Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 12 augustus

Kerkvoogdij                                         € 111,85

Instandhouding predikantsplaats           € 113,90

Pastoraatsfonds                                  € 122,01

           

Zondag 19 augustus

Instandhouding predikantsplaats           € 160,95

Pastoraatsfonds                                  € 152,95

 

Zondag 26 augustus

Kerkvoogdij                                         € 143,65

Instandhouding predikantsplaats           € 152,67

Pastoraatsfonds                                  € 151,35

 

Zondag 2 september

Instandhouding predikantsplaats           € 167,75

 

 

Verantwoording giften

Via:

Ds. A. van de Meer                               1 x € 10,00

                                                           2 x € 20,00

 

Collectebonnen                                           

Zoals in het colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Oogstcollecte

In week 43 zullen de enveloppen door de collectanten worden rondgebracht voor de oogstcollecte 2018. De enveloppen zullen vanaf dinsdag 30 oktober bij u worden opgehaald. Tijdens de eredienst op dankdag D.V. 7 november aanstaande zal de opbrengst van de oogstcollecte bekend worden gemaakt.

Al vele jaren wordt deze bijzondere collecte gehouden en ook dit jaar willen we weer een beroep op u doen om hieraan mee te doen. Uw bijdrage komt, net als voorgaande jaren, helemaal ten goede aan de voortgang van het pastorale werk in onze gemeente.           

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.