Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

 

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 2 februari

Instandhouding predikantsplaats           € 144,85

 

Zondag 9 februari                                

Kerkvoogdij                                         € 138,75

Instandhouding predikantsplaats           € 145,72

Pastoraatsfonds                                  € 135,65

 

Zondag 16 februari

Instandhouding predikantsplaats           € 141,45

Pastoraatsfonds                                  € 130,65

 

Zondag 23 februari                              

Kerkvoogdij                                         € 148,65

Instandhouding predikantsplaats           € 153,62

Pastoraatsfonds                                  € 151,15

 

Verantwoording giften
Via:

Ds. G. J. Hiensch                             1 x € 10,00

Ds. A. van de Meer                           5 x € 10,00

                                                       1 x € 20,00

 

Collectebonnen
Zoals in de colofon op pagina 2 vermeld staat kunt u bij mevr. Van der Panne op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Abonnementsgeld kerkblad 2020

Bij dit kerkblad wordt uw jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het abonnementsgeld van het kerkblad. Het abonnementsgeld voor de Petra in Elst bedraagt € 15,00 per jaar; het abonnementsgeld voor de Petra buiten Elst bedraagt € 22,50 per jaar.

We verzoeken u vriendelijk deze bijdrage over te maken op genoemd rekeningnummer.

 

Nieuwbouw schuur.
Zoals u wellicht weet stond er achter het parkeerterrein een oud schuurtje voor opslag van de tuinspullen e.d. Deze schuur was zodanig slecht dat het gewenst was om er wat anders voor in de plaats te gaan zetten. Omdat er ook vraag was naar meer opslagruimte, onder andere voor de spullen van de marktdagcommissie, is er besloten om op dezelfde plaats van het oude schuurtje een nieuwe, grotere schuur te gaan bouwen. Zoals u reeds hebt kunnen zien zijn de eerste werkzaamheden, in de vorm van de sloop van het oude schuurtje, reeds uitgevoerd.

Binnenkort zal begonnen worden met plaatsen van keerwanden met het daarbij behorende aanbrengen van zand. Dit om de nieuwe schuur op dezelfde hoogte te krijgen als het parkeerterrein. Daarna zal begonnen worden met het storten van de cementvloer en de opbouw van de schuur zodat er in de loop van dit jaar een mooie nieuwe schuur zal verrijzen.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden zal zo veel mogelijk werk in eigen beheer gedaan gaan worden. Lopende dit jaar zullen wij ons dus laten horen met verzoeken om hulp bij het bouwen van onze nieuwe schuur.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.