Pastoraal

      

Huwelijksjubilea         

 

50 jaar getrouwd         

26-1-2018 - Dhr. G.J. van Hal en Mevrouw J.C. van Hal - van Neerbos, Irenestraat 24, 3921 BJ Elst

26-1-2018 - Dhr. C.A. van Homoed en mevrouw J.G. van Homoed - van Schaik, Rijksstraatweg 109-C, 3921 AC Elst

 

Binnenkort zijn er twee echtparen die mogen gedenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk getreden zijn. Trouw aan elkaar beloofd hebben voor een tijd die zij toen niet konden overzien maar die, nu achterom kijkend, “voorbij gevlogen” is. Jaren samen, jaren vol van zegeningen gegeven door onze hemelse Vader. God die dag in dag uit, in voor- en tegenspoed, bij u is en u onvoorwaardelijk liefheeft. Deze liefde en bewogenheid van Hem vraagt ook wat van u en ook van ons allen. Liefde die vraagt, net als in het huwelijk, om een reactie.
Zo mag u ook in het vervolg van het huwelijksleven alle hulp van Hem verwachten. Biddend Hem zoeken.

Wij feliciteren deze echtparen van harte en wensen hen een goede en gezegende gedenkdag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn..

 

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.


Ga met God, en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

Ga met God, en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn Naam elkaar begroeten.
Ga met God, en Hij zal met je zijn.

 

 

Verjaardagen

Hieronder worden de namen vermeld van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende periode hun verjaardag hopen te vieren. Wij feliciteren u heel hartelijk en wensen u allen een goede verjaardag en Gods onmisbare zegen toe in het komende levensjaar met de bede dat Hij u allen nabij zal zijn.

 

Geb. datum

08-1-1935

 

09-1-1945

 

11-1-1931

 

11-1-1939

 

11-1-1945

 

13-1-1948

 

15-1-1938

 

17-1-1933

 

19-1-1946

 

24-1-1946

 

24-1-1941

 

27-1-1944

 

30-1-1942

 

02-2-1941

 

04-2-1943

 

Naam

Mevr. M.M. Petri – Leroij, Koenestraat 128 kamer 141, 3958 XB Amerongen

Mevr. A. Hazeleger – Hendriks,

Franseweg 45, 3921 DE Elst

Dhr. R. Schoeman, Heideweg 104,

3921 CK Elst

Mevr. J.A. van Erven – Schuit,

Irenestraat 72, 3921 BK Elst

Mevr. M.C.M. Keuken - van den Berg,

Zwijnsbergen 53, 3921 DW Elst

Dhr. E. van den Berg, Rijksstraatweg 77            ,

3921 AC Elst

Mevr. C. Verhulst - van Rossum,

Het Bosje 13, 3921 EH Elst

Mevr. A.W. van Meenen - van Rijn,

Schoolweg 36, 3921 CE Elst

Dhr. E.J. Quint. Christinastraat 41,

3921 BS Elst

Dhr. D.A. Veer, Rijksstraatweg 53A       ,

3921 AB Elst

Mevr. H. Bakker - van Nieuwamerongen,

Woudweg 16, 3921 CR Elst

Dhr. B. Vervat, Franseweg 97,

3921 DG Elst

Mevr. E. Radt – Quint, Christinastraat 5,

3921 BS Elst

Mevr. L. Bouman - van Rijn,

Het Bosje 13H, 3921 EH Elst

Mevr. A.E. van Daalen - van den Berg,

Elsterstraatweg 8, 3922 GG Elst

 

Samen

Samen zijn we Koningskind'ren

van het hemelse paleis.

Laat dus niemand je verhind'ren

om met God te gaan op reis.

 

Onderweg zijn hindernissen,

vind je stenen op de weg;

kun je 't smalle pad soms missen;

word je overspoeld door pech.

 

Wel, dan word je hulp geboden:

Medetrekkers op de tocht

weten k van vele noden,

worden k door 't kwaad verzocht.

 

Sterke, ondersteun de zwakke!

Leen maar eens een luist'rend oor!

Overmand door ongemakken

reis je tch weer dapper door!

 

Iedereen die mee wil reizen

en die Jezus' naam belijdt;

zich door Hem laat onderwijzen,

trekt mee in saamhorigheid.

Zou dit slechts een wensdroom wezen?

Utopie of werk'lijkheid?

Wie Gods opdracht heeft gelezen,

gaat op weg, dwars door de strijd.

 

Koningsdochters, Koningszonen,

op de weg naar 't Vaderhuis,

waar we eeuwig mogen wonen,

samen, bij de Koning thuis!

 

Overleden

Op 20 december overleed E. (Ed) Vermeij, Rijksstraatweg 237. Hij was al lange tijd ziek. Dankzij de medewerking van velen heeft hij tot op zijn laatste dag in zijn huis kunnen blijven.

 

Zieken

Anja Jansen, De Klamp 19, is thuisgekomen uit het  UMG, waar zij voor een tweede keer geopereerd is aan haar kaak. De operatie is geslaagd en de vooruitzichten zijn goed.

 

Voor iedereen

Allen een gezegend 2018 toegewenst, mede namens mijn vrouw.

 

Ds. G. J. Hiensch