Rond de diensten

 

 

Preken

Waarom wordt er gepreekt? Opdat u, opdat jij je zult bekeren! Er wordt niet voor de lol gepreekt of om de zondag een beetje invulling te geven; er wordt gepreekt met het oog op de bekering. God roept zondaars tot bekering. En God wil dat wij gehoor geven aan die boodschap, zodat we er straks klaar voor zijn als de Heere komt, als de dag van de Heere aanbreekt. Daarvoor kom je naar de kerk. Het eindexamen komt – en dan wil God vrucht zien.

Overgenomen uit ‘Een handvol koren’, n.a.v. Lukas 3: 3.

 

Reformatieherdenking

Afbeeldingsresultaat voor koffiekopjeIn de morgendienst van 3 november hopen we stil te staan bij de herdenking van de hervorming. Op 31 oktober 1517 bevestigde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Ook dit jaar mochten we op deze datum dit feit herdenken. In de genoemde dienst zal er ook in de prediking aandacht worden besteed aan dit belangrijke feit. Het is goed voor ons allemaal, jongeren en ouderen, om daar steeds weer bij stil te staan en er aan te worden herinnerd dat God toen de reformatie van de kerk in gang heeft gezet.

Na afloop van de dienst zingen we de twee onderstaande coupletten van ‘Een vaste burcht is onze God’:

 

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!


Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
verwinnaar van de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

 

Dankdag voor gewas en arbeid

Op D.V. woensdag 6 november wordt de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid gehouden. In maart jl. was er de biddag waarop we hebben gebeden om een goede oogst en een zegen op ons werk. Na de zomer kijken we terug; op de oogst die nu grotendeels binnen is gehaald en op ons werk. Misschien is dat laatste wel moeilijk als we geen werk hebben of niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Toch wil God ons dan ook zegenen in andere zaken waarin we bezig zijn. Dat geldt ook voor het werk in de gezinnen. Het opvoeden van onze kinderen gaat niet zonder Gods nabijheid en hulp.

Op de genoemde datum mogen we de HEERE danken voor alles wat Hij heeft gegeven op de diverse terreinen van ons leven.

De middagdienst, wat extra gericht op de kinderen, wordt gehouden in de Cunerakerk in Rhenen, in een gezamenlijke dienst met wijkgemeente ‘Bethel’. Deze dienst begint om 15.00 uur. Misschien wat haasten voor de kinderen (en de ouders), maar we hopen toch velen van jullie te zien. Uiteraard is de hle gemeente welkom in deze dienst, waarin ds. Hiensch hoopt voor te gaan.

De avonddienst wordt gehouden in onze kerk en begint om 19.30 uur. Ook dan hopen we u te ontmoeten om als gemeente onze dank aan God te tonen. Ds. Goijert uit Nijkerk zal dan voorgaan.

En… laat ons danken niet beperkt blijven tot deze ene dag, maar laat er vanuit de gemeente een voortdurend dankgebed tot Hem zijn, die ons alles geeft.

 

Koffie drinken

Na afloop van de morgendienst van 3 november is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te drinken in ‘Pnil’. U en jullie worden hiervoor hartelijk uitgenodigd!