Rond de diensten

 

Doopdienst

Op D.V. zondagmorgen 30 juni zal de Heilige Doop bediend worden. De Heilige Doop is het teken en zegel van het genadeverbond. Dit verbond zegt ons dat het bloed van Jezus Christus ons en onze kinderen reinigt van alle zonden. Wat geweldig, dat de Heere al met de kleine kinderen wil beginnen, nog voordat zij zich ervan bewust zijn. Hij is in alles de Eerste, het begin. Dat is een bemoediging voor de doopouders, maar ook voor ons allen. Een gezegende doopdienst toegewenst.

 

School- kerkdienst 7 juli

In de eerste week van juli wordt er op de basisschool ‘Het Visnet’, zoals ieder jaar, weer een Bijbelse themaweek gehouden. Dit keer is het thema ‘Ruth’. In de klassen wordt deze week Ruth 1 – 3 behandeld. De bedoeling is dat kand. H.J. (Herman) Teeuwissen uit Huizen in de morgendienst van 7 juli hoofdstuk 4 van dit bijbelboek zal behandelen.

In de week voorafgaand aan deze dienst zal er namens de kerkenraad ook een bezoek aan de school worden gebracht en in de verschillende groepen e.e.a. worden verteld over het geloof en de kerk.

In de hal van onze kerk zullen weer diverse tekeningen en andere werkstukken worden opgehangen die door de kinderen tijdens de projectweek zijn gemaakt. Voorafgaand aan de dienst zullen de kinderen het themalied ‘Iemand als Ruth’ zingen, dat ze op school hebben geleerd.

We hopen dat juist in deze dienst de hele gemeente en in het bijzonder alle ouders met hun kinderen aanwezig  zullen zijn, om zo gezamenlijk de themaweek af te sluiten.

 

Vakantie

Langzamerhand komen de vakanties weer in beeld. In onze regio is het dit jaar laat. Voor hen die examen hebben gedaan is deze echter al wel begonnen. Anderen op school moeten nog even doorgaan, maar het komt dichterbij. Ook voor veel volwassenen breekt een periode van rust aan. Veel dingen staan op een lager pitje.

Wat niet op een lager pitje staat zijn de kerkdiensten. Deze gaan in de zomermaanden ook ‘gewoon’ door. De Heere God neemt geen rust. Hij blijft door Zijn Woord en via Zijn dienstknechten mensen nodigen tot Zijn wonderbaar licht. We mogen ook tijdens de zomermaanden horen van de verlossing die er is in Zijn Zoon, de Heere Jezus.

In deze periode begint ook de vakantie van ds. Hiensch. Wij zijn dankbaar dat ook in deze vakantietijd alle preekbeurten weer zijn ingevuld, ondanks dat het wel eens puzzelen is. Ook zullen er in deze weken regelmatig gasten in ons midden zijn. Laten we hen laten merken dat ze welkom zijn! Een groet of een gesprekje is immers een kleine moeite.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst op 7 juli is er weer gelegenheid om gezamenlijk een kopje koffie of thee of een glas limonade te drinken in ‘PniŽl’. Juist na deze dienst, met naar we hopen ook  veel kinderen, is het goed om als gemeente elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de dienst en andere zaken die ons bezig houden. Dus jong en oud, van harte welkom.

 

 

 

 

 

Tot slot

Wat we nodig hebben is een groter besef van het feit dat God elke dag, elk uur, elk moment aanwezig is. Dat besef krijgen we wanneer we tegen Hem spreken in aanbidding en gebed en wanneer we luisteren naar wat Hij door zijn Woord tegen ons zegt.

Billy Graham