ANBI

     

Algemeen Nut Beogende Instelling

PKN Hervormde Gemeente Elst Ut is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Over de ANBI registratie 

 

 Schenken aan een goed doel? Dan zijn speciale fiscale regels van toepassing. We hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

PKN Hervormde Gemeente Elst Ut is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vanaf 1 januari 2008 gelden de volgende fiscale voordelen:

Meer informatie over aftrekken van giften

Het bedrag dat je schenkt komt dus volledig ten goede aan de PKN Hervormde Gemeente Elst Ut.
Meer informatie over fiscale onderwerpen? Bel met de Belastingtelefoon op 0800 - 0543 of kijk op www.belastingdienst.nl.

Beleidsplan PKN
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan 2018 - 2022

Diaconie

Kerkvoogdij

Naam ANBI: Hervormde Gemeente Elst Ut
RSIN/Fiscaal nummer: 800114061
Website adres:
www.hervormd-elst.nl

E-mail: kerkvoogdij
@hervormd-elst.nl

Adres: Rijksstraatweg 24
Postcode: 3921 AJ
Plaats:
Elst Ut

Postadres: Rijksstraatweg 24
Postcode: 3921 AJ
Plaats: Elst Ut
IBAN:
NL78 INGB 0000 6425 99
NL19 RABO
0302 1001 99
tnv Ned Herv Gem Elst Utr