Meditatie

 

 

Wie in de zomer verzamelt, is een verstandige zoon,

wie in de oogsttijd diep slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.

Spreuken 10:5

bijbel2

 

Vroeger was het in Nederland zo dat de maanden heel andere namen hadden dan we ze nu geven. Zo werd de maand april grasmaand genoemd, heette juli de hooimaand en augustus had de naam oogstmaand. U zult wel begrijpen waarom die maanden zo genoemd werden: april is de maand waarin het gras weer gaat groeien, juli is de maand dat er gehooid werd en de maand augustus stond in het teken van de oogst. Al die maandnamen hadden iets te maken met het boerenleven, maar omdat steeds minder mensen in Nederland boer waren, werden de namen vervangen door de zogenaamde Juliaanse kalender, zoals we die nu gebruiken. Maar ook iedereen die geen boer is, zal begrijpen dat als de oogst in augustus rijp is, hij dan ook geoogst moet worden. Als je een maand eerder gaat oogsten heb je onrijp graan en als je een maand later pas begint met oogsten, is er waarschijnlijk al niet veel meer van over. Oogsten moet je dus doen in de oogstmaand, want die maand is daarvoor bestemd.

 

Daarom zegt Salomo in een van zijn spreuken ook dat iemand die in de zomer, in die oogsttijd dus, de opbrengst van het land verzamelt, een verstandige zoon is. De spreuken zijn voor een groot deel gericht op jongeren, dus vandaar dat Salomo hier spreekt over een verstandige zoon. Maar het geeft nog meer aan, want het woord zoon wijst ook op een relatie. Op de relatie van een zoon met zijn vader. En daar gaat het in dit vers om. Want iemand die de oogst op het geschikte moment inzamelt, is een verstandige zoon voor zijn vader. Hij is zijn vader behulpzaam. Maar daartegenover zet Salomo een andere zoon: een zoon die diep slaapt in de oogsttijd! Dat is een zoon waar de vader niets aan heeft. Dan moet de vader ofwel de oogst alleen binnenhalen of, als hij dat niet meer kan, werkeloos toezien hoe zijn zoon ligt te slapen terwijl de oogst vergaat.

 

Maar wat moeten we hier nu mee als we geen boerenzoon of -dochter zijn? Want de meesten van ons hoeven de maand augustus niet te gebruiken om de oogst van het land te halen. De les die we hier voor onszelf uit kunnen halen, is dat we de juiste dingen op het juiste moment moeten doen. Paulus zegt datzelfde met andere woorden tegen de christenen in Efeze: buit de geschikte tijd uit. (5:16) Dat betekent heel praktisch dat je de tijd die je krijgt nuttig moet besteden.

Maar ik moet ook denken aan een tekst uit het boek Jesaja: Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is (55:6). Nu, terwijl je leeft en je je verstand hebt, is de HEERE te vinden. Nu is het de geestelijke oogsttijd. Maar als het dan nu oogsttijd is, moet je ook nu oogsten! Want als je nu oogst, ben je een verstandige zoon of dochter. En dat oogsten moet je niet uitstellen. Dat begrijp je wel, want als een boer ziet dat de oogst rijp is, gaat hij niet wachten tot het eind van de maand. Er kan immers ineens een hagelbui of een zware storm opsteken, die zijn oogst verwoest. Dan is de oogsttijd onverwachts veel eerder voorbij dan hij had gedacht. En dan kan die boer alleen maar zeggen: had ik nu maar gewoon geoogst toen het nog kon.

Wat voor zoon bent u, wat voor dochter ben jij? Een verstandige zoon of een zoon die beschaamd maakt?

 

Jonathan Blok, Randwijk

  

 

Afbeeldingsresultaat voor graanveld