KerkvoogdijVerantwoording collectes
 

In de periode 17 juli t/m 25 augustus hebben we de volgende bedragen via de bank mogen ontvangen:

 

Algemeen (Kerkvoogdij, Instandhouding
Predikantsplaats en Pastoraatsfonds)   € 868,00
 

Het bedrag onder algemeen zal door onze administrateur eerlijk verdeeld worden over de drie doelen.
 

De opbrengsten van de collectes in de diensten in de afgelopen periode waren als volgt:

 

Zondag 19 juli

Instandhouding predikantsplaats           € 97,00

Pastoraatsfonds                                  € 95,15

 

Zondag 26 juli

Kerkvoogdij                                         € 76,75

Instandhouding predikantsplaats           € 74,86

Pastoraatsfonds                                  € 76,15

Zondag 2 augustus

Instandhouding predikantsplaats           € 92,96

Zondag 9 augustus

Kerkvoogdij                                         € 85,71

Instandhouding predikantsplaats           € 80,96

Pastoraatsfonds                                  € 89,16

 

Verantwoording giften

Via:

Ds. A. van der Meer                             2 x € 20,00

                                                          2 x € 10,00

 

Verjaardagsfonds:                                1 x € 50,00

                                                          1 x € 10,00
 

Collectebonnen                                            

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u bij Mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN

NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Collecte Leerstoelfonds Gereformeerde Bond

Gereformeerde Bond heeft nieuw logo - RD.nl - RD.nlOp zondag 27 september is de derde collecte(bus) voor de kerkvoogdij bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Hiermee wordt het onderwijs bekostigd van hoogleraren die namens de Gereformeerde Bond les geven aan theologiestudenten.

De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU en bekostigt voor de helft de leerstoel Systematische theologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit.

In Amsterdam werkt prof. dr. H. van den Belt als hoogleraar Systematische theologie. Hij geeft o.a. colleges Dogmatiek aan eerstejaars studenten en begeleidt promovendi die zich in een bepaald aspect van de dogmatiek of de theologiegeschiedenis verdiepen.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Van harte aanbevolen.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.