Welkom op de site van de Hervormde Gemeente van Elst (Utrecht)

Voor zaken die zich in deze periode binnen de hervormde gemeente van Elst plaats vinden kijk op de kerkblad pagina.
 

Agenda

27 oktober Reformatie herdenking
 

Reformatieherdenking

In de vorige uitgave van De Petra is de Reformatieherdenking al aangekondigd. Samen met de Hersteld hervormde gemeente zal D.V. op vrijdag 27 oktober a.s. in onze kerk deze bijzondere avond gehouden worden. We zijn dankbaar dat het feit dat het op 31 oktober 500 jaar is geleden dat Maarten Luther de 95 stellingen bevestigde aan de deur van de kapel in Wittenberg op deze manier samen mag worden herdacht.

 

Aan deze avond werken de plaatselijke predikanten, ds. G.J. Hiensch en ds. W.J. van den Brink, mee.

Ds. R. Kok, Christelijke Gereformeerd predikant te Sliedrecht zal de meditatie verzorgen.

Ook het christelijk gemengd koor ‘Coram Deo’, o.l.v. John Propitius, zal haar medewerking verlenen. De liederen die het koor ten gehore zal brengen zullen staan in het teken van de drie ‘Sola’s’: Sola Fide, Sola Gratia en Sola Scriptura.

Nees van den Oosterkamp zal de samenzang begeleiden.

De avond begint om 19.30 uur. Zo kunnen ook de jongeren aanwezig zijn, die de volgende dag misschien weer andere verplichtingen hebben.

Hierbij worden u en jullie allemaal uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in ‘PniŽl’. We hopen dat er velen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

’Jezus Christus is opgewekt’.
Klinkt die boodschap voldoende door in de kerk?

Romeinen 6 vers 1 - 14