Diaconie
 

Opbrengsten

Op het moment van schrijven waren de collectes van december nog niet geteld.

In het vorige kerkblad deden we een oproep om de familie Awad financieel te steunen in het proces tot naturalisatie.
Wij zijn dankbaar voor de vele reacties die we mochten ontvangen. Er is ruim € 2000,- binnengekomen en daarmee is de eerste fase afgerond. Allen hebben inmiddels de aanvraag gedaan. Helaas duurt het gemiddeld 8 maanden voordat de beslissing door de  IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) wordt gemaakt. Wij houden u op de hoogte.
               Diaconie collecten februari

    Datum

Doel

03-02-2019

 Woord en Daad

03-02-2019

 Diaconie

17-02-2019

 Wereld diaconaat

 

 

Wereld Diaconaat Project 10 27
NEPAL - Medische zorg voor leprapatiŽnten


Nepal hoort bij de armste landen ter wereld. Armoedeziekten zoals Lepra komen veelvuldig voor. Hulp vanuit de overheid is er nauwelijks.

LeprapatiŽnten krijgen bovendien te maken met discriminatie en uitsluiting.

In West-Nepal staat een christelijke leprakliniek, waar patiŽnten worden onderzocht, behandeld of opgenomen ťn ook worden geholpen hun leven weer op te pakken.

Project 10 27 stelt met uw hulp geld beschikbaar voor:

         Speciale schoenen, krukken en andere hulpmiddelen

         Diagnose, testen, medicatie en behandeling in klinieken

         Opnamekosten in de kliniek

         (Ex)patiŽnten die een eigen bedrijfje beginnen of vaktraining volgen

 

Meer dan 30 jaar geleden werd bij Sita Gurung, van oorsprong boeddhist, lepra vastgesteld. Ze werd verstoten door haar dorpsgenoten en familie; ‘slaap jij maar in de stal’. Na een operatie in de christelijke kliniek knapte ze op. Ze ervaarde de liefde van Christus en kwam tot geloof.

Ze is nu pastoraal medewerker in de kliniek en bemoedigt en troost ‘haar’ patiŽnten. “Lepra verandert je lichaam, maar God verandert je hart”, zegt Sita.

Afbeeldingsresultaat voor woord en daad logo

Voedselcrisis in Jemen

In Jemen is er een voedselcrisis van grote omvang. Deze voedselcrisis is een gevolg van oorlog. Door deze voedselcrisis zijn 8,5 miljoen mensen in nood. Het gaat om de ergste voedselcrisis in Jemen ooit. 

De betreffende gebieden zijn zeer lastig bereikbaar en de politieke situatie is zorgelijk. Desondanks is hulp geboden. Voedsel en water zijn in de eerste plaats nodig voor de getroffenen van de voedselcrisis. Daarnaast ook meer watersystemen, uitdelen van voedselvouchers om zelf inkopen te doen en het distribueren van voedselzaden.

Woord en Daad zet de giften uit via de partners van het Christelijk Noodhulpcluster. Uw steun in gebed en gift zijn nodig!