Pastoraal

      

Huwelijksjubilea:

 

40 jaar getrouwd

14-4-2018 - Dhr. C. Nieuborg en Mevr. M.T.A. Nieuborg-Jansen Duighuizen, Irenestraat 42, 3921 BJ Elst

           

55 jaar getrouwd         

08-4-2018 - Dhr. A. Budding en mevrouw T.J. Budding - Verheijen, Het Bosje 15, 3921 EH Elst

 

Ook in de komende periode zijn er weer echtparen die hun huwelijksjubileum mogen vieren. Twee echtparen die dit heuglijke feit mogen gedenken. Zij hebben 40 of 55 jaar geleden trouw aan elkaar beloofd. Een tijd die zij toen niet konden overzien maar die, nu achterom kijkend, “voorbij gevlogen” is. Jaren samen, jaren samen met zorgen en jaren vol van zegeningen gegeven door onze hemelse Vader. God die dag in dag uit, in voor- en tegenspoed, bij u is en u onvoorwaardelijk liefheeft. Deze liefde en bewogenheid van Hem vraagt ook wat van u en ook van ons allen. Liefde die vraagt, net als in het huwelijk, om een reactie.
Zo mag u ook in de tijd na dit gedenkwaardige moment alle hulp van Hem verwachten. Biddend Hem zoeken.

Wij feliciteren deze echtparen van harte en wensen hen een goede en gezegende gedenkdag toe, samen met kinderen, kleinkinderen en verder familie en vrienden.

 

Al vele jaren samen

Wij kijken achterom

Waar is de tijd gebleven

Al vele jaren samen

We mochten veel beleven

 

Wij kijken naar omhoog

Wat hebt U veel gegeven

U zorgde steeds voor ons

Gaf ons een gezegend leven

 

Wij kijken ook vooruit

Zo zijn wij vol vertrouwen

Wat ook de toekomst geeft

Wij mogen onze handen vouwen

 

Wij willen Heer U danken

Niets komt er bij geval

Wij willen Heer U bidden

Blijf bij ons hier en overal

Dan mogen wij het weten

Wij zijn veilig in Uw hand

U zult ons niet vergeten

U houdt Uw woord in stand.

 

Verjaardagen

Hieronder worden de namen vermeld van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende periode hun verjaardag hopen te vieren. Wij feliciteren u heel hartelijk en wensen u allen een goede verjaardag en Gods onmisbare zegen toe in het komende levensjaar met de bede dat Hij u allen nabij zal zijn.

 

Geb. datum

02-4-1946

02-4-1941 

03-4-1948 

05-4-1929 

07-4-1936 

08-4-1941 

12-4-1947 

16-4-1932 

16-4-1934 

16-4-1941 

17-4-1937 

18-4-1942 

18-4-1939 

20-4-1947 

21-4-1942 

29-4-1941 

30-4-1946 

01-5-1948 

01-5-1936 

03-5-1939 

03-5-1948 

03-5-1943

Naam

Dhr. G. van de Scheur, Franseweg 128, 3921 DK Elst

Dhr. T.J. van Gelderen, Schoolweg 40, 3921 CE Elst

Mevr. W. Overweel - van Ginkel, Schoolweg 66, 3921 CG Elst

Dhr. G. van Laar, Franseweg 30, 3921 DH Elst

Mevr. A. van Beek - van Wamel, Cavansalaan 170, 3903 XE Veenendaal

Mevr. H. van Manen – Noordam, Beatrixstraat 52, 3921 BR Elst

Dhr. P.J. Moedt, Heideweg 48, 3921 CL Elst

Mevr. A. van Lent – Krouwel, Huize Spoorzicht, Cuneraweg 170, 3911 RR Rhenen

Mevr. H. Haast – Terschegget, Heideweg 50, 3921 CL  Elst

Mevr. J.P. Stuijt - van Ameijde, Oranjestraat 4, 3921 BC Elst

Mevr. A. Diepeveen - van Sparrentak, Het Bosje 13J, 3921 EH Elst

Dhr. J.J. van Daalen, Elsterstraatweg 8, 3922 GG Elst

Dhr. C.J. Schreuders, Franseweg 54, 3921 DJ Elst

Mevr. G. Koster – Vervat, Franseweg 99, 3921 DG Elst

Dhr. A.J. van Viegen, Woudweg 31, 3921 CN Elst

Mevr. J. van de Scheur – Roubos, Rijksstraatweg 208, 3921 AN Elst

Mevr. B. Ruisch – Buijserd, Franseweg 36, 3921 DH Elst

Dhr. P. van de Kolk, Heideweg 144, 3921 CK Elst

Dhr. T. Quint, Prinsenweg 4, 3921 DT Elst

Dhr. F. Hoekstra, Franseweg 4, 3921 DH Elst

Mevr. J.G. van Homoed - van Schaik, Rijksstraatweg 109C, 3921 AC Elst

Dhr. C.A. van Homoed, Rijksstraatweg 109C, 3921 AC Elst

 

Waakt en bidt. (Lukas 22:39-46)

U vroeg Uw vrienden om te waken

en te bidden, zodat verzoeking week.

Terwijl U worstelend bad tot Uw Vader

huilden zij zich in slaap, van streek.

 

U kreeg versterking van een engel

daar zorgde toen Uw Vader voor,

bij hen zaaide satan verwarring

en dat hadden ze nog niet door.

 

Wij doen, Heer, zo vaak hetzelfde:

we horen dan Uw opdracht wel

maar laten na het ook te doen,

zetten Uw kracht zo buiten spel.

We worden moe en slaperig

en toetsen zaken dan ook niet

aan het Woord door U gegeven,

daarmee doen we U verdriet.

 

Vergeef ons Heer en maak het anders

houd ons wakker in de strijd.

Wakend biddend en biddend wakend

staan we sterk, dat is een feit.

 

In Memoriam

Op 2 maart overleed in “De Tollekamp” te Rhenen
Jannigje Veenendaal-Roest op de leeftijd van 87 jaar.
Voorheen woonde zij aan de Franseweg.
De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 8 maart op de algemene begraafplaats “Larikshof” na een rouwdienst in de aula aldaar.

 

Op 9 maart overleed in “De Meent” te Veenendaal
Anthonie Nellestijn, voorheen wonend op Zwijnsbergen.

Hij werd 94 jaar. Na een rouwdienst in de aula van “Larikshof” heeft de begrafenis op donderdag 15 maart plaatsgehad op de algemene begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Elst.

We bidden de nabestaanden toe dat de Heere hen troost met zijn nabijheid in hun verdriet.

 

Zieken

Wilma van der Vlies heeft vorig jaar een operatie ondergaan. Nu blijkt dat deze ingreep opnieuw moet gebeuren.
Daar zit ook een flinke periode van revalidatie aan vast.
We wensen haar Gods zegen toe en veel sterkte.
 Dhr. Baar, Schoolweg 108, heeft een darmoperatie ondergaan en ligt in het Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Henk Boon, Irenestraat 19, is met spoed opgenomen en geopereerd in het Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Hij is weer thuis. Er zullen nog onderzoeken volgen.
We bidden hen een voorspoedig herstel toe.

 

Ds. G.J. Hiensch