Pastoraal   

Huwelijksjubileum:

 

25 jaar getrouwd         

18-02-2019

Dhr. W. Peterman en mevrouw H. Peterman - Geers, Molenweg 4, 3922 GC Elst

1-03-2019

Dhr. P.B. Zoeteweij en mevrouw J.M.E. Zoeteweij – van Pagée, Rijksstraatweg 58, 3921 AK Elst

           

50 jaar getrouwd         

27-02-2019

Dhr. G. Reede en mevrouw B. Reede - Roelofsen, Christinastraat 124, 3921 BW Elst

 

Wij feliciteren deze echtparen van harte met het bereiken van deze mijlpaal en wensen hen Gods onmisbare zegen toe voor de toekomst.

 

Loof de HEERE, mijn ziel,

en al wat in mij is, Zijn heilige Naam,

Loof de HEERE mijn ziel,

en vergeet niet een van Zijn weldaden.

Psalm 103: 1 – 2.

 

Verjaardagen

Ook dit keer worden weer de namen genoemd van de gemeenteleden van 70 jaar en ouder die de komende tijd hun verjaardag hopen te vieren. Bij het ouder worden nemen de zorgen vaak ook toe. We mogen echter weten dat de Heere een ieder die op Hem vertrouwt nabij en goed is.

Dan mag het kinken: ‘Geloofd zij God, Die Zijn genade aan mij heeft groot gemaakt.’

Allemaal van harte gefeliciteerd!

 

Geb. datum:

Naam

05-02-1945

Dhr. J. van der Wel
Irenestraat 59 3921 BH Elst

06-02-1930

Dhr. J. Bouman

Het Bosje 13 H 3921 EH Elst

08-02-1944

Dhr. A. Franken

Franseweg 53 3921 DE Elst

11-02-1931

Mevr. A.J. van de Klift - Henzen

Rijksstraatweg 166 A 3921 AM Elst

12-02-1944

Mevr. E.A. van Viegen - Klaassens

Tabaksweg 16 3921 CM Elst

13-02-1948

Dhr. C. ter Haar

Schoolweg 107 3921 CD Elst

15-02-1929

Dhr. E. van Baren

Rijksstraatweg 135 3921 AD Elst

15-02-1943

Mevr. B.G.H. Slotboom - Gijsberts

Schoolweg 57 3921 CB Elst

17-02-1931

Dhr. C.J. Looijen

de Postmeester 17 3958 DC Amerongen

17-02-1938

Dhr. A.C. van den Berg

Rijksstraatweg 102 3921 AL Elst

19-02-1940

Mevr. G.C. Hoekstra - van de Klift

Franseweg 4 3921 DH Elst

22-02-1931

Dhr. A. van Dijk

Beatrixstraat 34 3921 BP Elst

24-02-1941

Dhr. J. Meijer

Molenweg 13 3922 GC Elst

25-02-1948

Dhr. G.O.B. van den Brink

Christinastraat 18 3921 BT Elst

25-02-1945

Dhr. C. van de Vendel

Heideweg 4 3921 CL Elst

26-02-1943

Dhr. L.W. Valkenburg

Tabaksweg 12 A 3921 CM Elst

01-03-1948

Dhr. G.J. van Hal

Irenestraat 24 3921 BJ Elst

 

Wij, o verheven Majesteit,

gedenken Uw weldadigheid

in ’t midden van Uw heil’ge woning!

Gelijk Uw naam is, grote Koning,

bij ons terecht geprezen,

zo is Uw roem gerezen

en bij de volken zeer vermaard

tot aan het uiterst’ eind der aard.

Uw rechterhand, die ’t kwaad niet duldt,

is met gerechtigheid vervuld.

Psalm 48: 4.

 

Zieken

Mevr. Vervat - van de Scheur, Franseweg 87a, is tijdelijk opgenomen in zorginstelling Pieter Pauw, Costerweg 75 te Wageningen.

Dana Geers krijgt een behandeling in het UMC Utrecht. Zij

wordt donderdag de 24e opgenomen en mag, als alles goed verloopt, zaterdag de 26e weer naar huis.

Peter Kits, Schoolweg 67, heeft een reeks bestralingen ondergaan. Later in deze maand zal een scan volgen, die moet uitwijzen hoe de verdere behandeling zal zijn.

De operatie van Willy Hovestad, Zwijnsbergen 35, is goed verlopen. Zij kan thuis weer aansterken.

Marijn van Ledden, Prinsenweg 52,  heeft een operatie aan zijn pols ondergaan. Een korte ingreep, maar het herstel zal drie tot zes maanden duren.

We bidden al onze zieken en herstellenden Gods zegen toe.

 

Ds. G.J. Hiensch