Kringwerk

Bijbelkring

De deelnemers aan de Bijbelkring komen weer bij elkaar D.V. op woensdag 29 januari a.s. Op deze avond is iedereen om 20.00 uur hartelijk welkom in de kleine zaal van ‘Pnil'.

 

Gebedskring
Vanaf deze plaats een oproep om deel te nemen aan de gebedskring. Helaas is er al langere tijd een minimale deelname vanuit de gemeente aan de gebedskring. (Slechts) n keer per maand, een uurtje lang is er de mogelijkheid om binnen onze gemeente met elkaar en voor elkaar te bidden en samen gebedspunten te delen.  Een wezenlijk onderdeel van de gemeente . Een belangrijk, speciaal onderdeel en bovendien ook goed

om op deze manier gebedspunten met elkaar te delen.  Gebed wordt niet voor niets de motor van het gemeentewerk genoemd. Toch blijft de gebedsruimte (huiskamer) nagenoeg leeg. Het zou erg jammer zijn om de kring (voorlopig) te moeten stoppen. Misschien denk je; is dit wel voor mij? Ervaar jij of u dat er een drempel is om een keer langs te komen? Of misschien moeten er wat aanpassingen worden gedaan? Een ander tijdstip of een andere locatie? Een andere dag? Laat het maar weten, ik hoor het graag.
De volgende avond is op donderdag 13 februari om 20:00 uur.

Voor opmerkingen en suggesties mag u mij aanspreken

of u kunt mailen naar pauw1978@gmail.com 

Andr Pauw  

 

Kerstfeestviering senioren 20 december 2019

Bij binnenkomst werden we ontvangen met een kopje koffie of thee met een klein gebakje, onder orgelspel van een broer van Jan van der Vlies.

Dominee Hiensch zette deze middag gelijk in het teken van Johannes 3: 16; ‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’. Voor mensen die niet te vertrouwen zijn werd Gods Zoon geboren. Zulk een  daad van liefde kan alleen maar van God zijn. Na een hartelijk welkom ging de dominee ons voor in gebed waarna we vers 1 en 2 zongen van Psalm 98. De meditatie was uit Lucas 2 vers 1-7. Bekende woorden, die een keerpunt in de geschiedenis zijn. Omdat er niemand was, die voor de zonden kon betalen, heeft God Zijn eniggeboren Zoon gegeven tot redding en vergeving van onze zondeschuld. Wat betekent Kerst voor U? Christus is tot onze troost geboren als het Kind in de kribbe. We leven opnieuw in verwachting. Maar nu van de wederkomst van Christus, welk rijk geen einde zal hebben. Het zal vrede zijn en dat wens ik u allen toe.

We zongen nu vijf verzen van ‘Komt allen tezamen’ en volgden de Kerstliturgie op de voet verder. Zang en declamatie wisselden elkaar af.

In de pauze werden we getrakteerd op een glaasje wijn of advocaat met slagroom en een zoutje, stukje kaas of worst. Na de pauze werd er naast het zingen en de gedichten ook nog een vrij verhaal verteld. Het ging over twee vrienden. De een studeerde en werd advocaat en de ander ging al jong werken maar pleegde een strafbaar feit. Hij werd door zijn vriend, de advocaat, veroordeeld. Hij kreeg een aantal jaren gevangenisstraf of kwam vrij na het betalen van een grote som geld. De advocaat betaalde de borgsom echter voor zijn vriend, die dat bedrag nooit op kon brengen. En kon hij dus vrijuit gaan. Zo konden we iets begrijpen welk een grote Borg wij hebben in de Heere Jezus Christus. We zongen dan ook spontaan: Welk een Vriend is onze Jezus, Die in onze plaats wou staan.

Het werd tijd voor de warme maaltijd. Boerenkool met worst of hete bliksem met ham en een speklapje en jus. Als toetje was er ijs. We lieten het ons weer heerlijk smaken!

Jan van der Vlies bedankte Jan en Alie voor het klaar zetten van de zaal en degenen die gekookt hadden voor het lekkere eten en zijn broer voor zijn orgelspel en hij wenste ons allen gezegende feestdagen toe en wel thuis. Maar eerst was er nog een gedicht en na het dankgebed zongen we nog staande het Ere zij God.

Zo kwam er een einde aan deze mooie Kerstviering, waarop we met dankbaarheid terug kunnen zien.

De volgende seniorenmiddag is D.V. vrijdag 17 januari a.s. En verder steeds iedere 3e vrijdagmiddag van de maand. Dus ook op 21 februari; 20 maart en 17 april. In mei zal dan het uitje zijn. De tijd is van 14.30 uur tot 16.30 uur. Ben u nog nooit eens wezen luisteren en kijken? U bent nog steeds van harte welkom! We hopen tot ziens.