Meditatie

 

Een heilig moeten
 

Toen de opgestane Christus op de namiddag van de eerste dag van de week met twee van zijn discipelen naar Emmaus liep, zei hij tegen hen: Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan?
 

De bedroefde mannen konden maar niet begrijpen waar het voor nodig was dat hun meester op zo’n verschrikkelijke, pijnlijke en vernederende manier aan zijn einde was gekomen.

 

Begrijpen wij het?
 

In de lijdenstijd staan we in de prediking uitvoerig stil bij wat er met Gods Zoon is gebeurd.
Soms is het zo erg, dat het ons haast teveel wordt.
Als we denken aan de geseling, het dragen van het kruis en dan die spijkers, dan kan datzelfde onbegrip zich van ons meester maken. We voelen misschien wel sympathie met de dochters van Jeruzalem, die hem beklagen.
Huilt ons hart niet met hen mee?
Had dat nou niet anders gekund?
 

Op weg naar Emmaus legt Jezus het zijn discipelen uit – door heel de Schrift heen – waarom dat lijden noodzakelijk was.
Later op die dag zal hij dat nog een keer doen in Jeruzalem, waar de wijdere kring van zijn discipelen bijeen is.
Dat was tweemaal een flink lange preek, kan ik u verzekeren.
 

Het is zo begrijpelijk dat we een afkeer hebben van lijden, van lichamelijke en geestelijke pijn.
Dat geldt als het over onszelf gaat, maar niet minder als het mensen betreft die we inning liefhebben.
Simeon voorspelde aan Maria dat er een zwaard door haar ziel zou gaan, wanneer zij haar zoon aan het kruis zou zien. Wie een kind, een vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin ziet lijden, weet daar iets van.
 

Toen Jezus begon te spreken over het lijden dat hem in Jeruzalem zou overkomen, waren zijn discipelen daar helemaal van ondersteboven.
Dat kon niet, dat mocht niet gebeuren!
En zeker niet met hem, die zonder zonde was en alleen maar goed deed.
Ze hadden zojuist beleden dat hij de Zoon van God was.
Daar paste het lijden absoluut niet bij.

 

En toch moest het. Niet omdat iemand macht over hem had en kon doen wat hij wilde. Niet omdat hij gedwongen kon worden. Het moest omdat hij het wilde. Voor zijn Vader en voor ons.
 

De schuld van onze zonde is zo groot, dat die niet anders dan door het lijden en de dood van de onschuldige Zoon van God weggenomen kon worden.
Waarom waren anders al die dieren geslacht voor de offerdienst, dan om te laten zien wat er met de Christus moest gebeuren?
Dat hij door Johannes de Doper was aangewezen als het Lam van God, betekende dat hij als een lam ter slachting zou worden geleid. Het moest!
 

Het lijden is en blijft een moeilijke zaak.

Het lijkt ook zo zinloos.
Maar als de Geest van Christus ons verstand opent, zodat we de Schriften begrijpen, dan komen er een blijdschap en dankbaarheid in ons, die nooit meer overgaan.
We weten dan door het geloof: Zo moest hij in zijn heerlijkheid ingaan.
En zo neemt hij ons – door lijden en dood heen – met zich mee. Lof zij het Lam!

Ds. G.J. Hiensch