Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes

In de periode van 17 april tot en met 17 mei hebben we via de bank € 628,00 ontvangen.

 

Na de erediensten:

De opbrengsten van de collectes in april zijn als volgt:

 

Kerkvoogdij:                                      € 204,80

Predikantsplaats:                            € 486,95

Pastoraatsfonds:                             € 528,95

   

Collectebonnen

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne bestellen en afhalen, bonnen van 50 eurocent a € 10,00 per vel en bonnen van 1 euro a € 20,00 per vel.

De collectebonnen zijn ook eenvoudig te bestellen via de Appostel app.

 

Nieuwe bankrekening nummers

Op de kerkenraadsvergadering jl. werd gemeld dat het met de nieuwe bankrekening nummers van de kerkvoogdij wat onduidelijk was. Daarom deze uitleg:

Alle ING rekeningen komen te vervallen. De algemene rekening van de Rabobank Rijn en Heuvelrug NL19RABO0302100199 (t.n.v. Kerkv. Herv. Gem. Elst) blijft bestaan en kunt u blijven gebruiken voor giften e.d. Daarnaast zijn er nieuwe rekeningen bij de SKG Bank geopend. De SKG Bank heeft haar rekeningen ondergebracht bij de Rabobank maar heeft dit in eigen beheer waardoor de kosten lager zijn.

Deze rekeningen hebben echter wel Rabobank rekeningnummers vandaar dat we nu twee Rabobank rekeningnummers hebben: het hierboven genoemde rekeningnummer  en NL91RABO0373718853 (t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Elst). Beide kunt u gebruiken voor giften e.d.

 

Tuinonderhoud

Op elke tweede zaterdag van de maand worden er in de ochtend onderhoudswerkzaamheden in de tuin en op de parkeerplaats rondom de kerk uitgevoerd. Komt u ook helpen?

U kunt contact opnemen met Peter van Middendorp voor meer informatie.

06-10397238 /pvmiddendorp@gmail.com.

 

Rommelmarkt

Elke tweede de zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur kunnen er op de parkeerplaats achter de kerk spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt.