Rond de diensten

 

 

Ontmoeting

De afgelopen zomerperiode heeft veel werk in de gemeente (bijna) stil gelegen. We mochten elkaar echter wel ontmoeten rondom de zondagse erediensten. We hebben zowel van ds. Hiensch als van de diverse gastpredikanten veel verrassende dingen mogen horen uit het Woord van God. En dit mag, als God het geeft, ook blijven doorgaan.

Ontmoeting op zondag (en ook door de week) heeft tot doel om zo God en elkaar te ontmoeten en samen gemeente te zijn.

 

Avondmaal

D.V. zal op zondag 1 september het Heilig Avondmaal weer worden bediend. In beide diensten op deze dag hoopt dr. J. Hoek uit Veenendaal voor te gaan.

Alle gelovigen zullen dan worden geroepen om samen plaats te nemen aan de avondmaalstafel. Samen… Ook dat is een aspect van het Avondmaal, dat we als broeders en zusters samen eten en drinken om te gedenken dat de Heere Jezus Zijn leven gaf voor zondaren.

In de avonddienst is er dan de nabetrachting en dankzegging. Wat zou het fijn zijn als we dat, waar het mogelijk is, ook samen mogen doen en in deze dienst onze plaats niet leeg laten, maar zo gemeenschappelijk de HEERE mogen danken voor al het goede wat hij gaf in de morgendienst en geeft in de avonddienst.

 

Avondmaal

Zie je het brood en zie je de beker?

Denk dan aan Jezus, hoe Hij aan het kruis

Zijn lichaam liet breken, Zijn bloed liet vergieten

om ook ons te brengen bij Vader thuis.

 

Zie je het brood en zie je de beker?

Wat heeft de Heere met ons een geduld,

de zonden vergeven en wij mogen leven,

leven in eeuwigheid, Hij droeg de schuld.

 

Zie je het brood en zie je de beker?

Kom maar aan tafel, je hoort bij elkaar.

Zo zal het hemels Jeruzalem wezen:

allemaal samen door Golgotha!

 

Opening winterwerk

De morgendienst van 15 september staat in het teken van de start van het winterseizoen. In deze dienst zal ds. Hiensch voorgaan.

Op zaterdag 14 september is er de gemeentedag, georganiseerd door een aantal enthousiaste gemeenteleden. Hierover leest u op een andere plaats meer. We komen dan in een ontspannen sfeer bijeen in en rond ‘PniŽl’. We hopen dat u en jullie er dan ook allemaal zijn!

Wij zijn dankbaar dat al dit werk weer mag beginnen. Dit is immers niet vanzelfsprekend. Daarom is het goed om er ook in een dienst bij stil te staan en er samen Gods onmisbare zegen over te vragen, maar laat het ook voortdurend een plaats krijgen in uw en jouw gebeden.

In deze dienst zullen ook de twee nieuwe bezoekbroeders (ook hierover leest u elders meer) hun belofte van geheimhouding afleggen betreffende de zaken die tijdens de bezoeken aan hen worden toevertrouwd.

 

Koffie drinken

Afbeeldingsresultaat voor koffiekopjeNa afloop van de morgendienst van 8 september is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te drinken in ‘PniŽl’ en zo elkaar te ontmoeten en nog wat na te praten over de dienst en andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, allemaal hartelijk welkom!