Diaconie
 

Opbrengsten

Op het moment van schrijven, zijn de collectes mei/juni nog niet geteld.

 

Collecte doelen juni

Datum

 Doel

07-07-2019

 Diaconie

07-07-2019

 Herv. Vrouwenbond Gehandicaptenreizen

21-07-2019

 Stichting Schuilplaats

 

 

 

VOOR ELKAAR vakantieweken, uitgaande van de Hervormde Vrouwenbond, zijn vakantieweken voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden.

 

Vakantie? Een zorg minder! Maar niet voor iedereen…
De vakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat

er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan.
Ben je op zoek naar een vakantieweek waarin zorg en begeleiding geboden wordt en waar rekening gehouden wordt met bijbelse normen en waarden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. De christelijke identiteit heeft haar doorwerking in het programma. De Bijbel staat centraal en

er wordt veel gezongen en muziek gemaakt.
Verder is er volop ruimte voor ontspanning. Er wordt rekening gehouden met een goede afwisseling van actieve en rustige momenten.

 

Doelgroepen

Er zijn weken voor:

         Volwassenen en jongeren met een lichamelijke handicap of beperking

         Mensen met een lichte dementie en hun mantelzorger

         Volwassenen, jongeren en kinderen met een verstandelijke handicap of beperking (ZML en ML niveau)

         Jongeren met een stoornis in het autisme spectrum (ASS)

         Alleengaande vrouwen en mannen

         Door scheiding alleengaande vrouwen

 

 

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie,

die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij. De visie van Schuilplaats wordt bepaald door de volgende kernwoorden in de missie:

 

Bijbels genormeerd

De Bijbel legt, als het onfeilbare Woord van God, de achterliggende oorzaak van alle menselijk nood bloot (de zonde), en openbaart de diepste bevrijding uit alle nood (verzoening met God door Jezus Christus). Tegelijk leert de Bijbel dat de aardse werkelijkheid tot de wederkomst van Christus een gebroken werkelijkheid is, waar het volmaakte niet wordt gevonden. Dat neemt niet weg dat elk mens als uniek schepsel voor God waarde heeft, en door Zijn genade nieuwe kansen mag ontvangen. In dat besef en vanuit dat kader wil Schuilplaats hulp verlenen aan mensen in nood.

 

Psychosociaal

Schuilplaats biedt psychosociale hulpverlening. Daarmee zijn tegelijk de grenzen van het hulpaanbod aangegeven. De hulpverleners van Schuilplaats richten zich op problematiek die zowel op het sociale als het psychische vlak invloed heeft. Belangrijke aandachtsgebieden zijn huwelijks-, relatie- en gezinsproblemen en lichtere vormen van psychische problematiek.

 

Passie

De hulpverleners van Schuilplaats verrichten hun arbeid vanuit een innerlijke passie, die wordt gevoed door hun christelijke levensovertuiging. De overtuiging dat het ware heil voortkomt uit het lijden (de passie) van Christus, heeft daarin een centrale plaats.

 

Compassie

De passie krijgt gestalte in compassie met de medemens die ondersteuning behoeft. De hulp wordt verleend vanuit de overtuiging dat elk mens als schepsel van God van grote waarde is. De hulpverlening heeft tot doel de hulpvrager die in het leven is vastgelopen, weer perspectief te bieden.