Van de kerkenraad
 

Vakantie en studieverlof ds. Hiensch

Ds. Hiensch heeft nog vakantie tot 13 augustus a.s.

Daarna gaat het laatste gedeelte van zijn studieverlof in, dat duurt tot 1 september. Vanaf die datum zal hij al zijn werkzaamheden in de gemeente weer opnemen. We zien er naar uit.

 

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. op 26 augustus a.s., wordt er Censura Morum gehouden op maandag 20 augustus van 19.00 tot 19.15 uur in de kleine zaal van ‘Pnil’.

 

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

Op dinsdag 21 augustus wordt de bezinningsbijeenkomst voor het Heilig Avondmaal weer gehouden. Een uurtje waarin we samen zingen, lezen uit de Bijbel, luisteren naar een korte overdenking en samen in gesprek gaan. Gezien het belang van het Avondmaal, is het teleurstellend dat zo weinig gemeenteleden deze bijeenkomsten bezoeken. Het kost maar een uurtje van uw / jouw (voorbereidings)tijd…

Van 20.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom.

 

De afgelopen jaren heeft Jan Bootsman deze avonden verzorgd en daar veel tijd in gestoken. Deze avond is het de laatste keer dat hij dit zal doen. Hij heeft aangegeven dat hij juist ook de voorbereiding van deze avonden als bijzonder verrijkend heeft ervaren. Wij danken Jan hartelijk voor alle tijd en de inzet die hij ook hierin heeft getoond.

 

Met ingang van de volgende avond (D.V. 27 november) zal onze catecheet Jonathan Blok deze avonden gaan leiden. We zijn dankbaar dat hij ook dit werk in de gemeente wil oppakken.

 

Activiteiten

In het vorige kerkblad schreven we al iets over de activiteiten in het komende winterseizoen. Aangezien het volgende kerkblad eind augustus verschijnt, zullen daarin de startdata van de diverse activiteiten, zoals de catechisaties, clubs en de kringen worden vermeld.

 

Belijdeniscatechisatie

Wel vragen we u en jullie om vast na te denken over het volgen van de belijdeniscatechisatie. Er zijn veel jongere en oudere gemeenteleden die nog geen belijdenis van hun geloof hebben afgelegd.

 

Wat houdt het doen van geloofsbelijdenis in?
Belijden is ‘naspreken’, hetzelfde zeggen. Beamen wat in de Bijbel staat. Zeggen dat je het eens bent met wat God in de Bijbel zegt. Belijden is niet letterlijk herhalen, maar in je eigen woorden weergeven wat er (over een bepaald punt) in de Bijbel staat. Het is daarom ook uitkomen voor wat je gelooft. Want geloven is voor waar aannemen wat God in de Bijbel liet opschrijven. Mensen die hun geloof in het openbaar belijden, komen uit voor de persoonlijke band die zij hebben en voelen met God. Zij voelen zich verbonden met God en daarom spreken zij over Hem.

 

Ik ben al (wat) ouder...
Wanneer je al ouder bent en het er nooit van gekomen is om persoonlijk het geloof te belijden, dan is het goed om er nog eens extra over na te denken om deze mooie stap te doen.

 

Mochten er vragen zijn betreffende de belijdeniscatechisatie, of wanneer u / jij je wilt aanmelden hiervoor, dan kan er contact worden opgenomen met ds. Hiensch of met n van de ouderlingen.

 

Tot slot

Gods heiligheid betekent onder andere dat Hij de zonde haat. Dus moet ik dat ook doen.

Dr. H. van den Belt