Diaconie
 

In de afgelopen weken mochten wij op de rekening van de diaconie een groot aantal giften ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. We ontvingen:
In de laatste dagen van mei algemene giften van:

€ 15,- / € 10,- en € 5,-
In juni algemene giften van:
€ 997,- deze ter verdeling van de onderstaande doelen.
Voor de diaconie ontvingen wij: € 63,-
Voor Project 10 27 ontvingen wij: € 10,-
Voor Open Doors ontvingen wij: € 110,-
Voor de GZB ontvingen wij: € 5,-


Deze hebben wij volgens instructie of naar eigen inzicht verdeeld:

 

Opbrengsten

 Datum

Doel

 Opbrengst

 Mei

GZB Pinksterrcoll. Ext.

 € 150,00

 Juni

Diaconie

 € 193,00

 Juni

Project 10 27

 € 295,00

 Juni

IZB

 € 297,00

 Juni

St. Open Doors

 € 300,00

Omdat we geen Heilig Avondmaalscollecte hebben gehad hebben we wat meer gegeven aan GZB en Project 10 27

Doelen

 05-07-2020

Diaconie

 05-07-2020

IZB

 19-07-2020

Shaare Zedek

 02-08-2020

Diaconie

 02-08-2020

Karsten en Irene

 

De bronafbeelding bekijken
 

Begin maart ontving het Shaare Zedek Medical Center in Jeruzalem voor het eerst een patiŽnt met COVID-19-symptomen. Als de grootste zorginstelling met spoedeisende hulp van Jeruzalem waren we ons er al enige weken vůůr dit moment van bewust dat ons ziekenhuis een belangrijke rol zou spelen bij de behandeling van deze ziekte.
We hebben ons personeel jarenlang voorbereid en opgeleid en onze apparatuur geŁpgraded voor een periode met een ziekte-uitbraak als deze.
 

Toch erkenden we al snel dat de omvang en ontwikkeling van dit virus en de impact die het op de gemeenschap zou hebben, een uitdaging vormde die we nog nooit eerder meegemaakt hebben.
 

De grootste bedreiging van COVID-19 is dat het virus zich zeer snel kan verspreiden en als het niet wordt gecontroleerd, kan het een vernietigend effect hebben op de gemeenschap. Als ziekenhuis was ons doel om de coronapatiŽnten te isoleren en ervoor te zorgen dat ons personeel zo goed mogelijk werd beschermd.
 

Met dit doel voor ogen hebben we in eerste instantie de eerste Keter (Hebreeuws voor corona - crown) afdeling opgezet, een fysiek geÔsoleerde afdeling van de andere ziekenhuisafdelingen, aangesloten op een apart technisch en ventilatiesysteem. Buiten het ziekenhuis hebben we een triagetent gezet, om de toeloop van patiŽnten in goede banen te leiden. Binnen werd een ‘snelle en professionele’ eerste beoordeling van de patiŽnten gedaan, zodat duidelijk werd op welke afdeling zij het best geplaatst konden worden.
 

Wat begon met ťťn ziekenhuisopname unit voor coronapatiŽnten, zou uiteindelijk uitgroeien tot zes behandelplaatsen, evenals opname- en ontslagtenten voor het opnemen van patiŽnten en vervolgens voordat ze naar huis werden gestuurd.
 

Deze voorbereidingen blijken van groot belang. In de loop van maart en april werd Jeruzalem een van de centrale hotspots van de uitbraak en werd het Shaare Zedek het meest actieve behandelingsziekenhuis in het gebied voor coronagevallen. Op het hoogtepunt behandelden we 104 patiŽnten, waarvan 38 ernstig zieke, van wie de meesten beademd moesten worden. Voor de meest complexe en ernstige gevallen werd een speciale Corona Intensive Care afdeling (ICU) opgericht.
Helaas zijn er veel patiŽnten vanwege de complexiteit bezweken aan het virus. De eerste IsraŽlische patiŽnt die overleed aan corona werd geregistreerd in het Shaare Zedek en sindsdien zijn er veel patiŽnten overleden aan het virus. We weten dat veel van deze sterfgevallen verband houden met het feit dat Jeruzalem de thuisbasis is van een hoog percentage oudere patiŽnten, maar elk verlies is pijnlijk. Ook voor het ziekenhuis en het personeel was dit een moeilijke tijd.
 

