Diaconie


 

In het overzicht vindt u de opbrengsten van de collecten van de afgelopen periode.

 

06-02-2022

Diaconie

€ 132,70

06-02-2022

Karsten & Irene

€ 289,20

20-02-2022

St. Gave

€ 243,50

 


Donatie UkraÔne

Er is sinds de oorlog begon op 24 februari jl. een grote stroom vluchtelingen op gang gekomen. Zij zoeken een veilige plek in hun eigen land of in een van de buurlanden.

Afbeelding met tekst, gebouw, buiten, persoon

Automatisch gegenereerde beschrijvingMet uw bijdrage zullen de hulporganisaties deze vluchtelingen kunnen helpen aan eten, drinken, matrassen, dekens etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie vindt u op:  www.christelijkenoodhulpcluster.nl

 

Alle gevers hartelijk dank namens bovenstaande doelen.

 

Uw/jouw gift blijft altijd welkom zodat het werk door kan gaan.

 

Giften en collecten mogen ook overgemaakt worden op rekening

t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Elst UT 
NL61 RABO 0373 7102 75

 

Dan graag o.v.v. het doel van de gift of collecte

 

 

Aanstaande collectes

15-05-2022        De hoop

26-05-2022        Stichting Timon

Kerken en De Hoop

De Hoop en kerken zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit voert terug naar het ontstaan van onze organisatie. In 1975 voelde een aantal christenen in Dordrecht zich erg betrokken bij het lot van verslaafden in hun samenleving. Gesteund door de plaatselijke kerken besloten zij een opvang voor deze kwetsbare doelgroep op te zetten. Dat werd De Hoop. Veel kerken zijn ook nog steeds dicht betrokken bij De Hoop. Dit doen zij door bijvoorbeeld biddend en financieel achter het werk te staan. Ook zijn ze betrokken bij cliŽnten die een gemeente zoeken nadat ze bij De Hoop in behandeling zijn geweest. Tegelijkertijd mogen wij onze inhoudelijke kennis delen, zodat kerken kunnen herkennen wanneer iemand hulp nodig heeft.

 

 

Missie Timon

Wij richten ons op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief.

 

Gedreven door overtuiging

Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit.