Diaconie
 

Opbrengsten

 Datum

Doel

 Opbrengst

 17-02-2019

 Werelddiaconaat

 € 149,20

 03-03-2019

 Diaconie

 € 175,23

 03-03-2019

 Heilig Avondmaal

 € 260,00

 03-03-2019

 GZB

 € 224,55

 17-03-2019

 Hospice de Wingerd

 € 222,35

 17-03-2019

 't Boveneind

 €   72,10

          Hartelijk dank voor uw en jouw gift(en)

 

 

Collectedoelen april

Datum

Doel

 07-04-2019

 Shaare Zedek

 07-04-2019

 Diaconie

 21-04-2019

 St. de Herberg

 

 

 

Afbeeldingsresultaat voor shaare zedek logo

 

Shaare Zedek

Het Shaare Zedek Medical Center is het grootste, snelst groeiende en meest centraal gelegen ziekenhuis in Jeruzalem en omgeving. Het ziekenhuis heeft vier doelen:

1. het redden van levens;

2. het verlichten van lichamelijke en psychische pijn

3. bijdragen aan medisch onderzoek

4. medische training van de volgende generatie.

Uitbreiding is hard nodig.
De groei in de afgelopen decennia noodzaakt het Shaare Zedek Medical Center tot forse uitbreiding. Zowel aanpassingen in het huidig complex - met name gericht op de poliklinische zorg - als nieuwbouw is strikt noodzakelijk.

 

Het SZMC neemt voor Jeruzalem en omgeving een steeds belangrijker plaats in. De plaats van vrede en verzoening en de beschermwaardigheid van het leven blijkt een vruchtbare voedingsbodem. Staat de naam van Shaare Zedek hier ook niet borg voor?

 

De negatieve consequenties hiervan zijn: het niet of nauwelijks ontvangen van overheidssubsidies, de onvoldoende vergoedingsstructuur van de zorgverzekeraar indien het om de beschermwaardig-heid van het leven gaat en de financiŽle consequenties bij de nauwelijks of niet verzekerde Palestijnse medeburgers, waaronder relatief veel kinderen. Deze negatieve financiŽle effecten worden door donateurs wereldwijd opgevangen. U als Nederlandse donateur hoort ook bij deze Shaare Zedek familie. Uw verbondenheid met het volk van IsraŽl is van onschatbare waarde.

 

Blijft u van harte dit ziekenhuis steunen waar de waan van de dag aan voorbijgaat en degene die hulp zoekt wordt geholpen.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor herberg oosterbeek logo

 

De Herberg

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-sociale problemen een rol spelen.
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke leefgemeenschap.

Grondslag en doel

Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. De Herberg, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.