Diaconie
 

Opbrengsten

    Datum

 Doel

  Opbrengst

 01-12-2019

 Kerstgroet

 € 232,25

 01-12-2019

 Diaconie

 € 143,44

 01-12-2019

 Heilig Avondmaal

 € 139,55

 15-12-2019

 NPV

 € 189,05

 

Op de rekening van de diaconie ontvingen we vanuit de  gemeente nog een extra gift van  € 50,00 voor de kerstgroet.

Tijdens het rondbrengen van de kerstgroet ontvingen wij € 30,10 aan giften.
 

Hartelijk bedankt voor uw/jouw gift(en).

Diaconie collecten februari

    Datum

                 Doel

 02-02-2020

 Diaconie

 02-02-2020

 Woord en Daad

 16-02-2020

 St. Gevangenenzorg

 

Afbeeldingsresultaat voor woord en daad

 

Noodhulp Burkina Faso: Toenemend geweld tegen christenen

 

De afgelopen maanden is het aantal aanslagen op kerken en kerkdiensten in Burkina Faso snel gestegen. Bijna elk weekend wordt een kerk in het noorden aangevallen door terroristische organisaties. Deze aanvallen hebben direct impact op de lokale partnerorganisaties van Woord en Daad en onze projecten. Daarom komt Woord en Daad in actie om onze partners te ondersteunen, toe te rusten en te bemoedigen.

 

Christenen op de vlucht

Veel christenen in de noordelijke regio van Burkina Faso zijn op de vlucht geslagen naar het zuiden. Daar zoeken ze (tijdelijk) een veilig heenkomen. Ook dominees en voorgangers worden verjaagd. Van onze lokale partners horen we dat er rond de 1.000 dominees en voorgangers met hun families op de vlucht zijn geslagen. De vluchtelingen zoeken veiligheid in de steden Kaya en Ouaga.

Ook voor de voortgang van de projecten van Woord en Daad is dit een zorgelijke situatie. In verschillende projecten werken onze partners keihard aan werkgelegenheid voor jongeren, inkomensverhoging voor boeren en christelijk onderwijs voor kinderen. Dat werk komt nu onder druk te staan door het toenemende geweld.

 

Partners ondersteunen en toerusten

Lange tijd was Burkina Faso het land van betrekkelijke rust en stabiliteit, maar tegenwoordig vallen er dagelijks doden door de onrust. Omdat bevolkingsgroepen de laatste jaren vreedzaam hebben samengeleefd is het voor onze partnerorganisaties een extra uitdaging om goede resultaten te boeken.

Woord en Daad wil onze partners nog beter toerusten en strategisch ondersteunen met advies en training. Daarmee kunnen zij deze mooie projecten blijven uitvoeren ondanks de nieuwe, tragische ontwikkelingen in het land. Daarnaast delen we noodhulppakketten uit aan de gevluchte gezinnen. Helpt u mee het land weer op te bouwen?

 


 

Missie
Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: wij willen present zijn bij gevangenen, tbs-patiŽnten en hun relaties en hen kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen we door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij ons werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet).
Visie

Gevangenenzorg Nederland draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Ons hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van onze zorg, de begeleiding van onze vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar onze stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.
Passie

De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Wij willen gevangenen een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming en hun familie ondersteunen tijdens de detentie. Wij verheugen ons erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is.

Wij beseffen dat support voor ons werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden wij dat ons werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat we ons geÔnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel.