Collectes afgelopen periode

De diaconiecollectes hebben in de achterliggende periode het volgende opgebracht:

05-05-2024       Diaconie                              €  161,20

12-05-2024       Jeugdwerk Elst                  €  311,95

19-05-2024       GZB Pinkstercollecte       €  520,02

26-02-2024       Open Doors                       €  247,25

 

Wij danken u hartelijk voor alle giften.

 

Aankomende periode

30-06-2024                       IZB

07-07-2024                       Dorcas

14-07-2024                       Diaconie

21-07-2024                       St. Ontmoeting

 

Afbeelding met Graphics, grafische vormgeving, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving

De IZB staat voor zending in Nederland. Wij verlangen ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. Het is onze passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met zijn gemeente Hem navolgen.

 

Visie

De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Vanuit het gereformeerde belijden nemen wij onze plaats in de kerk in. Wij vinden het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerde belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire visie en aanpak. Wij ontdekken steeds weer dat waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen van God. Met onze kennis en ervaring willen wij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping.
 

In 1980 zette Dirk Jan Groot samen met zijn vrouw Janneke Groot de Christelijke Stichting voor Hulp aan Gewetensvervolgden (CSHG) op. Hiermee gaf hij invulling aan zijn behoefte om het evangelie in praktijk te brengen en mensen te ondersteunen die vanwege hun geloof vervolgd werden. Dit betrof vervolgden in de destijds ‘gesloten’ landen in Oost-Europa. Deze mensen leefden veelal in armoede.

 

Na de val van de Berlijnse Muur en de politieke hervormingen in Oost-Europa, werden deze landen beter bereikbaar en ontstond de werkgroep Dorcas, genoemd naar een van de eerste christenen die ‘overvloedig was in goede werken en aalmoezen’ (Handelingen 9:36). De werkgroep richtte zich op het inzamelen en transporteren van hulpgoederen en ging over in Stichting Dorcas Hulp International, waarvan Dirk Jan Groot directeur werd.

 

Toen in 1989 hongersnood uitbrak in Ethiopië, stuurde Dorcas een container voedsel. Het werkveld in Oost-Afrika breidde zich daarna snel uit naar meerdere landen, en later ook naar het Midden-Oosten. Naderhand werd het werk van Dorcas in 2 stichtingen onderverdeeld. In 1995 werd Stichting Dorcas Aid International opgericht. Deze stichting was verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten in het buitenland. In 1997 werd Dorcas Hulp Nederland opgericht met de verantwoordelijkheid om fondsen te werven om de uitvoering van deze projecten mogelijk te maken.

 

Dirk Jan Groot leidde de organisatie tot hij in 2010 met pensioen ging. In 2010 besloten de toenmalige besturen van Dorcas Hulp Nederland en Dorcas Aid International beide organisaties te integreren. Begin 2012 is deze eenwording intern gerealiseerd en in oktober 2013 is de fusieakte notarieel gepasseerd. Ook Stichting Dorcas Winkels is onderdeel van deze fusie. Vanaf oktober 2013 zijn alle activiteiten van Dorcas ondergebracht in één organisatie: Stichting Dorcas Aid International, onder de naam Dorcas.

 

 

Afbeelding met Lettertype, Graphics, typografie, grafische vormgeving

Automatisch gegenereerde beschrijving

Ontmoeting helpt mensen in Nederland die de verbinding met hun omgeving en zichzelf volledig zijn kwijtgeraakt. Velen van hen kampen met verslaving, schulden, psychische problemen en dreigen hun huis kwijt te raken. Soms leven ze zelfs al jarenlang op straat.

 

Ontmoeting is opgericht in 1988 door een groep predikanten die geraakt werd door het lijden van de dakloze medemensen in de stad. In 1991 werd een pand aangekocht aan de ’s Gravendijkwal in Rotterdam. Met de opening van dit dienstencentrum is de eerste opvangvoorziening van Ontmoeting een feit. Het is een laagdrempelig dienstencentrum waar opvang, activering en begeleiding wordt aangeboden.

 

Inmiddels mogen we al 35 jaar naast kwetsbare mensen staan vanuit diepgewortelde naastenliefde. Samen met een groot netwerk van vrijwilligers, donateurs, ondernemers, fondsen, kerken en scholen.