Pastoraal   

Huwelijksjubilea:

 

25 jaar getrouwd         

08-04-2019

De heer G. Drost en mevrouw H.E. Drost - de Ruiter, Driftweg 32, 3921 DS Elst

           

65 jaar getrouwd         

09-04-2019

De heer A. van Blitterswijk en

mevrouw A.C.M. van Blitterswijk - Veer,

Vissersweg 32, 3922 GH Elst

 

Wij feliciteren deze echtparen van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wensen hen Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst.

 

Loof de HEERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam,

Loof de HEERE mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Psalm 103: 1 – 2.

 

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren. Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Dan mag het kinken: ‘Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.’

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum:

Naam

02-4-1949

Dhr. C.T. van Dam
Houweg 42 3921 DB Elst

02-4-1941

Dhr. T.J. van Gelderen
Schoolweg 40 3921 CE Elst

02-4-1946

Dhr. G. van de Scheur
Franseweg 128 3921 DK Elst

03-4-1948

Mevr. W. Overweel - van Ginkel
Schoolweg 66 3921 CG Elst

07-4-1936

Mevr. A. van Beek - van Wamel

Cavansalaan 170 3903 XE Veenendaal

08-4-1941

Mevr. H. van Manen - Noordam
Beatrixstraat 52 3921 BR Elst

12-4-1947

Dhr. P.J. Moedt

Heideweg 48 3921 CL Elst

16-4-1941

Mevr. J.P. Stuijt - van Ameijde
Oranjestraat 4 3921 BC Elst

16-4-1934

Mevr. H. Haast - Terschegget
Heideweg 50 3921 CL Elst

17-4-1937

Mevr. A. Diepeveen - van Sparrentak
Het Bosje 13J  3921 EH Elst

18-4-1939

Dhr. C.J. Schreuders
Franseweg 54 3921 DJ Elst

18-4-1942

Dhr. J.J. van Daalen
Elsterstraatweg 8 3922 GG Elst

20-4-1947

Mevr. G. Koster - Vervat
Franseweg 99 3921 DG Elst

21-4-1942

Dhr. A.J. van Viegen
Tabaksweg 16 3921 CM Elst

29-4-1941

Mevr. J. van de Scheur - Roubos

Rijksstraatweg 208 3921 AN Elst

30-4-1946

Mevr. B. Ruisch - Buijserd
Franseweg 36 3921 DH Elst

01-5-1948

Dhr. P. van de Kolk
Heideweg 144 3921 CK Elst

03-5-1948

Mevr. J.G. van Homoed - van Schaik
Rijksstraatweg 109 C 3921 AC Elst

03-5-1943

Dhr. C.A. van Homoed
Rijksstraatweg 109 C 3921 AC Elst

     

 

Wij, o verheven Majesteit,

gedenken Uw weldadigheid

in ’t midden van Uw heil’ge woning!

Gelijk Uw naam is, grote Koning,

bij ons terecht geprezen,

zo is Uw roem gerezen

en bij de volken zeer vermaard

tot aan het uiterst’ eind der aard.

Uw rechterhand, die ’t kwaad niet duldt,

is met gerechtigheid vervuld.

Psalm 48: 4.

 

Zieken

We leven mee met Mieke Pitlo en dhr. Bouman.

Zij hebben een operatie ondergaan.

We denken ook aan dhr. Borst, die mogelijk een behandeling moet krijgen.

Ziekte en zorgen komen soms zomaar ons leven binnenvallen. Dan beseffen we hoe kwetsbaar ons leven is. Toen onze Heere op aarde was, liet Hij zien dat onze ziekten en zorgen zijn volle aandacht hebben. Dat is niet veranderd na zijn hemelvaart.

In onze gebeden mogen we onze noden en die van anderen bij Hem brengen.

 

Openbare belijdenis van het geloof

Het aannemen van nieuwe lidmaten is een hoogtepunt in het gemeente leven, waar we naar uitzien.

In de dienst op zondagmorgen 14 april hoopt Linda Rosalie Velker openbare belijdenis van het geloof af te leggen in onze gemeente.

Zij is dit jaar de enige uit onze gemeente, maar ze zal er staan met drie jongeren uit Rhenen die met haar de belijdeniscatechisatie hebben gevolgd.

Zij doen ’s middags belijdenis in de Cunerakerk.

De aannemingsavond is op donderdag 11 april om 20.00 uur in de pastorie.

 

Ds. Hiensch