Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 19 november

Instandhouding predikantsplaats                       € 172,45

Pastoraatsfonds                                  € 167,20

           

Zondag 26 november

Kerkvoogdij                                         € 144,95

Instandhouding predikantsplaats                       € 151,50

Pastoraatsfonds                                  € 141,86

 

Zondag 3 december

Instandhouding predikantsplaats                       € 136,70

 

Zondag 10 december

Kerkvoogdij                                         € 134,90

Instandhouding predikantsplaats                       € 146,00

Pastoraatsfonds                                  € 141,35

 

Zondag 17 december

Kerkvoogdij                                         € 148,20

Instandhouding predikantsplaats                       € 154,60

 

Verantwoording giften

Via:            

Ds. A. van de Meer                               2 x € 10,00      

                                                           1 x € 20,00

Ouderling J. J. Bootsman                     1 x € 50,00      

                       

Verjaardagfonds

De opbrengst van het verjaardagfonds in het 3de kwartaal van 2017 bedroeg € 480,37.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage en ook de collectanten hartelijk bedankt.

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Afbeeldingsresultaat voor kerkbalans 2018 logo       
                                   

In week 4, de week van 21 t/m 28 januari zullen de enveloppen voor de Actie Kerkbalans weer bij u bezorgd worden. Dit jaar is het thema van de Actie Kerkbalans: “Geef voor je kerk”.

We hopen op een totaalbedrag van  € 36.000,00 uit te komen. Dit bedrag hebben we in de begroting opgenomen als te verwachten vrijwillige bijdrage. We vertrouwen erop dat een ieder naar draagkracht zal bijdragen.

Vanaf dinsdag 30 januari zullen de bezorgers de antwoordenvelop weer bij u ophalen.

Mogen wij ook dit jaar weer op uw bijdrage rekenen?

Alvast heel hartelijk bedankt.

 

Begroting 2018

Op pagina 11 treft u de begroting 2018 aan en deze is op 13 november jl. goedgekeurd door het college van kerkrentmeesters en op 12 december jl. in de kerkenraadsvergadering behandeld en ondertekend.

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.