Diaconie
 

   

Opbrengsten
Op het moment van schrijven waren de september- opbrengsten nog niet bekend. Deze worden in de volgende Petra vermeld.

Diaconie collecten oktober

 Datum

 Doel

 07-10-2018

 Diaconie

 07-10-2018

 St. Steun Messias bel. Joden

 21-10-2018

 ZOA

 

Gerelateerde afbeelding 
Wij geloven dat IsraŽl Gods uitverkoren volk is, en met de Joden delen wij het Oude Testament. De christelijke kerk is voortgekomen vanuit de eerste christelijke gemeente en is ondenkbaar zonder IsraŽl. Met de Joden die Jezus als Messias belijden voelen wij ons in het geloof verbonden als broeders en zusters.

Vanuit de verbondenheid met IsraŽl en in het bijzonder de Messiasbelijdende Joden, willen wij de Messiasbelijdende Joden steunen met onze gebeden en gaven.

Wij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen.

Wij willen de Messiasbelijdende Joden ook steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten.

Project: Netzer HaGalil

Al meer dan 10 jaar zijn er contacten met de kleine gemeente Netzer HaGalil (Spruit van Galilea) in Nazareth. Vanuit Nederland gaven we geld om vanuit die gemeente gratis warme maaltijden te verstrekken. Zo kreeg een arme man met een crimineel verleden in de voormalige Sovjet-Unie warme maaltijden. We ontmoetten hem twee jaar achter elkaar en daarna duurde het enkele jaren. Toen hoorden we dat hij tot geloof in de Heere Jezus gekomen was en zich had laten dopen. Hij geloofde dat al zijn zonden afgewassen waren! Nu is hij een actief lid in de gemeente van Vakif Khasanov. Onder Gods zegen is in de loop van de jaren de kleine gemeente gegroeid! De 45 kerkgangers konden niet meer in de kleine zaal. Precies op tijd bleek het mogelijk om het naastgelegen pand te huren en beiden panden tot ťťn geheel te renoveren. Zo is er een kerkzaal voor 80 personen ontstaan en daarnaast twee lokalen voor de sabbatschool. Nog steeds worden er voedselpakketten verstrekt. Maar groter wonder is dat mensen mogen leven van het Brood des Levens, Jezus de Messias.

Door uw bijdragen konden we geld geven ťn voor de renovatie ťn voor structurele ondersteuning voor de hogere huur. Zo wordt deze arme Messiasbelijdende Joodse gemeente geholpen om in woord en daad van hun en onze Heiland te getuigen.

 

https://www.zoa.nl/content/themes/starter/resources/assets/images/logo_nl.png

Een betere oogst voor Afghaanse boeren

 

Onkruid is voor veel boeren in Noord-Afghanistan een belemmerende factor. Het remt de groei van graan, waardoor de oogst beduidend minder is. Dit heeft gevolgen voor de voedselvoorzieningen in het gebied. ZOA helpt hen om dit probleem tegen te gaan.

 

Ondanks dat veel boeren bekend zijn met het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen, weten ze vaak niet goed hoe ze dit zo effectief mogelijk in kunnen zetten. Daarnaast wachten veel boeren vaak te lang met het inzetten ervan, om kosten te sparen. Dit komt de oogst niet ten goede.

In een speciale cursus van twaalf weken leren we deze boeren hoe ze zo effectief mogelijk onkruid kunnen bestrijden. Daarna ontvangen ze achttien weken lang coaching op hun eigen boerderij, om de kennis correct toe te passen.

Naar verwachting levert dit een productiestijging van maar liefst dertig procent op. Doordat er bijna 2000 boeren meedoen, zal dat een groot verschil maken voor de voedselvoorziening in dit gebied. Een enorme vooruitgang voor zowel gezinnen als de lokale economie!