Meditatie


 

Een heilig volk voor de HEERE

 

 

“Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God.”

bijbel2Deuteronomium 7: 6a  

 

Deze woorden klinken ons aan het begin van dit nieuwe jaar tegemoet. Mozes geeft IsraŽl nauwkeurige voorschriften voor het leven in het beloofde land, te midden van de andere volken.

Het moet ons wel opvallen hoe radicaal hij spreekt.

Allereerst moeten de volken die het land eerst bewoonden, worden verbannen.

Er mag geen verbond met hen worden gesloten!

Vervolgens mag IsraŽl zich met de overwonnen volken niet vermengen. IsraŽls zonen mogen geen heidense vrouwen nemen en IsraŽls dochters mogen niet uitgehuwelijkt worden aan heidense jongens.

Waarom niet?

Is het volk van de Heere beter dan elk ander volk?

Nee, dat bewijst de praktijk van het leven wel.

Het antwoord vinden wij in de bovenstaande tekst. “Want u bent een heilig volk!”

Dat is de hoogspanning waaronder IsraŽl, en ook wij, die in deze tijd leven, worden gesteld.

Een heilig volk voor de Heere, uw God.

 

Dat woord ‘heilig’ klinkt ons misschien vreemd in de oren.

Bent u heilig, of ben ik heilig?

Jazeker …, althans zo staat het in het Doopformulier: ‘Of gij niet bekent dat uw kinderen in Christus geheiligd zijn?’

Dat betekent niet: zonder zonde, volmaakt, maar dat betekent wel: u bent afgezonderd, apart gezet voor de Heere en Zijn dienst.

Wij zijn als gemeente apart gezet in deze wereld, afgezonderd tot de dienst aan de Heere.

Wel in de wereld staan maar niet van de wereld zijn.

Dat is het geheim van de gemeente die gemeente van God is.

 

Nu is dit een hoogspanning waarin geen mens het in eigen kracht kan uithouden.

Het is een geheim dat wij leren in een weg van navolging van de Overste Leidsman en Voleinder van het geloof.

Wie ingeŽnt is in de Wijnstok, draagt in zijn of in haar leven ook vrucht. Is het aan ons, als gemeente van de Heere die te Elst is, te merken dat wij een heilig volk zijn?

Dat er een scheiding loopt tussen kerk en wereld?

Dat wij er een andere levensstijl op na houden, een ander doel voor ogen hebben, een andere toekomst mogen delen?

Nee, niet omdat wij ons beter voelen dan iemand die de Naam van Christus niet kent of niet erkent, of van iemand die niet in de dienst van de Heere staat of wil staan.

Maar omdat de Heere ons apart gezet heeft.

En dŠŠr moeten wij ernst mee maken.

Is Christus het geheim van ons gemeente-zijn?

Hebben wij Hem nodig gekregen als de Zaligmaker van ons leven?

Pas dan zijn we werkelijk gemeente van Christus in de diepe zin van het Woord.

Als er iets nodig is in onze huidige tijd, dan is het toch wel dat er een goed getuigenis van ons uitgaat.

Jonge mensen zoeken naar echtheid en warmte en zij hebben behoefte aan christenen met een warm hart voor de Heere en Zijn dienst en voor de naaste.

Laat het ons gebed maar bij voortduring zijn, ook in dit nieuwe jaar:

 

Geheiligd word’ Uw naam; ai geef,

Dat elk, waar hij op aarde leev’,

Die Vadernaam erkennen moog’,

Uw deugden roeme hemelhoog;

Dat elk, als kind, aan U gelijk’,

En in zijn doen Uw beelt’nis blijk’.

 

Amen.

 

Ds. G.D. Hoff.