Algemeen nieuws


De groene GZB

Meer dan 35 procent van ons voedsel wordt weggegooid, terwijl 1 op de 4 kinderen wereldwijd lijdt aan ondervoeding. In AlbaniŽ is een manier gevonden om zowel honger als voedselverspilling tegen te gaan. Vijf jaar geleden startte ‘Foodbank Albania’, een initiatief dat wordt ondersteund door de GZB. Erika Kommers werd over dit project geÔnterviewd op Groot Nieuws Radio.

‘De ene kant van de wereld heeft er te veel van en de ander te weinig: eten’.

 

Een zendingsorganisatie die zich bezighoudt met voedselverspilling, dat moet je even uitleggen.
We zijn een zendingsorganisatie die wereldwijd werkt, meestal met lokale kerken. En zo is dat ook begonnen in AlbaniŽ. We werken met mensen die daar wonen, met lokale mensen. En die mensen hebben het initiatief getoond om een voedselbank te beginnen en gevraagd of wij daarin mee willen doen. Dat willen we van harte, maar voor ons is het wel nieuw inderdaad dat we ons richten op voedsel. Meestal gaat het over geestelijk voedsel, maar deze keer gaat het echt over appels en peren. En dat is ook wel anders. Maar dat is ook ontstaan door wat je eerst noemde: er is ontzettend veel honger in AlbaniŽ. Als mensen een inkomen hebben in AlbaniŽ, geven ze een heel groot deel uit aan eten.

En is het eten ook duur daar? Hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, in verhouding is het duur als je ziet wat mensen verdienen. Ik las dat 15 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft, dus van 1 dollar per dag. Nou, voor een Europees land is dat gigantisch. En ik denk ook dat je met 2 dollar per dag echt niet kunt rondkomen. Dus dan heb je de absolute aantallen van armoede. Maar van 2 dollar per dag zou je in Nederland ook geen fatsoenlijke maaltijd kunnen kopen. En je moet dan ook de andere vaste lasten nog betalen. Dus er is echt sprake van honger in AlbaniŽ. De voedselbank springt daarop in. Zij vinden overal overgebleven voedsel. Het is niet als in Nederland dat je dat even bij de Albert Heijn ophaalt. Je gaat daar echt naar de producent of naar de markt, waar het overblijft. Dus het zijn ook verse producten: groente en fruit vaak.

Want er is dus ook voedselverspilling? Dat vind ik zo apart aan dit verhaal. In hetzelfde land honger en voedselverspilling.
Ja, dat komt dus waarschijnlijk doordat mensen geen goede markt hebben voor hun producten. Het komt niet op alle plaatsen waar het moet zijn. En wij zijn er in ons land heel goed in om voedsel te bewaren. Om het zo voor te bereiden dat je het een tijd kunt bewaren. Maar dat is ook niet in elk land hetzelfde. Als je in AlbaniŽ een product koopt dat vers is, kan het zomaar zijn dat je dat geen 3 weken kunt bewaren. In Nederland weten we hoe je een aardappel zo moet bewerken dat ‘ie niet meteen ontkiemt, maar dat je ‘m veel langer kunt bewaren. Dat voedsel dat overblijft, wordt opgehaald door de voedselbank. De voedselbank verspreidt het op verschillende manieren. Ze brengen dat naar gaarkeukens; dan maken ze er maaltijden van en die maaltijden zijn dan voor instellingen bijvoorbeeld of voor daklozen. Maar ze geven het eten ook in pakketten aan gezinnen. Dat is ťťn taak die ze hebben: het eten ophalen en uitdelen. Maar ze geven ook les op scholen over gezonde voeding. Dat is ook belangrijk. Want wat er veel overblijft, is groente en fruit, maar als je niet de gewoonte hebt om groente en fruit te eten, mag je dat ook leren. Wat is gezonde voeding?

