Zendingscommissie

 

 

Karsten & Irene ‘’Zing het Woord!’’
Het is het begin van de dag tijdens een workshop. Bij de dagopening leest Irene 1 Petrus 3:8-9:

“... Wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent,  opdat u zegen zult beŽrven.”

We praten kort over de betekenis, en vervolgens krijgt iedere taalgroep de opdracht om van deze tekst een lied te maken dat dit vers voor iedereen duidelijk maakt en makkelijk te onthouden is. De deelnemers hebben maar 20 minuten de tijd, maar toch weet iedereen voor elkaar te krijgen daarna een goede presentatie te houden! Met dans, gebaren, en hun eigen culturele muziekstijl is iedereen enthousiast met dit vers bezig. En de inhoud zal lang blijven hangen!

 

Bij Wycliffe Bijbelvertalers zijn wij van de “hartstaal”: Gods Woord beschikbaar maken in de taal die het hart van mensen raakt. Eigenlijk betekent dat niet alleen taal, maar ook vorm. Een bijbelgedeelte kan vertaald worden in iemands moedertaal, en toch niet echt binnenkomen. Voor de meeste mensen in deze workshop is dans en muziek de echte taal van hun hart. In hun cultuur wordt alles wat belangrijk is gevierd en onderstreept met dans. De dans en het lied bij dit Bijbelvers zegt hen: “dit vers geldt ook voor ons! De Bijbel geeft geen vreemde boodschap, maar een die ook relevant is voor mensen uit onze gemeenschap.”

We hebben nog heel veel te leren over hoe we de boodschap van de Bijbel het beste kunnen overbrengen in andere culturen. Irene mocht twee weken geleden zelf deelnemer zijn in een workshop om daar meer over te leren, en hoopt dat in de toekomst nog vaker te kunnen doen. Onder dit vers staat in elk geval voor de mensen in deze workshop al een dikke streep!

 

Om te danken: voor de honderden verhalenvertellers die Bijbelverhalen en Bijbelliederen doorgeven en zodoende licht verspreiden. Om te bidden: we kijken uit naar Reiniers komst in de kerstvakantie! We bidden om een veilige reis voor hem, en ook voor een goede tijd voor Maurits die in Nederland blijft.

 

Culturele vorm om de tekst te vertolken: dans en lied.