Meditatie

 

Keuzes maken

 

DaniŽl 1: 8

DaniŽl nu nam zich in zijn hart voor, zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.

 

Op allerlei manieren worden we geconfronteerd met het maken van keuzes. Welke school kies ik? Ga ik naar die baan solliciteren? Zeg ik ja tegen het beroep dat op mij gedaan wordt in de gemeente? Ga ik nu naar de kerk of toch niet? Kiezen is lastig. Wordt het A of is er meer te zeggen voor B? De wereld kan soms een doolhof lijken. Wie weet altijd de goede keuzes te maken?

 

In de zesde eeuw voor Christus wordt Jeruzalem belegerd door de wereldmacht Babel. De koning van Juda is in opstand gekomen en de machtige heerser van Babel laat zien wie de baas is. Een aantal prinsen, waaronder DaniŽl en zijn vrienden, worden meegenomen naar het verre Babel. DaniŽl heeft geen keus. Volgens de Joodse traditie was hij ongeveer vijftien jaar toen hij meegenomen werd. Familie en vrienden moet hij achterlaten. Geen leuke tijd als je jong bent zullen we maar zeggen. DaniŽl maakt een soort van omgekeerde reis als die van Abraham.

 

DaniŽl en zijn vrienden krijgen een heropvoeding. Ze worden ingewijd in de wijsheid en de kennis van Babel. Ze moeten de taal leren en ze ontvangen onderwijs in alle wetenschappen van die tijd. Hun afkomst moeten ze echter achter zich laten. Hun mooie Hebreeuwse namen, die verwijzen naar de God van IsraŽl, worden veranderd in Babylonische namen, namen die refereren aan de goden van Babel: Bel, Nebo (Necho) etc.

 

DaniŽl en zijn vrienden gaan echter niet bij de pakken neerzitten, maar zetten zich in. Ze doen mee, leren hard en ontwikkelen zich in allerhande wetenschappen. Ze worden zelfs uitgenodigd om te eten van de tafel van de koning. En dan moeten er keuzes worden gemaakt. God had duidelijke voorschriften aangereikt in de wet, in Zijn Tora over wat wel en niet gegeten mag worden. DaniŽl en zijn vrienden kiezen ervoor om trouw te blijven aan deze richtlijnen. De tafel van Nebukadnezar was zeker niet koosjer. DaniŽl realiseert zich echter dat hij bijzonder is, dat wil zeggen apart is gezet, dat hij heilig is. En omdat hij zich dit realiseert, kiest hij ervoor om de voorschriften van zijn God te gehoorzamen.

 

Hoe komt DaniŽl ertoe om deze keuze te maken? Het is zeker niet zonder risico.

Blijkbaar had hij kennis van de geboden en voorschriften die God gegeven had. Het is hem verteld en voorgeleefd door…? Dit wordt ons niet meegedeeld. Wellicht is de liefde voor God en daarmee voor Zijn geboden hem van jongs af aan bijgebracht. Door zijn ouders, door anderen?

 

Zo jong als hij is, kiest DaniŽl ervoor om Gods richtlijnen te blijven gehoorzamen om Hem te dienen ook in het centrum van de macht van die tijd: Babel. Het lijkt alsof deze wereldmacht gewonnen heeft en de goden van Babel machtiger zijn dan de God van IsraŽl. DaniŽl gelooft echter dat niet de wereldmacht Babel, de actuele politiek, het voor het zeggen heeft, maar dat Nebukadnezar zijn macht ontvangen heeft van de HEERE. In DaniŽl 2:37 staat: ‘U, majesteit, koning van de koningen, aan wie de God van de hemel het koningschap, en macht, kracht en eer heeft verleend’.

 

Niet de aardse machten, niet de politieke grootmachten hebben het uiteindelijk voor het zeggen, al lijkt dit wel zo als we het journaal moeten geloven. DaniŽl vertrouwt daarop en daarom kiest hij ervoor om aan de wetten, aan de leefregels van die God te blijven gehoorzamen. DaniŽl laat zien dat je midden in de wereld kunt staan en je toch kunt onderscheiden.

 

DaniŽl kiest ervoor om God in deze wereld te blijven dienen. Hij vraagt tactvol en kwetsbaar aan de ober de proef op de som te nemen. Geen vlees, maar een vegetarisch menu is het verzoek. Na de proefperiode zien zij er beter uit dan alle anderen. Het probleem is doorgaans niet de omgeving waarin wij leven, maar hoe wij te midden van deze wereld leven. Onze missie ligt niet in kracht of de macht van het getal, maar in zwakheid en kwetsbaarheid.

In die wereld neemt DaniŽl zijn verantwoordelijkheid en wordt tot een zegen voor velen.

 

Kwetsbaar zijn en je vol liefde inzetten voor land en volk is mogelijk, DaniŽl laat het ons zien. Bijbelverhalen zijn vaak zo inspirerend, ze houden ons een spiegel voor. Wat vinden wij belangrijk om voor te leven?

 

Anneke van Maanen