Diaconie
 

                            Opbrengsten

Datum

Doel

Opbrengst

07-10-2018

St Messias Bel Joden

 € 223,76

07-10-2018

 Diaconie

 € 155,20

21-10-2018

 ZOA

 € 181,35

Hartelijk dank voor uw en jouw giften.

         Diaconiecollecten december

Datum

 Doel

02-12-2018

 Kerstgroet Zieken en ouderen

02-12-2018

 Diaconie

16-12-2018

 Stichting Voorkom

31-12-2018

 Light and Darkness

 

Kerstgroet 2018
Het loopt zo langzamerhand weer richting het eind van het jaar. Dat betekent dat we al weer bezig zijn met de voorbereidingen voor de kerstgroet. Ook dit jaar willen wij de kerstgroet aan de ouderen en de zieken in onze gemeente brengen en wel op zaterdagmorgen 15 december. De pakketten worden vrijdagavond 14 december ingepakt in ‘PniŽl’. Voor zowel het inpakken als het rondbrengen hebben we hulp nodig. Wilt u meehelpen dan kunt u/jij zich aanmelden. Spreek een van de diakenen aan of stuur ons een mail: diaconie@hervormd-elst.nl.

Op zondag 2 december is de tweede collecte bestemd voor de kerstgroet. Uiteraard is alle financiŽle hulp ook van harte welkom!

 

Stichting Voorkom!

Voorkom! 

 

 

 

 

 

 

 

Onlangs hebben wij een voorlichtingsavond over drank en drugs in onze gemeente gehad. Dit is niet alleen landelijk een probleem, maar ook voor onze eigen gemeente en onze kinderen is dit een gevaar. Op 16 december a.s. collecteren wij voor de Stichting Voorkom!
De stichting geeft op scholen, aan ouders en aan kerken voorlichtingen over de gevaren van alcohol, drugs, roken, internet en gokken.

Voorkom! is in 1985 door Theo van der Sluijs opgericht. Hij was werkzaam in de zorg voor verslaafden en jongeren. Op een zolderkamertje in Houten is Theo met het werk van Voorkom! begonnen. Hij gaf zelf preventielessen op scholen in de regio Houten. Het werk is uitgegroeid tot een organisatie met landelijke dekking. In 2014 is Stichting Voorkom! gefuseerd met Stichting Chris.

 

Stichting Chris en Voorkom! heeft het volgende (statutaire) doel:

-  het geven van gezondheidsvoorlichting en –opvoeding onder meer inzake verslavende middelen, zoals alcohol, tabaksproducten en drugs en inzake verslavende gewoonten;

-  het geven van weerbaarheidstrainingen;

-  het bieden van een luisterend oor en het geven van advies aan kinderen en tieners;

-  voorzien in de behoefte aan informatie, advisering,

hulpverlening en/of ondersteuning van ouders, opvoeders en gezinnen op het gebied van (onderlinge) relaties en opvoeding naar Bijbelse normen;

-  het opzetten en ondersteunen van zelfhulpgroepen, waarbinnen mannen en vrouwen hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijke verslavingsprobleem op te lossen en elkaar te helpen om een verslavingsvrij leven te blijven leiden;

-  doorverwijzing binnen de zorgketen, indien een contact daar aanleiding voor geeft;

-  het leveren van bijdragen aan overheidsbeleid onder meer door het uitbrengen van adviezen aan politieke partijen en / of overheidsorganen;

-  het meer in algemene zin voorzien in de behoefte aan onderwijs, opleiding, training, scholing en vorming op het terrein van gezin, relaties, opvoeding, verslavingspreventie, en versterking van weerbaarheid.

Chris en Voorkom! beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

 

FinanciŽle hulp gevraagd voor de familie Awad
Na een lange periode van wennen aan een nieuw land met onbekende mensen en een vreemde taal, nieuwe contacten leggen en het volgen van inburgerings-cursussen en examens, is de familie nu zo ver dat het de Nederlandse nationaliteit kan aanvragen.
Zij kijken naar dit moment uit; dit is een groot, verheugend iets voor hen! Een afronding van een periode van zoeken naar een identiteit in een nieuw land!
De aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit dient in Rhenen te gebeuren en de kosten moeten vooraf worden betaald. Deze aanvragen kosten het gezin (5 personen) totaal € 3.000,00.
Het gezin zit qua financiŽle middelen op een minimum niveau en kan een dergelijk bedrag niet betalen.
Wij als diaconie willen graag de familie helpen geld in te zamelen. Daarom willen wij u en jou vragen om deze actie ook te ondersteunen.
Elke steun is van harte welkom!
U kunt een gift overmaken op ons rekeningnummer NL61RABO0373710275 Diaconie Herv Gem Elst.
Het zou ontzettend fijn zijn als we de familie Awad op deze manier een steun in de rug geven om hun plaats als volwaardig lid van onze (dorps)gemeenschap in te kunnen nemen.
Bedankt voor uw, jouw steun!