Algemeen nieuws

Bedankt

Lieve zusters en broeders,

Van de diaconie ontvingen wij de gift voor het jaareinde. Wij bedanken u hartelijk en hopen nog een tijd in ons dorp te leven. Wij wensen de gehele gemeente een voorspoedig 2020.

Ook voor de gelukwens, bezorgd op mijn verjaardag, mijn hartelijke dank.

Jannij en Arie Stuijt, Oranjestraat 4

 

 

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

Op zaterdag 8 februari is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september 2020. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair (geen grote meubels), boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren op het parkeerterrein achter de kerk.

                                   

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 

 

Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst

Logo stichtingDe zevende groep Wit-Russische kinderen komt naar Elst! De voorbereidingen zijn in volle gang, de eerste informatieavond is geweest. De kinderen komen deze keer uit het plaatsje Semgeostischi in Wit-Rusland.

Er zijn al een aantal gastgezinnen die zich opgegeven hebben om in de periode van 25 april tot en met 15 juni 2020 te willen zorgen voor deze kinderen. Wij zijn echter nog op zoek naar een aantal christelijk/kerkelijk meelevende gastgezinnen.

Heeft u interesse en/of nog vragen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de leden van onze gastouder- commissie; Marijn van Ledden en Mieke Pitlo. U kunt hen aanspreken, bellen of bereiken via werkgroep@tsjernobylelst.nl of via onze Facebook- pagina. Wij nemen dan contact met u op!

U laat ons toch ook deze keer niet in de steek???
Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website:
www.tsjernobylelst.nl of op onze Facebookpagina: Stichting Tsjernobyl Kinderen Elst.

Afbeeldingsresultaat voor gelijkenis van de zaaier uitspraak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Onze gemeente onderhoudt contacten met de christelijke Zorggroep Charim. Regelmatig schrijven de geestelijk verzorgers van Charim over hun ervaringen.

 

Wederkerigheid

Op een gewone doordeweekse werkdag loop ik door de gangen van locatie De Engelenburgh in Veenendaal. Het briefje in mijn hand toont verschillende adressen waar ik vandaag een bezoek wil afleggen. Op n van deze adressen woont een mevrouw die volgens mijn gegevens al over de negentig is. Ik ken haar nog niet; de ontmoeting is bedoeld als kennismaking.

Als ik binnenkom, tref ik een krasse dame aan. Ze heeft een duidelijke visie op de dingen. Ik vind dat mooi en geniet ervan om naar haar te luisteren. Na verloop van tijd verplaatst het onderwerp van gesprek zich echter. Want verdriet en dood zijn ook hr leven niet voorbijgegaan. Samen staan we stil bij de betekenis daarvan voor haar levensverhaal en voor het geloof in God.

Aan het eind van onze ontmoeting lees ik hardop enkele verzen uit haar Bijbel. De vele kruisjes en aantekeningen die ik tijdens het bladeren tegenkom, stemmen mij vreugdevol. Daarna vouwen we onze handen en spreek ik een gebed uit. Zo brengen we haar zorgen en dankbaarheid bij de Allerhoogste. Na het gebed hangt er even een gewijde sfeer in de kamer. Beiden zwijgen we. Dan verbreekt mevrouw de stilte. ‘Dominee, wat u doet is hl belangrijk voor oude mensen!’ En dan, vastberaden, met een vinger priemend in de lucht: ‘God zal u hierom zegenen!’

Ik loop weer door de gangen van De Engelenburgh. Verbaasd, of liever: verwonderd. Want wat deze mevrouw niet weet, is dat ik juist vandaag zlf verlegen ben om een zegen. Een danklied komt op in mijn hart. God gebruikt niet alleen een geestelijk verzorger om onze bewoners te zegenen. God gebruikt onze bewoners ook om een geestelijk verzorger te zegenen.

 

Ds. G.F. (Erik) Willemsen,

geestelijk verzorger bij Zorggroep Charim