Van de kerkenraad
 

Vakantie ds. Hiensch

Van 21 juli tot en met 18 augustus is ds. Hiensch afwezig en mag hij van een welverdiende vakantie gaan genieten.

Voor het crisispastoraat bij ziekte, ziekenhuisopname of -ontslag en rond eventueel overlijden en begrafenissen heeft dominee G.D. Hoff, emeritus predikant wonend in Rhenen, toegezegd zijn medewerking te willen verlenen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad, ouderling S. Flipse, Oranjestraat 91. Hij is telefonisch bereikbaar op 06-38945870, of via email

scriba@hervormd-elst.nl.

Mocht hij eventueel niet bereikbaar zijn in een urgente situatie, dan kan er contact worden opgenomen met ds. Hoff, tel. 0317 – 356189.

Voor alle andere zaken kunt u ook gewoon contact opnemen met de scriba.

 

Examens

Als het goed is, hebben de eindexamenkandidaten de uitslag van hun inspanningen nu binnen. Wij wensen hen geluk die hun diploma behaalden en leven ook mee met hen die een teleurstelling kregen te verwerken. Voor de geslaagden: sterkte met de verdere studie of het zoeken naar een baan. Voor hen die hun inspanningen niet bekroond zagen worden: Geef de moed niet op en probeer met frisse moed straks weer een nieuw schooljaar te beginnen! Wij danken en bidden voor jullie allen.

 

Kerkblad

In verband met de vakantie van de drukker is de inleverdatum voor de kopij gewijzigd.

De uiterste inleverdatum is donderdag 12 juli.

Houd hier rekening mee!

 

Gemeentedag 2019

Op zaterdag 14 september 2019 hopen we weer de jaarlijkse gemeentedag met elkaar te houden.

Het programma duurt van ongeveer 14.30 tot 19.00 uur en vindt plaats rondom PniŽl. Het is ook mogelijk om een deel van het programma bij te wonen. Het belooft weer een leuk programma te worden. Noteer deze dag alvast in uw en jouw agenda!

 

Gezocht: versterking gemeentedagcommissie

Daarnaast zijn we nog op zoek naar iemand die de gemeentedagcommissie wil komen versterken. Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op

met een van de commissieleden (Albert Bouman, Roos Boon, Paul Groothedde, Corrie de Ridder,

Neline Flipse).