Pastoraal

           

Huwelijksjubilea:

 

Huwelijksjubilea:

 

40 jaar getrouwd                    

18-8-2018 Dhr. G.J. van Lienden en
mevr. A.R. van Lienden - Roks,
Franseweg 84-B, 3921 DK Elst

 

25-8-2018 Dhr. J.W. Briene en mevr. H.H. Briene - van Verseveld, Heideweg 88, 3921 CK Elst

           

45 jaar getrouwd                    

24-8-2018 Dhr. A. Bosman en mevr. H. Bosman - Geurtsen, Schoolweg 87, 3921 CC Elst

           

50 jaar getrouwd         

7-8-2018 Dhr. J. van der Wel en mevr. C. van der Wel - de Lange, Irenestraat 59, 3921 BH Elst

           

65 jaar getrouwd                    

27-8-2018 Dhr. P. Haast en mevr. H. Haast - Terschegget, Heideweg 50, 3921 CL Elst

 

De bovenstaande echtparen mogen de komende maand een huwelijksjubileum vieren. We feliciteren u heel hartelijk en wensen u, met allen die bij u horen, een hele fijne dag toe van vieren en gedenken. De Heere God heeft u deze jaren gespaard en we wensen u ook Zijn nabijheid toe voor de tijd die komt.

 

O God, mijn hart is bereid;

ik zal zingen, ik zal psalmen zingen,

ook zal mijn eer U loven.

Psalm 108: 2

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren. Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is. Dan mag het kinken: ‘Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.’ Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb.datum

Naam

03-8-1935


 

Mevr. E.W. van den Oosterkamp -
van den Brink
Het Bosje 13 E, 3921 EH Elst

03-8-1925

Mevr. D. van Mourik - van den Bos

11-8-1935

 

Vissersweg 18, 3922GH Elst
Dhr. A. Roks
Franseweg 84 A, 3921 DK Elst

13-8-1928

 

Mevr. C.C. Bouter - van den Brink Irenestraat 17, 3921 BG Elst

17-8-1933

 

Mevr. G. Onink - van Laar
Beatrixstraat 62, 3921 BR Elst

20-8-1948

 

Mevr. M. Vervat - Berends
Franseweg 97, 3921 DG Elst

22-8-1946

 

Dhr. A. Koolma
Larekamp 24, 3921 EE Elst

25-8-1937

 

Mevr. H.W.R. van Neerbos - van Vliet Beatrixstraat 49, 3921 BN Elst

30-8-1947

 

Dhr. N. van Dam
Verbindingsweg 29, 3921 DL Elst

Behoud ons, HEER’ der legermachten,

zo zullen w’ ons voor afval wachten,

zo knielen w’ altoos voor U neer!

Getrouwe Herder, breng ons weer,

verlos ons, toon ons ’t lieflijk licht

van Uw vertroostend aangezicht.

 Psalm 80: 11

 

In memoriam

Op zaterdag 30 juni jl. kwam er, toch nog wel onverwachts, in het Hospice ‘De Wingerd’ in Amerongen waar hij zojuist was opgenomen, een einde aan het aardse leven van de heer Cornelis Albertus Bernardus Baar. Voor degenen die hem gekend hebben was hij beter bekend als Ben Baar. Dhr. Baar woonde aan de Schoolweg 108, 3921 CH Elst.

Ben kampte al jaren met ademhalingsproblemen, maar met name de laatste tijd van zijn leven was hij vaak erg benauwd en dat maakte zijn leven dikwijls ook erg zwaar.

Zwaar ook voor zijn vrouw, Sara Baar - van Soest, die hem zo trouw in alle omstandigheden bij probeerde te staan.

Dhr. Baar is overleden op de leeftijd van 81 jaar.

De laatste weken werd het ook meer en meer, naar zijn vrouw en verdere familie toe, duidelijk dat verschillende

behandelingen niet meer aansloegen en dat hiermee ook zijn levensverwachting niet al te hoog meer kon zijn. Gehoopt werd uiteraard dat er nog eens sprake zou mogen zijn van een kentering in het ziekteproces, maar dit mocht niet zo zijn.

Hij zal in het bijzonder gemist worden door zijn vrouw Sara.  Evenzeer echter zullen hem missen de families op wie zij betrokken waren gedurende hun leven. Een ingetogen, lieve, bescheiden, zorgzame en betrokken man is van hen heengegaan.

