Diaconie


 

Collectes afgelopen periode

De diaconiecollectes hebben in de achterliggende periode het volgende opgebracht:

03-09-2023       Diaconie                              € 120,11

10-09 2023        Jeugdwerk Elst                  € 240,20

17-09-2023       St. De Hoop                        € 193,50

24-09-2023       Red een Kind                     € 239,90

Algemene gift t.b.v. diaconie                       €   20,00

 

Wij danken u hartelijk voor alle giften.

 

Collectes aankomende periode

19-11-2023       Stichting Schuilplaats

26-11-2023       Nederlandse PatiŽnten Vereniging

03-12-2023       Kerstgroet ouderen en zieken

 

Afbeelding met Graphics, cirkel, grafische vormgeving, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

 

  

Afbeelding met Lettertype, Graphics, logo, grafische vormgeving

Automatisch gegenereerde beschrijving
De NPV is een christelijke beweging. We erkennen de Bijbel als grondslag voor al onze activiteiten. Vanuit de waarden ‘beschermwaardigheid’, ‘solidariteit’ en ‘zorgzaamheid’ vormen we ons gedachtegoed over medische ontwikkelingen die vanuit de christelijke ethiek doordenking en duiding vragen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat elk leven beschermwaardig is: vanaf het prille begin tot en met het einde.

Het is de missie van de NPV om haar gedachtegoed over medisch-ethische ontwikkelingen 1) uit te dragen, 2) aan kerk, samenleving en overheid beschikbaar te stellen en 3) daar praktisch vorm aan te geven.

Vanuit onze missie – die wordt samengevat in de lijfspreuk Zorg voor het Leven – zetten wij ons in voor de volgende hoofddoelstelling:

Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus opkomen voor het leven, relevante medische ontwikkelingen vanuit de christelijke ethiek doordenken en duiden, (beleid) beÔnvloeden en mensen in gezondheid en ziekte bijstaan door toerusting, lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en praktische hulp.

 

Afbeelding met huis, wolk, gebouw, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

We gaan alweer naar het einde van het jaar en dat betekent dat we bezig zijn met het organiseren van de kerstgroet voor ouderen en zieken in onze gemeente. De kerstgroet wordt persoonlijk afgeleverd. Dit jaar gaan we op zaterdag 16 december de pakketten rondbrengen. We starten in PniŽl. Wilt u graag meehelpen met rondbrengen dan kunt u dit melden bij diaken Ben Peterman: 06-30037014.

Om de kosten te dekken zijn we afhankelijk van giften. Daarom willen we op 3 december voor de kerstgroet collecteren. Het is ook mogelijk om uw gift over te maken: NL61 RABO 0373 7102 75 tnv. Diaconie hervormde gemeente Elst (Ut).