Meditatie

 

 

 

Zoiets verzin je niet!

 

Mattheus 28: 11-15
11 Terwijl zij onderweg waren, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en berichtten de overpriesters alles wat er gebeurd was. 12 En zij kwamen bijeen met de oudsten, en zij kwamen gezamenlijk tot het besluit om de soldaten veel geld te geven, 13 en zij zeiden: Zeg: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben Hem gestolen, terwijl wij sliepen. 14 En als de stadhouder hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. 15 Toen zij het geld in ontvangst genomen hadden, deden zij zoals hun was voorgehouden. En dit woord is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag.


 

Het is Pasen. We vieren de opstanding van Jezus Christus. Hij leeft. Jezus is de Levensvorst. We lezen het ongelofelijke verhaal van zijn opstanding. Ongelofelijk, maar toch geloven wij het. Want zoiets, dat verzin je niet!

bijbel2In de vroege morgen zijn vrouwen naar het graf van Jezus gegaan. Daar ontmoeten zij een engel. Hij vertelt hen waarom het graf leeg is. Jezus is opgestaan. ‘Ga en vertel het zijn discipelen’ zegt hij.

Is het waar, wat de engel zegt? ‘Kijk maar’ zegt hij. ‘De plaats waar hij gelegen heeft is leeg. Hij opgewekt uit de dood. Hij had dat tevoren zelf al gezegd. Zoiets verzin je niet.’

 

Als de vrouwen nog getwijfeld hebben, wordt dat snel anders. Want terwijl ze onderweg zijn, komt Jezus zelf hun tegemoet. ‘Wees gegroet’ zegt hij. Dat is net alsof wij zeggen ‘Hallo!’ Zo gewoon. Maar het is helemaal niet gewoon. Ze vallen voor hem neer en grijpen zijn voeten en aanbidden hem. Jezus is de overwinnaar van de dood. Hij leeft!

 

Ook hij zegt: ‘Ga het mijn broeders vertellen.’ Nadat Jezus is weggegaan, staan ze op. Ze gaan. Wat een geweldig nieuws hebben ze voor de verdrietige discipelen! Zoiets verzin je niet!

Terwijl ze onderweg zijn, zijn er ook andere mensen op pad. Het zijn mannen. Ook zij zijn bij het graf geweest. De hele, lange nacht. Ze moesten het graf bewaken. Een saaier baantje is er niet. Wat gebeurt daar nou? Het is er letterlijk een dooie boel. Maar ze hebben de schrik van hun leven gekregen. Ze zijn er helemaal van ondersteboven.

 

Eerst was het stil. Zo stil als een graf. Heel die lange, saaie nacht. Maar toen het licht werd, begon de aarde te beven. Dan raak je van je stuk. En toen er een engel van de hemel daalde, die de steen voor het graf wegrolde, beefden ze van angst en konden ze niets doen. Ze waren als verlamd.

Ook deze bewakers zijn na verloop van tijd weer overeind gekrabbeld.Net als de vrouwen. Ook zij gaan naar de stad om te vertellen wat er gebeurd is. Maar in een heel andere stemming dan de vrouwen. Met knikkende knieŽn en doodsbenauwd, natuurlijk, want wie zal hen geloven?

 

Het valt hun vreselijk mee. Tot hun grote verrassing geloven de overpriesters hun verhaal. Dat zijn geen domme mannen. Zij weten: zoiets verzin je niet. Dit moet echt gebeurd zijn. En ja, ze waren er eigenlijk al bang voor. Want ze wisten wat Jezus had gezegd. Hij zou weer opstaan.

Zij kunnen er ook niets tegen doen dat Jezus is opgestaan. Maar ze doen wat ze kunnen: ze gaan de schade beperken. Ze geven de bewakers geld – veel geld. Als zij dan maar vertellen wat er niet gebeurd is. Ze moeten zeggen: Zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen, terwijl wij sliepen. Ja, maar slapen als je iets moet bewaken, daar staat een zware straf op. Wat zal de stadhouder doen als hij het hoort? Maar de overpriesters stellen hen gerust: Als hij hiervan hoort, zullen wij hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent. De bewakers geloven hun oren niet. Ze hebben hun opdracht niet uitgevoerd, maar ze komen ermee weg en nog heel goed ook!

 

Zo is het praatje in de wereld gekomen dat Jezus door zijn discipelen stiekem ergens anders begraven is. Of dat hij niet echt dood was, maar hersteld is van zijn kruisiging en met Maria Magdalena nog jarenlang ergens in het verborgene heeft geleefd. Zo is er wat verzonnen!

Waarom? Omdat wij mensen van alles kunnen verzinnen. Maar dat Jezus werkelijk is opgestaan en dat hij echt leeft, dat verzin je niet. Zo hoog gaat onze fantasie niet. Maar Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En hij maakt ze tot werkelijkheid.

 

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben.

Jezus leeft. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat verzin je niet. Dat geloof je!

 

Ds. G.J. Hiensch