Diaconie


 

In de afgelopen weken mochten wij op de rekening van de diaconie giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.


Voor september ontvingen wij giften van:
€ 50,-  / € 40,- / 4 x € 30,- / € 25,- / 2 x € 15,- en € 10,-


Voor oktober ontvingen wij giften van:
2 x € 25,- / € 20,- / € 15,- en € 10,-

 

Specifiek voor de St. Steun Messiasbelijdende Joden ontvingen wij: 3 x € 10,-
Transworld Radio:  € 100,- en 2 x € 10,-

  
Wij hebben deze als volgt verdeeld:


Opbrengsten:

 

 Datum

Doel

Opbrengst

 September

MAF

 €    50,00

 September

St. Ontmoeting

 €    50,00

 Oktober

St. Steun Messiasbel. Joden

 €  205,00

 Oktober

Transworld Radio

 €  120,00

 

Doelen november

 07-11-2021

Diaconie

 07-11-2021

GZB najaarscollecte

 21-11-2021

Tot Heil des Volks

 05-12-2021

Diaconie

 05-12-2021

Kerstgroet 2021

 

 

 

Tot Heil des Volks - Sikkenberg

Tot Heil des Volks (THDV) is sinds 1855 een beweging die stem geeft aan kwetsbare groepen in Nederland. In 1855 begint het verhaal van THDV in de Jordaan in Amsterdam. Dominee Jan de Liefde is geraakt door de diepe armoede van die tijd en start het werk van de organisatie door brood en Bijbel uit te delen.  

 

Professionele hulp

Vanuit een bewogen hart staat THDV nog steeds naast de meest kwetsbare groepen in onze samenleving. Medewerkers en vrijwilligers bieden professionele hulp en laten Jezus zien, omdat ze geloven dat Hij echte vrijheid geeft.
Wie zie jij?

Het motto van THDV is ‘Wie zie jij?’. Wie zie jij als je naar een prostituee kijkt? Wie zie jij als je naar een zwerver kijkt? Jezus zegt: ‘Alles wat je voor hen doet, doe je voor Mij.’ Als je omgaat met kwetsbare mensen kom je heel dicht bij het hart van Jezus. Hij identificeert Zich met hen. Zij weerspiegelen in al hun gebrokenheid iets van Zijn pure liefde. Als je hen ziet, zie je Hem. 

Onze doelgroepen

THDV werkt met verschillende doelgroepen in Nederland: prostituees, daklozen, verslaafden en kinderen die in armoede leven. Ook heeft THDV twee hostels in Amsterdam.

Project Dak- en thuislozen – dagopvang AHA

Veel mensen in onze samenleving missen de warmte van een 'thuis'. Ze voelen zich eenzaam en buitengesloten. Bij AHA bieden we hun een huiskamer, een plek om tot zichzelf te komen en een mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te horen.

In Amsterdam leven veel dak- en thuislozen. Mensen die het – om heel uiteenlopende redenen – in de reguliere maatschappij niet redden. Bij veel van deze mensen zijn de problemen al in hun jeugd begonnen. Bijvoorbeeld door emotionele verwaarlozing of een traumatische ervaring. Ze hebben behoefte aan warmte, aanspraak en een plek om tot rust te komen.

AHA is zo’n een plek waar dak- en thuislozen op adem kunnen komen. We bieden hen eten, warmte en gezelligheid. Samen met de gasten zoeken we ook naar mogelijkheden voor een zinvolle dagbesteding.


Kerstgroet 2021
Het eind van het jaar is al weer in zicht en dat betekent dat het rondbrengen van de kerstgroet ook weer plaats gaat vinden. Vorig jaar hebben wij het door omstandigheden iets aangepast, maar zoals het er nu voor staat kunnen wij het dit keer weer op de normale manier organiseren. Op 5 december collecteren we voor de kerstgroet. Ook deze collecte bevelen wij u van harte aan.