Abonnement kerkblad

Het kerkblad verschijnt één maal per maand.

De kosten van het kerkblad bedragen:
Voor een abonnement binnen Elst € 15,00 per jaar
Voor een abonnement buiten Elst € 22,50 per jaar

Voor deze kosten ontvangen alle abonnees automatisch een brief met daarin het verzoek het abonnementsgeld over te maken op gironummer 8110711.
Voor berichten betreffende verhuizing, opgave nieuwe abonnees, bezorging en administratie kunt u terecht bij administratie van het kerkblad,

Eventueel is eerst een proefabonnement van 3 nummers mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met de administratie van het kerkblad.

Administratie kerkblad:

Fam. J. Bouw
Woudweg 2B
3921 CR Elst (U)
0318-471273

E-mail: administratie.kerkblad@hervormd-elst.nl