Van de kerkenraad


Covid-19

Ondanks dat het coronavirus nog steeds aanwezig is en het onvoorspelbaar is hoe het verloop zal zijn, gaat het leven en werk in maatschappij en kerk door. Het moet ook doorgaan. Het is echter nog steeds anders dan dat we gewend waren. Nu veel dingen weer gaan starten, bv. de scholen en andere werkzaamheden, maar ook het werk in de gemeente, leggen we dit alles in Gods handen. Hij weet wat de toekomst zal brengen.

 

Weer naar school en werk

Wanneer dit kerkblad verschijnt zijn de scholen inmiddels weer begonnen. De vakantie is weer achter de rug. Misschien wel een andere vakantie dan gepland.

Op school zal het wel wennen zijn, zo’n nieuw begin. Waarschijnlijk is alles door de diverse maatregelen ook wel anders dan het vorige schooljaar. Misschien ga je voor het eerst naar de basisschool of naar het voortgezet onderwijs in een andere plaats. Je ontdekt veel nieuwe dingen. Ook zij die nu studeren staan ongetwijfeld voor nieuwe uitdagingen. Er zal waarschijnlijk ook het nodige online gaan.

De kerkenraad wenst jullie allemaal veel succes en wijsheid toe. Waar en hoe je ook het onderwijs volgt, bid tot God of Hij je in alles nabij wil zijn.

Ook allen die het onderwijs geven bidden we wijsheid en zegen toe bij deze opdracht, vooral in deze tijd van onzekerheid hoe alles gaat verlopen.

We roepen ook elkaar op om te bidden voor onze kinderen en jeugd, de docenten en ook voor het (plaatselijke) onderwijs.

Voor veel volwassenen zit de vakantie er ook weer op. Ook voor hen zal het in veel gevallen nog anders zijn. Velen zullen bijvoorbeeld nog (gedeeltelijk) thuis werken en dat blijft soms aanpassen. Ook u allen sterkte hierbij en Gods zegen toegewenst.

 

Start verenigingswerk

In onze gemeente proberen we ook weer de diverse activiteiten op te starten. In het voorjaar kwam er aan alles abrupt een einde. We hopen dat het mogelijk is, om binnen de geldende regels, de diverse kringen en clubs weer te kunnen starten. Informatie over de kringen en clubs wordt elders vermeld. Wij hopen dat u en jullie (binnen de mogelijkheden) weer actief zullen deelnemen!

 

Catechisaties

De catechisaties beginnen binnenkort weer. Ook dit seizoen zullen ze weer worden gegeven door ons gemeentelid Henk Boon. We hebben begrepen dat dit in het vorige seizoen heel goed is verlopen. We zijn hem dankbaar dat hij ook nu weer deze belangrijke taak op zich wil nemen.

De eerste avond wordt gehouden D.V. op donderdagavond 17 september in de kleine zaal van ‘PniŽl’. Aangezien het kleine groepen betreft, is er in deze zaal ruimte genoeg om de benodigde afstand te bewaren. Ook dit jaar starten we weer met twee groepen.

De tijden zijn als volgt:

         de groep van 12 tot en met 15 jaar:

van 19.00 tot 19.45 uur;

         de groep van 16 jaar en ouder:

van 20.00 tot 20.45 uur.

We hopen alle vertrouwde gezichten weer te zien! Maar ook zij die 12 jaar zijn geworden en naar het voortgezet onderwijs gaan, worden uitgenodigd, anders gezegd: zij worden verwacht. Dit geldt ook voor hen die de afgelopen periode in onze gemeente zijn komen wonen en voor hen die nog niet eerder de catechisatie hebben gevolgd.

De ouders wekken we op, met een verwijzing naar hun doopbelofte, erop toe te zien dat de kinderen dit belangrijke onderwijs trouw gaan en blijven volgen. Het is mede tot opbouw van hun geloof, maar ook tot opbouw van de gemeente.

 

Belijdeniscatechisatie

Voor jongeren (en misschien ook ouderen) die belijdenis van het geloof willen afleggen, is er donderdagavond

24 september om 20.00 een korte bijeenkomst in de grote zaal van PniŽl. We oriŽnteren ons dan op het belijdenis doen en de weg die we daarvoor gaan volgen.

De belijdeniscatechese wordt gegeven door ds. Hiensch, tegelijk met de belijdeniscatechisanten van wijkgemeente Bethel uit Rhenen.

 

Bezoekwerk

Wat betreft het reguliere bezoekwerk namens de kerkenraad blijven we nog wat terughoudend. Wel zal worden geprobeerd om wat afspraken te maken, maar er is volop begrip wanneer u dit i.v.m. het rondgaande virus, nog even wilt uitstellen. Mocht u toch bezoek willen ontvangen, laat het ons dan even weten. Uiteraard verleent ds. Hiensch het pastoraat waar dit nodig is.

Ds. Van de Meer neemt telefonisch contact op rond de verjaardagen van de ouderen en komt op bezoek wanneer dit gewenst is.

 

Vrijwilligers

Zoals hiervoor al geschreven is, staat er in de gemeente weer veel te gebeuren. Dit alles kan niet plaatsvinden zonder de inbreng van de vele enthousiaste vrijwilligers op alle terreinen van het gemeentewerk.

Het zijn er te veel om op te noemen. Ongetwijfeld worden er dan personen of groepen vergeten. We zijn bijzonder dankbaar dat er steeds weer mensen worden gevonden die hun betrokkenheid tonen bij de gemeente en zich willen inzetten, terwijl het vaak veel tijd vraagt. We wensen iedereen veel liefde, wijsheid en Gods onmisbare zegen toe.

 

Tot slot

Een gebed voor al het werk (ook het werk thuis in het gezin), voor op school en voor het werk in de gemeente:

 

Laat al mijn werk gezegend zijn
en geef mijn arbeid zin.
Laat in mijn huis Uw vrede zijn
en zegen mijn gezin.
Geef mij vandaag de rust en kracht
voor elke taak die op mij wacht.
Dat ik mij niet voor niets vermoei;
breng alles wat ik doe tot bloei.

 

Laat al mijn werk tot zegen zijn
voor mensen om mij heen.
Laat in mijn hart Uw vrede zijn
en werk zelf door mij heen.
Maak mij als zout dat smaak verspreidt.
Maak mij als licht dat zichtbaar schijnt,
tot ieder woord en elke daad
mijn Vaders liefde tastbaar maakt.

 

Laat al mijn werk geheiligd zijn,
een dienst tot eer van U.
Laat mij oprecht, integer zijn;
een spiegelbeeld van U.
Werk door Uw Geest met kracht in mij,
tot Uw karakter groeit in mij.
Voltooi het werk dat U begon,
tot aan de dag dat Christus komt.

Sela