Algemeen nieuws

 

Geslaagde Paasgroet

Op 3 april, de zaterdag voor Pasen, hebben we vanuit de zendingscommissie, de diaconie en de gemeentedagcommissie een Paasgroet rondgebracht naar de senioren van onze gemeente. In deze tijd zien we elkaar noodgedwongen weinig en spreken we elkaar amper. Namens de gemeente wilden we graag onze senioren laten weten dat we aan ze denken. Met een bosje tulpen en een wenskaartje in de hand gingen we langs de deuren. Op een enkel adres na hebben we ieder persoonlijk de groet kunnen overbrengen, dus erg mooi dat we bijna iedereen gezien hebben. Het was erg leuk om te doen en het was goed om elkaar zo weer even te zien en te spreken. De reacties die we mochten ontvangen waren ook erg leuk en de mensen vonden het fijn dat we langskwamen.

 

Afbeelding met binnen, persoon, muur, vloer

Automatisch gegenereerde beschrijving
 

Onderhoud tuin en terrein rondom de kerk

Elke 2e zaterdag van de maand wordt er onderhoud gedaan aan de tuin en het terrein van de kerk. De werkzaamheden zijn gewoonlijk 's morgens van 9 tot 12 uur.

We zoeken voor deze activiteit versterking voor de bestaande vrijwilligers. Heb je tijd en gelegenheid om mee te helpen, dan kan je je opgeven bij onder-getekende via de telefoon/app 06-10397238.

Bij deze alvast bedankt.

 

Met vriendelijke groet, Peter van Middendorp

 

 


 

Dank

De eerste drie maanden van dit jaar waren voor ons nogal ingrijpend. Het overlijden van (schoon)vader en een besmetting met het coronavirus waardoor wij de begrafenis niet konden bijwonen. Daarna volgde een onderzoek in het ziekenhuis met een gunstige uitslag. Het volgende onderzoek gaf een minder gunstige uitslag en werd gevolgd door een ziekenhuisopname en een behandeling die gelukkig goed verliep. Dankbaar zijn we voor alle hulp en medeleven in deze periode. Boodschappen werden gedaan, er werd eten gebracht, vele kaarten vielen door de brievenbus en dan nog de telefoontjes en digitale berichten. Er was ook vreugde. Op de dag van het ontslag uit het ziekenhuis werd een kleinzoon geboren. Nogmaals dank voor alles!

 

Goof en Agnes van Lienden

 

Rommelmarktcommissie 

Op alle 2e zaterdagen van de maand is er gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt die, naar we hopen, D.V. in september a.s. zal worden gehouden. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair (geen grote meubels), boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het tussen 9.00 en 11.00 uur inleveren bij de schuur achter de kerk.

Vriendelijk verzoeken wij u om rekening te houden met de geldende coronaregelgeving.

 

Met vriendelijke groet, de Rommelmarktcommissie


 

HGJB viert 110-jarig bestaan

Al 110 jaar zet de HGJB zich in voor jongeren en hun gemeente. Dit jubileum wil de jeugdorganisatie niet zomaar voorbij laten gaan.  Daarom brengt de HGJB een jubileummagazine uit met verhalen over de afgelopen jaren, waaronder een interview met Adrian Roest (Sela) en Tiemen Westerduin. Het magazine is eind april verschenen en gratis aan te vragen via de website www.hgjb.nl.

Het jubileummagazine van de HGJB laat de jarenlange geschiedenis van de HGJB zien. Al sinds 1910 wil de organisatie een houvast zijn voor jongeren en hun gemeenten. Een tijdlijn geeft de oprichtingsgeschiedenis van de organisatie weer, maar ook het ontstaan van de vele inspirerende activiteiten en materialen.

Naast de geschiedenis van de HGJB is het magazine ook gevuld met verschillende verhalen. Onderwerpen variëren van vriendengroepen die zijn ontstaan tijdens de vakanties tot vrijwilligers die de liefde hebben gevonden tijdens één van de activiteiten van de HGJB. In deze verhalen wordt duidelijk dat de HGJB impact heeft op de levens van jongeren. 

 


 

Boekentip

 

Een stroom van zegen

Uitzien naar Hemelvaart, Pinksteren en de Wederkomst

Auteurs: Anneke Kloosterman-van der Sluys en Willemieke Kloosterman-Coster

 

Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving'Een stroom van zegen' is een boek om samen met het gezin stil te staan bij de heilsfeiten die we gedenken met Hemelvaart en Pinksteren. Het boek biedt voor iedere dag in de week voorafgaand aan Hemelvaartsdag tot de week na Pinksteren (3 weken lang) een dagboekstukje met een bijbehorend Schriftgedeelte en gespreksvragen. In deze weken wordt steeds ingezoomd op een aspect van de hemelvaart van Christus, op het werk van de Heilige Geest en het verlangen van Gods Kerk naar Christus' wederkomst. Om de uitleg dicht bij de kinderen te brengen, is er iedere dag een symbool dat centraal staat. Deze symbolen, in de vorm van een druppel, kunnen aan een wolk gehangen worden. Zo wordt de stroom van zegen die God geeft door het werk van de Zoon en de Heilige Geest zichtbaar.

Dit boek is een uitgave van De Banier. De prijs bedraagt € 14,95. Verkrijgbaar in iedere (christelijke) boekhandel.

Leven in de kracht van de Heilige Geest - ppt video online download