Van de kerkenraad
 

Verlof dominee Hiensch

Zoals ook in de morgendienst van 1 september jl. is afgekondigd, moeten wij u meedelen dat dominee Hiensch na de periode van studieverlof en de vakantie niet voldoende energie heeft om het pastoraat in de gemeente weer op te pakken.

Wij hebben met hem afgesproken dat hij tot 31 december a.s. vrijgesteld is van deze werkzaamheden, waarbij hij in die periode wel zal blijven preken. Ook zal hij de belijdeniscatechisatie verzorgen.

Deze situatie is voor zowel Elst als Rhenen van toepassing.

Dominee G.D. Hoff is bereid gevonden om in deze periode het crisispastoraat te blijven doen, hier zijn we dankbaar voor.

Wij hopen later in dit jaar betere berichten te kunnen brengen en wensen ds. Hiensch heel veel sterkte toe en vragen u om hem in uw gebeden te gedenken.

 

Wanneer een bezoek op prijs wordt gesteld of nodig is, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad,

de heer D. Druijff, tel. 0318-472300 of 06-15620259. Ook een opname in het ziekenhuis kunt u bij hem melden.

Wanneer hij in een crisissituatie niet bereikbaar mocht zijn, dan kan er direct contact worden opgenomen met ds. Hoff,

tel. 0317-356189 of 06-53583083.

 

Catechisaties

De eerste avond van de catechisaties wordt gehouden op D.V. donderdagavond 4 oktober in de kleine zaal van ‘Pniël’. Er zal dan worden overlegd hoe en met welke methode er zal worden gewerkt.

Ook dit jaar starten we weer met twee groepen. De tijden zijn als volgt:

De groep van 12 tot 15 jaar:

van 19.00 tot 19.45 uur;

De groep van 16 jaar en ouder:

van 20.00 tot 20.45 uur.

In het vorige kerkbad hebben we het belang van het Bijbels onderwijs voor onze jeugd al benadrukt.

We hopen dus iedereen (weer) te zien!

 

Aanmelden voor de belijdeniscatechisatie is ook nog mogelijk. Dit kan bij dominee Hiensch. Mocht u of jij nog twijfelen dan is een gesprek vooraf met hem of één van de ouderlingen altijd mogelijk.

 

Vrijwilligers

In het vorige kerkblad stond een lijst van werkzaamheden welke in de gemeente door vrijwilligers worden verricht. Ik werd er op attent dat ik in ieder geval één groep ben vergeten te vermelden, nl. allen die tijdens de morgendiensten op onze jonge kinderen passen. Een heel belangrijke taak! Ook jullie en de coördinatrice heel hartelijk bedankt voor dit werk.

 

Tot slot

Zoals ook alle profeten en in het bijzonder de Psalmen doen, leert ons het Nieuwe Testament wat het voornaamste van onze godsdienst is: loven en danken.

Maarten Luther