Rond de diensten

 

Lijdenstijd

Zondag 3 maart was dit jaar de eerste lijdenszondag en daarmee is de lijdenstijd aangebroken. Een tijd die bijzonder is omdat we dan gedenken, stil mogen staan bij hetgeen onze Heere Jezus Christus voor ons gedaan heeft. We hebben het Heilig avondmaal mogen vieren. Ook hier mochten we gedenken dat Jezus Zijn lichaam en bloed gegeven heeft om voor ons een weg te zijn tot ons eeuwig behoud. Onderweg, opgaan naar Goede vrijdag.

 

Palmzondag

Jezus wordt als Koning in Jeruzalem binnengehaald om daar aan het eind van de week als de Koning der Joden gekruisigd te worden.

Traditiegetrouw wordt er in veel kerken op deze  zondag openbare belijdenis van het geloof afgelegd. Ook in onze gemeente is dit jaar de vrijmoedigheid om dit doen. U leest hierover meer verderop in het kerkblad.

 

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag, 19 april, wordt het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus herdacht. Goede Vrijdag, de Zaligmaker gekruisigd. Gekruisigd omdat God ons onmetelijk lief heeft.

De Vader heeft uit liefde voor ons zijn Zoon gestuurd om geheel vrijwillig de lijdensweg te gaan en onze schuld op zich te nemen. Geheel uit eigen vrije wil heeft Hij geleden en is aan het kruis, op Golgotha, voor ons gestorven. Gestorven zodat wij de uitgestoken liefdevolle hand weer vast mogen pakken en de weg mogen gaan die Hij voor ons bereid heeft.

In de dienst, die om 19.30 uur begint, zal juist hierbij worden stilgestaan. Mogen we dan horen van dat grote wonder. Door Hem is er eeuwig Leven.

 

Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Aan het kruis de dood nabij

Die voor mij het oordeel draagt

Hij die tot zonde wordt gemaakt

Wat een offer – Hij voor mij!

Wie wil worden zoals Hij?

Zoveel pijn, ongerechtigheid

is op Hem die voor mij strijdt

 

Zie hoe Jezus biddend strijdt

Met de pijn, verlatenheid

Zo alleen, verwond roept Hij

Mijn God, waarom verlaat U mij?!

Zie wat Jezus heeft gedaan

in zijn lijden heeft doorstaan

Zoveel liefde verwondert mij

Niemand heeft zo lief als Hij

 

Als de Heer’ zijn leven geeft

Vlucht de dag, de aarde beeft

Zelfs de dood verliest haar macht

Als Jezus roept; het is volbracht!

Waarlijk Hij is zoon van God

Die voor ons gekruisigd wordt

Door zijn wonden genezen wij

in zijn dood maakt Hij ons vrij

 

Pasen ‘De Heere is waarlijk opgestaan!

De zondag daarop, de eerste dag van de nieuwe week, zal het Pasen zijn!

Voor aanvang van de eerste dienst op zondag 22 april willen we dan ook samen een aantal liederen zingen die de opstanding van onze Heere Jezus bezingen.

We zullen dit gaan doen, voor aanvang van de dienst, van 09.15 tot 09.30 uur.

 

Heel de schepping slaakt een zucht

Zij ontwaakt, het duister vlucht

Jezus leeft, is opgestaan

Hij roept ons uit de dood vandaan

Juicht want Hij, mijn Heere leeft

Hij die overwonnen heeft

Nooit meer tranen, en nooit meer pijn

Nooit van God verlaten zijn

 

Tweede Paasdag

Op tweede Paasdag zal er weer een paaszangdienst zijn. We hopen dat de vreugdegalm van eerste Paasdag nog na mag klinken op deze dag en wij allen, jong en oud, met blijdschap en verlangen op mogen gaan om meer van de blijde boodschap te horen.

 

koffiekopje.pngKoffie drinken

Na afloop van de morgendienst van 7 april drinken we weer ons maandelijks kopje koffie of thee in PniŽl. Allen van harte welkom. Juist na de dienst is het goed om elkaar te ontmoeten en samen nog even door te praten over de preek of over andere zaken die ons bezighouden. Dus, jong en oud, van harte welkom!