Waarom blijven groenten en fruit over?
Ik denk doordat mensen dat niet altijd als eerste optie zien. Dat zie je wel in meer landen: dat mensen gewend zijn aan een bepaald eetpatroon, bijvoorbeeld veel koolhydraatrijk eten en weinig groente, omdat groente ook weer duurder is om aan te schaffen. Maar het is wel belangrijk om te kijken van: hoe ziet je maaltijd eruit? De ouderwetse Schijf van Vijf zeg maar.

Die moet je echt introduceren dan?
Ja. Dus wat dat betreft zijn die lessen heel belangrijk op school. Om te leren wat een gezonde maaltijd is, wat gezonde voeding is. Er wordt ook aan mensen geleerd hoe je zelf voedsel kunt produceren. Zaaien, hoe doe je dat? En wat zaai je dan? Er wordt eigenlijk van alles ondernomen. En ik vind het zelf heel mooi dat je niet alleen het voedsel ophaalt, maar dat er ook gaarkeukens aan verbonden zijn. Dat je ziet dat juist de groepen die het zo nodig hebben – instellingen met bejaarden of gehandicapten bijvoorbeeld – dat daar die maaltijden terechtkomen. Het is echt een dubbel doel. Aan de ene kant help je het milieu door voedselverspilling tegen te gaan. Aan de andere kant help je ook echt de behoeftigen. Dat past heel goed bij ons als GZB.

Bijzonder dat je ziet dat het zo breed verschil maakt in AlbaniŽ. Want als je dat nu eens zou moeten zeggen, wat maakt het voor verschil?
Nou, ik denk als je het op die manier klein maakt, is dat voor sommige mensen echt het verschil tussen honger en geen honger. Het is voor mensen echt het verschil tussen een maaltijd krijgen of geen maaltijd krijgen. Dat is echt een groot verschil. En het is een groot project. De voedselbank zit in verschillende grote steden. Ze hebben ook verschillende groepen waar ze naar uitreiken: daklozen, instellingen met gehandicapten, bejaarden of kinderen. En ook juist aan de andere kant die hele praktische les hoe je zelf groente kan verbouwen. Daarmee ondersteunen ze gezinnen. Het is een heel groot publiek wat zij bedienen.

Volgens mij vind jij het fantastisch dat het zo productief is. Ik zie dat ook aan je gezicht. En dat krijg je allemaal in Nederland mee als jij op kantoor werkt. Is dat dan ook iets waarvan je denkt: dat kunnen we ook toepassen in andere landen?
We hebben een programma bij de GZB: de Groene GZB. Dat programma is ontstaan vanuit het idee dat we meer moeten zorgen voor de schepping. En dan is het leuke dat we werken met allemaal lokale kerken wereldwijd. Elk land is anders. Elke kerk is anders. En de behoefte per land is anders. In AlbaniŽ zie je dat de honger echt de nood is, maar ook dat dat voedseloverschot er is. Dus die twee komen samen in dat project. Je ziet bijvoorbeeld in een ander land, zoals in Malawi, dat daar ontbossing een enorm probleem is. Daar zijn we met de kerk begonnen met bomen planten. Van dat project word ik net zo enthousiast. Want het is ook echt geweldig dat de jongerengroep daar bomen is gaan planten en die verzorgt. Ook hebben die jongeren nagedacht hoe je anders kunt gaan koken zodat je minder hout gebruikt, dus dat die bomen ook langer blijven staan. Dat heeft ook zoveel impact. Het project werkt volgens mij omdat het past bij wat er nodig is in die situatie. En dat is ook in AlbaniŽ. Daar is het nodig dat er iets wordt gedaan tegen voedselverspilling en aan het voedseltekort. En dan zie je dat het werkt. Dat is het mooie aan dit soort projecten. Je kijkt met een lokale partner naar een oplossing die passend is.

