Pastoraal

           

Huwelijksjubileum:

 

40 jaar getrouwd

 

19-10-2018
Dhr. D. Druijff en mevrouw M.C. Druijff - den Engelsman, Oranjestraat 74, 3921 BD Elst

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren. Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Dan mag het kinken: ‘Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.’

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum

Naam

02-10-1935

 

Mevr. G.W. Blankestijn – Wamelink,

Verbindingsweg 27 3921 DL Elst

03-10-1943

 

Mevr. A. van Nieuwamerongen,

Irenestraat 92 3921 BK Elst

04-10-1939

 

Mevr. A.A.J. Rebergen – Rademaker,

Rijksstraatweg 39 3921 AA Elst

05-10-1931

 

Mevr. E.J. Wildeman - van de Scheur,

Het Bosje 13 i 3921 EH Elst

06-10-1934

 

Dhr. P. Haast,

Heideweg 50 3921 CL Elst

07-10-1942

 

Mevr. E. Vermeer - de Bruijn,

Oranjestraat 8 3921 BC Elst

08-10-1943

 

Dhr. J. van den Berg,

Rijksstraatweg 174 3921 AM Elst

17-10-1931

 

Dhr. J. Barentsen,

Christinastraat 122 3921 BW Elst

17-10-1942

 

Mevr. G.J.C. Janssen,

Het Bosje 13 A 3921 EH Elst

22-10-1943

 

Dhr. F.H.W. van Scharrenburg,

Houweg 18 3921 DB Elst

24-10-1933

 

Mevr. M.N. Vervat - van de Scheur,

Franseweg 87 A 3921 DG Elst

25-10-1945

 

Dhr. G.J. van Hattem,

Veenendaalsestraatweg 1 B 3921 EA Elst

 

Want God, de HEER’, zo goed, zo mild,

is ’t allen tijd een zon en schild.

Hij zal genaad’ en ere geven.

Hij zal hun ’t goede niet in nood,

onthouden, zelfs niet in den dood,

die in oprechtheid voor Hem leven.

Welzalig HEER’, die op U bouwt

en zich geheel aan U vertrouwt!

 Psalm 84: 6

 

Zieken

Op het moment van dit schrijven verblijven er, voor zover bekend, geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er thuis mensen die (ernstig) ziek zijn.

We denken hierbij in het bijzonder aan de heer T. Quint, Prinsenweg 4.

Ziek zijn is moeilijk en kan soms je leven totaal veranderen. Wanneer je ziek bent en binnenkort een behandeling moet ondergaan, wat is het dan een zegen dat je mag weten dat God er is Die zorgt en je zal dragen. Dat je rust mag vinden in Hem en in het gebed troost en bemoediging mag ontvangen.

Allen heel veel sterkte toegewenst.

 

Wij denken ook aan hen die korte of langere tijd geleden alleen zijn komen te staan. Het is moeilijk om alleen verder te moeten. Laten we hen in onze gebeden niet vergeten.