Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes.

In de periode van 12 juli t/m 16 augustus 2022 hebben we de volgende bedragen mogen ontvangen:

 

Via de bank:

Algemeen (Kerkvoogdij, instandhouding

Predikantsplaats en Pastoraatsfonds)      € 1.408,00

 

Na de erediensten:

De opbrengsten van de collectes na de erediensten zijn als volgt:

 

Zondag 17 juli

Instandhouding predikantsplaats             € 51,35

Pastoraatsfonds                                     € 57,35

 

Zondag 24 juli

Kerkvoogdij                                            € 72,45

Instandhouding predikantsplaats             € 68,65

Pastoraatsfonds                                     € 62,40

 

Zondag 31 juli

Kerkvoogdij                                            € 75,80

Instandhouding predikantsplaats             € 95,10

Pastoraatsfonds                                     € 84,67

 

Zondag 3 augustus      

Pastoraatsfonds                                    € 48,37

 

Verantwoording giften

via:

Ds. A. van de Meer                             1 x € 10,00

                                                          1 x €   5,00

Ouderling S. Flipse                             1 x € 20,00

           

Tuin onderhoud 

Op elke 2e zaterdag van de maand worden er in de ochtend onderhoudswerkzaamheden in de tuin en op de parkeerplaats rondom de kerk uitgevoerd. We  snoeien  de beplanting, ruimen het bladafval op en verrichten andere schoonmaakwerkzaamheden. Zo blijven de tuin en parkeerplaats er verzorgd uit zien. Helpt u mee?

Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met  Peter van Middendorp, per telefoon of e-mail.

06-10397238 / pvmiddendorp@gmail.com.

 

Collectebonnen                     

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collecte-bonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar:

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Collectebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Rommelmarkt

Elke 2e  zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u spullen inleveren voor de rommelmarkt op de parkeerplaats achter de kerk.

 

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.