Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 22 april

Kerkvoogdij                                         € 148,25          

Instandhouding predikantsplaats           € 152,30

Pastoraatsfonds                                  € 166,20

 

 

Zondag 29 april

Kerkvoogdij                                         € 157,30

Instandhouding predikantsplaats           € 170,45

Pastoraatsfonds                                  € 158,97

 

Zondag 6 mei

Instandhouding predikantsplaats           € 163,50

 

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

Instandhouding predikantsplaats           €  71,50

Pastoraatsfonds                                  €  64,45

 

Zondag 13 mei

Kerkvoogdij                                         € 129,30

Instandhouding predikantsplaats           € 135,30

Pastoraatsfonds                                  € 129,55

 

Verantwoording giften

Ouderling J. van der Vlies                     1 x € 20,00

 

Verjaardagsfonds

De opbrengst van het verjaardagfonds in het eerste kwartaal van 2018 bedroeg € 567,27. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Ook hebben we een jubileum mogen vieren, mevrouw Van Viegen collecteert al 12Ĺ voor het verjaardagsfonds. Mevrouw Van Viegen: hartelijk bedankt voor uw bijdrage en ook de andere collectanten hartelijk bedankt en Gods zegen toegewenst.

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.