Boekentip en Gelezen in.........

 

In het Reformatorisch Dagblad van 15 juli jl. stond onlangs in de serie ‘zomergesprekken’ een vraaggesprek met ds. C. Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims. In De Waarheidsvriend van 10 augustus werd een gedeelte uit dit gesprek overgenomen.

 

Wat is de missie van uw leven?

„Die vind ik in de woorden van Johannes de Doper over Christus, in Johannes 3: „Hij moet meer worden, maar ik minder.” Christus is de Bruidegom. Johannes is slechts vriend van de Bruidegom, en hij vindt er vreugde in als mensen Hem vinden. Daar herken ik me in. Ik ben dankbaar als mensen Jezus leren kennen en door genade Zijn liefde in geloof leren beantwoorden. Dan mogen ze mij vergeten.

Het stelt me teleur als mensen na een kerkdienst alleen maar tegen me zeggen: ‘Het was een mooie preek.’ Wat moet ik daarmee? Ik word wel blij als ik zie dat de inhoud van een preek –de woorden van de Heere Jezus Zelf– iets met mensen heeft gedaan, dat ze daar met elkaar over spreken en er iets mee doen. Dat is mijn vreugde.

 

Hoe kijkt u naar de toekomst?

(…) Intussen lijken Nederlandse kerken, na een tijd van enorme bloei, steeds meer te wankelen. Dat er de laatste jaren niet nog veel meer mensen afscheid genomen hebben van het christelijk geloof zie ik als genade en geduld van God. Over twintig, dertig jaar zouden de samenleving en de kerk er weleens heel anders uit kunnen zien dan nu. Ik vind het belangrijk dat onder ogen te zien, maar het maakt me persoonlijk niet heel ongerust. Ik ben er diep van overtuigd dat de geschiedenis in de hand van Christus ligt, Die heeft gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde’. Hij leidt de geschiedenis, maar dat gaat wel door het oordeel heen. Ik kan de kerk niet redden, ik kan alleen op Christus wijzen, mezelf op Hem richten en uitzien naar Zijn komst.