Diaconie
 

Opbrengsten

Datum

Doel

Opbrengst

05-11-2017

GZB Najaarscollecte

 € 300,96

05-11-2017

Diaconie

 € 161,50

15-11-2017

Project Malawi - LD

 € 221,90

 

Tijdens het rondbrengen van de kerstgroet hebben we € 72,00 aan giften mogen ontvangen!
     

Collectegeld Jeugdclubs Switch

Van de jeugdclubs Switch ontvingen wij een spaaropbrengst van € 7,60. Deze is gebruikt voor de kerstgroet. Heel erg bedankt!

 

Hartelijk bedankt voor uw/jullie gift(en)


Diaconie collecten januari

Datum

Doel

07-01-2018

Diaconie

07-01-2018

Ouderenwerk in eigen gemeente

21-01-2018

HGJB


Kerstgroet voor de ouderen en zieken in de gemeente
Op 15 en 16 december hebben we de kerstgroet verzorgd. Totaal hebben we ruim 115 pakketjes rond gebracht in Elst en in de verzorgingstehuizen in de buurt. We willen iedereen bedanken voor de giften /sponsoring en we willen allen bedanken die op vrijdag meegeholpen hebben met het inpakken en die zaterdag de pakketten hebben rondgebracht!

 

2017
Wij willen u en jou hartelijk bedanken voor alle gebeden en financiële ondersteuning in het afgelopen jaar. Mede dankzij u en jou konden wij onze taken uitvoeren en mochten we mensen binnen en buiten onze gemeente helpen.

 

Collecte ouderenwerk 7 januari 2018

Aan het begin van het jaar willen wij geld inzamelen voor het ouderenwerk binnen onze gemeente. Een aantal keren per jaar worden er activiteiten  georganiseerd waar u regelmatig  in dit kerkblad over kunt lezen. Ook voor het organiseren van deze activiteiten is er het een en ander nodig en wij willen graag dit werk door middel van deze collecte mee helpen ondersteunen.


https://www.hgjb.nl/image/logo.png

Missie en Visie

Voor de periode 2015-2018 heeft de HGJB een beleidsplan ontwikkeld: Bron van leven. Dit heeft alles te maken met het doel dat de HGJB voor ogen heeft. 

 

Missie

De missie van de HGJB is jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen we jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Deze missie geeft het werk van de HGJB kleur. Hoe dit gebeurt is beschreven in de visie die de HGJB in het beleidsplan heeft verwoord.

 

Visie

 Om deze missie te bereiken staat de HGJB voor ogen:

·         Dat jongeren in de gemeente het christen-zijn mogen leren;

·         Dat ze hun christen-zijn niet ervaren als één van de vele onderdelen in hun bestaan, maar als de rode draad in hun leven;

·         Dat deze rode draad hen boven de werkelijkheid van deze wereld, van onze cultuur en hun eigen omstandigheden uittilt en hen stelt in het licht van Gods plan met deze wereld.

De HGJB hoopt dat jongeren vanuit een geleefd geloof en een beleefde belijdenis zoutend zout en lichtend licht mogen zijn voor de mensen om hen heen.