 


 

110,840 Open Boek Vectoren, Illustraties en Clipart - 123RF

Boekentip

 

Geleefd geloof. Omgang met God in deze tijd

Auteur: dr. J. Hoek

Hoe krijgt geleefd geloof gestalte in onze tijd? DŠt is de vraag die prof. dr. J. Hoek breed uitwerkt in Geleefd geloof. Omgang met God in deze tijd, een boekje in de Artios-reeks van de Gereformeerde Bond, dat in november jl. is verschenen. Na een tekening van eigentijdse ontwikkelingen put de auteur uit de Bijbel als de rijke bron en de hoogste norm voor het geloofsleven. Daarna legt hij het oor te luister bij de gereformeerde traditie. Vervolgens worden lijnen getrokken naar de actuele invulling van geloofsbeleving in de 21e eeuw. Het gaat hierbij om actuele vroomheid waarbij mensen ootmoedig wandelen met God en tegelijkertijd met beide benen in hun eigen tijd staan en open ogen hebben voor hun roeping in de wereld.
Geleefd geloof biedt een handreiking bij een voortgaande zoektocht. Het heeft niet alleen betekenis voor persoonlijke bezinning, maar ook voor gemeen-schappelijke bespreking in de gemeente. Met het oog daarop zijn bij elk hoofdstuk gespreksvragen gevoegd.

In een interview in het RD van 29-12 jl. zegt dr. Hoek n.a.v. dit boek o.a.:

‘Laten we in deze tijd zuinig zijn op de rustdag, de eredienst en de discipline in het gebed. Als ons gebed verflauwd, zal er van ons getuigenis naar buiten toe steeds minder kracht uitgaan. Vanuit de omgang met God in de binnenkamer hebben we een roeping in de wereld.’
Geleefd geloof verscheen bij Royal Jongbloed in Heerenveen, telt 175 blz. en kost € 15,99. Verkrijgbaar in de (christelijke) boekhandel.

 

Save the date  Vrouwendag op 11 maart 2023

Op zaterdag 11 maart organiseert Stichting Hart voor Vrouwen weer de jaarlijkse  interkerkelijke vrouwendag. Opnieuw in het HPC in Zetten, vanaf 10 uur.  Zet het vast in je agenda. Samen zingen met Praiseband ReCall, luisteren naar een goede spreekster, elkaar ontmoeten en ’s middags workshops. Dat zijn de ingrediŽnten van de Vrouwendag waar je je geestelijk weer op kunt laden. Michelle van Dusseldorp zal spreken over het thema “Jezus en ik”. De Nieuw-Zeelandse Michelle is psycholoog en directeur van Groundwork. Ze verbindt het christelijk geloof aan psychologische inzichten. Ze ziet mensen graag ontwikkelen en groeien, zodat ze een betekenisvol leven kunnen leiden. Meer weten over de Vrouwendag, kijk op de website www.hartvoorvrouwen.com

 

Kom-Op-Adem dag ‘Opa’s en oma’s met verlies'

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert een ontmoetingsdag voor opa’s en oma’s van een overleden kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken georganiseerd over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst voor opa’s en oma’s waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden willen we op zaterdag 11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen we stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa’s en oma’s en wat is de invloed daarvan op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het programma.

We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een waardevolle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek.

U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026-3342225.


 

Bedankt

Beste gemeenteleden,

 

Ik wil jullie erg bedanken voor jullie gastvrijheid en liefde die ik heb mogen ontvangen in de kerk.

Ik kom zeker nog een keer naar de kerk om ook dit gedeelte van mijn periode in het safehouse af te sluiten en hopelijk dat boek te kunnen sluiten.

Ik mag nu in Woudenberg kerken en wonen (Willem de Zwijgerlaan 177, 3931KR Woudenberg).

Ik mag gelukkig niet klagen en mag ervoor bidden om niet terug te vallen, maar het zal altijd een gevecht blijven.

Nogmaals bedankt.

 

Johan Wilbrink