Als kerkelijke gemeente zijn wij dankbaar voor de ontmoetingen die wij met dhr. Baar mochten hebben, waarbij wij ook hem hebben mogen wijzen op het volbrachte kruiswerk van onze Heere Jezus Christus. Wat rijk is het toch om Hem te mogen kennen. Dan hebben wij genoeg voor tijd en eeuwigheid beide.

Wij condoleren ook vanaf deze plaats alle nabestaanden en wij bidden in het bijzonder alle naaste familieleden Gods genaderijke nabijheid toe in de verwerking van dit verlies.

Op vrijdag 6 juli heeft zijn begrafenis plaatsgevonden, na een rouwdienst in aula ‘De Munnikenhof' te Veenendaal, op de Algemene Begraafplaats aldaar.

 

In memoriam (2)

In de vroege morgenuren van vrijdag 13 juli jl. kwam er een einde aan het aardse leven van mevrouw Annigje van

Lent-Krouwel, laatstelijk gewoond hebbend in het Woonzorgcentrum Huize Spoorzicht aan de Cuneraweg 170 te Achterberg. Zij mocht de leeftijd van 86 jaar bereiken.

Mevrouw Ans van Lent-Krouwel was sinds 26 oktober 2007 de weduwe van Jan Hendrik van Lent. Zij was onlangs nog kort opgenomen geweest in het ziekenhuis in Ede en de hoop bestond dat zij thuis toch nog weer wat verder zou kunnen opknappen. Zij mocht weer terug naar kaar kamer in Huize Spoorzicht waar zij sinds half maart was komen wonen. In die zin kwam haar einde dan ook nog wel min of meer onverwachts omdat de gedachte en de hoop bestonden dat zij dan wellicht, zij het dan voor een korte tijd misschien, nog thuis zou kunnen zijn. Maar al gauw verslechterde haar situatie en werd duidelijk dat het echt niet goed ging met haar. De mens wikt maar God beschikt. En zo moest ook mevrouw Van Lent de weg gaan van alle vlees en moet er nu ook achter haar naam geschreven worden … en zij stierf. Opnieuw worden wij er bij bepaald dat wij mensen hier niet het eeuwige leven hebben, waarbij er zo ook weer een roepstem uitgaat tot de levenden om het huis te bereiden.

Wij leven mee met de achterblijvende familieleden en hun gezinnen die nu ook zonder hun lieve zus, schoonzus en tante verder moeten terwijl wij hen allen van harte condoleren met dit grote verlies. Veel heeft zij in haar leven voor hen mogen betekenen. Wij bidden dat de Heere hen de weg zal wijzen voor de toekomst. Immers: ‘Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.'

Haar begrafenis heeft plaatsgevonden op vrijdag 20 juli op de Hervormde Begraafplaats aan de Oude Steeg te IJzendoorn. Daarvoor werd er een rouwdienst gehouden in het Verenigingsgebouw ‘De Kandelaar’ in IJzendoorn.

Ds. G.D. Hoff.

 

Zieken

De heer T. Quint, Prinsenweg 4, is ernstig ziek.

Mevrouw J. Franken, Franseweg 53, revalideert thuis na haar operatie. Ze heeft onlangs een terugval gehad, maar het gaat nu gelukkig voorzichtig weer de goede kant op.

Het herstel van de heer G. Slotboom, Schoolweg 57, vordert langzaam.

 

We wensen hen en alle andere zieken heel veel sterkte toe. Wanneer je in deze tijd aan huis gebonden bent is het vaak extra moeilijk. Vooral wanneer je anderen erop uit ziet trekken.

Mocht een bezoekje nodig zijn, schroom dat niet om contact op te nemen met één van de leden van de kerkenraad.

 

Voor zover bekend verblijven er op het moment van schrijven geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

In het bijzonder willen we deze keer wel hen noemen die al een lange tijd elders verblijven en verpleegd worden. Ze raken soms uit ons beeld, terwijl ze ook bij de gemeente horen.

We denken dan o.a. aan Marinus Olivier in De Wending in Veenendaal. En ook aan Hennie van Verseveld. Hij woont al lange tijd in Zideris in Rhenen.

Het is bewonderenswaardig hoe trouw zij door hun familie worden bezocht. We wensen ook hen en hun familie Gods nabijheid toe.