Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 15 september

Instandhouding predikantsplaats           € 142,30
Pastoraatsfonds                                  € 153,29

 

Zondag 22 september

Kerkvoogdij                                         € 121,00

Instandhouding predikantsplaats           € 139,15

Pastoraatsfonds                                  € 135,50

Zondag 29 september

Kerkvoogdij                                         € 138,68

Instandhouding predikantsplaats           € 148,15

Pastoraatsfonds                                  € 133,10

 

Zondag 6 oktober

Instandhouding predikantsplaats           € 147,65

 

Verantwoording giften

Via:

Ds. A. van de Meer                               1 x €   5,00

                                                           3 x € 10,00

                                                           3 x € 20,00         

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Oogstcollecte

In week 43 zullen de enveloppen door de collectanten worden rondgebracht voor de oogstcollecte 2019. De enveloppen zullen vanaf dinsdag 29 oktober bij u worden opgehaald. Tijdens de eredienst op dankdag D.V. 6 november aanstaande zal de opbrengst van de oogstcollecte bekend worden gemaakt.

Al vele jaren wordt deze bijzondere collecte gehouden, ook dit jaar willen we weer een beroep op u doen om hieraan mee te doen. Uw bijdrage komt, net als voorgaande jaren, helemaal ten goede aan de voortgang van het pastorale werk in onze gemeente.           

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.


 

Afbeeldingsresultaat voor oogst

Oogstcollecte 2019