Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

 

In de periode van 28 mei t/m 23 juni hebben we de volgende bedragen via de bank mogen ontvangen:

 

Kerkvoogdij:                 € 10, =

Predikantsplaats          € 10, =

Pastoraatsfonds           € 10, =
Algemeen (kerkvoogdij, instandhouding
predikantsplaats en pastoraatsfonds)    € 1079, =

 

Het bedrag onder algemeen zal door onze administrateur eerlijk verdeeld worden over de 3 doelen.

 

Collectes                                                        

Gezien de stortingen van collectegelden die de laatste drie maanden via de bank ontvangen zijn loopt de financiŽle situatie van onze gemeente terug. Wetende dat deze stortingen maar door een gedeelte van onze gemeenteleden gedaan worden kunnen wij ons als kerkvoogdij niet aan de indruk onttrekken dat er diverse gemeenteleden zijn die de collectes opsparen om het, als het weer mag, in de collectezak te deponeren.

Daarom willen wij vanaf 1 juli a.s., de datum waarop er weer meerdere gemeenteleden bij de diensten aanwezig mogen zijn, ook weer starten met de collecten.

Dit zal nog niet op de gebruikelijke manier zijn maar alleen bij de uitgang. Vanaf 1 juli pakken we dus het collecterooster weer op en zullen er, afhankelijk van het feit of er ook een diaconale collecte is, ťťn of twee melkbussen staan waar u uw collecten in kunt deponeren. We beseffen dat dit wellicht een klein oponthoud zal geven bij de uitgang, waar we bij voorbaat uw begrip voor vragen. Houd u ook alstublieft de 1,5 meter regel in de gaten hierbij.

De mogelijkheid om de collectes over te maken via de bank blijft uiteraard ook nog van kracht. 

Dit kan naar rekeningnummer:

NL19 RABO 0302 1001 99 ten name van Ned Herv Gem Elst Utr onder vermelding van “Collecte”.

Mocht u uw collectegeld specifiek voor ťťn van de drie doelen willen overmaken, dan verzoeken wij u dit te vermelden achter de vermelding “Collecte”.

FinanciŽle situatie

Momenteel zijn de collectes de grootste oorzaak van onze verminderde financiŽle situatie. Deze situatie zal helaas later dit jaar nog verder gaan verslechteren. De marktcommissie heeft namelijk ook de beslissing moeten nemen om de marktdag, zoals deze jaarlijks gehouden wordt, dit jaar af te zeggen i.v.m. de corona- maatregelen (het niet verkrijgen van de juiste vergunningen). Zoals de meeste van jullie weten levert deze marktdag ons als gemeente zo rond de tienduizend euro op. Dit zullen we dit jaar dus ook (gedeeltelijk?) gaan missen. Wij vermelden hier gedeeltelijk, daar de marktdagcommissie momenteel nadenkt of er toch andere dingen te verzinnen zijn die wel mogen en wellicht toch nog wat geld voor onze gemeente op kunnen leveren.

Als we daarbovenop ook de teruglopende inkomsten van het verjaardagsfonds i.v.m. het niet mogen bezoeken van de jarigen in onze gemeente noemen maakt dit dat onze financiŽle situatie voor dit jaar er niet erg rooskleuring uitziet.

Als kerkelijke gemeente hebben we gelukkig niet direct een groot probleem maar dat neemt niet weg dat wij dit als Kerkvoogdij toch aan jullie bekend wilden maken.

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij Mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.

 

Bouw nieuwe schuur op kerkterrein

De vorige keer meldden we jullie dat eind mei de vloer gestort zou worden van de nieuw te bouwen schuur. Dit is inmiddels gebeurd.

Maar… er is nog veel meer gebeurd. Nadat de vloer een paar weken is uitgehard is er op vrijdagmiddag 19 juni begonnen met de opbouw van de constructie van de schuur. De zaterdag daarna lag eind van de middag het dak ook al op de schuur. Complimenten aan de bouwers en de firma Hardeman, die met behulp van vrijwilligers de klus in recordtempo geklaard hebben.

Omdat het moment van schrijven, het moment van uitkomen van het kerkblad en het doorgaan van de werkzaamheden wat uit elkaar liggen, is het moeilijk om precies aan te geven wat er gedaan is op moment van uitkomen van dit kerkblad.

Zoals de planning er nu voorstaat wordt zaterdag 27 juni begonnen met het aanvullen van de grond rond de schuur en het plaatsen van de wanden. Deze klus zal de zaterdagen daarop geklaard worden en dan is de voorlopige planning dat de nieuwe schuur voor de vakantie klaar is.

Bijgaand weer een paar foto’s van het werk dat tussen het vorige kerkblad en nu (23 juni) gedaan is. Werk dat ook gedaan wordt door een paar vrijwilligers uit onze gemeente. Onmisbare krachten, omdat we anders deze

schuur niet zouden kunnen bouwen.