Kringwerk

Gebedskring

De maandelijkse gebedskring bij Andrť en Hanneke Pauw wordt de volgende keer gehouden op donderdag

9 april bij Andrť en Hanneke Pauw, Schoolweg 16. Ook deze belangrijke kring kan nog wel een aantal extra deelnemers gebruiken. Er is ruimte genoeg.

 

Jongvolwassenenkring

Op zondagavond 19 april is er weer een jongvolwassenenkring. Onderling zal worden afgesproken waar de volgende avond wordt gehouden.

 

Bijbelkring

De laatste keer dat de Bijbelkring in dit seizoen wordt gehouden is D.V. op 22 april. De afgelopen seizoenen hebben we het Bijbelboek Mattheűs behandeld en dat zullen we de 22e afronden. We hopen alle bezoekers van deze kring dan nog een keer te ontmoeten.

 

Verslag seniorenmiddag 21 februari 2020

Nadat we de gebruikelijke koffie en thee met wat lekkers erbij op hadden, werden we hartelijk verwelkomd door Jan van der Vlies. In het bijzonder gold dit welkom voor de heer H. van der Kooij uit Kesteren. Hij zou ons iets vertellen en laten zien over de purperreigers.

Maar eerst zongen we Psalm 84: 2 en na het gebed las Van der Vlies HebreeŽn 4. Hij hield hier een korte meditatie over. Op ouderenbezoek vraagt hij wel eens aan ouderen: Is Jezus uw Redder, uw Borg? Mag u dat weten? We mogen naar God gaan zonder enige aarzeling. Maar er kunnen zo maar twijfels je hart in sluipen. Een stem die fluistert ‘dat geldt niet voor jou. Jij bent te slecht en het gaat zo maar niet’. Gedachten die blokkades opwerpen om naar God te gaan. Maar wij hebben een Hogepriester in de hemel, Die de zondeschuld heeft betaald. Het voorhangsel in de tempel is gescheurd. Nader met vrijmoedigheid tot de troon van de genade opdat u barmhartigheid verkrijgt en genade vindt om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Mijnheer Van der Kooij kreeg nu het woord en vertoonde ons zijn diapresentatie: ‘Aanziet de vogels des hemels!’ Al jaren lang telt Van der Kooij het aantal broedparen van de rode reiger of de purperreiger in ons land. Deze vogel komt voornamelijk voor in de Weerribben, de Nieuwkoopse Plassen en bv. in de buurt van Kinderdijk. Daar is op de drassige veengrond met rietvelden eten voldoende te vinden voor de reigers. We zagen hoe de nesten werden geteld. Soms met een lange stok met spiegel. Misschien kan dit in de toekomst met een drone gebeuren. Dat zou een stuk gemakkelijker zijn.

Er werden prachtige dia’s vertoond van purperreigers en van hun jongen. Vertederend soms! Ook zagen we wat de jongen te eten krijgen. Voornamelijk vis en kikkers en soms een muis. We zagen ook waar nog meer broedplaatsen te vinden zijn, behalve de rietvelden. In het voorjaar komen de purperreigers naar ons land. Helemaal vanuit West Afrika. Drie- ŗ vierduizend km. vliegen. Na de zomer vertrekken ze weer richting het zuiden. Als ze over de Saharawoestijn vliegen, dan redt niet elke vogel het en komt er wel een aantal om, jammer genoeg. Er broeden ongeveer 900 paar purperreigers in ons land. Maar de vos is een grote vijand van ze. Daarnaast nog de ganzen, die met duizenden tegelijk komen en massaal de rietvelden opeten, zodat de reigers er geen nest meer kunnen bouwen. Ook stormschade kan funest zijn.

Naast de purperreiger zagen we ook de aalscholver, de zilverreiger en de blauwe reiger voorbijkomen. De heer Van der Kooij kon er boeiend over vertellen en de tijd vloog voorbij.

Halverwege de presentatie hadden we nog de pauze. We konden onze naam op een kaart schrijven voor de heer Bouman. Hij is gelukkig weer thuis uit het ziekenhuis maar de zorgen zijn  niet voorbij. De heer Kits bedankte broeder Henk hartelijk voor al het moois wat we gezien hebben en vroeg of hij nog meer presentaties had. Dat was het geval, dus wie weet zien we hem nog eens een keer. We zongen nog gezang 291 vers 1, 2 en 9: ‘O God van hemel zee en aard, U bent al onze hulde waard’, waarna de heer Kits ons voorging in dankgebed. We werden bedankt voor onze komst en hij hoopte ons de volgende keer weer te zien.

Een ieder, ook nieuwkomers, zijn dan weer van harte welkom. Dat is D.V. op vrijdag 20 maart van 14.30 uur tot 16.30 uur in ‘PniŽl'.