Om eens te gaan kijken

 

Bijbel:

Bijbel Online
   

Kerken en kerkgerelateerde instanties:

Gereformeerde Bond
Oude Gelderse Kerken "De Stichting Oude Gelderse Kerken is opgericht in 1975 met als doel: de zorg voor religieuze monumenten. Zorg moet worden opgevat in de brede zin, als actieve belangenbehartiging en wat religieuze monumenten betreft, niet alleen kerken en kloosters vallen onder deze omschrijving, maar bijvoorbeeld ook synagogen, kloosters, kapellen, pastorieŽn, historische begraafplaatsen, grafmonumenten en dergelijke."

Bidden:

Bidden voor elkaar

Jeugd:

HGJB Hervormd Gereformeerde Jeugdbond is er voor jullie (activiteiten, bijeenkomsten, vakanties enz.)