Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 17 februari

Instandhouding predikantsplaats           € 165,15

Pastoraatsfonds                                  € 156,70

 

Zondag 24 februari                              

Kerkvoogdij                                         € 168,75

Instandhouding predikantsplaats           € 173,95

Pastoraatsfonds                                  € 164,35

 

Zondag 3 maart

Instandhouding predikantsplaats           € 172,50

 

Zondag 10 maart

Kerkvoogdij                                         € 154,05

Instandhouding predikantsplaats           € 162,90

Pastoraatsfonds                                  € 153,32

 

Verantwoording giften

Via:

Ds. G. J. Hiensch                             1 x € 10,00

Ds. A. van de Meer                           3 x € 10,00

                                                       1 x € 15,00

Ouderlingen D. Druijff en S. Flipse      1 x € 10,00

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Abonnementsgeld kerkblad 2019

Bij dit kerkblad wordt uw jaarlijkse bijdrage gevraagd voor het abonnementsgeld van het kerkblad.

De abonnementskosten voor de Petra in Elst bedragen  € 15,00 per jaar.

De abonnementskosten voor de Petra buiten Elst bedragen € 22,50 per jaar. 

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.