Van de kerkenraad
 

De zomervakantie 2017 is voor de meeste mensen weer voorbij. De werkzaamheden worden weer opgepakt.

De scholen zijn weer open, de leerkrachten mogen weer aan het werk.

De jeugd mag weer aan de studie.

Jeugd die dichtbij huis naar de basisschool gaat. Jongeren die met de fiets of openbaar vervoer voor het eerst of al langer naar het voortgezet onderwijs gaan.

Ook zijn er jongeren die huis en haard verlaten en “op kamers” gaan. De meeste van hen doen dit na afronding van het voortgezet onderwijs en de start van een vervolgopleiding.

Waar zij hun opleiding ook volgen, God heeft beloofd om te helpen en nabij te zijn.

Allen een gezegend nieuw studiejaar toegewenst.

 

Vrijwilligerswerk

Zoals gebruikelijk willen we ook nu weer de vrijwilligers benoemen. Ook het komende seizoen zullen er weer heel wat mensen zich belangeloos inzetten voor groepen, verenigingen, stichtingen en ook om werk in kerkelijke gemeenten uit te voeren.

Ook in onze gemeente zijn er weer veel mensen actief. Op de voorgrond maar ook achter de schermen. Het is altijd fijn om aandacht aan mensen te schenken. Vooral zo aan het begin van het winterseizoen.


Jeugdwerk

Switch, de clubs waar onze kinderen fijne avonden beleven.

Om dit alles in goede banen te leiden zijn er gemeenteleden (de leiding) die hiervoor het nodige voorbereidende werk te doen hebben.

 

Organisten

Organisten die ons elke zondag weer begeleiden en met het orgel God loven en prijzen. Het is een zegen dat zij dit willen doen.

Wanneer veel gemeenteleden een klein steentje bijdragen wordt het voor allen een genot om hun taak te doen. Een oud gezegde luidt: “Vele handen maken licht werk”.


Kerkenraad

Ook de kerkenraadsleden hebben in de periode dat zij hun ambt vervullen het nodige te doen.

Zij worden in hun werk door diverse mensen geholpen.

In het ouderenwerk worden zij ondersteund door
ds. A. van de Meer. In het jeugdwerk, m.n. de catechisaties, door Jonathan Blok. De Bijbelkring wordt ook dit jaar weer verzorgd door Anneke van Maanen.

Ook een aantal administratieve taken wordt de kerkenraad, kerkvoogdij en diaconie uit handen genomen zodat zij meer tijd beschikbaar hebben om het voor hen noodzakelijke werk te kunnen doen.

Wij zijn dan ook zeer dankbaar dat er gemeenteleden zijn die dit werk ter ondersteuning van de kerkenraad met veel liefde en toewijding doen.

 

Onderhoud

Veel vrijwilligers die zorgen dat de activiteiten in en rond de kerk en ‘PniŽl’ gehouden kunnen worden. De kerk wordt schoongemaakt en ook in ‘PniŽl’ is dit het geval. Het gras wordt gemaaid en het terrein onkruidvrij gemaakt.

 

Wij wensen allen Gods wijsheid en onmisbare zegen toe voor datgene wat zij in het komende winterseizoen in onze gemeente zullen doen.

 

Catechisaties

Zoals gebruikelijk beginnen in september de catechisaties weer. De vakanties zijn achter de rug en de scholen weer begonnen. Jullie zijn al weer bezig met allerlei dingen. Toch is het belangrijk om vooral ook tijd vrij te maken voor de catechisaties om zo te leren over de Bijbel en de Kerk.

Alle jongens en meisjes vanaf 12 jaar worden voor het eerst verwacht op donderdagavond 21 september in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

Dit jaar starten we met twee groepen en de tijden zijn als volgt:

de groep van 12 tot en met 15 jaar:

van 19.00 tot 19.45 uur;

de groep van 16 jaar en ouder:

van 20.00 tot 20.45 uur.

We denken in het bijzonder aan degenen die dit jaar voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan en dus nog niet eerder de catechisaties hebben bijgewoond. We hopen dat jullie allemaal trouw de avonden zullen bezoeken.

Ook de ouders roepen we op hun kinderen aan te sporen om te komen. Het is ťťn van de belangrijke onderdelen in de opvoeding. Wat is het belangrijk om hen in contact te brengen met en te laten onderwijzen uit het Woord van God.

De catechisaties zullen dit jaar worden gegeven door Jonathan Blok uit Randwijk. Hieronder stelt hij zich voor.

 

Beste catechisanten,

Omdat ik jullie de komende tijd catechisatie mag gaan geven, werd mij gevraagd me via het kerkblad voor te stellen.

