Kringwerk

Bijbelkring

De eerstvolgende bijeenkomst van de Bijbelkring is op

D.V. woensdag 13 februari a.s. in de kleine zaal van ‘PniŽl’. We vervolgen dan de behandeling van het Bijbelboek MattheŁs. Alle deelnemers zijn weer van harte welkom op deze avond. We beginnen om 20.00 uur.

 

Gebedskring

De eerstvolgende gebedskring wordt gehouden op

D.V. donderdag 14 februari a.s. bij Andrť en Hanneke Pauw, Schoolweg 16. Iedereen is op deze avond  welkom. Voor informatie, vragen of voor het indienen van gebedspunten: diaconie@hervormd-elst.nl.

De volgende gebedskring wordt gehouden op 14 maart.

 

Jongvolwassenenkring

Op zondagavond 10 februari is er weer een 20+ jongvolwassenenkring. Onderling zal worden afgesproken waar de volgende avond wordt gehouden.

 

Seniorenmiddag

Verslag van de Kerstfeestviering op 21 december

We werden ontvangen in een gezellig ingerichte zaal met een kopje thee of koffie en een heerlijk mini kerstgebakje erbij. Na een hartelijk welkom van Jan van der Vlies en gebed las hij Joh 3 : 16 – 21 en had daar een korte meditatie over. Advent betekent verwachten, ook voorbereiden. Kerst gaat over de komst van de Heere Jezus en Zijn tweede komst, de wederkomst. Wat zouden we doen als Jezus plotseling weer zou komen? Zouden wij mee mogen? Met Kerst krijg je een cadeau, Gods Zoon, gegeven om zondaren te redden. We zongen hierna van Psalm 96 enkele verzen en volgden verder de kerstliturgie op de voet, begeleid op het orgel door een zwager van Jan. Gedichten en kerstliederen wisselden elkaar af.  In de pauze werd nog stilgestaan bij het feit dat de heer en mevrouw Roks 65 jaar getrouwd waren geweest en dat zij, ondanks de zwakke gezondheid van de heer Roks, deze middag toch aanwezig konden zijn.

Na de pauze werd de liturgie vervolgd en las de heer

S. van den Oosterkamp een prachtig kerstverhaal ”Naamloos” voor. We hoorden hoe een ” kleine” man aan wie gevraagd werd wat Kerstfeest betekent, ook een kind van God mocht worden.

De heer en mevrouw Roks gingen daarna naar huis, maar eerst zongen we hen nog staande toe: “Dat ’s Heeren Zegen op u daal”.

De voorbereidingen voor de maaltijd werden nu getroffen en wij konden een poosje gezellig met elkaar praten onder het genot van een drankje. Voor de maaltijd konden we kiezen uit boerenkool met worst, hete bliksem en hachee. Er was nog een lekker toetje.

Tot slot werden de vrijwilligers hartelijk bedankt voor het klaarmaken van de maaltijd, het maken van de advocaat en het helpen op welke manier dan ook.

We zongen nog staande het “Ere zij God” waarna Jan deze kerstfeestviering afsloot met dankgebed.

 

Verslag van de seniorenmiddag op 18 januari 2019

We begonnen met een kopje koffie of thee en een lekkere koek erbij, waarna ds. Hiensch ons hartelijk verwelkomde deze eerste keer in het nieuwe jaar. De heer en mevrouw Wildeman waren er niet in verband met de toestand van hun dochter Willeke.

De dominee las met ons Psalm 91 en hield daar een korte meditatie over. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Schaduw betekent dichtbij. Neem deze woorden over en zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! In het vervolg van de psalm wordt er gewezen op Wie de Heere is. We mogen bidden om geloof en de Heere aanroepen, ook als je het moeilijk hebt. ‘Ik zal bij je zijn’, zegt Hij. Na het gebed zongen we nog het eerste vers van deze Psalm.

De heer N. van den Oosterkamp verzorgde deze middag voor ons. Hij had allerlei dia’s van oud Elst en hij liet ons zien hoe het verenigingsgebouw ‘PniŽl' tot stand is gekomen. Op de grond naast de kerk, het armenkerkhof, werd in 1905 een catechisatielokaal gebouwd. In 1938 kreeg het lokaal de naam ‘PniŽl'. Verschillende verbouwingen vonden er plaats, voordat het er uit zag zoals het nu is.

Na de pauze waren er nog oude foto’s van bekende Elstenaren, waaronder verschillende predikanten die in Elst gestaan hebben. Ook een foto waar de stoomtram nog op stond. Maar ook de  jongelings-, de kleine meisjes- en de meisjesvereniging kwamen aan bod. Voor velen onder ons herkenbaar en interessant om allemaal te zien en te horen.

Tot slot zongen we nog Gezang 180: 1 ‘Beveel gerust uw wegen’ en eindigde dominee Hiensch met dankgebed. De traktaties op deze middag waren van de heer en mevrouw Roks. De heer Van den Oosterkamp werd hartelijk bedankt voor alles en de dominee wenste ons  wel thuis.

De volgende seniorenmiddag hopen we op

D.V. 15 februari te houden. Om 14.30 uur tot 16.30 uur in ‘PniŽl'. Nieuwe gezichten hartelijk welkom.