Diaconie


 

 

Collectes juni 2023

 

04-06-2023                                                                                                                                                           Open Doors

18-06-2023                                                                                                                                                                        HGJB

25-06-2023                                                                                                                    Werelddiaconaat 10.27 Albanië

 

Afbeelding met Graphics, Lettertype, grafische vormgeving, clipart

Automatisch gegenereerde beschrijving

Open Doors wil vervolgde en bedreigde christenen wereldwijd versterken, toerusten en aanmoedigen tot wereldevangelisatie.

 

Dit doen we door gebed en:

 

We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp. In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.

Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

 

We zijn een interkerkelijke stichting en steunen vervolgde christenen ongeacht hun kerkelijke gezindte.

 

Afbeelding met logo, Lettertype, Graphics, symbool

Automatisch gegenereerde beschrijving

De HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs binnen de Protestantse Kerk in Nederland die, staande in de hervormd-gereformeerde traditie, jongeren van de gemeente bij Christus wil brengen, opdat ze Hem leren kennen, vertrouwen en navolgen. We doen dit in afhankelijkheid van en gehoorzaamheid aan God, die ons wil inschakelen bij de uitbreiding van Zijn Koninkrijk in deze wereld. Met dat doel organiseren we inspirerende activiteiten voor jongeren en rusten we hun ouders en leidinggevenden toe met een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden, methoden en materialen voor goed kerkelijk jeugdwerk.

 

Visie

De HGJB gelooft dat jongeren voor hun behoud Christus nodig hebben en dat Gods Koninkrijk doorbreekt wanneer zij hun houvast vinden in Hem. Hun gemeenten komen tot bloei wanneer zij maximaal zijn toegerust om de navolging van Christus concreet te maken in de leefwereld van jongeren en hen daarin voor te leven.

 

   

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, logo

Automatisch gegenereerde beschrijvingProjectdetails:

Albanië is een land dat sociaal-economisch volop in ontwikkeling is. Zeker buiten de steden is veel laaggeschooldheid, werkloosheid en armoede. Medische zorg is voor velen onbereikbaar, dus mensen tobben meer en langer met hun gezondheid. Christenen proberen diaconaal van betekenis te zijn voor mensen om hen heen, ook op dit vlak.

 

Meer informatie

De christelijke kliniek ABC uit Tirana heeft oog voor deze nood en bezoekt proactief dorpen waar mensen verstoken zijn van medische voorzieningen. Een toegewijd team van verpleegkundigen, fysiotherapeuten en vrijwilligers uit lokale kerk(en) richten ter plaatse een tijdelijk ‘gezondheidscentrum’ in. Mensen kunnen hier terecht voor een gratis check-up, gezondheidsadviezen, oefeningen en/of eenvoudige medicatie. De vrijwilligers bieden een luisterend oor én gezamenlijk gebed aan. Geïnteresseerden kunnen een Bijbel meekrijgen. De lokale christenen proberen hierna contact te houden met mensen die hiervoor openstaan.

 

De check-ups worden altijd goed bezocht en voorzien in een grote behoefte. De zorg en aandacht doet mensen goed!

 

Tientallen mensen werden al geholpen met therapeutische oefeningen, leefstijladviezen en pijnstilling. Én ze konden over Jezus Christus horen, onze grote Geneesheer.