Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes.

In de periode van 24 november t/m 28 december 2022 hebben we de volgende bedragen mogen ontvangen:

 

Via de bank:

Algemeen (Kerkvoogdij, instandhouding

Predikantsplaats en Pastoraatsfonds)      € 1148,00

 

Na de erediensten:

De opbrengsten van de collectes na de erediensten zijn als volgt:

 

Zondag 27 november

Kerkvoogdij                                            € 58,60

Instandhouding predikantsplaats              € 62,30

Pastoraatsfonds                                     € 54,65

 

Zondag 4 december                                       

Pastoraatsfonds                                     € 50,65

 

Zondag 11 december

Kerkvoogdij                                            € 67,00

Instandhouding predikantsplaats              € 59,30

Pastoraatsfonds                                     € 65,30

 

Zondag 18 december                             

Instandhouding predikantsplaats              € 53,10

Pastoraatsfonds                                     € 37,20

 

Appostel app.

Zondag 18 december                             

Instandhouding predikantsplaats              € 5,00

Pastoraatsfonds                                     € 5,00

 

Collectebonnen                     

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collecte-bonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

Betalingen uitsluitend overmaken naar:

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Collectebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Actie Kerkbalans

Actie kerkbalans 2023 komt eraan en het thema van de actie is ‘geef vandaag voor de kerk van morgen’. De actie kerkbalans wordt gehouden van zaterdag 14 januari tot en met zaterdag 28 januari. In week 3 vanaf dinsdag 17 januari worden de enveloppen bij u bezorgd. U kunt deze envelop met uw toezegging inleveren vanaf dinsdag 24 januari tot en met zaterdag 28 januari op één van de onderstaande adressen:

Fam. Jansen de Klamp 19

Fam. Geers Oranjestraat 75

Fam. Bouw Woudweg 2B

 

 

Collecteren / Appostel app

We hebben ons aangemeld om als gemeente gebruik te gaan maken van de Appostel app. In het vorige kerkblad hebben we vermeld hoe en waar u de Appostel app. kunt downloaden. Met deze app is het mogelijk om digitaal aan een collecte te geven. De  drie collectes worden per zondag weergegeven met daarbij ook de eventuele bijzondere doelen van de diaconie. Eén collecte voor de diaconie of een bijzonder doel en de andere voor instandhouding predikantsplaats en pastoraatsfonds en ook is het mogelijk een gift voor de zending te geven. Betaling kan door middel van een betaling uit het Tegoed of een iDeal betaling. Omdat we voor iedere iDeal betaling transactiekosten moeten betalen gaat onze voorkeur uit naar betalen vanuit het Tegoed. U kunt dan via de appostel app dit Tegoed in 1 keer van uw betaalrekening overschrijven wat ook in de app zichtbaar is. En als u een gift via het Tegoed geeft word het bedrag gelijk van u Tegoed afgeschreven (een soort digitale collectebonnen saldo).

Het  is ook mogelijk om de papieren collectebonnen via deze app te bestellen en te betalen. U kunt daarbij aangeven of u de bonnen komt ophalen of bij u bezorgd moeten worden. Besteld u de bonnen voor woensdagavond dan worden deze uiterlijk zaterdagavond bij u bezorgd.

Verder kunt u in de app zien welke predikant er bij ons voor gaat. Op termijn willen we deze app ook gaan gebruiken voor de actie kerkbalans maar hiervoor moet nog het een en ander worden ingeregeld. We houden u op de hoogte.

Voor vragen over de appostel app kunt u contact opnemen met Arjan van der Panne: administatie@hervormd-elst.nl of mobiel 0653905302.

 

Tuinonderhoud 

Op elke 2e zaterdag van de maand worden er in de ochtend onderhoudswerkzaamheden in de tuin en op de parkeerplaats rondom de kerk uitgevoerd. We  snoeien  de beplanting, ruimen het bladafval op en verrichten andere schoonmaakwerkzaamheden. Zo blijven de tuin en parkeerplaats er verzorgd uit zien. Helpt u mee?

Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met  Peter van Middendorp, per telefoon of e-mail.

06-10397238 / pvmiddendorp@gmail.com.

 

Rommelmarkt

Elke 2 de zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur kunt u/jij spullen inleveren voor de rommelmarkt, op de parkeerplaats achter de kerk.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiën en beheer.