Kringwerk

 

 

Bijbelkring

Op woensdag 30 maart jl. werd de laatste avond van dit seizoen gehouden. We konden gelukkig in de afgelopen periode weer een aantal keren samenkomen met een groep trouwe deelnemers.

Na afloop is ook de inhoud van het collectebusje geteld. Dit bevatte het mooie bedrag van € 100,00.

Hiervan is € 50,00 overgemaakt voor het werk van Karsten en Irene en € 50,00 voor het werk van ZOA, een christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie voor mensen in crisisgebieden.

We danken iedereen die heeft bijgedragen.