Algemeen nieuws

Bedankt

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten en bloemen die we hebben ontvangen bij ons 55-jarig huwelijk.

Gerard en Gerrie Slotboom

 

Afscheid

Dag allen,

Wij gaan jullie groeten! Het was jullie misschien wel opgevallen dat wij niet meer bij de kerkdiensten aanwezig waren?
Wij hebben de keuze gemaakt om ons bij de Hervormde gemeente bij ons in het mooie Renswoude te voegen. Het is voor ons wat dichter bij huis! Ik (Geanne) maak nog wel als leiding het clubjaar af.
Wij willen jullie bedanken voor de goede gesprekken, de gezelligheid en het vertrouwen. Dat wij ten overstaan van jullie, onze belijdenis van het geloof hebben mogen doen, zullen wij niet vergeten!
Wij wensen een ieder het allerbeste toe maar bovenal de zegen van onze hemelse Vader.
Warme groet van Henk & Geanne Roelofse

 

 

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

Op zaterdag 9 november is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september 2020. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair (geen grote meubels), boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren op het parkeerterrein achter de kerk.

                                   

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie


 

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

Het is alweer twee en een half jaar geleden dat er in Elst een groep kinderen uit Wit-Rusland te gast was. Wat was dat een geweldige tijd. Velen van u zullen zich hen nog met warmte herinneren. Wij in ieder geval wel. Om ook andere kinderen uit het rampgebied van de kerncentrale in Tsjernobyl de kans te geven hun gezondheid een oppepper te geven zijn wij van plan om in mei/juni 2020 weer een groep kinderen uit Wit-Rusland naar Elst te halen.

Wellicht ten overvloede, maar toch nog even een stukje geschiedenis.

Tsjernobyl ligt achter ons...

Hoewel de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl al in 1986 plaatsvond, gaat veel leed ten gevolge daarvan nog door tot op de dag van vandaag. Veel dorpen ten noorden van Tsjernobyl (in Wit-Rusland) zijn nog steeds radioactief besmet en zijn groten≠deels verlaten. Bij die mensen die er nog steeds wonen wordt dagelijks een aanslag gepleegd op hun gezondheid.

In Nederland is in 1991 het "Landelijk Platform Hulp aan Tsjernobylkinderen" opgericht, met het doel reizen te organiseren voor kinderen uit dit gebied. De kinderen reizen met hun eigen klas van ongeveer 30 leerlingen en verblijven gedurende twee maanden in gastgezinnen. In een periode van twee maanden gaat de aangetaste weerstand van de kinderen zienderogen vooruit doordat ze buiten het besmette gebied verblijven. Op een ontspannen manier geven wij hen onderwijs over het Woord van God, en hopen wij dat ze de Liefde van de Heer mogen ervaren. Er reizen twee Russische leerkrachten mee, die tijdens het verblijf in Nederland zorg dragen voor het dagelijks onderwijs van de kinderen. De kinderen maken een onvergetelijke reis mee, die misschien wel de enige in hun leven zal zijn.

In Elst wordt dit project georganiseerd door een werkgroep van vrijwilligers uit verschillende kerkelijke gemeentes, onder de naam Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst. Naast de financiŽle middelen (veel financiŽle middelen) hebben we ook hulp nodig bij praktische zaken, zoals gastgezinnen, lesmateriaal, (kinder)bijbels in het Russisch.

Wij als werkgroep zijn alweer een poosje rustig aan begonnen met de voorbereidingen voor de komst van de volgende groep. Zo langzamerhand begint ook de komst van een groep kinderen uit Wit-Rusland naar Elst steeds meer vorm te krijgen.

Hierbij kunnen we echter niet zonder uw hulp. Wij vragen dan ook uw aandacht voor het volgende:

Gebed

Allereerst willen we vragen of u ook dit project weer in uw gebed wilt dragen. Bij de vorige projecten hebben we ons ook zeker gedragen gevoeld door de kracht van het gebed. Dit klinkt heel vroom maar wij zeggen dit allemaal uit de grond van ons hart.

Omdat wij het niet met ons zessen alleen kunnen vragen wij u naast bovenstaand ook uw hulp en medewerking voor praktische zaken:

Gastgezinnen

Net als andere keren zijn we nog op zoek naar gastgezinnen. Een paar aanmeldingen hebben we al binnen, maar nog niet genoeg om de hele groep te verwelkomen.

Wij zoeken christelijke, kerkelijk meelevende gastgezinnen waar de kinderen in mei en juni 2020 kunnen logeren. Wij hopen dat we (weer) een beroep op u mogen doen en dat u uw huis acht weken open wilt stellen voor het verblijf van een kind uit Wit-Rusland. Ondanks de drukte die het met zich meebrengt krijg je er zo veel voor terug.

