Pastoraal

      

Huwelijksjubilea         

 

45 jaar getrouwd         

03-11-2017 - Dhr. H.P. van Esse en mevrouw G.W. van Esse - Mauritz, Het Bosje 25, 3921 EH Elst

01-12-2017 - Dhr. W. Bos en mevrouw M.C.E. Bos - Wiggemansen, Veenendaalsestraatweg 17, 3921 EA Elst

           

50 jaar getrouwd         

03-11-2017 - Dhr. A. van den Brink en mevrouw

G. van den Brink - Tollenaar, Rijksstraatweg 204,

3921 AN Elst

 

Vanaf deze plaats feliciteren we deze drie echtparen van harte met hun huwelijksjubileum. Zij mogen binnenkort gedenken dat zij 45 of 50 jaar geleden in het huwelijk getreden zijn. Trouw aan elkaar beloofd hebben voor een tijd die zij toen niet konden overzien maar die, nu achterom kijkend, “voorbij gevlogen” is. Jaren samen, jaren vol van zegeningen gegeven door onze hemelse Vader. God die dag in dag uit, in voor- en tegenspoed, bij ons is en ons onvoorwaardelijk liefheeft. Deze liefde en bewogenheid van Hem vraagt ook wat van u en ook van ons allen. Liefde die vraagt, net als in het huwelijk, om een reactie.
Zo mag u ook in het vervolg van het huwelijksleven alle hulp van Hem verwachten. Biddend Hem zoeken.

Wij wensen deze echtparen een goede en gezegende gedenkdag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn..


Uren, dagen, maanden, jaren,

Uren, dagen, maanden, jaren,

vliegen als een schaduw heen!

Ach, wij vinden waar wij staren,

niets bestendigs hier beneÍn!

Op de weg die wij betreden,

staat geen voetstap die beklijft;

Al het heden wordt verleden,

schoon 't ons toegerekend blijft.

 

Dat de tijd hier 't al verover,

aan geen tijdperk hangt mijn lot;

Gij, Gij blijft mij altijd over,

Gij blijft eindeloos mijn God.

Welk een onheil mij ook nader,

'k vind in U mijn vrede weer;

Gij blijft, die Gij waart, mijn Vader,

wat verander’, wat verkeer’!

 

Verjaardagen

Hieronder worden de namen vermeld van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende periode hun verjaardag hopen te vieren. Wij feliciteren u heel hartelijk en wensen u allen een goede verjaardag en Gods onmisbare zegen toe in het komende levensjaar met de bede dat Hij u allen nabij zal zijn.

 

Geb. datum

01-11-1937

 

 

02-11-1940

 

04-11-1946

 

10-11-1942

 

11-11-1928

 

14-11-1944

 

 

16-11-1929

 

18-11-1941

 

20-11-1921

 

01-12-1947

 

01-12-1944

 

01-12-1946

Naam

Mevr. W. van der Werff – Deijs,

Nieuwe Veenendaalseweg 33A,

3911 MD Rhenen

Dhr. A. van den Brink,

Rijksstraatweg 204, 3921 AN Elst

Mevr. E.E.D. van Verseveld – Marchal,

De Oude Weg 1, 3922 GB Elst

Mevr. M. van den Berg - van Dijk,

Rijksstraatweg 232, 3921 AN Elst

Dhr. R. Drost, Driftweg 9,          ,

3921 DR Elst

Mevr. H.C. van Hattem – Stoffer,

Veenendaalsestraatweg 1B,

3921 EA Elst

Mevr. A.J. Nagel – Terschegget,

Franseweg 18, 3921 DH Elst

Mevr. A. Rebergen - de Fluiter,

Schoolweg 43, 3921 CB Elst

Dhr. A. van de Klift, Irenestraat 40,

3921 BJ Elst

Dhr. J.W. Dijkhorst, Schoolweg 59,

3921 CB Elst

Mevr. M.H. Valkenburg – Bosman,

Schoolweg 77, 3921 CC Elst

Dhr. A. Bosman, Schoolweg 87,

3921 CC Elst

 

Aan mijn zij

Als de reis mij zwaar valt, de weg is lang:

dan bent U mijn Vader die mij dragen kan.

Wanneer ik wankel onder zware last,

houdt Uw hand mij stevig vast.

In de diepste nood, door de moeite heen,

blijft U aan mijn zij, U mijn God alleen.

 

Met uw woord als waarheid in de hand,

zie ik naar U op, houd ik gelovig stand.

Dwars door het duister heen schijnt een helder licht;

toont mij Uw heerlijk vergezicht.

God van hoop, U blijft altijd aan mijn zij,

die mij niet verlaat, die mij verder leidt.

 

Door de kracht van Hem die verrezen is,

weet ik dat mijn leven altijd veilig is.

Uw macht is groot, want zie de dag breekt aan:

al het kwaad zal die dag vergaan.

God van hoop, volbreng al Uw werk aan mij:

leid mij naar Uw huis, naar Uw koninkrijk!

 

Zieken

Mevrouw J. Veenendaal-Roest, die woont in de Tollekamp, heeft een longontsteking. Ze is daar erg ziek van.  De heer Van den Oosterkamp gaat langzaam vooruit en ook Jacolien Bouw maakt vorderingen. We mochten hen beiden weer in de kerk zien. We wensen allen een voorspoedig verder herstel.

 

Ds. G.J. Hiensch