Pastoraal   

Huwelijksjubilea:

 

45 jaar getrouwd

27 september 2019

Dhr. C.A. Oppelaar en Mevr. A.A. Oppelaar – van der Hagen,

Oranjestraat 15, 3921 BA Elst

 

55 jaar getrouwd

2 september 2019

Dhr. A. Stuijt en Mevr. J.P. Stuijt - van Ameijde,

Oranjestraat 4, 3921 BC Elst

 

60 jaar getrouwd

9 september 2019

Dhr. S. van den Oosterkamp en Mevr. E.W. van den Oosterkamp - van den Brink,

Het Bosje 13-E, 3921 EH Elst

           

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren.

Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. Datum

Naam

05-9-1934

Dhr. A. van Laar

Driftweg 8, 3921 DS Elst

06-9-1928

Dhr. J. Webbink

Irenestraat 84, 3921 BK Elst

08-9-1937

Mevr. M.J. Schoeman - Hoefakker

Larekamp 16, 3921 EE Elst

09-9-1932

Mevr. J.M. Barentsen - la Grand

Christinastraat 122, 3921 BW Elst

15-9-1944

Mevr. E. Puik - van Zomeren

Verbindingsweg 25, 3921 DL Elst

19-9-1938

Mevr. L.C.J. Smit - Kosters

Schoolweg 114, 3921 CH Elst

20-9-1932

Mevr. A.J. Henzen

Beatrixstraat 11, 3921 BM Elst

 

Overlijden – Marinus Olivier

 

“O mijn ziel, wat buigt g’ u neder”.

Dat waren de woorden uit Psalm 42 vers 3 die boven het overlijdensbericht stonden van de heer Marinus Jacobus Olivier.

Iedereen kende hem overigens beter onder de naam Marinus of Rinus Olivier. Marinus is op zondag 21 juli jl. tamelijk onverwachts overleden, na een liefdevolle verzorging op de woon/zorglocatie De Wending, een locatie van de instelling Philadelphia in Veenendaal, waar hij de laatste jaren van zijn leven woonde. Marinus mocht de leeftijd bereiken van 76 jaar.

Een zeer gevoelig verlies voor allen die hem gekend hebben, maar in het bijzonder wel voor zijn enige zus, Riet Olivier aan de Schoolweg, en naast haar ook heel veel lieve mensen uit haar omgeving die Riet in heel veel dingen bijstonden en bijstaan. Van harte condoleren wij mevr. Olivier die, zeg maar, de ‘administratieve zorg en verantwoordelijkheid’ voor Marinus op zich had genomen. Wij betrekken ook graag de staf en de medebewoners van de Wending in ons meeleven. Marinus woonde, na verschillende omzwervingen, de laatste jaren van zijn leven in Veenendaal, en hij had het daar gelukkig erg naar zijn zin. Marinus was tot op zekere hoogte geestelijk anders begaafd, maar hij heeft op zijn manier veel liefde mogen geven voor allen die hem omringden en die hem lief waren. Maar boven alles …, en dat is toch ook iets waar wij ons steeds weer over mogen verwonderen, hield hij van de Heere Jezus. Wij troosten ons met de gedachte aan de woorden van Psalm 116: “D’ eenvoudigen wil God steeds gadeslaan.”

Marinus heeft zijn leven lang in meer of in mindere mate op aarde de zorg van lieve mensen om hem heen gekend, maar het allerrijkste is een mens die weet in het leven en sterven een Vader in de hemel te mogen kennen die de ziel redt en onze tranen wil drogen.

Veilig in Jezus armen

Veilig aan Jezus hart   

Daar in Zijn teer erbarmen

Daar rust zijn ziel van smart.

 

Op vrijdag 29 juli heeft zijn begrafenis plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats aan de Rijksstraatweg te Elst (Utr.) na een rouwdienst in de Hervormde Kerk van Elst (Utr.)

 

Ds. G.D. Hoff.