Van de kerkenraad


 

Terugblik

Jeugdwerk

De komende periode wordt het jeugdwerk in de gemeente weer afgesloten. Opnieuw was het een vreemd seizoen. Geruime tijd konden de kinderen van Switch en de jeugd van Revive niet bij elkaar komen. Dat is best een gemis geweest! Gelukkig konden er op het laatst nog wel een paar clubavonden voor Switch worden gehouden.

Ook voor de leiding was het ongetwijfeld een tegenvaller, gezien de voorbereidingen die waren getroffen en de tijd die erin is gestoken. We danken hen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid bij onze jeugd! We hopen dat er in september weer ‘normaal’ kan worden gestart met het volgende seizoen.

Zoals in het vorige kerkblad te lezen was, zijn ook de catechisaties weer afgelopen. We danken de jeugd voor hun aanwezigheid en meedoen, zowel fysiek als online. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar het is fijn dat jullie erbij waren!

Henk Boon willen we hartelijk bedanken voor zijn bereidheid om het afgelopen seizoen de lessen weer te geven. We hebben van diverse kanten mogen horen dat het goed is verlopen. Ook op de online gegeven lessen kwamen positieve reacties en de kerkenraad is blij dat we D.V. ook het volgende seizoen weer een beroep op hem mogen doen.

 

Ouderenwerk

Naast het jeugdwerk lag het ouderenwerk helemaal stil. Helaas kwamen alle ouderenmiddagen te vervallen. Dat was voor velen een gemis, gezien de contacten die op deze middagen ontstaan en worden onderhouden. Het afgelopen jaar hebben we elkaar daardoor veel minder kunnen ontmoeten, Omdat ook het bezoekwerk grotendeels stil heeft gelegen, is er te weinig contact geweest. Wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld, schroom dan niet om dit aan de kerkenraad te laten weten.

 

Voortgang visitatie

Het proces van de visitatie is onlangs door de leden van de visitatiecommissie opgestart. De eerste gesprekken met een aantal betrokkenen hebben inmiddels plaatsgevonden. De komende periode zullen de gesprekken worden voortgezet. Van het verdere verloop houden we u op de hoogte.

We vragen uw gebed voor allen die hierbij betrokken zijn. In het bijzonder voor ds. Hiensch en zijn vrouw in deze, zeker ook voor hen, heel moeilijke tijd.

 

Examens

Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen dit jaar ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Deze maand staat echter wel in het teken van de eindexamens, die officieel op 17 mei beginnen.

De kerkenraad wenst alle leerlingen die, na dit vreemd verlopen studiejaar, examen moeten doen veel wijsheid en sterkte toe.

 

Tot slot

De kerkenraad wenst u en jullie allemaal een gezegende periode toe rond Hemelvaartsdag en Pinksteren.

De God nu van de hoop moge u (en jullie) vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

Romeinen 15: 13.