Rond de diensten

 

Van zondag tot zondag

Soms zegt iemand wel eens: ‘Ik leef van zondag tot zondag. Op die dag wordt mijn geloof tijdens de kerkdiensten steeds opnieuw gevoed en kan ik weer verder’.

Zo mag ook in onze kerk iedere zondag twee keer het Woord van God worden gezaaid. In de preek die ds. Bloemendal onlangs hield, werd de indringende vraag gesteld waar dat zaad in ons leven terecht komt, waar we staan en wat we ermee doen. Zijn we ook in het dagelijks leven herkenbaar als christen? Laten we ons hart en leven openstellen voor het Woord dat we van zondag tot zondag mogen horen en er naar leven om zo levende getuigen te zijn.

 

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De morgendienst van 24 februari is de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal, dat op 3 maart zal worden bediend. In deze dienst zal ds. Goijert uit Nijkerk voorgaan. Hij hoopt D.V. op die datum ook het Avondmaal te bedienen en in de dienst van dankzegging voor te gaan. We wensen u een goede tijd van voorbereiding toe.

De dichter Willem de Merode maakte het onderstaande gedicht met de titel ‘Voorbereiding’:

 

Hun harten voelden zij als boeken

in Gods geduchte hand gelegd.

En wisten dat Hij al hun slecht

gedrag gerecht zou onderzoeken,

 

Zij lazen bang en hunkerend mee,

en zagen wat Zijn vingers wezen.

Was er niets goeds? hun schaamte en vrezen

groeiden uit tot een verschroeiend wee.

 

God had de boeken dicht gedaan

en zou het grote vonnis spreken.

Toen dorst hun stem de stilte breken:

o Heere Jezus, neem ons aan!

 

En ’t bonzend hart, dat ze in zich vonden,

was vlekkeloos en zonder zonden.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 3 februari is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken in ‘PniŽl’. Juist ook na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de dienst

en over andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!