Van de kerkenraad
 

12,5-jarig jubileum ds. Hiensch

Eind maart 2019 hebben we kort met elkaar het

12,5-jarig jubileum van ds. Hiensch mogen gedenken.

Op 24 september 2006 werd hij bevestigd in de wijkgemeente Bethel te Rhenen en in onze gemeente te

Elst. In de afgelopen jaren heeft hij veel werk voor onze gemeente mogen doen en heeft hij heel wat lief en leed van u meegemaakt. We zijn God dankbaar voor het werk wat hij in ons midden heeft mogen doen. Wij feliciteren hem van harte met dit jubileum en wensen ds. Hiensch en zijn vrouw van harte Gods zegen toe.

 

Huis aan huis.

Het paasnummer van ‘De Petra’ wordt, zoals ieder jaar, bezorgd bij alle leden van de Hervormde Gemeente te Elst. Wanneer u abonnee bent is het gebruikelijk dat u deze ontvangt. Wanneer u echter geen abonnement hebt kan dat verrassend zijn omdat u dit niet bent gewend. We hopen dat deze ‘verrassing’ in de smaak valt. Op deze wijze kunt u een keer kennis nemen van een aantal activiteiten die in de gemeente plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het kringwerk.

Maar ook kunt u kennis nemen van de kerkdiensten die worden gehouden. U wordt uiteraard uitgenodigd om deze diensten bij te wonen om zo ook nader kennis te maken met de gemeente, maar bovenal om het Woord van God (opnieuw) te horen. In deze tijd waarin we toeleven naar het Paasfeest, worden we extra bepaald bij Zijn liefde voor mensen. Hij gaf aan ons Zijn Zoon, de Heere Jezus. U en jij zijn hartelijke welkom!

Wanneer u eventueel wat meer wilt weten over onze Hervormde gemeente, dan kunt u contact opnemen met bv. de scriba van de kerkenraad. Alle gegevens vindt u op pagina 2 van dit kerkblad.

 

Openbare belijdenis van het geloof.

In de ochtenddienst van zondag 14 april hoopt

Linda Velker, Prinses Margrietstraat 26, Amerongen, openbare belijdenis van het geloof af te leggen.

We zien uit naar en goede en gezegende dienst. Na de dienst is er gelegenheid Linda Gods zegen toe te wensen in de grote zaal van PniŽl.

De aannemingsavond is op donderdag 11 april om 20.00 uur in de pastorie, Rijksstraatweg 26.

 

Jonathan Blok neemt afscheid als catecheet

Afgelopen maand hebben we van Jonathan Blok vernomen dat hij aan het einde van het seizoen stopt met het geven van catechisatie en de voorbereidingsavond voor het Heilig Avondmaal. Jonathan Blok heeft een functie als catecheet en pastoraal medewerker in een gemeente in Veenendaal aangenomen. Wij zullen in de aankomende periode op zoek gaan naar een vervanger voor het werk wat Jonathan deed.

Wij willen hem van harte bedanken voor het werk dat hij de afgelopen jaren in onze gemeente gedaan heeft, en hem veel zegen wensen in zijn nieuwe functie.