Rond de diensten

 

Heilig avondmaal

Zondag 2 december staat in het teken van het Heilig Avondmaal. De tafel zal dan weer gereed staan en de nodiging uitgaan tot hen die de HEERE hebben lief gekregen: ‘Komt, want alle dingen zijn nu gereed.’ Bij brood en wijn mogen we de dood van de Heere Jezus gedenken. Hij gaf Zijn leven om ons, van nature zondige mensen, te redden van de eeuwige ondergang. Het is bijzonder dat we juist op de eerste advents-zondag het Heilig Avondmaal mogen vieren, wanneer we toeleven naar het kerstfeest waarop we Zijn geboorte mogen gedenken.

In de morgendienst hoopt ds. Lam het avondmaal te bedienen. Het is gebruikelijk dat n predikant voorgaat in de drie diensten rond het avondmaal. Aangezien hij echter sinds kort een andere gemeente dient, is dat dit keer niet mogelijk.

Kand. Vonk Noordegraaf bleek echter bereid te zijn om in de dienst van nabetrachting en dankzegging voor te gaan.

Het wordt vrijwel iedere keer weer benadrukt, maar we doen het nog een keer: de diensten van voorbereiding, viering en dankzegging – ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Vergeet dus niet om samen met de andere tafelgenoten ook de HEERE in de avonddienst te danken.

 

Kom zondaars tot het zalig feest,

wees Jezus’ gast aan deze dis,

Zijn liefde die het al omsluit

nodigt de hele wereld uit.

 

Kom die vermoeid en eenzaam zijt,

en zoekende naar zekerheid,

en arm en hulpeloos en blind,

kom waar gij Christus’ vrede vindt.

Charles Wesley

 

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van D.V. 16 december zal het sacrament van de Heilige Doop worden bediend. Het is steeds weer een wonder dat God omziet naar (ook de kleinste) mensen. De doop is een teken van Gods verbond met ons. Het is Zijn belofte, dat er bij Hem vergeving en zaligheid te krijgen is.

 

Advent en Kerst

Het is al eerder genoemd; dit kerkblad omvat de hele periode van Advent en Kerst. We bereiden ons voor op het gedenken van de geboorte van de Heere Jezus. Zo komen we iedere zondag en iedere dienst dichter bij het gedenken van dit heilsfeit.

Voorafgaand aan de morgendienst op de eerste Kerstdag, 25 december, zingen we vanaf 9.15 uur een aantal Kerstliederen. We hopen dat iedereen er dan is om mee te zingen.

 

Op de tweede Kerstdag is er de gebruikelijk zangdienst.

Een groep gemeenteleden is al druk bezig met de voorbereidingen voor deze dienst. Steeds weer bijzonder om te merken dat er mensen zijn die zich hier voor inzetten en ons een mooi programma voorzetten met psalmen en (kerst)liederen.

Deze bijeenkomst begint om 10.00 uur. Bent u en zijn jullie er dan allemaal? Wat is er mooier dan in een volle kerk te zingen en stil te staan bij de grote wonderen van God.

 

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende kerstdagen toe.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 9 december is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken in ‘Pnil’. Juist ook na deze dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de dienst

en over andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!