Algemeen nieuws

Bedankt

Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele kaarten die ik mocht ontvangen tijdens mijn heupoperatie.

 

Vriendelijke groet,

Gerard Slotboom


 

Marktdag zaterdag 01-09-2018

Voor het succesvol laten verlopen van de marktdag op D.V. zaterdag 1 september a.s. doen we graag weer een beroep op uw/jouw medewerking. Kom meehelpen om de markt op te bouwen op vrijdag 31 augustus, of tijdens de marktdag zelf op de zaterdag daarna. Aanmelden kan bij de familie Pitlo, tel: 472557, of stuur een e-mail naar:

rommelmarkt@hervormd-elst.nl

 

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

Op zaterdag 9 juni is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september. Hebt u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het op de hiervoor genoemde zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren op het parkeerterrein achter de kerk.

                                   

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 


 

Derde zaterdag van de maand: tuinonderhoud kerk.

Het is weer tijd voor het onderhoud van de tuin en het terrein rondom de kerkgebouwen.

Wij doen dit op de derde zaterdag van de maand,

‘s morgens tussen 9 en 12 uur.

De eerstvolgende keer is dus op 16 juni.

Wij kunnen hierbij de hulp van vrijwilligers goed gebruiken.

Als u mee wilt helpen kunt u zich opgeven bij Peter van Middendorp, via e-mail: pvmiddendorp@gmail.com of

via de mobiele telefoon/WhatsApp 06-10397238.

 

Bij deze alvast bedankt.

Afbeeldingsresultaat voor tuingereedschap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Leestip: 12 artikelen over IsraŽl

Redactie: Kees Kant, Michael Mulder, Bernhard Reitsma

Afbeeldingsresultaat voor 12 artikelen over israelRond de viering van het 70-jarig jubileum van de staat IsraŽl verscheen: 'IsraŽl' ook weer als thema op het theologische toneel. In beknopte bijdragen denken christelijke theologen na over twaalf diverse onderwerpen die met IsraŽl te maken hebben. De bijdragen nodigen uit tot doordenking en bespreking. De gespreksvragen aan het eind van elke bijdrage dienen als opstap en handvat.

Dit boekje is een uitgave van Boekencentrum Uitgevers en kost € 8,99.

 

In het voorwoord wordt o.a. geschreven: ‘De reden om dit thema te belichten is meervoudig. Het herdenkingsjaar van de reformatie 2017 bepaalde ons erbij dat er in het belijden van de protestantse traditie weinig of geen aandacht is voor ‘IsraŽl’. Ook in de visienota ‘Kerk 2025’ van de Protestantse Kerk in Nederland wordt ‘IsraŽl’ niet aan de orde gesteld. De tweede reden is dat in 2018 de staat IsraŽl zijn 70-jarig bestaan herdenkt.’

 


 

IsraŽl 70 jaar: God is trouw!

Op 14 mei 2018 was het 70 jaar geleden dat David Ben Goerion de onafhankelijkheid van de Joodse staat IsraŽl uitriep. Op 19 april jl. vierde de staat IsraŽl deze onafhankelijkheid.  Na bijna 2000 jaar verstrooiing over de wereld gebeurde het wonder en werd de voorzegging van Jesaja (66: 8) werkelijkheid. Wie had dat ooit kunnen denken na de verwoesting van Jeruzalem en de tempel door de Romeinen in het jaar 70 n.Chr. en na de vele eeuwen van vervolging en pogroms? Na de Spaanse inquisitie en uiteindelijk die verschrikkelijke Shoah / Holocaust? Het land dat 3000 jaar geleden door God aan Abraham, Izak en Jakob was gegeven, werd 70 jaar geleden eindelijk weer een veilig thuisland voor het Joodse volk.

Hoewel, sinds die dag was en is er continu dreiging op dat kleine landje in het Midden Oosten. Dit kleine volk kreeg te maken met gigantische aanvallen door de omliggende landen. Het stond tegenover grote overmachten en toch hebben ze de verschillende oorlogen overleefd. Wie had ooit kunnen denken dat de Joden daardoor zelfs weer heel Jeruzalem onder eigen bestuur kregen? Dat is alles behalve toeval of iets dat door mensen gestuurd is! De God van IsraŽl sprak al lang geleden: ‘Daarom zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen: Zo waar de Heere leeft, Die de IsraŽlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar: Zo waar de Heere leeft, Die het nageslacht van het ​huis​ van IsraŽl geleid heeft en Die het gebracht heeft uit het land in het noorden en uit al de landen waarheen Ik hen verdreven had: zij zullen wonen in hun eigen land. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere, uw God.’ (Jeremia 23, Amos 9) Nu decennia later bloeit de woestijn weer (Jesaja 35), zijn steden herbouwd en is het volk herrezen uit alle ellende en pijn van de vele eeuwen die geweest zijn. Zeker, dreiging is er ook vandaag de dag, maar God blijft trouw en waakt over Zijn oogappel IsraŽl. Na het fysieke herstel van land en volk zal God hen ook geestelijk herstellen en Hij zal vrede geven! Am Jisrael chai (Het volk IsraŽl leeft!)

Andrť Pauw