Algemeen nieuws


 

PDC de Herberg | LinkedIn

Najaar-arrangement 11 november 2023

Zaterdag 11 november is er weer een najaar-arrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Dit keer met een extraatje vanwege ons 30- jarig jubileum als PDC de Herberg.

Om half 11 is er inloop met koffie. Om 11 uur gaan we onder leiding van gastenbegeleider Arjen Grobbe de expositie van Christa Rosier over de Psalmen bekijken. Die expositie is er dit jaar vanwege ons jubileum en is erg de moeite waard! Daar willen we jullie graag in meenemen.

Daarna gaan we op stap voor een prachtige wandeling van ongeveer 5 kilometer in de omgeving van de Pietersberg. De door de Herberg bereide lunch nemen we mee.

’s Middags is er een concert door Boudewijn en Lydia Zwart, die speciaal voor de gelegenheid hun kamerbeiaard meenemen. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen. Rond 16.00 uur is het programma afgelopen.

Kosten volledig arrangement: €30,00. Alleen het concert: €15,00.

Tijd: 10.30 uur koffie, 11.00 expositie en wandelen. Alleen concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.

Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

 

Wycliffe Bijbelvertalers NederlandWycliffe Bijbelvertalers

Bijna 6 miljard mensen hebben in dit jaar, 2023,  een complete Bijbel, zo’n 80 procent van de wereldbevolking. De volledige Bijbel is momenteel beschikbaar in 736 talen, zo’n 10 procent van het totale aantal talen in de wereld. Dat blijkt uit de statistische gegevens die Wycliffe Global Alliance (WGA), de koepelorganisatie van Bijbelvertalers, elk jaar publiceert.

Sinds vorig jaar zijn er complete Bijbelvertalingen in 12 talen bijgekomen. Het Nieuwe Testament kwam beschikbaar in 41 nieuwe talen. Het afgelopen jaar kregen zo’n 60 miljoen mensen voor het eerst een complete Bijbel. Nog eens 30 miljoen mensen

 

ontvingen een Nieuwe Testament of een deelvertaling van de Bijbel.

Volgens Wycliffe zijn de Bijbel of delen van de Bijbel momenteel beschikbaar in 3658 talen. De organisatie schat dat er wereldwijd ongeveer 7400 levende talen zijn, die worden gesproken door 7,42 miljard mensen. In totaal hebben wereldwijd nu zo’n 7,23 miljard mensen een (deel van de) Bijbel tot hun beschikking. Dat zijn er 90 miljoen meer dan een jaar geleden.

Sinds september 2022 zijn er ruim 350 taalonderzoeks- en Bijbelvertaalprojecten van start gegaan. Momenteel lopen er Bijbelvertaalprojecten in 3283 taalgroepen in 167 landen. Volgens Wycliffe is het nodig om voor 1268 nieuwe talen vertaalprojecten te starten. Een groot deel hiervan (435) wordt in AziŽ gesproken.

De Wycliffe Global Alliance is de overkoepelende organisatie van ruim 100 Wycliffe- en partnerorganisaties. De alliantie houdt toezicht op taalonderzoek, onderwijs en bijbelvertaalprojecten in 167 landen. Wycliffe heeft ruim 6000 medewerkers.

 

Concert PniŽlkoor

Op 4 november hoopt het PniŽlkoor (o.l.v. Johan Hulshof) samen met het Elspeets Mannen Ensemble (o.l.v. Dick v Asselt) een concert te geven in de PniŽlkerk, Ghandistraat 2, Veenendaal.

Er staan mooie liederen op het programma. Ook is er plaats voor samenzang.

Met tienduizend redenen en een toekomst vol van hoop vragen wij zingend aan onze Vader in de hemel om de eerste liefde te herstellen.

De koren en de samenzang worden begeleid door: Dick v Asselt op de piano, Wim Brunsveld op het orgel en Kees Alers op de dwarsfluit.

De presentatie van de avond is in handen van Hester Dammers.

De avond begint om 19.30 uur. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

Aan het eind van de avond is er een collecte om de onkosten te dekken.

 

Mocht u/jij twijfelen om jezelf aan te sluiten bij een gezellig koor, schroom niet en kom een keer kijken/meezingen.

We repeteren elke donderdag van 20.00 uur – 22.00 uur in de PniŽlkerk.

Voor informatie pniŽlkoor@pniel.nl

 

 

 

 

 

 

Driestar hogeschool | GoudaLezingen over actuele christelijke thema’s

Wil je je verdiepen in actuele christelijke thema’s? Dat kan bij de Studium Generale-lezingen van Driestar Hogeschool. Dit jaar is er weer een veelzijdig programma. Iedereen is ban harte welkom in Gouda! Al bijna 30 jaar biedt Driestar Hogeschool een Studium Generale-programma aan. Een veelzijdig en verdiepend programma met lezingen en bijeenkomsten over actuele christelijke thema's. Hieronder worden er een aantal vermeld.

Meer informatie of inschrijving op (ťťn van) de avonden: studiumgenerale@driestar-educatief.nl.

 

10 november 2023: Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs.

Sprekers dr. ir. P. Murre en ds. M.J. de Vries

1 december 2023: Genderdiversiteit

Spreker Prof. Dr. J. Hoek

13 december 2023: Gesprekken op de brug

Spreker Jan van Doleweerd

8 maart 2024: Christelijke presentatie in IsraŽl

Sprekers Albert en Martha Groothedde

22 maart 2024: Joodse achtergronden van het MattheŁsevangelie

Spreker Dr. M.J. Paul

27 maart 2024: Homiletiek bij de Puriteinen

Spreker Prof. A. Baars

5 april 2024: Christelijke gemeente en school in de stad

Sprekers Dr. P.J. Visser en P. Vogelaar