Van de kerkenraad
 

Werkzaamheden dominee Hiensch

Zoals u weet heeft onze dominee het de afgelopen tijd rustig aan moeten doen. Wij zijn blij dat hij merkt weer energie terug te krijgen. Hij is vanaf begin januari weer begonnen met het bezoekwerk in de gemeente.      

Om bepaalde situaties beter het hoofd te kunnen bieden zal onze dominee het komende halfjaar gecoacht worden. Wij hopen dat hij met deze ondersteuning en het begrip en medewerking van de kerkenraad zijn ambtswerk weer volledig kan gaan verrichten.

Om het contact met de gemeente c.q. de bereikbaarheid te verbeteren is afgesproken dat onze dominee twee keer per week op vaste tijden telefonisch bereikbaar is. U kunt hem bellen op maandag tussen 16:00 en 16:30 uur en op donderdag tussen 9:00 en 9:30 uur.

 

Wij danken Ds. Hoff voor de ondersteuning die hij heeft verleend. Wij zijn als kerkenraad dankbaar voor zijn inzet en betrokkenheid.  

 

Herbevestiging ouderling Druijff

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is broeder Druijff

op 20 januari jl. niet herbevestigd in het ambt van ouderling. In samenspraak met ons als kerkenraad heeft hij gevaagd om een time out van drie maanden. Dit heeft te maken met redenen van persoonlijke aard. Deze tijd wil hij graag gebruiken om wat zaken van een afstand te bezien.

Als kerkenraad hebben we begrip voor deze vraag en van harte gemeend hem deze tijd te moeten gunnen. De herbevestiging als ouderling zal nu in principe over drie maanden zijn.

Wij wensen broeder Druijff van harte Gods onmisbare zegen toe en hopen hem over drie maanden alsnog te kunnen verwelkomen in ons midden.

 

Gedoopt

In de morgendienst van 16 december jl. mocht het teken en zegel van de Heilige Doop worden bediend aan Hendrik Albert Groothedde, zoon van Paul en Rianne Groothedde – Peterman.

De dooptekst was Genesis 25: 23.

 

Censura Morum

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal D.V. op 3 maart a.s., zal er op maandag 25 februari van 19.00 tot 19.15 uur Censura Morum worden gehouden in de kleine zaal van ‘PniŽl’.

 

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

In verband met de bediening van het Heilig Avondmaal zal

er D.V. op dinsdag 26 februari het gebruikelijke moment van bezinning worden gehouden onder leiding van Jonathan Blok. Het blijkt iedere keer weer hoe goed en opbouwend het is om samen in de week van voorbereiding een moment stil te staan bij zaken die het Avondmaal aangaan. We lezen dan samen uit de Bijbel, zingen, luisteren naar een stukje uitleg en praten samen over dingen die ons bezig houden.

Om 20.00 uur bent u en zijn jullie allemaal weer welkom in

de grote zaal van ‘PniŽl’.

 

 

Catechisaties

In verband met de voorjaarsvakantie zal er op 28 februari a.s. geen catechisatie worden gegeven.

 

Terugblik

Ondanks dat het nieuwe jaar alweer een maand op weg is, willen we nog even terugkijken op de kerstvieringen.

Op 19 december mochten we samen met de kinderen van de jeugdclubs ‘Switch’ in en buiten ‘PniŽl’  het kerstfeest vieren. Het was voor de aanwezige ouders, grootouders en ouderen van de gemeente een prachtige  avond, waarop de geboorte van de Heere Jezus mocht worden herdacht. Langs deze weg willen we in de eerste plaats de kinderen bedanken voor deze fijne avond, maar ook de leiding voor het vele voorbereidende werk en het organiseren van deze avond. We zijn, ook als kerkenraad, dankbaar dat jullie zoveel tijd willen  besteden aan onze jeugd, niet alleen rond Kerst, maar het hele jaar door. Allemaal Gods zegen toegewenst.

Op deze avond werd ook de kampkrant uitgedeeld met een terugblik op het jeugdkamp van het afgelopen jaar. Deze krant is samengesteld en opgemaakt door Frank van Ledden. We willen hem hierbij complimenteren met dit fraaie stukje werk!

 

Op vrijdag 21 december hebben de ouderen van de gemeente het kerstfeest gevierd. Een verslag van deze middag kunt u elders in dit kerkblad lezen. Allen die zich hebben ingezet voor deze geslaagde viering; heel veel dank!

Fijn dat door jullie inzet ook het ouderenwerk in de gemeente door mag gaan.

 

Op de tweede kerstdag was er de zangdienst. We mochten samen zingen over het wonder van Kerst en ook luisteren naar ons ’gemeentekoor’. Ook jullie weer hartelijk bedankt voor jullie zang, maar ook voor de (vaak beperkte vrije) tijd die jullie hebben besteed aan de voorbereiding. Ook zij die deze dienst muzikaal hebben begeleid, hartelijk dank!

We mochten na afloop a.h.w. zingend naar huis gaan met het onderstaande lied:

Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar,

wat wij hier beleden, samen met elkaar.

Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk,

wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.

 

Tot slot

Als ik een verlangen heb dat niets in deze wereld kan bevredigen, dan is de enige logische verklaring dat ik geschapen ben voor een andere wereld.

C.S. Lewis