Rond de diensten

  

Het Woord wordt gezaaid

In deze periode in het kerkelijk jaar, zo tussen het kerstfeest en de komende lijdenstijd, mag de verkondiging van het Woord van God ‘gewoon’ doorgaan. Iedere zondag worden er twee erediensten gehouden, waarin het Evangelie kan worden gehoord. Wij mogen dankbaar zijn dat dit ons wordt gegeven; dat we een eigen predikant hebben die mag voorgaan en ook dat gastpredikanten bereid zijn om naar Elst te komen. Zo mag het zaad van het Woord met ruime hand door hen worden gezaaid.

Laten we niet vergeten om voor ds. Hiensch en de andere voorgangers te bidden. In MattheŁs 9 kunnen we lezen over de oogst en de arbeiders. De Heere Jezus geeft daar de volgende opdracht: ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’.

 

Koffie drinken

Afbeeldingsresultaat voor koffiekopjeNa afloop van de morgendienst van 2 februari is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of een glas limonade te drinken in ‘PniŽl'. U en jullie worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Ook op deze manier mogen we elkaar ontmoeten.