Kringwerk

Bijbelkring

De eerstvolgende bijeenkomsten van de Bijbelkring zijn D.V. op woensdag 30 oktober en 20 november. We hopen u allemaal (weer) te ontmoeten in ‘PniŽl’. De avonden beginnen om 20.00 uur.

 

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring bij Andrť en Hanneke Pauw is op donderdag 14 november a.s. Deze avond begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom op Schoolweg 16.


Jongvolwassenenkring

Op zondagavond 10 november is er weer een jongvolwassenenkring, ditmaal bij familie Van den Oosterkamp, Koninginneweg 39. Jongvolwassenen die zich aan willen sluiten of een keer langs willen komen zijn van harte welkom.

 

Verslag seniorenmiddag 20 september

We werden ontvangen met een kopje koffie of thee en een heerlijke plak cake erbij van de heer en mevrouw Van den Oosterkamp. Zij waren 60 jaar getrouwd.

Dominee Hiensch verwelkomde ons hartelijk en deelde mee dat Jan van der Vlies thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Voorlopig moet hij een maand thuisblijven en mag hij niets doen. Dat valt voor hem niet mee.

We zingen Psalm 100 vers 1 en 2 en over deze lofzang houdt de dominee een korte meditatie.

Deze psalm is op een lovende manier getoonzet. Heel de aarde wordt opgeroepen om Hem te loven. Alles danken we aan Hem. Wat een wonder dat we de Heere mogen kennen. De Heere is goed en wij zijn zondige mensen en mogen door Zijn genade toch naar de kerk gaan en door Zijn Zoon ook de Heilige Geest ontvangen.

Na het gebed kreeg Goof van Lienden het woord. Hij vroeg of we voor Jan van der Vlies een videoboodschap in wilden spreken. Natuurlijk wilden we dat. Jan van harte beterschap!

Deze middag had Goof allerlei foto’s op zijn laptop gezet van de seniorenreisjes die er de afgelopen jaren geweest zijn en waar hij en zijn vrouw ook bij waren. Soms was er op de achtergrond een gepast lied te horen. Het was leuk om de reisjes weer te beleven naar o.a. Giethoorn, Leerdam en Ameide en de Weistaar. Maar ook waren er prachtige luchten te bewonderen. Gemaakt in Nederland, soms vanuit het vliegtuig, maar ook in Spanje zijn de luchten prachtig met soms heel aparte wolken, die op schotels lijken.

In de pauze werden we getrakteerd op advocaat met slagroom of bowl met een bonbon erbij. Ook zetten we onze handtekening op een kaart voor Jan van der Vlies.

Er ging ook nog een papier rond waarop je een lied of vers kon opgeven wat je erg aansprak.

De seniorenmiddagen zullen, zo lang Jan het niet kan, geleid worden door Peter Kits en hij zal de volgende middag verzorgen. Dat wordt dan vast een zangmiddag!

Na de pauze kregen we nog de foto’s te zien van ons laatste reisje naar het Streekmuseum in Ommeren en een filmpje van het warme eten bij Gruun. Goof had veel foto’s gemaakt van alles wat er te zien was in het museum. Heel fijn. Dat heb ik toen helemaal niet gezien, hoorden we soms zeggen. Op deze manier konden we allemaal nog een keer nagenieten.

Dominee Hiensch bedankte Goof hartelijk en stelde voor om het 16e vers te zingen van Psalm 68. Na het dankgebed wenste hij ons wel thuis en bedankte ons voor onze komst.

Op de valreep kwam er een berichtje binnen van Jan van der Vlies die ons hartelijk bedankte voor de videoboodschap.

De volgende seniorenmiddag is D.V. op vrijdag

15 november van 14.30 uur tot 16.30 uur in PniŽl.

 

Gemeentedag 2019

Op zaterdag 14 september jongstleden is bij stralend weer opnieuw de gemeentemiddag gehouden. Om

14.30 uur werden de eerste gasten verwelkomd en na de opening om 15.00 uur konden we met de circa 40 aanwezigen gaan genieten van het mooie weer in de 'achtertuin' van de kerk. Er waren diverse spellen klaargezet, rondom het thema Amerika. Lassowerpen en ladderball maar ook het meer Scandinavische Kub werden uitgebreid gespeeld. Na een ronde Bingo (met overgebleven rommelmarkt prijzen…) was het tijd voor de Sing-inn. Jan Bootsman had met zijn groepje weer een prachtig programma in elkaar gezet! Voordat we mochten gaan eten moest eerst de grote tent van de rommelmarkt nog even worden opgeruimd. Vele handen maken licht werk! Om 18.30 uur konden we gaan genieten van de vele meegebrachte etenswaren. Er was weer genoeg!

Namens de Gemeentedagcommissie hartelijk dank voor uw en jullie deelname en graag weer tot een volgende activiteit (daarover binnenkort meer!)