Kerkvoogdij


 

Verantwoording collectes via de bank.

 

In de periode 31 december 2020 t/m 28 januari 2021 hebben we de volgende bedragen via de bank mogen ontvangen:

 

Kerkvoogdij                  : € 50, =

Predikantsplaats           : € 50, =
Predikantsplaats           : € 25, =

 

Algemeen (kerkvoogdij, instandhouding predikantsplaats en pastoraatsfonds)       : €1 662, =

 

Verantwoording giften

Via:

Ds. A. van de Meer       : 1 x € 10, =

                                   : 1 x € 20, =
De bank:

Ouderenwerk                : 1 x € 100, =

                                   : 1 x €   15, =

 

Verjaardagfonds
Ondanks het feit dat het bezoeken erg moeilijk, zo niet onmogelijk was afgelopen jaar, heeft het verjaardagfonds in 2020 toch nog het mooie bedrag van € 671,42 opgebracht.

Hartelijke bedankt voor uw bijdrage en ook de collectanten, die ondanks corona toch de moed hebben gehad om dit op te pakken: heel hartelijk bedankt.

 

Audio- en Videoteam (AV team)

Zoals in de vorige Petra reeds aangegeven komen er vaste cameraopstellingen in de kerk. Afgelopen

25 januari zijn deze door de leverancier geplaatst en Jan en Ronald Bootsman gaan zich er nu de aankomende weken in verdiepen en de hele installatie inregelen.

De verwachting is dat dit tot ergens in maart zal gaan duren en dan is het ook zo goed als een jaar geleden dat Jan begonnen is om de kerkdiensten via de livestream uit te zenden.

Daar het niet zo kan (en moet) zijn dat Jan iedere kerkdienst aanwezig moet blijven om de installatie te bedienen hebben we het plan opgepakt om een AV team op te gaan stellen die, nadat ze door Jan zijn ingewerkt, de apparatuur kunnen bedienen.

We zijn dus op zoek naar een groepje mensen, zelf dachten wij aan acht personen zodat je één keer in de vier weken aan de beurt bent, dat bereid is om onze nieuwe audio- en videoapparatuur te komen bedienen tijdens de kerkdiensten. Het is zeker niet zo dat je een “software freak” moet zijn om in deze groep mee te kunnen draaien; het is wel zo dat je gewoon met een toetsenbord en muis om moet kunnen gaan. Als bovenstaande je aanspreekt nodigen wij je uit om je op te geven als lid van dit AV team. Het zou ons erg leuk lijken als dit een gemengd team qua leeftijd zou kunnen worden. Voel je er dus niet te oud voor maar ook zeker niet te jong!

Opgeven kan bij:

Jacob van Laar:           

jvlaar@hervormd-elst.nl of 06 45 80 72 93

Jan Bootsman:

jbootsman@hccnet.nl of 06 22 72 19 79  

 

Collectebonnen  
Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij Mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Met vriendelijke groet namens het college van Kerkrentmeesters en de Commissie van financiën en beheer.