Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes.

In de periode van 16 september tot en met 18

oktober hebben we via de bank € 538,00 ontvangen.

 

De opbrengsten van de collectes in september zijn als

volgt:

 

Via de Appostel app:

Kerkvoogdij:                                      € 52,00

Predikantsplaats:                            € 157,00

Pastoraatsfonds:                             € 202,50

 

Na de erediensten:

Kerkvoogdij:                                      € 42,90

Predikantsplaats:                            € 151,80

Pastoraatsfonds:                             € 186,60

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Collectebonnen

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne bestellen en afhalen, bonnen van 50 eurocent a € 10,00 per vel en bonnen van 1 euro a € 20,00 per vel.

De collectebonnen zijn ook eenvoudig te bestellen via de Appostel app.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de

Commissie van financiŽn en beheer.