Rond de diensten

Goede Vrijdag en Pasen

In deze tijd zijn er weer een aantal diensten waar we als gelovigen, of misschien omdat we nieuwsgierig zijn, samen mogen komen.

Als eerste op Goede Vrijdag 30 maart een dienst waarin het sterven van onze zaligmaker verkondigd zal worden. Een dienst die sober van karakter zal zijn.

Vervolgens mogen we elkaar weer ontmoeten op zondag 1 april, 1e Paasdag. Een dienst waar het leven de boventoon zal voeren. Het leven sterker dan de dood. Jezus het Licht van de wereld, sterker dan het donker. Voorafgaand aan de morgendienst op deze dag zullen we vanaf 9.15 uur een aantal liederen van dit leven zingen.

Ook op maandag 2 april, 2e Paasdag, mogen we weer jubelend samenkomen. Dit is een dienst waarin dit heilsfeit in liederen bezongen wordt.

Allen gezegende dagen toegewenst.

 

22 april, bevestigingsdienst

De morgendienst op deze dag zal ook een bijzonder heuglijke dienst zijn. Dhr. S. Flipse, Oranjestraat 91, zal dan bevestigd worden in het ambt van ouderling.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 1 april is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken in ‘PniŽl’. Juist na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en in een ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen over zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!