Diaconie


 

In de afgelopen weken mochten wij op de rekening van de diaconie een groot aantal giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. We ontvingen:


Voor december ontvingen wij giften van:
 2 x € 30,-  / 2 x € 15,- / 3 x € 40,-/  € 20,- / € 25,- / 2 x € 100,- / 1 x € 50,- en 1 x € 6,-
Voor januari ontvingen wij giften van:
3 x € 25,- / 2 x € 50,- / 2 x € 30,- / € 48,- / € 10,- / € 20,-

Specifiek voor de diaconie ontvingen wij: € 10,- /  € 30,-
Voor werelddiaconaat 2 x  € 10,-
Light for the World  2 x € 10,-   
Woord en Daad € 10,-

Ouderenwerk Elst 2 x € 10,-

Deze hebben wij als volgt verdeeld:


                            opbrengsten

 Datum

 Doel

 Opbrengst

 December

 Heilig Avondmaal -
 Woord en Daad

 €  220,00

 December

 Light for the World

 €    30,00

 Januari

 Woord en Daad

 €  255,00

 Januari

 Ouderenwerk Elst

 €  213,00

 Januari

 Diaconie

 €  166,00

 Januari

 Werelddiaconaat

 €  300,00

 

Doelen  februari en maart      

21-02-2021

 Stichting Eleos

07-03-2021

 Diaconie

07-03-2021

 GZB Voorjaarscollecte


Opbrengst Werelddiaconaat
De opbrengst van de collecte Werelddiaconaat is bestemd voor het onderstaande landelijke collectedoel van Project 10 27. 
Hulp voor de naaste – Libanon
De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon richt zich op de vaak arme buitenwijken van Beiroet. Er woont hier een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Dankbaar is de kerk voor de hulp: ‘Ons werk wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen wereldwijd.’

 


Eleos verhuist Zwolse behandellocatie naar Zwartewaterallee | Weblog Zwolle  - Nieuws

 

Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit ons christelijk geloof werken we met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven.

In deze wereld hebben we te maken met lijden en gebrokenheid. Eleos wil met haar specifieke kennis, vaardigheden en attitude mensen vanuit het christelijk geloof helpen met hun psychische problematiek. Wij geloven dat werken aan herstel verder gaat dan alleen het terugdringen of genezen van de ziekte. Binnen de mogelijkheden die de cliŽnt heeft, wordt daarom gewerkt aan persoonlijk herstel en gezocht naar nieuw perspectief. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijke perspectieven in onze gesprekken.

Bij Eleos ben je welkom. Je mag zijn zoals je bent. We bieden een veilige plek om te praten over kwetsbare onderwerpen, zoals je geloof. Samen met je behandelaar en/of begeleider werk je aan het terugdringen of genezen van je psychische problematiek. Het is niet altijd mogelijk om die op te lossen. Maar binnen je mogelijkheden zoeken we samen naar nieuw perspectief in je leven. Je familie, vrienden en kerk kunnen actief worden betrokken in dit proces