Kringwerk

 

Zondagavondbijbelkring

Bij verschijnen van dit kerkblad heeft de eerste kringavond van dit jaar al plaatsgevonden. Op 13 december hebben we, in verband met de adventstijd, met elkaar nagedacht over de lofzang van Maria. Op 8 januari zijn we verdergegaan met Genesis, inmiddels zijn we bij hoofdstuk 4 aangekomen. De eerstvolgende kring vindt plaats op zondag 12 februari bij de familie van den Oosterkamp jr. Larekamp 6. Van harte welkom!