Algemeen nieuws

 

Dankbetuiging

Na het overlijden van Marius van Baalen hebben we heel veel hartverwarmende reacties gekregen, telefonisch, op papier en digitaal. Zijn vriendelijkheid werd vaak genoemd in de condoleances. Als familie bedanken wij u en jullie hartelijk voor het meeleven. Het heeft ons heel goed gedaan.

 

W.S. Van Baalen–van der Zalm, kinderen, klein- en achterkleinkinderen

 

 


 

 

Inzameling Voedselbank

Samen met de andere kerkgemeenten in Elst organiseren we weer een inzameling voor de Voedselbank Neder-Veluwe (www.voedselbanknederveluwe.nl).

We houden hierbij uiteraard rekening met de voorschriften op het gebied van afstand houden en toegestane groepsgrootte.

 

Ondanks dat de vorige inzamelingsactie nog niet lang geleden was, hopen we dat u  meedoet met het inzamelen van eerste levensbehoeften voor mensen in onze regio die het financieel moeilijk hebben. Bij de verstrekking aan cliënten worden criteria van Voedselbanken Nederland gehanteerd.

 

Op vrijdag 12 maart van 19.00 tot 20.00 uur en op zaterdag 13 maart van 10.00 tot 12.00 uur kunt u producten brengen bij Pniël.

 

Als u spullen brengt, kom dan s.v.p. met 1 persoon tegelijk naar binnen.

 

De voedselbank ontvangt graag de volgende producten: groenten en bonen (blik en glas), rijst, macaroni, bloem, pastasaus (blik en glas), vlees en vis in blik, soep in blik (geen zak s.v.p.), thee, shampoo, wasmiddelen, toiletpapier.

 

Let op: Het is belangrijk dat de verpakking van de producten nog dicht zit, de producten langer houdbaar zijn en niet gekoeld bewaard hoeven te worden.

 

Uiteraard is de geplande inzamelingsactie onder voorbehoud van eventuele verdere ontwikkelingen rondom COVID-19 en verdere maatregelen.

 

Alvast bedankt voor uw hulp!

 

Kerk TV
In het vorige kerkblad is al melding gemaakt over de voorbereidende werkzaamheden voor de vaste camera en regie opstelling voor KerkTV.
Deze zijn inmiddels afgerond. Ik bedank, mede namens alle kijkers, dan ook allen die op wat voor manier dan ook hun steentje hebben bijgedragen. Schaapsound heeft op 25 januari de benodigde apparatuur geplaatst. Schaapsound wordt van harte bedankt voor het meedenken, het goede advies en de heldere instructie bij oplevering van de apparatuur.
Niet alleen de hardware is veranderd, ook hebben we gewisseld van streamingplatform. Bijna een jaar hebben we gebruik gemaakt van de voorziening die Youtube aanbied. Onze kerkradio-stream loopt via kerkdienstgemist.nl. Het is dus logisch om ook de

kerktv-stream daar onder te brengen, want die mogelijkheid is ook bij hen beschikbaar.
Dus weer veel veranderingen. Deze zijn voor degenen die thuis meekijken niet volledig zichtbaar. Daarom een paar foto’s van de apparatuur die er voor zorgt dat jullie thuis de dienst kunnen volgen.
Alle kijkers gezegende diensten toegewenst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Bootsman

 

 

Open Doors: Forse toename geweld tegen christenen wereldwijd

De intensiteit van de christenvervolging neemt wereldwijd fors toe. Dat laat de Ranglijst Christenvervolging 2021 zien. Tussen 1 oktober 2019 en 30 september 2020 zijn 4.761 christenen vanwege hun geloof gedood. Negen van de tien (91 procent) van de omgebrachte christenen zijn in Afrika vermoord.

De nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors toont de vijftig landen met de zwaarste christenvervolging. Dit jaar bevat de ranglijst uitsluitend landen met de score ‘’extreem’’ of ‘’zeer zwaar’’. Dit betreft 309 miljoen christenen. In 24 andere landen die de top-50 niet bereikten, lijden christenen in ‘’hoge mate’’ onder vervolging. In totaal gaan wereldwijd 340 miljoen christenen gebukt onder vervolging.

