Rond de diensten

Diensten 2018

In het nieuwe jaar mogen we, zo God het wil, als gemeente weer vaak bijeen komen. Samenkomen tijdens de diensten op zondag. Samenkomen tijdens bijzondere diensten. Dan denken we aan 1e Paas- en Pinkersterdag.

Maar ook aan de diensten waarin de sacramenten bediend zullen worden. Met name denken we dan aan het Heilig Avondmaal. Dit bijzondere teken van Gods liefde voor ons wordt het komende jaar gehouden op 4 maart, 3 juni, 26 augustus en 2 december.

Ook door de week krijgen we de mogelijkheid om samen te komen, op D.V. 14 maart houden we biddag, op 30 maart is het Goede Vrijdag en op 7 november dankdag.

Op 2 april, 21 mei en 26 december mogen we samen komen om Gods eer en Zijn Naam groot te maken tijdens de zangdiensten.

Het is fijn wanneer we de keuze gemaakt hebben of alsnog gaan maken, om zeker deze momenten voor God vrij te houden.

“Het is goed om U te ontmoeten”.

 

Tenslotte

Er zijn mensen die tijdens de erediensten een bijzondere taak hebben, zoals de kosters, de organisten en degenen die op onze kinderen passen. Hen in het bijzonder wensen we Gods zegen toe.

Tevens bidden we dat de diensten ook in het nieuwe jaar velen tot zegen mogen zijn.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 7 januari is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken in Pniėl. Juist na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en in een ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!