Rond de diensten

  

Inrichting van de erediensten

In de afgelopen maand was het toegestaan om met maximaal 30 personen de erediensten bij te wonen. Een aantal gemeenteleden heeft zich hiervoor aangemeld en zo mochten de diensten weer worden gehouden in hun bijzijn, maar er waren soms nog plekken over. De scriba heeft de indeling gemaakt en de uitnodigingen verzonden. We danken Onno voor het verrichten van het puzzelwerk dat bij dit alles komt kijken. Ook de mensen die zich bereid hebben getoond om, mede namens alle aanwezigen, de psalmen te zingen zijn we dankbaar voor hun medewerking. We hopen dat ze dit ook de komende periode willen blijven doen.

Vanaf 1 juli jl. zijn de genomen maatregelen iets versoepeld. Er geldt nu geen maximum meer aan het aantal personen in de diensten. Wel blijft het aanmelden verplicht en ook de 1.5 meter regel blijft van kracht. Dit heeft voor onze kerk echter geen andere gevolgen dan de eerder aangekondigde versoepeling.

Op het moment van dit schrijven zijn we nog aan het bekijken hoeveel personen er een plaats kunnen krijgen, omdat dit per dienst wat verschillend kan zijn. Het is bv. afhankelijk van het aantal gezinnen en paren dat zich aanmeldt. Zij kunnen bij elkaar in de bank plaatsnemen. Via de afkondigingen bent en wordt u verder daarvan op de hoogte gehouden.

In de maand juni is alles goed verlopen, mede ook door de inzet van de kosters en de coŲrdinatoren en we hopen dat dit zo mag blijven.

In september zal er, naar we hopen, meer duidelijkheid komen over de verdere invulling van de diensten, ook wat betreft het zingen.

 

 

Aanmelden juli en augustus

 

Voor de diensten D.V. in juli en augustus kan iedereen zich weer (nog) aanmelden voor het bezoeken van de kerkdiensten. De kerkenraad hoop dat velen dit zullen doen. Schroom niet, er is plaats genoeg! Op deze manier blijft het contact in stand en komt er weer enig ritme in de kerkgang. Voor iedereen, maar zeker ook voor de kinderen, is het van groot belang om weer naar de kerk te kunnen gaan. De kans op vervreemding van de kerk en de gemeente is nl. overduidelijk aanwezig. Laten we daarvoor waken.

Wanneer u en jullie zich aanmelden is het voor de scriba  weer mogelijk om een goede verdeling te maken over de morgen- en avonddiensten. U en jullie mogen zich natuurlijk ook opgeven voor alle diensten. Iedereen kan dan weer regelmatig naar de kerk. Uiteraard blijven alle eerder genoemde voorschriften gelden.

Wanneer u eventueel gehaald en weer thuisgebracht wilt worden, dan kunt u dat ook aangeven.

 

Aanmelden voor de diensten kan via e-mail of telefonisch bij de scriba van de kerkenraad, ouderling S. Flipse,

e-mail scriba@hervormd-elst.nl of telefoon 06 38945870.

 

 

Kinderoppas

Vanaf 1 juli is er weer kinderoppas in ‘PniŽl’. De kleine kinderen kunnen weer worden gebracht, zodat het voor de ouders mogelijk is om zich aan te melden voor de diensten en zo in ieder geval de mogelijkheid hebben om samen de morgendiensten te bezoeken.

Dank aan Marita Roks voor het opstellen van het nieuwe rooster en alle oppassers ook hartelijk bedankt voor de bereidheid om dit werk weer op te pakken!

 

Vakantieperiode

De maanden juli en augustus staan, zoals gebruikelijk, in het teken van de vakantie. Helaas is het nu niet mogelijk om in deze periode gasten in onze kerk te ontvangen. Wel zullen er, tijdens de vakantie van ds. Hiensch, een aantal gastvoorgangers zijn. De meesten zijn bekenden. En zijn er echter ook die voor het eerst in Elst preken.

We hopen op gezegende diensten met elkaar, of we nu in de kerk aanwezig zijn of thuis (of tijdens de vakantie elders) meeluisteren.