Rond de diensten

Heilsfeiten

Het gedenken van de heilsfeiten van de hemelvaart van de Heere Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest (Pinksteren) ligt weer achter ons. In de kerkdiensten is daar, in prediking en lied, ook aandacht aan besteed. In het kerkelijk jaar zijn dit de twee laatste feesten. Hierna mochten en mogen de erediensten weer ‘gewoon’ doorgaan en kunnen we twee maal per zondag horen van het grote werk dat God in ons leven wil verrichten, nl. verlossing van onze zonden. Toch is Pinksteren niet het laatste heilsfeit. We verwachten er nog n, nl. de wederkomst van de Heere Jezus. In het gedeelte hieronder kunt u daar ook meer over lezen.

 

Heilig Avondmaal: verleden – heden - toekomst

Op zondag 3 juni a.s. mag in de gemeente het Heilig Avondmaal worden bediend. Sommigen onder ons kijken daar met een bepaalde angst naar uit, anderen blijven er helaas voor weg uit de diensten, maar velen kijken er met verlangen naar uit. Het is immers een hoogtepunt te midden van alle zorgen in ons aardse bestaan, waarin we bemoedigd worden en verder kunnen in ons (geloofs)leven.

De dienst waarin het Heilig Avondmaal bediend wordt, is een bijzondere dienst waarin we niet alleen de Heere ontmoeten in de verkondiging van Zijn Woord, maar Hem ook mogen ontmoeten aan Zijn tafel in het eten van het brood en het drinken van de wijn. Het is een heilige gebeurtenis waarop we ons hebben voorbereid.
Waarom vieren we eigenlijk het Heilig Avondmaal? De Bijbel laat zien dat de Heere Jezus zelf die opdracht heeft gegeven: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’. In de eerste plaats was die opdracht gericht aan de discipelen tijdens de laatste maaltijd die Jezus met hen hield voor Zijn dood aan het kruis. Vanuit die eerste viering van het Heilig Avondmaal is het echter ook een opdracht aan de gehele kerk van Christus om te gedenken. In het Heilig Avondmaal gaat het daarom in de eerste plaats om het verleden: we gedenken dat grote werk dat Christus voor een ieder van ons heeft gedaan: Hij is om onze zonden gestorven aan het kruis. Dat is de kern van de Bijbel en een heilsfeit om nooit meer te vergeten. Daarom dienen we dan ook het Heilig Avondmaal te blijven vieren.
Het Heilig Avondmaal heeft naast het gedenken van die belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis ook een betekenis voor het heden, voor ons leven en geloof van hier en nu. De Heere Jezus is dan wel niet meer hier op aarde, maar in Zijn Geest is Hij nog steeds bij ons. Hij heeft immers beloofd (Matthes 28: 20): ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’ Bij de viering van het Heilig Avondmaal is Jezus Zelf aanwezig in de tekenen van brood en wijn.
Naast het gedenken van het verleden, en de gemeenschap met Jezus in het heden, mag het Heilig Avondmaal ons ook richten op de toekomst. In 1Korinthe 11: 26 lezen we: ‘Verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt’.

Het Heilig Avondmaal staat daarmee ook in het teken van de wederkomst. Een belofte die Christus aan Zijn kerk heeft gedaan. Ondanks dat dit nu bijna 2000 jaar geleden door Hem is uitgesproken, blijft die belofte staan. Zijn Woord is immers 100% waarheid. Iedere avondmaalsviering komen we dichter bij die grote dag. Het Heilig Avondmaal roept ons dan ook op om reikhalzend uit te zien naar die dag. Dan zal Jezus terugkomen en zullen allen die in Hem geloven voor eeuwig bij Hem zijn.
Het Heilig Avondmaal: een opdracht van Christus. Net als de discipelen destijds, worden wij allen opgeroepen om het Heilig Avondmaal te blijven vieren en Hem daarbij te gedenken, totdat Hij komt.

Een gezegende avondmaalszondag toegewenst!

 

School- kerkdienst 10 juni

Van 4 tot 8 juni wordt op de basisschool ‘Het Visnet’, zoals ieder jaar, weer een Bijbelse themaweek gehouden. Ditmaal is het thema ‘Jona’. In deze week zal jeugdouderling Marijn van Ledden, samen met ds. Van den Brink van de Hersteld Hervormde gemeente, de school bezoeken en in de diverse groepen e.e.a. vertellen over geloof en kerk.

In de hal van onze kerk zullen weer diverse tekeningen en andere werkstukken worden opgehangen. Deze zijn dan op zondag 10 juni te bezichtigen. In de morgendienst hoopt

ds. G.D. Hoff ook aan te sluiten bij het thema en te preken uit het Bijbelboek Jona.

We hopen dat juist in deze dienst de hele gemeente en in het bijzonder alle kinderen met hun ouders aanwezig zijn, om zo de themaweek af te sluiten.

 

Koffie drinken

koffiekopje.pngNa afloop van de morgendienst van 10 juni is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie, thee of limonade te drinken in ‘Pnil’. Juist na de dienst kan het goed zijn om elkaar te ontmoeten en nog even na te praten over de dienst en over andere zaken die ons bezig houden. Dus, jong en oud, van harte welkom!