Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 1 december

Instandhouding predikantsplaats           € 144,01

 

Zondag 8 december

Kerkvoogdij                                         € 167,95

Instandhouding predikantsplaats           € 167,78

Pastoraatsfonds                                  € 168,96

 

Zondag 15 december

Instandhouding predikantsplaats           € 131,96

Pastoraatsfonds                                  € 151,40

 

Zondag 22 december

Kerkvoogdij                                         € 159,51

Instandhouding predikantsplaats           € 159,25

Pastoraatsfonds                                  € 167,55

                       

Eerste Kerstdag 25 december

Kerkvoogdij                                         € 133,65          

Instandhouding predikantsplaats           € 128,50

Pastoraatsfonds                                  € 132,68

 

Tweede Kerstdag 26 december zangdienst

Kerkvoogdij                                         €   96,00

 

Zondag 29 december

Kerkvoogdij                                         € 149,00

Instandhouding predikantsplaats           € 152,70

Pastoraatsfonds                                  € 148,65

 

Dinsdag 31 december oudjaarsavond

Instandhouding predikantsplaats           €   65,77

Pastoraatsfonds                                  €   62,20

 

Woensdag 1 januari nieuwjaarsmorgen

Kerkvoogdij                                         €   47,55

Instandhouding predikantsplaats           €   51,20

Pastoraatsfonds                                  €   50,00

 

Totale opbrengst collectes 2019

In 2019 is het mooie bedrag van € 20.526,32 aan collectegeld opgehaald in de erediensten. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Hier onder een overzicht van de afgelopen jaren.  

 

 

2019

2018

2017

2016

2015

Kerkvoogdij (en leerstoelfonds)

5.117

5.084

5.297

4.762

4.358

Instandhouding predikantsplaats

8.755

8.558

8.507

8.148

8.170

Pastoraatsfonds

6.654

6.257

6.077

5.792

5.952

           

Totaal opbrengst

20.526

19.899

19.881

18.702

18.480

 

 

Verantwoording giften

Via ds. G.J. Hiensch     1 x € 10,00      

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.