Rond de diensten

Dankdag

Een bijzondere dag in het jaar; zomaar een dag in het midden van de week waarop we weer samen mogen komen om God te danken voor alles wat we de afgelopen maanden gekregen hebben. Onze dankbaarheid tonen aan God die ons onvoorwaardelijk liefheeft en ons uit liefde alles geeft wat wij volgens Hem nodig hebben.

Wij kunnen iets terug doen door bij Hem te zijn tijdens twee dankdiensten die op woensdag 1 november a.s. worden gehouden.

Een middagdienst die gehouden wordt in de Cunerakerk in Rhenen. De aanvang is 15.00 uur.

Deze dienst zal geleid worden door ds. Hiensch en hij zal extra aandacht aan de kinderen besteden. Een reden te meer om er met onze kinderen bij te zijn!

Voor de kleinste kinderen is er oppas in De Koningskamer, Frederik v.d. Paltshof 10.

Vervolgens een avonddienst die om 19.30 uur begint en in onze kerk gehouden zal worden. In deze dienst zal ds. H.J. Lam uit Barneveld voorgaan.

 

Reformatie

In de morgendienst van 5 november hopen we ook stil te staan bij de herdenking van de Reformatie. Na afloop van de dienst zingen we twee coupletten van het Lutherlied ‘Een vaste burcht is onze God’.
 

Heilig Avondmaal.

De week die begint op zondag 26 november en eindigt op zondag 3 december zal in het teken staan

van het Heilig Avondmaal.

De morgendienst van 26 november is de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal.

Op zondag 3 december zal de tafel des Heeren weer voor in de kerk staan en de uitnodiging klinken: “Kom, want alle dingen staan gereed.”

Jezus zelf nodigt allen uit. Laat daarom deze uitnodiging niet zomaar voorbij gaan. Neem deze met beide handen aan. Hij wacht op u, jou, ons allen.

De avonddienst op zondag 3 december is de dankzeggingsdienst. Drie diensten die we niet mogen missen. Drie diensten die bij elkaar horen, een eenheid vormen. In deze diensten zal onze predikant, ds. Hiensch, voorgaan.

We wensen elkaar gezegende diensten toe.

 

Gedenken van de overledenen

November, tijd van vallende bladeren, dagen met vroeg invallende duisternis, dagen van weemoed.

November, de maand waarin op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november, aan de overleden gemeenteleden gedacht wordt.

Deze dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is niet bedoeld als een gedachtenisdienst waarvan de toon gezet wordt door weemoed om onze vergankelijkheid. Het karakter van deze dienst is gericht op de toekomst.

We staan vlak voor advent, waarin we vanuit de komst van Christus vooral hopen op een aarde, een wereld van vrede en recht.

Toch, de namen die genoemd worden bepalen ons bij hen met wie we ons verbonden wisten. Er zullen ook namen zijn die ons weinig tot niets zeggen. De namen van hen die we niet persoonlijk kenden doen ons beseffen dat elk mens op zijn of haar wijze betrokken was bij de gemeente. De namen die klinken kunnen ons weer te binnen brengen dat we mensen zijn van de dag, en dat geldt niet alleen voor de zeer ouderen onder ons. We tellen onze dagen. We mogen die dagen ontvangen in dankbaarheid.

De morgendienst op de zondag voor advent is een mogelijkheid om onze broosheid en kwetsbaarheid te gedenken en met verwachting en vertrouwen de komst van het Messiaanse rijk tegemoet te zien.

Een dienst waarin de dood niet verbloemd wordt en waarin weemoed niet het laatste woord heeft (Psalm 103 vers 8).

Uiteindelijk niet (Psalm 103 vers 9).

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst op 1 oktober is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken in ‘PniŽl’. Juist na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en in een ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!