Kringwerk

Seniorenmiddag

Verslag van de seniorenmiddag van 16 november jl.

We werden ontvangen met een kopje koffie of thee met een lekkere plak cake erbij van Anton v.d. Klift die op 20 november 97 jaar hoopt te worden. Hij is nog redelijk gezond en heeft een goed geheugen. ‘Ik ben een gezegend mens’, zei hij zelf.

Jan van der Vlies verwelkomde ons hartelijk en in het bijzonder mevrouw Wildeman, die niet zo lang geleden haar man moest missen en weer in ons midden was. De heer Roks was na een zwaar hartinfarct weer aanwezig, wat wel een wonder mag zijn en mevrouw Van Viegen was weer present nadat ze een nieuwe knie had gekregen.

Uit het Gebed des Heeren zongen we nu het eerste vers. Na het gebed was er een meditatie over de verzen 5 - 15 uit Mattheüs 6. Het ging over het bidden. Wat is dat precies? Bidden is spreken met God, je hart uitstorten voor Hem. Dat mag overal. Alles wat je zegt of denkt, dat hoort God. Dat houdt niet in dat we alles krijgen wat we vragen. We geloven dat Jezus de Zoon van God is, Die onze zonden kan vergeven. Bidden is in gesprek gaan met Hem. Heeft u ook een relatie met Hem? Lees je Bijbel en bid elke dag of je groeien mag!

Het was de bedoeling dat de heer Van den Oosterkamp een diapresentatie zou houden. Maar er waren problemen met de techniek. Dus hielden we eerst pauze in de hoop dat het verholpen kon worden. Maar helaas, de techniek liet het helemaal afweten. Toen werd er van de nood maar een deugd gemaakt. We hebben een gezellig praatuurtje met elkaar gehouden onder het genot van een glaasje advocaat met slagroom of een wijntje. Ook waren er blokjes kaas en plakjes worst. Jan had nog wat korte verhaaltjes gevonden met een leerzame strekking en een gedicht dat hij door gaf.

D.V. vrijdag 21 december zal de Kerstfeestviering gehouden worden. Wie die middag een gedicht wil voor dragen kon het opgeven. De middag begint om 14.30 uur tot ongeveer 18.30 uur. Ook wordt u een warme maaltijd en een toetje aangeboden. Dus thuis niet eerst warm eten die dag! We zongen nog enkele verzen van ”Er ruist langs de wolken”, opgegeven door Anton en de verzen 1 en 3 van Psalm 146, die de heer Roks opgaf. Jan van der Vlies eindigde met dankgebed en wenste ons wel thuis.
 

Jongvolwassenenkring

Op zondagavond 9 december is er weer een 20+ jongvolwassenenkring. Onderling zal worden afgesproken waar de volgende avond wordt gehouden.

 

Gebedskring

De eerstvolgende gebedskring wordt gehouden op D.V. 13 december a.s. bij André en Hanneke Pauw, Schoolweg 16. Iedereen is op deze avond van harte welkom. Voor meer informatie, vragen of voor het indienen van gebedspunten: diaconie@hervormd-elst.nl.

De volgende gebedskring wordt gehouden op 10 januari 2019.

 

Bijbelkring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op D.V. 12 december a.s. in de kleine zaal van ‘Pniël’. We vervolgen dan de behandeling van het Bijbelboek Mattheüs. Iedereen die nog mee wil gaan doen, kan zonder problemen aanhaken. Ook vorige keren zagen we steeds weer nieuwe gezichten en we hopen dat deze groei nog verder doorzet. We beginnen om 20.00 uur.