Meditatie

 

Wat wil dit toch zeggen? (Hand. 2: 12 slot)

 

bijbel2Het nieuwe dat Pinksteren de kerk van God op aarde brengt, is dat God de gemeenschap met de mens herstelt.

De Heilige Geest wordt uitgestort om in de harten van de gelovigen te wonen. Hij brengt zijn heil, zijn liefde, zijn genade, zijn troost in het hart. Dat schenkt nieuw leven aan de ziel.

Leven tot eer en verheerlijking van God.

 

Dat is het Pinksterwonder, in heel korte bewoordingen aangeduid.

Maar we moeten er meer van zeggen, want dit wonder houdt zoveel in.

Daar willen we van doorgeven, want we hebben het allen voor onszelf nodig om God te kennen, lief te hebben en te eren.

Die Geest moet ook in ons komen en ons tot bloei brengen, zoals dat op de Pinksterdag met de discipelen en vele anderen is gebeurd.

Dan gaan ook wij – vervuld met de Heilige Geest – spreken van de grote werken van God.

 

Op de Pinksterdag gebeurt het grote wonder.

De Heilige Geest wordt de discipelen gegeven.

Hij komt wonen in de gemeente.

Zij worden naar de belofte van Christus aangedaan met kracht uit de hoogte.

De Trooster die in eeuwigheid bij hen zal blijven, neemt zijn intrek in hun harten.

Hij zal hun alles leren en alles geven wat zij in Christus hebben.

 

Dit werk van de Heilige Geest is iets nieuws.

Dat was er voorheen niet.

Wel heeft de Heilige Geest steeds gesproken door de profeten.

Ook heeft hij van het begin af aan ontdekkend, trekkend, geloof en leven wekkend gewerkt, bekwaamheden geschonken.

Dat was er allemaal al.

De Heilige Geest was de eeuwen door bij de mensen die de Heere vreesden.

Maar op de Pinksterdag komt de Heilige Geest ook in hen.

Hij herstelt in beginsel de gemeenschap van het paradijs.

 

In het paradijs kwam God met de wind des daags.

Welnu, hier is de wind van de Heilige Geest terug op aarde!

Hij gaat, verworven door Christus, in de gemeente het beeld van God herstellen.

Door zijn inwoning in de gemeente gaat hij in de harten brengen wat door de val verloren ging: de kennis van God, gerechtigheid en heiligheid.

Herscheppend werkt de Geest met goddelijke kracht om zijn volk op aarde voor te bereiden op de volle gemeenschap met God, op het hemelleven.

 

God de Vader heeft de Geest aan zijn volk beloofd.

God de Zoon heeft de Geest van zijn Vader ontvangen als loon op zijn werk.

Samen storten zij de Geest uit en nu komt de Geest, God de Heilige Geest, om ons eigen te maken wat wij ons niet kunnen toe-eigenen.

Hier is dus alles wat een verloren mens nodig heeft en het wordt geschonken om Christus’ wil. Naar Gods belofte.

Pinksteren is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest in één. En Jezus heeft beloofd dat wie de Vader om deze Geest zal bidden, die zal hem ontvangen!

 

Ds. G.J. Hiensch