Meditatie 

 

 

 

Ik ben het Brood des levens.


‘Zouden we ooit iemand kunnen vinden als deze man, iemand die zo vervuld is van Gods geest?’, zei de farao tegen hen. (Genesis 41: 38)

 

bijbel2Een merkwaardige droom houdt de farao uit de slaap. Dat overkomt zelfs de heerser van Egypte. Heerser zijn over leven en dood, de machtigste man van het land zijn, dat geeft je nog niet de noodzakelijke rust. Natuurlijk niet! Zo’n man heeft veel aan zijn hoofd. Het maakt je parano´de. Ook een machthebber is een kwetsbaar mens. Wordt er een aanslag op me beraamd? Wie kan ik vertrouwen?
 

Uit naam van deze machtige farao werd Jozef, de Hebreeuwse slaaf uit Kanańn, eerder na een vermeend seksueel schandaal in de gevangenis geworpen. Maar God stelt hem daar tot een zegen. Jozef ontmoet de schenker en de bakker, die verdacht worden betrokken te zijn in een complot tegen de farao. Jozef mag de betekenis van hun dromen doorgeven. De dromen worden werkelijkheid: de schenker wordt in ere hersteld, terwijl de bakker wordt gedood. Jozef vraagt de schenker: ‘Denk aan mij als u weer terug bent aan het hof!’
 

Twee volle jaren gaan voorbij. Ongetwijfeld heeft Jozef in de eerste periode nog wel hoop gehouden dat de schenker aan hem zou denken. Maar wanneer de dagen weken worden en de weken maanden, wordt het moeilijk om hoop te houden. Hoe houd je moed, wanneer je levensweg getekend wordt door wachten: wachten op een ommekeer in je moeilijke omstandigheden? Jozef houdt het vol, omdat hij vertrouwt op de levende God. Hij weet: God leidt mijn leven, ook dwars door de duisternis heen!
 

Na twee volle jaren grijpt God in. Op zijn tijd. Farao droomt. Wat de farao in zijn droom ziet, jaagt hem de stuipen op het lijf. Hij ziet zichzelf staan aan de oever van de Nijl. De rivier is een beeld voor succes, economische groei en vooruitgang. Juist uit deze rivier komen vette en vervolgens magere koeien. De laatste koeien eten de eerste koeien op. Deze droom kan hij niet vergeten of afdoen met ‘dromen zijn bedrog.’ Het is een boodschap van de goden. De farao krijgt er een gevoel bij van dreiging en oordeel. Maar wat moet hij doen?
 

De farao roept zijn waarzeggers bij elkaar, die hem de droom niet uitleggen. Ze kunnen het niet of ze durven het niet. Want de betekenis van deze droom is slecht nieuws voor de farao. En wie wil de boodschapper van slecht nieuws zijn? Het loopt vaak slecht met hem af.

 

Uiteindelijk komt de schenker naar voren. In alle voorzichtigheid wijst hij de farao op een Hebreeuwse slaaf, die ooit zijn droom heeft uitgelegd. Dat was in een situatie, die hij maar liever vergeet en waaraan hij de farao liever niet herinnert. Maar nu doet hij het toch, omdat God het zo leidt. Hij vertelt wat hij beleefd heeft in de gevangenis en suggereert: ‘Farao, zou het misschien wat zijn om die Hebreeuwse slaaf te raadplegen?’

 

De farao waagt het erop en laat Jozef komen. Wat moet hij ook anders?! Wie heeft de geest van de goden?

Zˇ staat Jozef voor de farao en getuigt hij van de levende God die heden en toekomst kent en de geschiedenis leidt. Vervuld van de Geest legt hij de droom uit en wijst Jozef de weg naar de toekomst.

 

Zˇ lijkt Jozef op onze Heere Jezus Christus. Jezus Christus kwam in onze wereld om te lijden en te sterven. Hij deelde onze menselijke nood. En hij stond op uit het graf. Hij leeft en regeert. Mochten we wakker liggen of wakker schrikken om iets wat te groot en te ingewikkeld is, moesten we het er maar op wagen om raad te vragen aan Jezus Christus. Ook wanneer we onszelf als de farao groot en onaantastbaar wanen, moeten we het er maar op wagen om Jezus Christus te vertrouwen. Hij is de man die een echt antwoord heeft. Hij is vol van de Geest en weet zich helemaal verbonden met de Vader. Jezus Christus is het antwoord op al onze vragen en zwartste nachtmerries. Hij deelde onze zorgen en zonden. Jezus Christus kwam in deze wereld om te lijden en te sterven en zichzelf te geven tot in de dood aan het kruis. Hij stond op uit het graf om ons leven te geven. Hij is zelf het brood dat leven geeft.

 

Ds. G.J. Hiensch