Wat het nog moeilijker maakt is de realiteit dat familieleden op afstand staan van hun geliefden en niet in staat zijn om persoonlijk afscheid te nemen.
Deze uitdaging valt onder de verantwoordelijkheid van onze palliatieve zorg-experts en maatschappelijk werkers. Zij staan in nauw contact met de families om hen te helpen met de praktische en emotionele aspecten van de ziekte om te gaan. Wanneer patiŽnten overlijden, blijft onze rol als ziekenhuis vaak bestaan, omdat we gezinnen helpen om zich voor te bereiden op begrafenissen en rouwverwerking onder deze zeer moeilijke omstandigheden.
 

Naast de praktische uitdagingen van deze crisis heeft het Shaare Zedek ook te maken gehad met enorme financiŽle uitdagingen als gevolg van corona. De kosten voor het ziekenhuis om de medische infrastructuur voor COVID-19-respons te ontwikkelen zijn hoger dan

x miljoen en gaan elke dag omhoog. Maar naast deze directe kosten is er een aanzienlijke daling van de inkomsten voor het ziekenhuis door het wegvallen van onze algemene medische activiteiten. Om ons te concentreren op de gevolgen van corona en om de infectiedreiging voor andere patiŽnten te beperken, eiste het ministerie van Volksgezondheid dat we veel andere delen van het ziekenhuis zouden sluiten. Dit heeft grote gevolgen gehad voor ons operationele budget en vereiste dat we veel posities moesten schrappen en andere manieren moesten vinden om de kosten te verlagen. Hoewel sommige kosten worden
gedekt door de overheid en gezondheidsfondsen, zullen we om de grote impact van de financiŽle crisis te boven te komen, door moeten gaan met bezuinigen en - nog belangrijker - de toegenomen steun van vrienden van over de hele wereld verwelkomen.
Maar zoals hierboven opgemerkt, hebben IsraŽl en Jeruzalem eerder met veel crises te maken gehad, en we weten dat dit niet de laatste zal zijn. Het Shaare Zedek is een ziekenhuis dat de unieke uitdagingen van onze stad, onze regio en onze wereld begrijpt en weet dat we altijd voorbereid moeten zijn. De komende periode wordt bepaald door in te spelen op de aanhoudende dreiging van corona. Soms zullen de cijfers stijgen en andere keren zullen ze dalen, maar het COVID-19-virus belooft in de nabije toekomst een uitdaging te blijven. We ontwikkelen voortdurend onze infrastructuur om op deze crisis te reageren, die vanuit medisch en financieel perspectief veel verschillende aspecten van het ziekenhuis omvat.
Ongetwijfeld zullen emotionele steun en zorg voor onze patiŽnten nog belangrijker worden. We zijn daarom trots dat we gebruik kunnen maken van een bewezen programma voor palliatieve zorg en dit steeds verder kunnen toepassen, juist ook in deze kritieke situatie. Zoals over de hele wereld weten we niet wat de toekomst zal brengen. Maar we zijn ervan overtuigd dat met de juiste inzichten en de steun van onze vrienden over de hele wereld, Gods zegen zal blijven schijnen op onze stad en ons land.
 

Uw gift overmaken:
U kunt uw gift voor deze collectes (of algemeen) overmaken op de rekening van de diaconie:
NL 61 RABO 0373 7102 75
Als uw gift voor een specifiek doel is, dan verzoeken wij u om dit doel als referentie te vermelden.
Hartelijk dank voor uw / jouw gift!