Van de kerkenraad

 

Coronaregels

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het (blijven) volgen van de coronaregels. Als kerkenraad hebben we besloten om ook de laatste regels los te laten. Het uitlopen uit de kerk hoeft niet meer in de volgorde van eerst de ene zijde van de kerk en daarna de andere zijde. Beide zijden mogen gelijktijdig de kerk verlaten. Daarnaast zullen we de viering van het avondmaal niet meer in de banken doen, maar met elkaar om tafel. Wel zal in het kader van hygiŽne gewerkt blijven worden met bakjes voor het brood en bekertjes voor de wijn.

 

Nieuwe inrichting bezoekwerk

Als kerkenraad zagen we uitdagingen in de huidige inrichting van het bezoekwerk. Het bezoekwerk werd door een beperkt aantal mensen uitgevoerd en daarmee konden er ook maar een beperkt aantal mensen bezocht worden. In de kerkenraad hebben we hier meerdere malen met elkaar over van gedachten gewisseld. In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om bijna alle kerkenraadsleden een deel van het bezoekwerk te laten doen, afhankelijk van de taken die ze er al naast hebben zullen dit meer of minder bezoeken zijn. Hierdoor kunnen we het reguliere bezoekwerk nu over 4 duo’s verdelen, waardoor er meer bezoeken per jaar afgelegd kunnen worden. Op deze manier hopen wij u en jou beter pastoraal te kunnen bedienen. Deze nieuwe inrichting zal vanaf het nieuwe seizoen van start gaan.

 

Beroepingscommissie

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor het indienen van namen van dominees en/of proponenten! Het is heel waardevol om te zien hoe iedereen betrokken is en meedenkt. Zowel de lijsten van beide gemeenten als de lijst die nog door de classis wordt aangeleverd zal door de commissie worden meegenomen in de overwegingen. Voor zover de geheimhouding het toestaat zullen we u op de hoogte houden van het vervolg.