Gelezen in.........

In Woord&Weg, het maandelijks informatieblad uitgegeven door de Protestantse Kerk, werd ook aandacht besteed aan het feit dat het 400 jaar geleden is dat de Dordtse Leerregels werden opgesteld met Gods genade als centraal thema. Dat gebeurde o.a. met de vraag: ‘Voelen we ons in 2018 nog steeds afhankelijk van genade of raken we steeds meer overtuigd van de maakbaarheid van ons bestaan?’

Drs. P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, antwoordt daar in die uitgave het volgende op:

 

In de Dordtse Leerregels gaat het om de vraag of de gelovige mens voor God kiest en daarna door God uitgekozen wordt of dat God uit het gevallen menselijk geslacht zondaren verkiest. ‘Dordt’ kiest –gelukkig!- de tweede positie. God is soeverein, barmhartig en genadig: dat belijdt de kerk. Geen mens vindt op eigen kracht God, maar Hij zoekt ons. Die omslag via het woordje ‘maar’ vinden we voortdurend in de Bijbel. Zoals in Efeze 2: ‘Maar God, die rijk is in barmhartigheid…’ Dit is het leven van een christen, een zondaar tegenover God.

In het maatschappelijke leven is maakbaarheid evenmin binnen handbereik. Ondanks vrolijke foto’s op Facebook doen jaarlijks bijna honderdduizend mensen een suďcidepoging. Ondanks goede medische zorg blijft kanker een gevreesde ziekte. Gebrokenheid uit zich in het leven van kwetsbare kinderen, alleenstaande moeders, eenzame vluchtelingen én geslaagde zakenmensen.

Juist als we de donkere kanten van ons bestaan zien, ontdekken we wat genade inhoudt; onverdiende goedheid. ‘Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.’ Met dit citaat uit 1 Johannes zetten de Dordtse Leerregels in. Wat een houvast in de moeiten van het leven, die ieder vroeg of laat ten deel vallen.