Diaconie
 

 

                         Opbrengsten

Datum

Doel

Opbrengst

03-06-2018

 Diaconie

 € 169,55

03-06-2018

 Werelddiaconaat

 € 140,15

03-06-2018

 Heilig avondmaal

 € 217,70

17-06-2018

 Open Doors

 € 181,03

 

 Collecte 't Boveneind

 €   38,10

Hartelijk bedankt voor uw/jouw gift(en)

                Diaconie collecten  juli

Datum

Doel

05-08-2018

 Diaconie

05-08-2018

 St. de Ontmoeting

19-08-2018

 St Tear


 

Afbeeldingsresultaat voor stichting ontmoeting

 

Stichting Ontmoeting

Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

De ontmoetingen van Jezus Christus met anderen stimuleren ons om zonder aanzien des persoons de naaste lief te hebben. Daarom sluiten wij niemand buiten en is Ūedereen bij ons van waarde. Deze diepgewortelde naastenliefde willen we als norm hanteren bij alles wat we doen.

Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliŽnten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we mťťr betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliŽnten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Het resultaat? Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dicht bij elkaars hart, dicht bij elkaars huis en zichtbaar in de wijk

 

 


 

Afbeeldingsresultaat voor stichting tear

 

Stichting Tear

Wederopbouw via de lokale kerk in SyriŽ

In SyriŽ spelen lokale kerken een belangrijke rol in de distributie van hulgoederen.

De crisis in het Midden-Oosten houdt helaas aan. We zijn dankbaar dat we via onze lokale partner iets goeds kunnen doen voor hen die lijden onder het geweld.

Boeren pakken hun werk weer op

Sinds 2017 werken we samen met lokale partnerorganisatie MERATH om boeren in SyriŽ te ondersteunen die door de conflicten moesten stoppen met werken. Door gebrek aan middelen is de landbouwketen in het land compleet verstoord. Via dit project worden 200 boeren ondersteund door middel van zaden, meststoffen en landbouwmiddelen. 

In mei 2018 was 50 procent meer land door de boeren bewerkt dan toen het project net startte in augustus 2017. Daarnaast hebben boeren winst opgehaald uit het oogsten van kool en kunnen ze binnenkort ook graan en bonen oogsten. Naast het opstarten van hun werk, zijn de boeren ook begonnen met het repareren van waterpompen om irrigatie op hun land mogelijk te maken. Tear hoopt deze pilot binnenkort af te ronden en het project en de activiteiten in de toekomst uit te breiden. De lokale kerk in SyriŽ helpt bij het uitdelen van benodigdheden en houdt toezicht op de voortgang van het project.