Diaconie


 

Opbrengsten

Zondag 2 Oktober

Diaconie                                              € 165,25

Stichting Messias Belijdende Joden       € 273,80

 

Zondag 16 Oktober

Karsten & Irene                                    € 363,87

 

Zondag 6 November

Diaconie                                              € 181,31

GZB Najaarscollecte                             € 505,30

 

Zondag 20 November

Stichting Voorkom                                € 246,75

 

Hartelijk dank voor uw en jouw bijdrage deze maand.

 

Vanaf januari 2023 heeft de eerste collecte tijdens de zondagse Erediensten een diaconaal karakter.

Op deze manier willen we onze diaconale taak als gemeente nog meer gestalte geven.

Bij voorbaat hartelijke dank voor u gaven.

 

De Diaconie

 

Collectes januari/februari 2023

15-01    Ouderenwerk Elst

22-01    See You foundation

29-01    Op Weg met de Ander

05-02    Werelddiaconaat 10 27 Malawi

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gelukkig vindt het ouderenwerk ook weer volop plaats.

De samenkomsten worden goed bezocht en geven fijne momenten van ontmoeting, bezinning en ontspanning.

Om dit financieel mogelijk te maken wordt er op 15 januari voor het ouderenwerk gecollecteerd.

 
 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn SeeYou en wij zetten ons sinds 1982 in voor mensen met een visuele beperking in Afrika en Azië. Zij behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in de landen waar wij werken. Wij zien hen en helpen met oogzorg, medische zorg, toegang tot onderwijs en werk. Samen met hen, de lokale gemeenschap én met jou. Omdat ieder mens waardevol en kostbaar is.

Afbeelding met tekst, teken

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

 

  

Vereniging Op weg met de ander is dé christelijke vereniging op Gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gegronde drie Formulieren van Enigheid.

 

Koester het kwetsbare

Mensen met een beperking zijn meestal afhankelijk van zorg en zijn afhankelijk van financiële tegemoetkomingen. Hierdoor zijn ze kwetsbaar. In deze maatschappij, waar het individualisme hoogtij viert, is er minder oog voor de naaste met een beperking. Jezus zei tegen Zijn volgelingen: “En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem” (Mattheüs 5:41). Jezus vraagt ons meer te doen dan wat anderen van ons vragen. Andersom kunnen gezonde mensen niet zonder kwetsbare mensen. Het geeft hen een andere kijk op de prestatiedrang en op het streven naar volmaaktheid. Wie het kwetsbare koestert, leert zijn eigen kwetsbaarheid te omarmen – in plaats van er bang van te worden. Vandaar ons motto: ”Koester het kwetsbare”.

 

Onze uitgangspunten

Leven met een handicap kan heel erg moeilijk zijn. Jezus zag eerst de mens en daarna de gehandicapte in de mens (Joh. 9 vers 1). Jezus leert ons dat in Zijn gemeente elk lid even nodig is. “Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist zeer noodzakelijk.” (1 Kor.12 vers 22). Een christelijke gemeente die onvoldoende plaats inruimt voor de gehandicapte broeder of zuster is een gehandicapte gemeente. Daarom willen we samen een (h)echte Christelijke gemeente zijn!

 

Onze missie

De christelijke gemeente bewust maken van de plaats, die mensen met een handicap innemen in de gemeente en in de maatschappij.

Het nastreven van optimale integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.

Het bieden van hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn.

 

Afbeelding met tekst, tafelgerei, serviesgoed, bord

Automatisch gegenereerde beschrijvingAfbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

 

  

Het huwelijks- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Dit wordt onder andere veroorzaakt door culturele aspecten als het superioriteitsgevoel van mannen en polygamie. Ook de economische situatie speelt een rol: veel mannen trekken voor kostwinning naar andere landen, waarbij overspel op de loer ligt. Er is een gebrek aan kennis en literatuur over onderwerpen als seksualiteit, rolverdeling en communicatie. Dit alles veroorzaakt ongezonde gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken aan een gezonde relatie.

Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa Presbytarian) worden (samen met hun eventuele echtgenotes) getraind om echtparen in hun gemeente toe te rusten op het gebied van thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met alle gevolgen van dien. Door dit ‘train-the-trainer-principe’ worden predikantenechtparen in staat gesteld in hun eigen gemeente te delen wat ze zelf geleerd hebben.

Diverse thema’s komen aan bod als: wat is een huwelijk? Hoe werkt seksualiteit? Maar ook onderwerpen als conflictbeheersing, verantwoordelijkheid, trouw en vergeving komen ter sprake. Door deze toerustingscursus krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie ervaren bij hun ouders. Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een positieve uitstraling op de gemeenschap.

Deze zogenoemde ‘Marriage Course’ biedt mannen en vrouwen goede handreikingen om op een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. Eerdere deelnemers geven aan dat hun huwelijk hierdoor een totaal nieuwe dimensie heeft gekregen. Zelfs de kinderen ervaren meer liefde, vrede en harmonie bij hun ouders. Deze verbetering van het gezinsleven en het in liefde leren omzien naar elkaar heeft een positieve uitwerking op de gemeenschap.