Kringwerk

 

  

 

 

Gebedskring
De gebedskring heeft helaas een aantal maanden niet door kunnen gaan, zoals de meeste activiteiten in onze Bidden Of Handen Samen In Religieuze Gebed Plat Vector Pictogram Voor Apps  En Websites Stockvectorkunst en meer beelden van Aanroeping - iStockgemeente.
Graag willen wij, zo aan het begin van dit nieuwe seizoen, de kring weer opstarten. Juist in deze tijd is het samen bidden hard nodig! Bij deze nodigen wij jou en u uit voor het eerstvolgende kringuur.
Deze zal gehouden worden op donderdag 10 september.

In principe gewoon op Schoolweg 16 om 20:00 uur (tot 21:00 uur).
Mocht iemand het liever in PniŽl willen, dan graag even een bericht aan Andrť via ajpauw@hervormd-elst.nl.

 

Bijbelkring

Het voornemen is om weer te beginnen met de Bijbelkring. Het vorige seizoen kwamen de laatste avonden te vervallen. Via e-mail heeft Anneke van Maanen de behandeling van de laatste hoofdstukken van MattheŁs toegezonden, zodat de studie toch kon worden afgerond.

Dit seizoen starten we met de behandeling van het Bijbelboek Openbaring. Bij een rondvraag is gebleken dat dit de voorkeur heeft van de meerderheid van de deelnemers. Fijn dat Anneke bereid is ook dit jaar deze kring weer te leiden en dit belangrijke Bijbelgedeelte met ons te behandelen. Ze licht e.e.a. hiernaast toe.

De eerste avond wordt D.V. gehouden op woensdag

7 oktober in de grote zaal van ‘PniŽl’. Gezien het gemiddelde aantal deelnemers is er in deze zaal

voldoende ruimte om o.a. de benodigde afstand in acht te nemen. Ook is er dan nog ruimte over voor nieuwe deelnemers…! De aanvang is 20.00 uur.

Tijdens de pauze zal er geen koffie worden geschonken i.v.m. de coronamaatregelen.

De andere data in dit jaar zijn D.V.: 28 oktober,

18 november en 9 december. In 2021: 6 januari,

27 januari, 17 februari, 17 maart en 31 maart.

 

 

 

 

 

 

 

Aankondiging nieuw seizoen Bijbelkring hervormde gemeente te Elst

De afgelopen drie jaar hebben we ons als Bijbelkring verdiept in het evangelie naar de beschrijving van MattheŁs. Het werd een boeiende zoektocht. Veel was bekend maar we ontdekten met elkaar ook nieuwe en verrassende invalshoeken.

Aankomend seizoen hopen we een begin te maken met het Bijbelboek Openbaring. In een tijd waarin er veel gebeurt om ons heen, biedt het boek ons misschien inzicht in de tijd waarin wij leven. Petrus geeft aan in zijn

rede op het tempelplein toen de Heilige Geest werd uitgestort dat wij zijn aangekomen in de laatste fase van onze wereldgeschiedenis of ‘de laatste dagen’. De periode waarover het boek Openbaring schrijft.

Openbaring is een boek van troost en bemoediging voor de gemeente van de Heere Jezus. Het schetst heel eerlijk de moeitevolle omstandigheden waarin deze gemeente terecht kan komen. Tegelijk roept het ons op om verder te kijken dan wat het nieuws ons voorhoudt.

Het Bijbelboek vraagt om een aandachtig luisterend oor. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tot de

gemeente zegt. Of met de woorden van Openbaring 1:3, dat zegt: Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaring is de vertaling van een Grieks woord dat alles te maken heeft met het wegnemen van een bedekking of sluier. Het doel van het boek is om bepaalde dingen zichtbaar te maken en is geschreven in profetische taal. Openbaring is het Bijbelboek met de meeste citaten uit het Oude Testament. Kortom, het beloven weer boeiende en leerzame avonden te worden.

Van harte welkom!

Anneke van Maanen

 

Ouderenmiddagen 2020 / 2021

Normaal gesproken gaat in september het winterwerk weer van start en dus ook de ouderenmiddagen. Maar normaal lijkt niet meer te bestaan sinds het coronavirus de wereld in haar greep lijkt te hebben. Ik heb nog een tijdje de hoop gehad dat alles rond deze tijd van het jaar weer wat versoepeld zou gaan worden, maar helaas lijkt juist het tegenovergestelde te gebeuren.

Op het moment van dit schrijven zijn er nog wel mogelijkheden, al is dat nog redelijk beperkt. Om te inventariseren of er behoefte is, en hoe groot die behoefte is, om iets te organiseren voor de ouderen in de gemeente, doe ik een oproep aan allen die de ouderenmiddagen bezoeken: wilt u mij mailen of bellen met eventuele suggesties. Dan kan ik aan de hand van de reacties bepalen wat er mogelijk is en verder overleggen.

Graag ontvang ik de reacties voor 19 september a.s. via e-mail jvdvlies@hervormd-elst.nl of telefonisch op

06 21394934 (na 17.00 uur).

Met een hartelijke groet,

Jan van der Vlies