Pastoraal

 

 

Huwelijksjubilea         

           

4

Huwelijksjubilea         

           

40 jaar getrouwd

22-9-2017 - Dhr. R.E.W. Koymans en mevrouw

S. Koymans - Terschegget, Christinastraat 11,

3921 BS Elst

 

50 jaar getrouwd

14-9-2017 - Dhr. C.A.B. Baar en mevrouw

S. Baar - van Soest, Schoolweg 108, 3921 CH Elst      

 

In deze periode zijn er twee echtparen die een huwelijksjubileum te vieren hebben. Ze zijn 40 of 50 jaar samen. Een tijd die vaak ervaren wordt als “voorbij gevlogen”. Jaren samen, jaren vol van zegeningen gegeven door onze hemelse Vader. God die dag in dag uit, in voor- en tegenspoed, bij ons is en ons onvoorwaardelijk liefheeft. Deze liefde en bewogenheid van Hem vraagt ook wat van u en ook van ons allen. Liefde die vraagt, net als in het huwelijk, om een reactie.
Zo mag u ook in het vervolg van het huwelijksleven alle hulp van Hem verwachten. Biddend Hem zoeken.

Vanaf deze plaats willen we deze echtparen van harte feliciteren met dit jubileum.

Wij wensen de echtparen Koymans en Baar een goede en gezegende gedenkdag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn.

 

Halleluja, eeuwig dank en ere,

lof, aanbidding, wijsheid, kracht,

word' op aard' en in de hemel, Heere,

voor uw liefd' U toegebracht!

Vader, sla ons steeds in liefde gade;

Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;

uw gemeenschap, Geest van God,

amen, zij ons eeuwig lot!

 

Verjaardagen

Hieronder worden de namen vermeld van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende periode hun verjaardag hopen te vieren. Wij feliciteren u heel hartelijk en wensen u allen een goede verjaardag en Gods onmisbare zegen toe in het komende levensjaar met de bede dat Hij u allen nabij zal zijn.

 

Geb. datum

Naam

05-09-1942

Dhr. M.J. Olivier, David Tenierslaan 6A, 3904 ZA Veenendaal

05-09-1934

Dhr. A. van Laar, Driftweg 8,

3921 DS Elst

06-09-1928

Dhr. J. Webbink, Irenestraat 84,

3921 BK Elst

08-09-1937

Mevr. M.J. Schoeman – Hoefakker,

Larekamp 16, 3921 EE Elst

09-09-1932

Mevr. J.M. Barentsen - la Grand,

Christinastraat 122, 3921 BW Elst

15-09-1944

Mevr. E. Puik - van Zomeren,

Verbindingsweg 25, 3921 DL Elst

19-09-1938

Mevr. L.C.J. Smit – Kosters,

Schoolweg 114, 3921 CH Elst

20-09-1932

Mevr. A.J. Henzen, Beatrixstraat 11,

3921 BM Elst

02-10-1935

Mevr. G.W. Blankestijn – Wamelink,

Verbindingsweg 27, 3921 DL Elst

03-10-1943

Mevr. A. van Nieuwamerongen,

Rijksstraatweg 200, 3921 AN Elst

 

Dank U voor het leven, Heer’ en alle overvloed,

want het is Uw zegen die ons steeds weer sterkt en voedt,

wij prijzen U en eren U om wie U voor ons bent,

omdat U zoveel van ons houdt en ons volkomen kent.

 

In Memoriam (1)

Op zaterdag 15 juli kwam het bericht van het overlijden van mevrouw J. van Baren - Riemsdijk, wonend aan de Rijksstraatweg 135 in de leeftijd van 81 jaar. Vele jaren heeft zij te maken gehad met lichamelijke problemen en geestelijke zwakheden. Het heeft de nodige zorg gegeven voor haarzelf en haar man, zoon, schoondochter en twee kleindochters. Met alle liefde en aandacht waarmee zij door hen werd bijgestaan en omringd hebben zij haar tot de laatste dag van haar leven de nodige zorg gegeven.

Bij de vraag waarover in de rouwdienst kon worden gemediteerd, was het antwoord: Psalm 84. Begrijpelijk als bij het overdenken van haar leven "Zon en Schild" in Amersfoort niet onvermeld bleef en vanwege een jarenlang open been het gaan en staan heel moeilijk bleek, dan ga je door een dal.

Op vrijdag 21 juli jl. hebben wij in de aula van de Larikshof deze psalm onder vele aanwezigen mogen overdenken: dat onze God in Zijn Zoon een Zon en Schild is die genade en eer zal geven aan allen die in oprechtheid voor hem leven.

Van harte wensen wij  haar man, (klein)kinderen en allen die haar lief hadden Gods heilrijke zegen toe

 

In Memoriam (2)

Op 31 juli overleed mevr. Gerritje Anthonia Mandemakers-van den Berg, Bosje 13N, in de leeftijd van 93 jaar. Na een lange periode van verzwakking en verdriet ontsliep zij, zo vermeldt de rouwkaart. Verdriet vanwege het overlijden van haar zoon Bart. Over hem sprak zij vaak en zij was dankbaar haar andere zoon Arie om haar heen te hebben. Hij heeft ook trouw en liefdevol naar haar omgezien en haar bijgestaan. Altijd ontving ze mij hartelijk na afspraak en hadden we een goed contact en zinvol gesprek. De laatste tijd viel ze vaak en dat had al eens een gebroken heup tot gevolg gehad.

Op vrijdag 4 augustus hebben we haar naar het graf op de Larikshof gebracht nadat we met veel aanwezigen stilstonden bij de tekst in Prediker 7: 2.

Aan het graf werd gelezen uit Johannes 10.

We wensen Arie en de overige familie Gods heilrijke nabijheid en genade toe.

 

Ds  A. van de Meer