Pastoraal   

Huwelijksjubileum:

           

40 jaar getrouwd

29-11-2019

Dhr. W. Wisgerhof en
Mevrouw J.M. Wisgerhof - van Lienden, Christinastraat 25, 3921 BS Elst

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren.

Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum:

Naam

01-11-1937

Mevr. W. van der Werff - Deijs
Nieuwe Veenendaalseweg 33 A
3911 MD Rhenen

02-11-1940

Dhr. A. van den Brink
Rijksstraatweg 204 3921 AN Elst

04-11-1946

Mevr. E.E.D. van Verseveld - Marchal
De Oude Weg 1 3922 GB Elst

10-11-1942

Mevr. M. van den Berg - van Dijk
Rijksstraatweg 232 3921 AN Elst

14-11-1944

Mevr. H.C. van Hattem - Stoffer
Veenendaalsestraatweg 1 B
3921 EA Elst

16-11-1929

Mevr. A.J. Nagel - Terschegget
Franseweg 18 3921 DH Elst

18-11-1941

Mevr. A. Rebergen - de Fluiter
Schoolweg 43 3921 CB Elst

20-11-1921

Dhr. A. van de Klift
Irenestraat 40 3921 BJ Elst

01-12-1947

Dhr. J.W. Dijkhorst
Schoolweg 59 3921 CB Elst

 

Geboren

Op woensdag 25 september is bij Henk en Roos Boon en Anna, Irenestraat 19, 3921 BG een dochter en zusje Catharina Johanna geboren, zij noemen haar Cato. Onze hartelijke gelukwensen met de geboorte van Cato. Dat zij tot jullie vreugde en tot Gods eer moge opgroeien!

 

Zieken

Mevr. Van Ingen is na een kort verblijf in De Engelenburg in Veenendaal teruggekeerd naar haar woning in de Tabakshof. Ria van den Oosterkamp is voor het grootste deel genezen van haar gezichtsaandoening. Er is uitzicht op volledig herstel, al zal dat wat langer duren. Met Jan van der Vlies gaat het goed. Hij zal voorlopig nog thuis moeten blijven om te herstellen van de operaties en om de oorzaakvan de ontsteking te bestrijden. We wensen onze ‘doener’ hierbij veel geduld toe. We zijn de Heere dankbaar dat we deze berichten van vooruitgang kunnen melden.

 

Ds. G.J. Hiensch