Diaconie


 

Opbrengsten:

05-06-2022        Diaconie           €     117,30

05-06-2022        GZB                 €     356,75

19-06-2022        Siriz                 €     222,50

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

04-09-2022        Stichting Hulp Oost Europa

18-09-2022        Stichting De Ontmoeting

02-10-2022        Stichting Messias belijdende joden

 

Onze missie

Wij willen christelijke gemeenten in Oost-Europa helpen om inhoud te geven aan de opdracht van Jezus Christus: omzien naar de naaste in diaconaat, gemeenteopbouw en christelijk onderwijs.

 

Onze visie

We geloven dat God ons in wil zetten om in navolging van Christus samen met mensen in Oost-Europa te werken aan het zichtbaar maken van Gods Koninkrijk.

We geloven dat de samenleving in Oost-Europa christenen nodig heeft om het verschil te maken.

We geloven dat christenen de roeping hebben recht te doen aan de meest kwetsbaren.

We geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken met christenen en kerkelijke gemeenten in Oost-Europa.

We geloven dat het van belang is om christenen in Oost-Europa, met bestaande christelijke netwerken, diaconaal, pastoraal en missionair toe te rusten.

We geloven dat kinderen en jongeren recht hebben op goed onderwijs. In combinatie met het delen van het evangelie helpt dit kinderen en jongeren te bouwen aan een betere toekomst.

 

 

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

 

Het verhaal achter het logo

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is Ūedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen. Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliŽnten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we mťťr betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliŽnten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

Motivering

Vanuit de doelstelling, zoals in de statuten verwoord, wil de stichting materiŽle en immateriŽle steun verlenen aan Joden die Jezus als de Messias belijden. Ten diepste is dit inhoudelijk kerkelijk werk, wat over kerkmuren heen door leden van verschillende kerken gedaan wordt. Omdat dit kerkelijk werk is, gebeurt het vanzelfsprekend vanuit een bijbels-theologische motivering.

De theologische motieven zijn, dat de christelijke kerk is voortgekomen vanuit de verkondiging van het evangelie dat God aan IsraŽl gegeven heeft. Jezus, de Messias van IsraŽl en het Hoofd van de christelijke gemeente was als mens een Jood (Johannes 4:22; HebreeŽn 2:17). Omdat de christelijke kerk Jezus erkent als enige Zaligmaker, wil zij van Hem getuigen, wereldwijd (Handelingen 4:12; MattheŁs 28:19). Dit is de Bijbelse inspiratie tot zending en evangelisatie wereldwijd.

Vanuit de Bijbel ziet de christelijke gemeente ook een taak naar het Joodse volk toe. De gelovigen in Jezus Christus zijn geroepen om de Joden jaloers te maken op het heil wat in Jezus de Messias is. (Romeinen 11:11) Daarom zou de christelijke kerk tot het Joodse volk willen spreken over Jezus als hun en onze Messias. Gelet op de historie van Jodenvervolgingen, ook door christenen, is het bijna niet mogelijk dat gelovigen vanuit de verschillende kerken dat rechtstreeks in IsraŽl doen. De stichting wil de Messiasbelijdende Joden in IsraŽl helpen in hun taak om van het evangelie in woord en daad te getuigen.