Kerkvoogdij

 

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 7 juli                                       

Instandhouding predikantsplaats           € 177,57

 

Zondag 14 juli

Kerkvoogdij                                         € 149,75

Instandhouding predikantsplaats           € 148,45

Pastoraatsfonds                                  € 157,05

           

Zondag 21 juli

Instandhouding predikantsplaats           € 127,40

Pastoraatsfonds                                  € 123,35

 

Zondag 28 juli

Kerkvoogdij                                         € 165,05

Instandhouding predikantsplaats           € 167,75

Pastoraatsfonds                                  € 161,30

                       

Verantwoording ontvangen giften

Via:

Ds. A. van de Meer                   3 x      € 10,00

Ds. G.D. Hoff                           1 x       € 20,00

Ouderling R. Geers                   1 x      € 20,00

                                   

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent en van 1 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar

IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?