Algemeen nieuws

Inzameling t.b.v. de rommelmarkt

Op zaterdag 13 januari is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september 2018. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het op de hiervoor genoemde zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren op het parkeerterrein achter de kerk.

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 

 

(Voor)leestip

 

Volg Mij - De Heere Jezus begint Zijn werk op aarde

Volg Mij - De Heere Jezus begint Zijn werk op aardeHeel veel mensen luisteren naar Johannes de Doper. Opeens wijst Johannes Jezus aan. 'Zie het Lam van God' zegt hij, 'dat de zonden van de wereld wegneemt.'

Lees je mee? Dit boek gaat over het begin van het werk van de Heere Jezus op aarde. Aan het eind van elk hoofdstuk staan vragen. Om zelf over na te denken of om samen over te praten.
Lees je mee? is een nieuwe serie leesboeken van Laura Zwoferink over de hele Bijbel. Zij schreef ook Kijk en Luister en Kijk en Lees. Om voor te lezen vanaf           5 jaar en voor beginnende lezers vanaf 7 jaar.
Dit mooie kinderboek is een uitgave van uitgeverij Den Hertog en koste € 9,90.

1,5 miljard mensen zonder Bijbel

Meer dan 1,5 miljard mensen beschikken nog niet over een Bijbel in hun moedertaal. Dit blijkt uit onderzoek van Wycliffe Bijbelvertalers.

Op dit moment is de Bijbel geheel of gedeeltelijk vertaald in 3.223 levende talen, terwijl in nog eens 1.700 tot 1.800 talen behoefte aan vertaling bestaat. In 636 talen is een complete Bijbelvertaling beschikbaar; 1.442 talen beschikken alleen over het Nieuwe Testament – soms aangevuld met verhalen uit het Oude Testament – en in 1.145 talen zijn alleen fragmenten en specifieke verhalen uit de Bijbel beschikbaar.

Onderzoekers van Wycliffe Bijbelvertalers publiceren jaarlijks een schatting van het aantal talen waarin de Bijbel (deels) is vertaald. Zeker 1,5 miljard mensen hebben geen toegang tot de Bijbel in hun moedertaal of een andere taal die zij volledig begrijpen. Vaak is de Bijbel alleen beschikbaar in een algemeen gebruikte handelstaal of de taal van de voormalige kolonisator. Directeur Van Grootheest van Wycliffe Bijbelvertalers zegt: ‘Veel mensen begrijpen die talen maar voor een deel, waardoor ze er niet toe komen om de Bijbel zelf te lezen. En als ze dat al proberen, kunnen ze vaak zelfs kernelementen uit het Evangelie niet goed begrijpen’. Belangrijke elementen, zoals bv. zonde en genade, blijven daardoor onbegrepen.

In toenemende mate is de Bijbel niet (meer) beschikbaar als gedrukt boek: audio- en videobijbels zijn in toenemende mate populair, vooral in gebieden met veel analfabetisme. De publieksversie van dit onderzoek is te downloaden op www.wycliffe.nl/statistiek.