Wilt u meer informatie hierover dan kunt u contact opnemen met Mieke Pitlo of Marijn van Ledden of  met ťťn van de andere leden van de werkgroep.

Op donderdag 30 oktober houden we in ťťn van de klaslokalen van “het Visnet” een informatieavond. Deze avond begint om 20.00 uur. Ook hier kunt u met vragen en ideeŽn terecht.

FinanciŽn

Ook financiŽle steun is hard nodig. Gelukkig hebben we in de periode tussen het vorige project en heden al een spaarpotje voor het verblijf mogen opbouwen. Toch zijn we er nog niet. Om de kinderen een leuk verblijf te geven is er nog een substantieel bedrag nodig. 

Zelf hebben we de afgelopen periode niet helemaal stil gezeten om geld in te zamelen. Denkt u aan onze, ondertussen, befaamde worstenacties.

Zo proberen we beetje bij beetje ook ons financiŽle plaatje rond te krijgen.

Financieel zijn we er echter nog niet. Vandaar dat we ook doorgaan met geldwervingsactiviteiten. We hebben een paar acties op touw staan.

Als eerste zijn we van plan op zaterdag 23 november in samenwerking met de Albert Heijn weer een lege flessenactie te houden en koeken te verkopen. Op moment van schrijven hebben we nog niet alle details zoals tijd e.d. Dit communiceren wij nog op de website en op onze Facebook pagina.

Op zaterdag 25 januari gaan we Elst weer door met onze, inmiddels befaamde, rookworstenactie. Noteer deze data vast in uw agenda’s.

 

Mocht u ons willen steunen dan kunt u ook een gift over maken op: NL29 INGB 0004 5012 68 ten name van Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst. Wij zijn een officiŽle ANBI stichting. Dit betekent dat uw giften volledig aftrekbaar zijn voor de belasting.

 

Voor meer informatie over het project:

Website: www.tsjernobylelst.nl

Facebook: Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

e-mail: werkgroep@tsjernobylelst.nl.

Telefonisch: zie onze nummers op de website.

Mogen we op u (blijven) rekenen?

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

 

 


 

Kom op adem: Wandelen met de Psalmen

Vrijdag 1 november, 9:30-17:00 uur: Retraitedag bij Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg in Oosterbeek.

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Alle kanten van het leven komen langs: vreugde en verdriet; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Er is altijd wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. Juist in hun herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons om elke dag onze weg te gaan door het gewone, alledaagse leven. Op de retraitedag trekken we een dag lang op met Psalmen. We doen onze wandelschoenen aan en lopen de mooie natuur rondom de Herberg in. We slaan de Bijbel open, lezen de Psalmen en gaan luisteren naar wat ze ons te zeggen hebben. Ook gaan we met elkaar in gesprek. Er zal ook tijd zijn om uit te rusten en te genieten. We gaan kijken naar kunstwerken die mensen, geÔnspireerd door Psalmen, gemaakt hebben. En uiteraard gaan we psalmen zingen! Van harte nodigen we je uit om met ons mee te gaan op een inspirerende wandeling! Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch) Opgave: telefonisch tijdens het spreekuur: 026 334 22 25 of stuur een mail met je gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer) naar: komopadem@pdcdeherberg.nl.

 

 

Bijbels voor Rwanda

Hierbij het minireisverslag van mijn twaalfde reis naar Rwanda: 16-28 september 2019.

Na een maandenlange voorbereiding zijn we met tien personen vanuit Brussel naar Kigali, de hoofdstad van Rwanda, vertrokken. We hadden ons eerst ’s morgens vroeg om 4 uur verzameld in Meerkerk. Vandaar reden twee gesponsorde busjes naar het vliegveld. We leverden ook drie gesponsorde extra koffers met gebruikte kleding in, twee gebruikte laptops en enige kostuums voor pastors. Ik laat zelf ook altijd mijn preekpak achter, maar er ging nu iets mis, voor de zondag werd het al weggegeven en weg is weg…

Voor het eerst hadden we geld vooruitgestuurd naar het kantoor van het Rwandese Bijbelgenootschap en dat pakte goed uit. Dan was het niet nodig om 18.000 euro bij ons te hebben in het vliegtuig en het vervolgens op de eerste dag daar om te wisselen en dan wordt het op het kantoor altijd weer nageteld. Heel tijdrovend. Nu behoefden de medewerkers alleen 3639 boeken uit de opslag te halen. Zoveel hebben we dit keer uitgedeeld, een record. Drieduizend gewone Bijbeltjes, 615 Engelse Bijbels voor studenten (daar was vraag naar) en nog 24 dikke studiebijbels voor pastors. Helaas zijn er nog altijd geen kinderbijbels voorradig.

