Diaconie


 

In de afgelopen weken mochten wij op de rekening van de diaconie een groot aantal giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. We ontvingen:


Voor februari ontvingen wij giften van:
2 x € 15,- / € 40,- / € 4,- en € 30,-          

Voor maart 2 x € 15,- / 2 x € 20,- / 3 x € 25,- / €12,- / € 30,- / € 100,- / € 40,- / € 80,- / € 30,- en 2 x € 10,-
Voor april ontvingen wij giften van:
3 x € 50,- / 2 x € 15,- / € 40,- / € 80,- / € 100,- / € 25,- / € 20,- / € 30,- en € 10,-

Specifiek voor de diaconie ontvingen wij:
3 x € 10,- / 2 x € 8,- en € 15,-
Voor Karsten en Irene: 2 x € 10,- / € 15,- / en 2 x € 50,-
GZB: € 15,- en € 25,-   
Bonisa: € 10,-  

HGJB: € 10,-
Open Doors: 3 x € 10,- / € 23,- en € 15,-

Deze hebben wij als volgt verdeeld:
                            opbrengsten

Datum

 Doel

 Opbrengst

Februari

 Woord en Daad

 €    94,00

Februari

 St. Eleos

 €    95,00

Maart

 GZB

 €  340,00

Maart

 Open Doors

 €  185,00

Maart/April

 Diaconie

 €  161,00

April

 Karsten en Irene

 €  230,00

April

 Bonisa

 €  210,00


In de collecten tijdens de dienst:

 

Datum

 Doel

Opbrengst

December

 Diaconie

 €    50,70

December

 Kerstgroet

 €    78,80

December

 Heilig avondmaal

 €  132,00

Maart

 Open Doors

 €    37,95

April

 Karsten en Irene

 €    79,95

April

 Diaconie

 €    56,75

 

Doelen mei

02-05-2021

 HGJB

02-05-2021

 Diaconie

13-05-2021

 St. de Herberg

16-05-2021

 IZB

23-05-2021

 GZB Pinkstercollecte


IZB : Licht op Zuid

Missionaire gemeenschap Rotterdam

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. Deze kerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Vieringen
De vieringen nemen vanaf de start van Licht op Zuid een belangrijke plaats in. Elke zondagmiddag ontmoet de geloofsgemeenschap elkaar in een grote zaal van de Maranathakerk. We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wijkbewoners en de viering een plek te laten zijn waar ieder zich thuis voelt. Dit betekent dat we voor en na de viering ruim de tijd nemen voor ontmoeting, er elke week met elkaar wordt gegeten, men elke laatste zondag van de maand eten meeneemt vanuit zijn of haar cultuur, we in verschillende talen zingen en de verkondiging ondersteunen met beeldmateriaal. Er wordt uitgebreid de tijd genomen voor voorbede waar ieder zijn of haar punten spontaan in kan brengen. Een wijkbewoner zei: “Dit is niet mijn kerk, dit is mijn familie.” Wijkbewoners komen tot geloof, ontvangen onderwijs, worden gedoopt en opgenomen in het huisgezin van God.

Diaconaal maatschappelijke activiteiten

De maatschappelijke activiteiten bestaan uit een naaiatelier, huiswerkbegeleiding, taallessen, kinderfeesten, maatschappelijk werk en dienstverlening. Het loopt storm: voor alle activiteiten hebben we wachtlijsten die we door het werven van extra vrijwilligers snel proberen op te heffen. De sociaal maatschappelijke activiteiten zijn gericht op integratie en zelfredzaamheid: beheersing van de Nederlandse taal en onderwijs zijn daarbij sleutels. Een prachtige bijkomstigheid van deze activiteiten is dat er onderlinge verbinding ontstaat tussen wijkbewoners die elkaar anders niet zouden ontmoeten of zelfs zouden vermijden. Bij al deze diaconale activiteiten doen moslims mee. Waar het bij een identiteitsgebonden activiteit een drempel voor hen is om binnen te komen, is dat bij deze activiteiten niet het geval.
Missie

Stichting de Herberg wil de liefde van Christus weerspiegelen en het evangelie uitdragen in woord en daad. Wij geven uitvoering aan de Bijbelse opdracht beschreven zoals in Matheus 25:35-40 

 

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest.” Deze goede mensen zullen vragen: “Heere, wanneer hebben wij gezien dat U honger had en hebben wij U te eten gegeven? Of dat U dorst had en hebben wij U te drinken gegeven? Of dat U een vreemdeling was en hebben wij U geholpen? Of dat U niets had om aan te trekken en hebben wij U kleren gegeven? En wanneer was U ziek of zat U in de gevangenis en hebben wij U bezocht?” Ik zal tegen hen zeggen: “Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.”

Visie

Stichting De Herberg helpt en zorgt voor de mensen aan de onderkant van de samenleving. Contact en wederzijdse ontmoeting staan hierbij centraal. Wij geloven dat ieder mens ertoe doet en dat er voor ieder mens hoop en perspectief is. In samenwerking met andere instanties en organisaties willen wij de mogelijkheden verkennen voor gewenste en gepaste vervolgtrajecten.