Mijn naam is Jonathan Blok en ik ben geboren en getogen in Randwijk. Omdat ik inmiddels al weer een paar jaar theologie studeer in Apeldoorn heb ik daar een tijdje op kamers  gewoond, maar toen ik vorig jaar trouwde met Dieneke ben ik weer teruggekeerd naar Randwijk.

Als onderdeel van de opleiding heb ik ook enkele vakken gevolgd over het geven van catechisatie en omdat ik dat erg leuk en interessant vond probeer ik zo af en toe een conferentie bij te wonen of een cursus te volgen om er nog meer over te leren.

Ik ga komend seizoen ook weer catechisatie geven in Randwijk, inmiddels voor het derde jaar op rij. Daarnaast heb ik vorig jaar de catechese verzorgd in een gemeente die toen geen eigen predikant had.

Het mooie aan catechisatie vind ik dat ik met jullie mag praten over datgene dat in mijn leven het belangrijkste is: het geloof! Juist ook als geloven wel eens moeilijk is en vragen oplevert. We zullen juist ook bij elkaar komen om met elkaar over die vragen te praten. Ik zie er naar uit kennis met jullie te maken en hoop jullie allemaal te ontmoeten!

 

Met hartelijke groet,

Jonathan Blok

 

Belijdeniscatechisatie

We hopen dat er ook dit jaar weer gemeenteleden zijn die belijdenis willen doen. Zij die deze catechisatie willen volgen kunnen contact opnemen met dominee Hiensch, tel. 0318-471300. Ook wanneer u of jij er nog een keer over wilt praten kunt u of jij  uiteraard met hem of een van de ouderlingen contact opnemen voor een afspraak.

We hopen op 28 september met de belijdeniscatechisatie te kunnen starten. De avond begint om 20.30 uur in de pastorie, graag achterom komen. Voor ouderen die belijdenis willen doen wordt een aparte tijd overdag vastgesteld na overleg.

 

Jeugdclubs

Ook de jeugdclubs zullen weer van start gaan. Hierover zullen jullie het nodige horen en lezen van de clubleiding. We hopen dat jullie ook hier allemaal zullen komen, samen met veel vrienden en vriendinnen. Neem ze maar mee naar deze leuke en leerzame avonden!

 

Bijbelkring

De Bijbelkring zal ook weer van start gaan. De data voor de avonden dit seizoen zijn: DV 11 oktober,

25 oktober, 15 november, 6 december, 10 januari 2018, 24 januari, 14 februari, 7 maart en 28 maart.

Anneke van Maanen zal ook dit seizoen deze kring leiden.

De deelnemers aan de Bijbelkring worden voor de eerste bijeenkomst weer verwacht op 11 oktober in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

Jong en oud zijn van harte welkom.
De aanvang is 20.00 uur.

 

Gebedskring

Donderdag 14 september houden we weer gebedskring. We komen om 19.30 uur bij elkaar en bidden voor dominee/kerkenraad, gemeente(leden), activiteiten en zending. Wees welkom, jong en oud, op Schoolweg 16 bij Andrť Pauw.

 

Jonge (echt)parenkring

Na afloop van de avonddienst op 3 september hopen we met deze nieuwe kring voor het eerst bij elkaar te komen. We gaan dan bespreken hoe we de kring gaan invullen en andere praktische zaken doornemen. We zijn dankbaar voor het mooie aantal aanmeldingen, maar uiteraard kunnen er altijd nog meer bij. Een ieder die zich nog niet heeft aangemeld is op deze avond ook hartelijk welkom.

 

Ouderenmiddag

De ouderen in de gemeente komen op vrijdagmiddag
15 september weer voor het eerst bij elkaar in dit nieuwe seizoen. De middag in ‘PniŽl’ begint om 14.30 uur. Iedereen is dan weer welkom en daarnaast hopen we ook een aantal nieuwe gezichten te zien. Het is voor iedereen van 55 jaar en ouder de moeite waard om deze middagen te bezoeken.

 

Gemeentedag 2017

De voorbereidingen voor de gemeentedag 2017 zijn alweer in volle gang.

Graag brengen we u vast op de hoogte van de datum waarop de gemeentedag zal gaan plaatsvinden.

Net als voorgaande jaren hopen we de tweede zaterdag van september bij elkaar te komen.

U kunt zaterdag 9 september vast in uw agenda noteren!

Dit jaar hebben we een gevarieerd programma van ‘s middags 14.30 uur tot 19.00 uur rondom ‘PniŽl’.

U kunt op elk tijdstip langskomen.

Iedereen, zowel jong als oud, is van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

De gemeentedagcommissie