worden de weeŽn heviger. De weeŽn zijn een teken dat het nieuwe leven eraan komt. ‘Kijk dan omhoog’, zegt Jezus, ‘en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.’ We hoeven niet bang te zijn want al de verdrukkingen moeten gebeuren, zegt Hij.

 

Laat al de stromen vrolijk zingen,
De handen klappen naar omhoog;
't Gebergte vol van vreugde springen
En hupp'len voor des HEEREN oog:
Hij komt, Hij komt, om d' aard' te richten,
De wereld in gerechtigheid;
Al 't volk, daar 't wreed geweld moet zwichten,
Wordt in rechtmatigheid geleid.
(Ps.98:4 berijmd)

 

Anneke van Maanen