Van de kerkenraad
 

Kerkenraadsverkiezing

Aangezien er vanuit de gemeente geen namen van tegenkandidaten zijn ingediend, heeft de kerkenraad op de vergadering van 6 november jl. de heer D. Druijff, Oranjestraat 74, bij enkelvoudige kandidaatstelling herkozen in het ambt van ouderling.

Wij zijn dankbaar dat hij deze taak weer op zich wil nemen en wensen hem daarbij veel kracht, wijsheid en Gods onmisbare zegen toe. Ook de gemeente vragen we om hem in het gebed te gedenken.

Zijn herbevestiging zal D.V. plaats vinden in de morgendienst van 20 januari 2019.

 

Doopzitting

In verband met de bediening van de Heilige Doop op

16 december a.s. zal er op maandag 10 december om   19.30 uur doopzitting worden gehouden in de kleine zaal van ‘PniŽl’. De beide ouders worden verwacht en worden verzocht hun trouwboekje mee te nemen.

 

Catechisaties

De laatste catechisatieavond van dit jaar is op 20 december a.s. Na de kerstvakantie hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten. De eerstvolgende avond is op donderdag

10 januari.

We wensen jullie een hele goede vakantie toe met daarin gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling.

 

Huis aan huis

Het decembernummer van ‘De Petra’ wordt, zoals ieder jaar, bezorgd bij alle leden van de Hervormde gemeente te Elst. Wanneer u abonnee bent is het gebruikelijk dat u deze ontvangt. Wanneer u echter geen abonnement hebt, kan dat verrassend zijn, omdat u dit niet bent gewend. We hopen dat deze ‘verrassing’ in de smaak valt. Op deze wijze kunt u een keer kennis nemen van een aantal activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het kringwerk.

Maar ook kunt u kennis nemen van de kerkdiensten die worden gehouden. U wordt uiteraard uitgenodigd om deze diensten bij te wonen om zo ook nader kennis te maken met de gemeente, maar bovenal om het Woord van God (opnieuw) te horen. In deze tijd waarin we toeleven naar het Kerstfeest, worden we extra bepaald bij Zijn liefde voor mensen. Hij gaf aan ons Zijn Zoon, de Heere Jezus. U en jij zijn hartelijke welkom!

Wanneer u eventueel wat meer wilt weten over onze Hervormde gemeente, dan kunt u contact opnemen met bv. de scriba van de kerkenraad. Alle gegevens vindt u op pagina 2 van dit kerkblad.

 

Tot slot

U bent een overvloedig gevende God Die ons het brood des levens geeft.

Uit een gebed van Augustinus