De eerste twaalf landen op de ranglijst scoren dit jaar voor het eerst allemaal ‘’extreem’’. Noord-Korea is al jaren koploper. Opvallende stijgers op de lijst zijn NigeriaChina en India. Wereldwijd krijgen christenen in 74 landen dit jaar – één meer dan vorig jaar- te maken met extreme, erg hoge of met een hoge mate van vervolging. Dit raakt ten minste 1 op de 8 christenen wereldwijd.

Covid-19 verergert vervolging

Corona blijkt een katalysator te zijn voor vaak verborgen vormen van onderdrukking die resulteren in discriminatie in woord en daad, zoals uitsluiting en haatzaaiende online communicatie.

In India meldde 80 procent van de meer dan 100.000 christenen die hulp ontvingen van Open Doors-partners aan onderzoekers van de Ranglijst Christenvervolging dat ze werden overgeslagen bij voedseluitgiftepunten. Om ergens anders voedsel te krijgen, liepen sommigen vele kilometers en hielden hun christelijke identiteit geheim. Nog eens 15 procent kreeg voedselhulp, maar ondervond discriminatie bij het zoeken naar dagelijks werk: de overheid, landeigenaren of de industrie stelden nauwelijks banen beschikbaar. 

Al voor de coronacrisis wees een overheidsenquête (2017-2018) uit dat de werkloosheid onder christenen groter is dan onder andere religieuze groeperingen – de weigering van voedselhulp zorgde er zo voor dat hele gemeenschappen berooid achterbleven. Dat was niet alleen het geval in India; ook in MyanmarNepalVietnam, BangladeshPakistan, Centraal-Azië, Maleisië,  Noord-Afrika, Jemen en Soedan werden christenen op het platteland buiten-gesloten van hulp.

In het zuiden van de deelstaat Kaduna, Nigeria, zeiden families uit diverse dorpen dat ze slechts een zesde van het voedselpakket hadden ontvangen dat aan moslimgezinnen was toegewezen.

Degenen die een meerderheidsgeloof verlaten en christen worden, weten dat ze het risico lopen alle steun van hun partner, familie, stam of leefgemeenschap te verliezen. Ook lokale en nationale autoriteiten kunnen hulp intrekken. Als deze christenen inkomsten verliezen door Covid-19, kunnen ze niet terugvallen op de gebruikelijke netwerken om te overleven.

 

 

Themabrouchure Gereformeerde Bond:

De coronacrisis, een duiding.

 

 De corona-epidemie houdt de hele wereld in zijn greep. We blijken kwetsbaar te zijn. Dat is een nieuwe ervaring.

Ook wordt de vraag ‘waar is God?’ de laatste maanden vaak gesteld.
Er is iets veranderd in de wereld, signaleert dr. A.A.A. Prosman in de themabrochure van de Gereformeerde Bond, getiteld De coronacrisis, een duiding. Hij gaat onder andere in op de positie van kerken en op de vraag of en hoe God aanwezig is in de huidige pandemie. Is het een oordeel van God?
We moeten God in ieder geval niet gebruiken om overzicht te krijgen, vindt hij. ‘We mogen God aanroepen voor troost en hulp, maar dat is iets anders dan Hem – en dus de Bijbel – gebruiken om alles overzichtelijk te maken.’
De brochure is te downloaden via www.gereformeerdebond.nl of aan te vragen via info@gereformeerdebond.nl.

 

 


 

Boekentip

 

Zie, uw Koning, Ds. C.P. de Boer

Zie, uw KoningJohannes verbindt het moment waarop Pilatus de woorden zegt: ‘Zie uw Koning! Zie de Mens!’, met het selecteren en slachten van de paaslammeren op het tempelplein. Hij wil daarmee zeggen: Bij Pilatus staat hét Paaslam! Zie uw Koning! Zie de Mens! Zie het Lam dat de zonden der wereld wegneemt! Op het moment dat een priester tegen een pelgrim zegt: ‘Zie uw lam!’, klinken de woorden van Pilatus: ‘Zie, uw Koning!’
Wat voor een Koning? Een Koning Die als een lam ter slachting wordt geleid. Als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, alzo doet Hij Zijn mond niet open. Hij is het Lam van God, dat de zonden der wereld wegneemt.
Ds. C.P. de Boer is predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Sliedrecht.

Het boek bevat 144 pagina’s. De prijs bedraagt € 16,90.

 

 


 

Heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar  omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart, is Hij gegaan.… | Geloof,  Christelijk, Bijbel