Rond de diensten

De Bijbel gaat open

De komende weken heeft ds. Hiensch nog vakantie en zullen er gastpredikanten voorgaan. Sommigen bekend, anderen minder bekend of voor het eerst in Elst. Wie er ook is: Gods Woord gaat open. Bent u / ben jij er ook?!

 

Heilig Avondmaal

D.V. zondag 26 augustus zal het Heilig Avondmaal weer worden bediend. Voorafgaande aan deze zondag is de morgendienst van 19 augustus de dienst van voorbereiding.

 

Nabetrachting

De avonddienst van 26 augustus staat dan in het teken van de dankzegging. We hopen dat u/jij ook deze dienst zult bezoeken. De diensten zijn immers een eenheid!

Soms wordt deze dienst ook wel aangekondigd als ‘nabetrachting op het Heilig Avondmaal’. Hoewel het woord ‘nabetrachting’ (=bezinnend terugzien op de viering van het avondmaal met het oog op de vraag hoe je verder met God mag leven) plechtig klinkt, kun je je afvragen of dit toch niet een betere aanduiding is dan het woord ‘dankzegging’, omdat de viering zlf al dankzegging is.

In de nabetrachting gaat het om de relatie tussen zondag en maandag. Hoe leef ik uit dankbaarheid voor Gods genade? Hoe wordt de liturgie voortgezet? Die vraag stelde dr. A.A van Ruler ook in zijn boek ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Een aantal jaren geleden hebben we ook dit punt in het kerkblad behandeld.

Soms heb je het gevoel: na de avondmaalszondag begint de strijd pas goed. Dan moet blijken of je geloof, hoop en liefde hebt ontvangen. De nabetrachting is eigenlijk weer de voorbereiding voor de volgende avondmaalszondag. Zoals onze oud-predikant,

ds. Klop, het wel eens uitdrukte: ‘de voorbereiding duurt drie maanden’. Het gaat er God om dat we christenen uit n stuk worden.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 5 augustus is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken in ‘Pnil’. Juist na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de dienst en over andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!