Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes

 

In de periode van 21 september t/m 19 oktober hebben we de volgende bedragen via de bank mogen ontvangen:

 

Algemeen (kerkvoogdij, instandhouding
predikantsplaats en pastoraatsfonds)      € 1.000,00

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode waren als volgt:

 

Zondag 26 september

Kerkvoogdij                                         € 58,90

Leerstoelfonds Ger. Bond                     € 71,30

Pastoraatsfonds                                  € 55,40

 

Zondag 3 oktober

Instandhouding predikantsplaats           € 55,00


Zondag 10 oktober

Kerkvoogdij                                         € 59,80

Instandhouding predikantsplaats           € 56,20

Pastoraatsfonds                                  € 61,10

 

Zondag 17 oktober

Instandhouding predikantsplaats           € 62,30

Pastoraatsfonds                                  € 58,40

 

Collectebonnen  
Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betaling uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst.

Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Met vriendelijke groet namens het college van Kerkrentmeesters en de Commissie van financiŽn en beheer.