Meditatie

 

bijbel2DROOM OF WAARHEID

 

 

Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze Rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem geleden. (Matth. 27:19)

 

Dromen nemen in de Bijbel een grote plaats in. Zowel aan het begin van Jezus’ leven op aarde als aan het eind staat een droom opgetekend. In Matth. 1 is het Jozef die droomt, waarbij hem verteld wordt niet bevreesd te zijn Maria bij zich te nemen.

Nu aan het einde is er de droom van de vrouw van Pilatus, die droomt over ‘deze Rechtvaardige’, over de gevangengenomen Jezus.
De geschiedenis noemt haar Claudia. Ze is maar even een figuur, te midden van de vele figuren die betrokken zijn bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Een fragment uit de lijdensgeschiedenis. Slechts één tekst, een vage gestalte. Het gaat ook niet om deze vrouw, om haar getuigenis, maar om het lijden en sterven van Christus. En daarom is zij slechts een schim. Een voorbijgangster. Ze komt zelf niet eens naar buiten, stuurt een bode.

 

Er komen heel wat vragen naar boven. Wat heeft dit te betekenen? Hoe kwam zij tot deze droom? Je kunt zelfs denken: stel dat Claudia haar zin had gekregen… Maar Gods Raad en Voorzienigheid staat boven dit alles. Gods weg moest vervuld worden. Zijn tijd is nabij. Het moet Goede Vrijdag en Pasen gaan worden. En het zal Goede Vrijdag en Pasen gaan worden.

 

Wat Claudia hier zegt is de volle waarheid. Zij doorziet heel scherp wat velen in die uren niet wilden zien. Zij proefde iets van het geheim van de Christus. Zij doorzag iets van Zijn goddelijke gestalte. Hij is rechtvaardig. Zij spreekt een profetisch Woord. En niemand begreep het. Wilde het begrijpen.
We lezen nergens dat het bij haar voortkwam uit een waarachtig geloof. Zeker, de droom heeft haar aangegrepen. Zij lijdt in de droom, staat er. Het heeft ook haar lijden gekost. Het is niet zomaar napraten van dingen die ze op straat gehoord heeft. Maar meer ook (nog) niet. En bij haar is in dat opzicht nog geen sprake van geloof.

 

Kan dat? Spreken van Christus, de waarheid spreken en toch nog eigenlijk zelf zonder Christus leven? Ja dat kan. Dat kan ook in mijn en uw en jouw leven zo zijn. Zo kunnen we spreken over het lijden van Christus. Over Zijn dood voor onze zonden en over Zijn opstanding. We kunnen Pasen vieren en blij zijn en de paasliederen uit volle borst meezingen en nochtans niet méér zeggen dan wat Claudia zei.

 

Kunnen vertellen Wie Jezus was, wat Hij deed, waarom Hij stierf is één kant. Maar vertellen Wie Jezus is, in het hier en nu, voor mijn geloof, dat is een veel diepere zaak. Claudia laat slechts de boodschap brengen. Voor Pilatus is het een extra beschuldiging, dat hij had kunnen weten. Zo geldt het ook voor ons. Elke prediking wil ons brengen tot Hem, niet alleen maar laten aanhoren hoe het zat en zit. Anders getuigt het tegen ons.

 

 

Ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn