Zendingscommissie


logo

De kerk deelt uit

Door corona is er honger in de wereld: letterlijk én figuurlijk. Honger naar voedsel én naar de hoopvolle boodschap van het Evangelie. Voor miljoenen mensen in bijvoorbeeld landen als Nepal en Colombia betekent de lockdown geen inkomen en dus geen eten. Daarom komen we in actie en starten we de noodhulpactie ‘De kerk deelt uit!’

Deze GZB-noodhulpcampagne heeft binnen een maand na de start het streefbedrag van 100.000 euro opgehaald. Van dit bedrag konden partnerkerken directe noodhulp verlenen aan veel gezinnen die wereldwijd getroffen werden door de coronacrisis.
Met de opbrengst van de noodhulpcampagne konden 5.000 mensen wereldwijd voorzien worden van een voedselpakket en hygiënische materialen. De mensen van lokale gemeenten die de pakketten uitdeelden, kregen de gelegenheid het Evangelie te delen met de mensen om hen heen.   

De nood is nog niet voorbij
We zien dat landen in het Zuiden nog steeds meer besmettingen tellen. Echter, veel mensen hebben geen werk en dus ook geen inkomen meer, boeren hebben geen zaaizaad meer, omdat ze het nodig hadden om hun gezin te voeden. Kleine winkeltjes moeten verder bevoorraad worden. Kerken moeten investeren in hygiënische middelen. En ze moeten materialen kopen om diensten online te kunnen uitzenden. Bijbelscholen zoeken naar mogelijkheden om bijbelcursussen digitaal aan te bieden. Dagelijks krijgen we verzoeken om hulp hiervoor binnen. Daarom heeft de GZB besloten in september een volgende hulpactie op te zetten om juist in dit soort voorzieningen te kunnen helpen, zodat ook het Evangelie verder gedeeld kan worden. ​

Op de website www.gzb.nl/dekerkdeeltuit is meer informatie te vinden.