Op het plein hebben we alles verdeeld over onze eigen twee auto’s, drie taxi’s en nog wat voor Kigali zelf. Een heel getel en geregel. Maar mooi om te doen. In gedachten zie je al veel blije gezichten bij de uitdeling. Het totaal vanaf 2010 is nu: 25.161 Bijbels, kinderbijbels en studiebijbels. Wat een zegen en een voorrecht dat we dit kunnen en mogen doen!

We zijn weer het land ingetrokken en hebben 20 kerken bezocht: Methodisten, Anglicanen en Presbyterianen.

 

 

De meeste gemeenten bezochten we voor het eerst. We hebben ook nog viermaal honderd Bijbels meegegeven aan pastors. Bijvoorbeeld naar Kugamasi. Pastor DaniŽl werkt daar in de gevangenis, maar daar mogen wij niet komen. Naar Rubavu met pastor Eraste Rukera, twee dozen Bijbels in de bus voor evangelisatiedoeleinden. En voor zuster Anysie voor Congolese vrouwen in een kamp in Kigeme. Zij blijken het Rwandees machtig. Zo gaan onze Bijbels overal heen. In Rwimpiri preekte ik voor de derde keer, ik heb daar dus al tweemaal Bijbels uitgedeeld en ik vroeg of de mensen hun Bijbel bij zich hadden en ja hoor: er gingen tientallen Bijbels omhoog. Nu heeft nog niet iedereen een Bijbel, want er zijn daar ongeveer 1000 kerkgangers. De kerken groeien, al sluit de overheid nog gebouwen, anderen voldoen nu aan de eisen en gaan weer open. Op zaterdagmiddag was er een samenkomst in de openlucht, naast de afgekeurde kerk. Op zondag zwerven de mensen uit, dan is de openluchtdienst verboden. Ergens anders vertelde de pastor dat er verschillende Bijbelkringen waren in die gemeente, elk met ťťn Bijbel! Nu hebben alle bezoekers een Bijbel. Wat een blijdschap!

Komen ze ’s avonds bij elkaar, zoals wij? Nee, om zes uur is het opeens helemaal donker en de meesten hebben geen verlichting. Het moet dus overdag.

Met GZB-zendeling ds. Mager bezochten we zeven gemeenten in een extreem arm gebied. Kinderen lopen in lompen en er is ondervoeding en gebrek aan veel dingen. Wat een contrast met Kigali. Maar kerken zijn er en wat kunnen ze zingen en springen.

Mensen vragen soms: Hebben jullie nog bijzondere dingen beleefd tijdens jullie vakantie? Nou ja, vakantie…, het is een heel vermoeiende en boeiende Bijbeluitdeelreis. Onvergetelijk.

In het eerste gasthuis stond er een auto geparkeerd in mijn kamer, vier deelnemers zaten vast in de lift van hotel Boni in Huye, geen warm water in de douches in Rubengera, enkele valpartijen, lekke band en zonder benzine midden in het drukke Kigali en door de droogte zaten we elke avond onder het rode zand. Uitval van elektriciteit was deze keer maar heel kort. Met elkaar heb je er plezier om. Aan het heen en weer schudden in de auto wen je ook wel. Prachtig zijn de contacten met de mensen. En als je ziet dat mensen gelijk hun naam in de Bijbel schrijven en gaan lezen en dat je ze op de terugweg, soms kilometers verder, ziet lopen op weg naar huis, dan denk je: ja, daar doen we het voor!

Zijn er nog plannen voor volgend jaar? Ja, als er weer geld genoeg is, hopen Johan van Velden uit ‘s Gravenzande en ondergetekende te gaan van 9 t/m 21 maart D.V. Nog zoveel mensen hebben geen Bijbel en zijn niet in staat of in de gelegenheid er een te kopen. Dat doen wij voor hen.

Dank voor uw/jouw bijdrage en voorbede!

Ds. A.D. Goijert.

 


 

inclLeestip

 

Dr. J. Kommers: En zij volgen het lichtend spoor

Kleine geschiedenis van de christelijke zendingAfbeeldingsresultaat voor en zij volgen het lichtend spoor

Het laatste bevel van Jezus aan de discipelen om het Evangelie in de wereld te verkondigen, is voor de gemeente van Christus in deze eeuw de eerste opdracht. Als oud-zendingspredikant kent dr. J. Kommers dit zendingswerk. In deze uitgave geeft hij een overzicht van het spoor dat God door geroepen mannen en vrouwen getrokken heeft in deze wereld. Het is een inspirerend verslag van hoe God op machtige wijze de eeuwen door werkte en nog steeds werkt. De grootste uitdaging is om de relevantie van bijbelse waarheid, geworteld in de eeuwigheid, te verkondigen in deze snel veranderende wereld.

Dit boek is een uitgave van uitgeverij Groen, telt 200 pagina’s en kost € 13,50.