Gastpredikanten


Geachte gastpredikant,

Welkom in onze gemeente!

Hieronder treft u zoveel mogelijk relevante informatie aan omtrent onze erediensten. Wilt u deze in zijn geheel doornemen en uw liedkeuze en lichaamslengte tijdig doorgeven aan de koster op het genoemde emailadres?

Liturgie
In onze erediensten volgen we op hoofdlijnen de klassieke liturgie.

Afkondigingen
Bij aanvang van de eredienst heet de ouderling van dienst een ieder welkom en verricht de afkondigingen. Als predikant zit u dan bij de kerkenraad. Na het zingen van het eerste lied brengt de ouderling van dienst u naar de kansel en de gemeente gaat staan tot en met de votum en groet.

Bijbelvertaling
We gebruiken bij voorkeur de Herziene Statenvertaling. Indien dit voor u principieel bezwaarlijk is, mag ook de klassieke Statenvertaling gebruikt worden.

Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen
De psalmen, gezangen en liederen worden ritmisch gezongen. Voor de psalmen is de berijming van 1773 het uitgangspunt. Past bij een bepaald zangmoment de berijming uit Weerklank beter, dan is dat ook mogelijk. Naast de psalmen geven we graag ruimte aan het geestelijke lied. Voorwaarde daarbij is dat in het geheel van de eredienst er tenminste 4 zangmomenten voor de psalmen (1773 of Weerklank) gereserveerd zijn. Op de overige zangmomenten mogen andere liederen geselecteerd worden waarbij de bundel "Weerklank" de voorkeur heeft.

Toepassing in de praktijk
Een "gewone" eredienst heeft normaliter 6 zangmomenten (inclusief voorzang).
Bij andere diensten, onder andere zangdiensten of trouw- en rouwdiensten, is het ook mogelijk om een ander lied te zingen.

Beamers
In onze kerk wordt geen gebruik gemaakt van beamers voor de projectie van de psalmen, liederen en Schriftlezing. Uitgezonderd bijzondere diensten zoals de zangdiensten.

Schoollied
Op de plaatselijke “basisschool met de Bijbel” wordt door de kinderen iedere week een psalm / lied aangeleerd.


Collecten
De collecten worden (fysiek en digitaal) gehouden bij het verlaten van de kerk. De ouderling van dienst heeft deze collecten bij aanvang van de dienst afgekondigd.

Voorbeden
De voorbede wordt normaliter gedaan tijdens het slotgebed. Daartoe krijgt u in de consistorie een blad met namen van mensen die voorbede nodig hebben, voorzien van een korte toelichting per persoon.

Kind en eredienst
Er is kinderoppas maar geen Bijbelklas.

Aanlevering te zingen liederen en schriftlezing (liturgie)
Graag uiterlijk vrijdagmiddag 12:00 uur voorafgaand aan een preekbeurt de liturgie doorgeven: ddruijff@hervormd-elst.nl

Contact
Hebt u nog andere vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de kosters of de preekbeurtenregelaar, hier rechts bij de contactpersonen.

Uitzending en opname
Onze kerkdiensten worden live uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl en blijven daar een jaar lang ter download beschikbaar. Er zijn geen inloggegevens nodig om onze diensten te bekijken.

Locatie en aanvangstijden
Kerkgebouw
Rijksstraatweg 24
3921 AJ Elst Ut

Aanvangstijd diensten
9:30 uur en 18:00 uur

Uitzonderingen
Bid-/Dankdag: 15:00 uur en 19:30 uur
Goede Vrijdag: 19:30 uur
Oudejaarsdag: 19:30 uur