Van de kerkenraad
 

Huis aan huis

Zoals gebruikelijk wordt de Paaseditie van ons kerkblad onder alle hervormden in Elst verspreid. De kerkenraad vindt het belangrijk dat iedereen die verbonden is met de gemeente op de hoogte kan zijn van hetgeen er plaatsvindt binnen de gemeente. Daarom ontvangt u, ook als niet-abonnee, dit keer het kerkblad zodat u geÔnformeerd wordt omtrent de diensten en activiteiten in deze bijzondere periode van het kerkelijk jaar.

Is uw belangstelling gewekt en wilt u graag meer weten? Het is mogelijk om de laatste nummers van ‘De Petra’ op het internet te lezen.

Op de website www.hervormd-elst.nl vindt u namelijk niet alleen algemene informatie betreffende de gemeente, maar ook de laatste al verschenen nummers van het kerkblad. Ook op deze manier kan een ieder kennismaken met de Hervormde gemeente te Elst.

 

Kerkenraadsverkiezing

Zoals u inmiddels weet is de heer S. Flipse, Oranjestraat 91, gekozen als ouderling in de vacature van de heer J.J. Bootsman. We kunnen met blijdschap meedelen dat hij zijn benoeming heeft aanvaard.

Op zondag 22 april a.s. zal hij bevestigd worden.

 

Gebedskring
"Alle arbeid in en vanuit de gemeente begint met gebed." (quote Hallesby)
Er gebeurt van alles in onze gemeente. Het Woord wordt verkondigd en uitgelegd, de kerkenraad heeft zijn taken, er wordt catechisatie gegeven, onze kinderen gaan naar de crŤche en naar de clubs. Onze jongeren gaan naar Revive of doen zelfs belijdenis. Er is een jongvolwassenenkring en een Bijbelkring. Er zijn jongeren en ouderen. Gezonde mensen en zieken. Mensen met wie we blij en dankbaar mogen zijn en mensen waar we aan denken omdat zij het moeilijk hebben. En er zijn nog veel meer activiteiten, die plaats- vinden binnen de gemeente. Tijdens de gebedskring wordt er juist voor al deze dingen gericht gebeden. Samen brengen we het bij God, omdat het zonder Hem niet kan. Wij zijn God dankbaar dat er nieuwe bidders bij zijn gekomen en vanaf deze plek willen wij jou en u uitnodigen om eens een uur bij te wonen.
De gebedskring is elke tweede donderdag van de maand van 20:00 uur tot 21:00 uur op de Schoolweg 16.
De eerstvolgende keer is op 12 april a.s.

Seniorenmiddag 16 maart 2018

Bij binnenkomst werden we hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee en een heerlijke plak cake, gebakken door mevr. Bouman en gepresenteerd door Jan Wildeman, de beheerder van PniŽl, die deze dag jarig was en door de aanwezige dames en heren al was toegezongen. De heer Van der Vlies had eerst wat mededelingen. D.V. op 18 mei is het uitje. De kosten bedragen € 20,00.  Om 10.00 uur graag aanwezig zijn in PniŽl en daar vandaan vertrekken we met eigen auto’s naar een nog niet genoemde bestemming in de buurt. Daar zullen we ook het warme eten gebruiken. De volgende keer kunt u vooruit betalen. Als er onverhoopt iets tussen komt krijgt u uw geld terug. Voor de laatste keer van dit seizoen, op 20 april, werd besloten om een spreker te vragen en of we vast na wilden denken om een lied op te schrijven wat ons erg aanspreekt, of aangesproken heeft in het verleden. Deze liederen worden dan doorgegeven aan dhr. Kits wanneer hij een volgende keer komt.

De gast deze middag was Rineke Hey. Zij is beleidsadviseur Advies en Toerusting bij de Nederlandse PatiŽnten Vereniging. Na het gebed las Jan Romeinen 6 : 1-6 waar boven staat ‘gestorven aan de zonde’. Vanmiddag gaat Rineke ons iets vertellen over het levenseinde en de meditatie sloot hier mooi op aan. We zijn allen op reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. We mogen geloven dat we een grote Hogepriester hebben Die medelijden kan hebben met onze zwakheden. We mogen vrijmoedig naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Weten we in leven en in sterven het eigendom van Christus te zijn? Er is leven. Ja eeuwig leven, want de Heere Jezus is uit de dood opgestaan!!  We zongen hierna: “Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand”.

Rineke kreeg nu het woord en aan de hand van dia’s vertelde zij ons voor de pauze waarom nadenken over ons levenseinde zo moeilijk is en waarom toch zo belangrijk. Na de tweede pauze schonk zij aandacht aan het concreet maken hiervan. Op een duidelijke en integere manier werden we voorgelicht. Als het zover is, hoe doe je het dan in de praktijk? Heel belangrijk is het dat je er over wilt praten, het gesprek niet uit de weg gaat. Dan kan je nog heel wat van te voren zelf regelen bleek ons wel. Na nog enkele vragen hierover beantwoord te hebben werd Rineke hartelijk bedankt door Jan. Mevr. Bouman las ons nog een gedicht voor: “Golgotha”.

Namens de jeugdclubs was Rianne inmiddels aanwezig en bracht ons een uitnodiging voor de Paasviering van de jeugdclubs op dinsdag 27 maart van 18.45 uur tot 20.15 uur in PniŽl, waar iedereen van harte welkom is. Tot slot zongen we nog: “Leer mij o Heer’ Uw lijden recht betrachten” en eindigde Jan deze bijeenkomst met dankgebed.

D.V. 20 april is de volgende seniorenmiddag. Het begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. We hopen u allen dan weer te ontmoeten.