Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 10 september

Kerkvoogdij                                         € 131,00

Instandhouding predikantsplaats           € 145,52

Pastoraatsfonds                                  € 141,85

           

Zondag 17 september

Instandhouding predikantsplaats           € 144,00

Pastoraatsfonds                                  € 142,10

 

Zaterdag 23 september

Huwelijksbevestiging van                     

Rino en Marion van Dijk                        € 119,92

 

Zondag 24 september

Kerkvoogdij                                         € 151,55

Instandhouding predikantsplaats           € 146,95

Leerstoelfonds Gereformeerde Bond      € 137,67

 

Zondag 1 oktober

Pastoraatsfonds                                  € 145,15

 

Verantwoording giften ontvangen in

september / oktober.

Via:

Ds. G. J. Hiensch                                € 20,00

Ouderling J. J. Bootsman                     € 20,00

Ouderling J. van der Vlies                     € 10,00

                                                          € 20,00

 

Rectificatie verjaardagsfonds

De opbrengst van het verjaardagsfonds in het tweede kwartaal van 2017 bedroeg € 473,93 en geen

€ 399,43 zoals de vorige keer is vermeld.
Onze excuses en nogmaals hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

           

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.