Kringwerk

 

Catechisatie
Het vorige catechisatie seizoen hield door de corona uitbraak ineens abrupt op, maar gelukkig konden we dit seizoen weer van start gaan. We komen iedere donderdagavond bij elkaar in de grote zaal van Pnil. Voor de invulling maken we gebruik van HGJB materiaal, waarmee allerlei onderwerpen verspreid over meerdere jaren zo compleet mogelijk aan bod komen. We beginnen de avond meestal met een stuk theorie over een onderwerp. Hierna gaan we met elkaar aan de slag en proberen we met elkaar uit te vinden hoe we zelf met het onderwerp omgaan, of wat we ervan vinden. Het samen maken van opdrachten of het doen van een bijbelstudie met vragen helpt ons om dit onder woorden te kunnen brengen en het gesprek hierover met elkaar aan te gaan. Soms sluit een onderwerp erg goed aan op de actualiteit of over iets wat dichtbij de jongeren staat en dan praten we hier wat uitgebreider over. Ben je ook een jongere, die naar het voortgezet onderwijs gaat? Van harte welkom op catechisatie: 12 t/m 15 jaar om 19:00, 16 jaar en ouder om 20:00.

 

Ouderenmiddagen 2020 / 2021

In het kerkblad van september, zo aan het begin van het winterwerkseizoen, heb ik een oproep gedaan. Deze oproep was gericht aan de ouderen van de gemeente of zij misschien suggesties hadden om in de coronatijd elkaar te kunnen ontmoeten en in welke vorm wij elkaar dan eventueel zouden kunnen ontmoeten. Er zijn weinig reacties geweest. Maar uit de weinige reacties begrijp ik dat er wel behoefte is, maar dat velen niet durven. Dat is goed te begrijpen.

Concreet betekent dit dat, zoals het er nu naar uitziet, er voorlopig geen ouderenmiddagen zullen zijn dit seizoen. Ook lijkt het allemaal voorlopig niet meer ‘normaal’ te worden. Erger nog, de regels zijn in oktober alleen maar aangescherpt.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om al de ouderen in de gemeente in deze extra eenzame tijd Gods zegen toe te wensen.

Vriendelijke groet, Jan van der Vlies.

 

Bijbelkring

In verband met de momenteel geldende maatregelen rond het coronavirus hebben we helaas moeten besluiten om weer met de bijbelkring te stoppen. Nadat we n keer bij elkaar zijn geweest werden de regels weer dermate aangescherpt dat het niet verantwoord was om opnieuw bij elkaar te komen. We hopen dat er in de loop van dit seizoen toch nog een vervolg kan komen.