Van de kerkenraad
 

Handelingen der apostelen

Zoals bekend heeft ds. Hiensch momenteel studieverlof. In deze periode zal hij zich verdiepen in het Bijbelboek Handelingen der apostelen en is hij al begonnen met een prekenserie daarover, waarin hij ons a.h.w. mee op reis neemt door dit boek heen. Het eerste gedeelte van deze ‘reis’ hebben we al achter de rug en het blijkt nu al een heel boeiende reis te zijn/worden. Zo boeiend, dat we er geen deel van mogen missen. Dus ga mee, ieder gedeelte van deze reis weer!

 

Examens

Wanneer deze Petra verschijnt, zullen de examens achter de rug zijn.

Het wordt een spannende tijd van wachten op de uitslag, ook al stond je er goed voor. Namens de kerkenraad wensen we jullie veel sterkte toe in de tijd van afwachten en we hopen met jullie op een gunstige uitslag.

 

Huwelijk

Op 29 juni hopen Mark Aantjes en Jacoline Bouw te gaan trouwen. Om 18.30 uur begint in onze kerk de dienst waarin zij de Heere om zijn zegen over deze levensverbintenis willen vragen. Mark en Jacoline gaan wonen in Wijngaarden, De Hofstede 6, 3366 BV.

We wensen Mark en Jacolien een rijk gezegend huwelijksleven toe.

 

En allen die thuis meeluisteren…

De bovenstaande woorden horen we iedere zondag in de afkondigingen, voorafgaande aan de diensten en vaak ook in het gebed. We hebben het dan over de gemeenteleden die niet (meer) naar de kerk kunnen komen en via de kerkradio of internet de diensten meebeleven. Er wordt wel eens gesproken over de ‘onzichtbare gemeente’. Inderdaad, niet zichtbaar in de erediensten en soms is er ook wel het gevaar dat we hen als kerkenraad en gemeente uit het oog dreigen te verliezen. Het is toch niet: uit het oog, uit het hart? Daarom is het goed om hen in de gebeden te blijven gedenken en, waar mogelijk, hen ook eens op te zoeken. Zo blijft dit deel van onze gemeente ook een ‘zichtbare gemeente’.

 

Tot slot

‘De enige reden dat u en ik de wederkomst van Christus mogen beschouwen als hoop voor de wereld en voor ons, is dat we een Rechter hebben die zal komen om te oordelen. Hij is al eerder op aarde geweest. Hij stierf aan het kruis. Hij nam onze straf op Zich. En daarom heeft de oordeelsdag eigenlijk al plaatsgevonden. God heeft 'Hem voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem' (2 KorinthiŽrs 5: 21). Wij stierven in Hem, zodat we een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.
Leef in die hoop en laat dit de manier zijn waarop u in de wereld uw leven vormgeeft.’

Tim Keller