Kringwerk

 

Ouderenmiddagen 2020 / 2021

In het kerkblad van september, zo aan het begin van het winterwerkseizoen, heb ik een oproep gedaan. Deze oproep was gericht aan de ouderen van de gemeente of zij misschien suggesties hadden om in de coronatijd elkaar te kunnen ontmoeten en in welke vorm wij elkaar dan eventueel zouden kunnen ontmoeten. Er zijn weinig reacties geweest. Maar uit de weinige reacties begrijp ik dat er wel behoefte is, maar dat velen niet durven. Dat is goed te begrijpen.

Concreet betekent dit dat, zoals het er nu naar uitziet, er voorlopig geen ouderenmiddagen zullen zijn dit seizoen. Ook lijkt het allemaal voorlopig niet meer ‘normaal’ te worden. Erger nog, de regels zijn in oktober alleen maar aangescherpt.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om al de ouderen in de gemeente in deze extra eenzame tijd Gods zegen toe te wensen.

Vriendelijke groet, Jan van der Vlies.

 

Bijbelkring

In verband met de momenteel geldende maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten om weer met de bijbelkring te stoppen. Nadat we één keer bij elkaar zijn geweest werden de regels weer dermate aangescherpt dat het niet verantwoord was om opnieuw bij elkaar te komen. We hopen dat er in de loop van dit seizoen toch nog een vervolg kan komen.