Kerkvoogdij

 

Verhuisd:

Rectificatie: Mevr. G.C. Bieshaar is verhuisd

van de Jan van Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen

naar Allemanswaard 14, 3958 KA Amerongen

 

Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 12 mei

Kerkvoogdij                                         € 158,76

Instandhouding predikantsplaats           € 163,85

Pastoraatsfonds                                  € 159,80                      

Zondag 19 mei

Instandhouding predikantsplaats           € 173,20

Pastoraatsfonds                                  € 151,35

Zondag 26 mei

Kerkvoogdij                                         € 148,50

Instandhouding predikantsplaats           € 145,75

Pastoraatsfonds                                  € 144,00

 

Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag

Instandhouding predikantsplaats           €   81,20

Pastoraatsfonds                                  €   75,40

Zondag 2 juni

Instandhouding predikantsplaats           € 157,15

 

Verantwoording giften

Via ds. A. van de Meer                          1 x €   5,00

6 x € 10,00

                                                           1 x € 20,00      

 

Collectebonnen         

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.