Gemeentegids

 

Gemeentegids.
Eens in de drie jaren verschijnt de gemeentegids. Daarin staan alle gegevens van de gemeente afgedrukt. Correcties en/ of aanvullingen doorgeven aan de scriba. Hiervan kan dan melding worden gedaan in het kerkblad. Hierdoor kan iedereen de correcte gegevens overnemen in zijn/ haar gemeentegids totdat een nieuwe bijgewerkte uitgave van de gemeentegids zal verschijnen.