Diaconie
 

Opbrengsten

    Datum

Doel

 Opbrengst

 16-02-2020

 St. Gevangenenzorg

 € 158,10


Hartelijk dank voor uw en jouw gift(en)

 

Collecte doelen maart

Datum

Doel

 05-04-2020

 Diaconie

 05-04-2020

 Karsten en Irene

 19-04-2020

 Dorcas

 

Dorcas

Hoewel deze collecte pas in het volgende kerkblad wordt aangekondigd, hierbij toch alvast wat informatie over het werk van Stichting Dorcas.

 

Dorcas gelooft in gerechtigheid en we zijn overtuigd van het prachtige potentieel in ieder mens. We zien een wereld vol unieke mensen, die leven onder uiteenlopende omstandigheden. Kwetsbaar en krachtig tegelijk.

We weten dat niet ieder mens dezelfde kansen en mogelijkheden heeft. Daarom bieden wij hulp als de nood aan de man is. En redden we levens wanneer die worden bedreigd. Daarom creëren wij kansen in situaties die kansloos lijken. Betere vooruitzichten in tijden die uitzichtloos lijken. Daarom helpen we mensen overeind als ze gevallen zijn. En bieden we perspectief voor de allerarmsten. We zien hen die ongezien zijn.

Dat doen we vanuit Nederland, ver over onze landsgrenzen. Wij zijn daar waar het nodig is. Daar waar wij nodig zijn. Nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Als effectief instrument om levens van mensen te raken. We kijken mensen in de ogen en trekken met hen op.

Project: Mozambique, armoede op z’n ergst
Mozambique is één van de armste landen ter wereld. Tot begin jaren ’90 woedde er een burgeroorlog die nog steeds veel impact heeft op de bevolking. Veel mensen hebben trauma’s opgelopen, zijn werkloos geraakt of in de criminaliteit gekomen. Weinig mensen hebben een opleiding gevolgd, waardoor hun inkomen te laag is om voor zichzelf te zorgen. Veel mensen zijn ondervoed. Ook hebben veel mensen hiv of aids, wat er regelmatig toe leidt dat jonge kinderen achterblijven zonder ouders. Deze kinderen zijn kwetsbaar voor geweld, misbruik of uithuwelijking. Tot overmaat van ramp is Mozambique begin 2019 getroffen door de twee heftige orkanen Idai en Kenneth. Hulp is hard nodig!

Wat we doen in Mozambique:


Goede toekomst voor kinderen

Veel weeskinderen staan er alleen voor of komen bij hun grootouders terecht. Dit is zowel voor de kinderen als voor de ouderen erg belastend en levert veel problemen op. We motiveren en inspireren de gemeenschap om naar elkaar om te zien, zodat ouderen en weeskinderen er niet alleen voor staan.

 

Schoon drinkwater

We ondersteunen lokale bedrijven om succesvol te zijn in de voorziening van schoon drinkwater op plekken waar nog geen publieke voorzieningen zijn. Daarnaast werken we aan bewustwording van de gemeenschap rondom goede hygiëne, sanitaire voorzieningen en de verantwoordelijkheid om watervoorzieningen te onderhouden.

 

Bescherming en herstel

We werken aan bewustwording in de gemeenschap rondom het uithuwelijken en misbruik van kinderen en vrouwen. Ook geven we trainingen over opvoeding en gender, waarbij het erom gaat hoe je goed met elkaar omgaat in een gemeenschap.

 

Help mee! Uw en jouw bijdrage voor de allerarmsten in Mozambique is belangrijk.