Kerkvoogdij

Verantwoording collectes

De opbrengsten van de collectes in de afgelopen periode zijn als volgt:

 

Zondag 17 juni 

Instandhouding predikantsplaats           € 151,80

Pastoraatsfonds                                  € 135,67

           

Zondag 24 juni

Kerkvoogdij                                         € 143,10

Instandhouding predikantsplaats           € 148,72

Pastoraatsfonds                                  € 167,60

 

Zondag 1 juli

Instandhouding predikantsplaats           € 156,60

 

Zondag 8 juli

Kerkvoogdij                                         € 133,75

Instandhouding predikantsplaats           € 144,10
Pastoraatsfonds                                  € 130,80

                       

Verantwoording giften

Via:

Ds. A. van de Meer                              2 x € 10,00

                                                          1 x € 20,00

Ouderling D. Druijff                               1 x € 10,00

 

Organisten

Sinds 2009 maakte mw. Hiensch deel uit van het organistenteam in onze gemeente. Met ingang van juli jl. is zij daarmee op eigen verzoek gestopt. We willen mw. Hiensch hartelijk bedanken voor haar orgelspel gedurende de achterliggende jaren.

Gelukkig hebben we Jan Schreuders bereid gevonden om de ontstane vacature te vervullen. Tijdens de avonddienst van zondag 8 juli jl. heeft hij voor het eerst gespeeld. We wensen Jan veel speelvreugde en Gods zegen toe bij het begeleiden van de samenzang. We hebben onze nieuwe organist gevraagd zichzelf nader aan u voor te stellen.

Mijn naam is Jan Schreuders. Ik ben 48 jaar en getrouwd met Ellen. We hebben vier kinderen in de leeftijd van 11 tot 20 jaar. Wij wonen in Veenendaal en zijn daar lid van de Hervormde Gemeente (Julianakerk). Ik ben jurist van origine en ben werkzaam als manager juridische dienstverlening bij de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) in Veenendaal. Als vrijwilliger zet ik mij in als lid van het Bestuur van de Hervormde (basis)scholen in Veenendaal en als lid van de Raad van Toezicht van het Ichthus College. Tot aan de opheffing eind vorig jaar was ik organist van de Hervormd Gereformeerde Gemeenschap te Driebergen.

Een hartelijke groet uit Veenendaal!

 

Collectebonnen                                           

Zoals in de colofon op pagina 2 staat vermeld kunt u op de Rijksstraatweg 49 collectebonnen bestellen en afhalen. Er zijn collectebonnen van 50 eurocent, van 1 en van 2 euro.

 

50 eurocent                  € 10,00 per vel

1 euro                          € 20,00 per vel

2 euro                          € 64,00 per vel

 

Betalingen uitsluitend overmaken naar IBAN NL12 INGB 0000 6659 03 ten name van Kollektebonnen Herv. Gem. Elst. Wilt u, in verband met de naamcontrole van de ING, letten op de juiste tenaamstelling?

 

Namens het college van kerkrentmeesters en de commissie van financiŽn en beheer.