Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 7 oktober

Instandhouding predikantsplaats           € 156,10

           

Zondag 14 oktober

Kerkvoogdij                                         € 170,18

Instandhouding predikantsplaats           € 180,76

Pastoraatsfonds                                  € 169,87

 

Zondag 21 oktober

Instandhouding predikantsplaats           € 137,55

Pastoraatsfonds                                  € 137,10

 

Zondag 28 oktober

Kerkvoogdij                                         € 155,10

Instandhouding predikantsplaats           € 168,70

Pastoraatsfonds                                  € 165,35

 

Zondag 4 november

Instandhouding predikantsplaats           € 156,42

 

Woensdag 7 november Dankdag

Kerkvoogdij                                         € 77,45

Instandhouding predikantsplaats           € 77,95

Pastoraatsfonds                                  € 77,25

 

Verantwoording giften

Via:                                                                

Ds. G.D. Hoff                                      1 x € 20,00

Ouderling D. Druijff                              1 x € 20,00

Ouderlingen D. Druijff en S. Flipse        1 x € 10,00

                                                         1 x € 15,00

                                                         1 x € 20,00      

                                                                      

Oogstcollecte

De oogstcollecte heeft dit jaar het mooie bedrag van € 4.203,45 opgebracht. Wij danken de Heere voor deze bijzondere zegen. Daarnaast willen wij u als gever en ook de collectanten hartelijke bedanken voor het bijeenbrengen van dit bedrag.

 

Verjaardagsfonds

De opbrengst van het verjaardagsfonds in het 3de kwartaal bedroeg € 446,55.

Hartelijk bedankt voor uw gift en ook de collectanten hartelijk bedankt.

 

Collectebonnen                                           

Afbeeldingsresultaat voor komt laten wij aanbidden die koningZoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Actie Kerkbalans 2019 ‘Geef voor je kerk’

Voor de Actie Kerkbalans 2019 is het thema: ‘Geef voor je kerk’. De Actie Kerkbalans 2019 zal worden gehouden van zaterdag 19 januari tot en met zaterdag 3 februari. In het volgende kerkblad zullen we verder ingaan op de begroting en de kerkbalans.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.