Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes.

In de periode van 24 maart t/m 21 april 2022 hebben we de volgende bedragen via de bank mogen ontvangen:

 

Via de bank:

Algemeen (Kerkvoogdij, instandhouding

Predikantsplaats en Pastoraatsfonds)   € 893,00

 

Na de erediensten:

De opbrengsten van de collectes na de erediensten zijn als volgt:

 

Zondag 27 maart

Kerkvoogdij                                         € 64,25

Instandhouding predikantsplaats           € 66,60

Pastoraatsfonds                                  € 70,95

 

Zondag 3 april

Pastoraatsfonds                                  € 70,00

 

Zondag 10 april

Kerkvoogdij                                         € 71,96

Instandhouding predikantsplaats           € 64,20

Pastoraatsfonds                                  € 67,60

 

Vrijdag 15 april Goede vrijdag

Kerkvoogdij                                         € 36,90

Instandhouding predikantsplaats           € 42,00

Pastoraatsfonds                                  € 30,55

                       

Zondag 17 april 1ste paasdag    

Instandhouding predikantsplaats           € 67,25

Pastoraatsfonds                                  € 59,60

 

Maandag 18 april 2de paasdag

Kerkvoogdij                                         € 50,95

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Collectebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?
 

Tuin onderhoud  

Op elke 2e zaterdag van de maand worden er in de ochtend onderhoudswerkzaamheden in de tuin en op de parkeerplaats rondom de kerk uitgevoerd. We  snoeien  de beplanting, ruimen het bladafval op en verrichten andere schoonmaakwerkzaamheden. Zo blijven de tuin en parkeerplaats er verzorgd uit zien. Helpt u mee?

Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met  Peter van Middendorp, per telefoon of e-mail.

06-10397238 / pvmiddendorp@gmail.com.

 

Grote schoonmaak van de kerk en pniŽl

De kerk en pniŽl worden wekelijks schoongemaakt en 1 x per jaar wordt er een grote schoonmaak gehouden. Deze grote voorjaarsschoonmaak willen we zaterdag 14 mei realiseren. Er is voor een ieder wat te doen, en ook hier geldt vele handen maken het werk sneller klaar. Ook als u maar een uurtje kunt bent u van harte welkom. We beginnen om 9:00 uur met de grote schoonmaak.

Neem een emmer en schoonmaakdoek mee.

Voor koffie wordt gezorgd.

Voor meer informatie en opgeven kunt u contact opnemen met Ruud Geers, per telefoon of e-mail:

06-27104146 / rgeers@hervormd-elst.nl.

 

Rommelmarkt

Elke 2 de zaterdag van de maand van 9.00 uur tot 11.00 uur kunnen er, op de parkeerplaats achter de kerk, spullen worden ingeleverd voor de rommelmarkt.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.