Kringwerk

 

Bijbelkring

De volgende avonden waarop de Bijbelkring wordt gehouden zijn D.V. 24 november en 8 december. We vervolgen dan de behandeling van het boek Openbaring. Het is fijn dat er weer nieuwe deelnemers bij zijn gekomen op deze bijzonder leerzame avonden.

 

Ouderenmiddag

Tweede seniorenmiddag van het seizoen.

Het was heel fijn een groot aantal senioren te ontmoeten op onze tweede middag van dit seizoen. We waren zo bemoedigd door het aantal ouderen dat kwam opdagen na onze oproep op de derde vrijdag van de maand naar ‘PniŽl’ te komen. Ook een behoorlijk aantal senioren uit Rhenen zagen we deze middag verschijnen. Ook zij waren natuurlijk hartelijk welkom! Jammer dat dhr. en mw. Boekhoudt door omstandigheden er niet konden zijn, daarom dit verslag opnieuw van ondergetekende. We begonnen eerst, natuurlijk, met de gebruikelijke koffie/thee en dit keer met heerlijke cake, gebakken door twee jonge meisjes uit onze gemeente die van bakken houden. Heel veel dank, dames. Ze hebben toegezegd dit nog eens voor ons te willen doen! Na de koffie/thee hield dominee Hoff een meditatie om daarmee ons allen een bemoediging mee te geven. Na begonnen te zijn met het zingen van Psalm 89 zongen we na de meditatie Psalm 103. Hartelijk dank, ds. Hoff en ook u hebt toegezegd dit nog wel een keer te willen doen. Fijn!

 

Na de meditatie en het zingen van de daarbij behorende psalm gaven we de microfoon aan de heer Steef van den Oosterkamp die ons meenam op een reisje voor senioren van een lange tijd geleden. Op de dia’s zagen we deelnemers die al een lange tijd geleden ons ontvallen zijn. Het was goed zo een keer terug te kijken op wat we deden. Dit keer ging de reis naar AquaZoo in Leerdam. We brachten met de diavoorstelling daar een bezoek en wisten niet wat we zagen; alles over een unieke onderwaterdierentuin. Het gaf ons een overzicht van de vele soorten vissen en lagere diersoorten afkomstig uit verschillende werelddelen. Zo kwamen we oog in oog te staan met zoet- en zoutwatervissen, zoals haaien, piranha’s, zeesterren, anemoonvissen, discusvissen, enz., maar ook gifkikkers, zeepaardjes, kleurrijke koralen en anemonen en andere waterplanten. Steef, heel veel dank voor de mooie middag!

 

Na het slotgebed ging iedereen met een voldaan gevoel naar huis. We hopen u de volgende keer op onze seniorenmiddag terug te zien! Deze is D.V. op 19 november met een bijdrage van iemand buiten onze gemeente, waar we met elkaar naar uit mogen zien. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Hebt u vragen, opmerkingen, we horen het graag van u.

Peter Kits, tel. (0318) 300 595 of mobiel 06 1090 5099. Mailen kan ook naar: senioren@hervormd-elst.nl.