Kerkenraad


 

Traject toekomst gemeente

We willen iedereen hartelijk bedanken voor het invullen van de enquête. We hebben veel reacties mogen ontvangen. We willen u ook bedanken voor de openheid in de antwoorden, de aangeleverde ideeën, maar ook voor het benoemen welk gevoel de enquête bij u heeft opgeroepen. Zoals ook al in de kerk is afgekondigd, betreuren wij het dat bij sommigen het gevoel is ontstaan dat de kerkenraad met dit traject een bepaalde richting op wil. Dit is niet onze bedoeling geweest. Met de enquête wilden we ophalen wat er leeft in de gemeente, een profiel maken van de gemeente en een profiel van een nieuw te beroepen predikant. De kerkenraad wil absoluut niet een bepaalde richting insinueren met de gekozen vragen en stellingen. Samen met u als gemeente willen we kijken wat er leeft en over specifieke zaken verder nadenken als dit bij een groot gedeelte van de gemeente leeft. Alle enquêtes zijn verwerkt en worden op dit moment in de commissie geanalyseerd en besproken. In september willen we een gemeenteavond met elkaar houden. De datum hiervoor is nog niet bekend. In verband met de uitval van Roelof Jansen, zal een ander kerkenraadslid zijn plaats in de commissie innemen. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u informeren. De commissie bestaat nu uit Goof Pitlo, Jan Bouw en Onno Flipse. Mocht u nog vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben, meld dit dan vooral bij een van de commissieleden.   

 

Ouderling Roelof Jansen

Zoals eerder via de afkondigingen en in het kerkblad vermeld, heeft ouderling Roelof Jansen zijn heup gebroken bij een val. In verband met het langdurige hersteltraject, heeft hij aangegeven tot 1 januari 2023 zijn taken voor de kerkenraad neer te leggen. De kerkenraad is op het moment van schrijven bezig om op een andere manier invulling aan de taken te geven.  

 

Belijdeniscatechisatie

Ook dit jaar is het weer mogelijk om belijdeniscatechisatie te volgen. De belijdeniscatechisatie is voor alle leeftijden en ter voorbereiding op het afleggen van openbare belijdenis van het geloof.

De belijdeniscatechisatie zal gegeven worden door dominee Hoff. De dag en het tijdsstip zal in overleg bepaald worden. Aanmelden kan bij dominee Hoff zelf, of bij de scriba.

 

U bent de God die roept,

Mijn hart en leven zoekt,

Die mij gevonden heeft;

Het eeuwig leven geeft.

 

Als aan U toegewijd,

Mijn hart en mond belijdt:

Ja, Jezus is mijn Heer;

Dan kniel ik voor U neer.

 

Ik heb jou gekozen,

Opgedragen om Mijn weg te gaan.

In Mij blijvend vrucht te dragen,

Ga dan in mijn Naam.

 

Themanummer De Waarheidsvriend "Gemeente ben je samen"

De wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond brengt weer een themanummer uit. Het thema dit keer is "Gemeente ben je samen". Met dit themanummer hoopt de redactie te stimuleren dat gemeenteleden betrokken raken en blijven op het onderwijs vanuit Gods Woord en dat de gemeenten vanuit het hart van het Evangelie zullen leven.

In deze uitgave zijn verschillende artikelen opgenomen die betrekking hebben op de ontmoeting tussen de verschillende generaties in de gemeente. Verder delen vertegenwoordigers van mannen-, vrouwen- en jeugdverenigingen hun ervaringen.

Wie interesse heeft in een exemplaar, kan er vanaf 18 september gratis één meenemen. Deze zullen bij de ingang van de kerk neergelegd worden.

Het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. U kunt een jaarabonnement  nemen op De Waarheidsvriend voor €49,95. Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/abonnement