Meditatie

 

bijbel2Elke morgen nieuw

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! (Klaagliederen 3: 22-23)

 

Wat vindt u ervan, gemeente, om het nieuwe jaar te beginnen met Klaagliederen? Weinig opbeurend, zal de ťťn zeggen. Maar een ander zal vinden dat er alle reden toe is. We gaan dan uit van onze kijk op de dingen, onze verwachtingen voor het nieuwe jaar.

 

De Bijbel is echter niet geschreven om ons te bevestigen in onze meningen en vooroordelen. Het is Gods boodschap, altijd weer verrassend en nieuw. Gods woord brengt ons op andere gedachten dan die van anderen of onszelf, het geeft nieuwe kracht.

 

Ik begin ermee en ‘k hoop dat u mij erin volgt. En dan gaan we  luisteren naar wat de Heilige Geest door middel van Jeremia ons te zeggen heeft.

Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

 

Jeremia zit in zak en as. Hij klaagt. Stad en land liggen in puin. Hij had geprofeteerd dat het gebeuren zou. Maar denk niet dat hij blij is dat zijn profetie is uitgekomen. Het doet hem ontzaglijk veel verdriet, al die ellende. Voor zover de mensen de oorlog overleefd hebben, zijn ze nu verarmd en worden ze gedeporteerd naar Babel. Anderen vluchten naar Egypte. Wat blijft er over van Gods volk als het zondigt?

In het boekje Klaagliederen laat Jeremia zijn persoonlijke klachten horen. Dingen die niet in zijn profetieŽn staan. Hij neemt ons mee in zijn binnenkamer. We kijken de profeet in het hart.

 

Het is een droevig boekje. Maar het uitstorten van zijn klachten voor de Heere geeft toch ook vreugde. Het midden van hoofdstuk 3 is als een stukje blauwe lucht aan een donkere hemel. Jeremia is geen pessimist, een man die de dingen alleen maar somber kan inzien omdat hij een sombere man is. Hij klaagt niet om te klagen, om medelijden op te wekken met zichzelf. Als hij enigszins van het goede kan spreken, dan laat hij dat niet. Hij is een man die zich verblijdt in het licht, omdat de dagen van de duisternis vele zijn.

 

Het licht is God. Wie Hij is. Hij is de barmhartige. Hij is de onveranderlijke. Onveranderlijk barmhartig! Gods barmhartigheden hebben geen einde. Hij vergadert door woord en Geest zich een gemeente op deze wereld. Waar u ook zoekt, u zult er vinden die Christus belijden als de Zoon van God en hun verlosser en zaligmaker. In hem is de Heere barmhartig voor zondaren. Hij brengt ze tot geloof en bekering.

 

Hebt u sombere vooruitzichten? Voor uzelf, uw gezin, uw gemeente? Hoor wat Jeremia zegt! We zijn er nog en dat is Gods goedertierenheid. Dat doet God voor ons vandaag!

 

En morgen? Nu, dan houdt zijn goedertierenheid niet op! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw! Daar mogen we op pleiten, op hopen en ons in verblijden. Elke dag van ons leven. Wie zijn heil bij de Heere zoekt, wordt niet teleurgesteld.

 

Hoor maar wat Jeremia verder zegt in vers 24-25: Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.

Waar hebben we dat meer gehoord? In de Psalmen, natuurlijk! Ik citeer er twee. Psalm 130: Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En Psalm 25: Want u bent mijn heil o Heer, ‘k blijf u al de dag verwachten. U kunt er zelf nog wel een paar bij bedenken.

Jeremia had hoop en verwachting. Want hij geloofde in God. Laat zijn geloof voor ons een aansporing zijn om te volharden. Twijfel kan er zijn, aanvechting ook. Maar God is er en daarom zijn wij er ook nog. Dank God daarvoor met Jeremia: Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn. En ontleen er hoop aan: Hij heeft IsraŽl bewaard om er de Messias uit geboren te laten worden: Jezus Christus, het Licht der wereld.

 

Gods barmhartigheid is niet opgehouden. Hij bewaart zijn kerk, zijn gemeente van 2018 tot de dag van Christus’ glorierijke verschijning. Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!

 

Ds. G.J. Hiensch