Algemeen nieuws

 

Marktdag zaterdag 01-09-2018

De marktdag wordt dit jaar gehouden op D.V. zaterdag 1 september.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? U bent vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur welkom op het parkeerterrein achter de kerk.

Voor het succesvol laten verlopen van deze dag doen we graag een beroep op uw/jouw medewerking.

Er zijn al de nodige aanmeldingen binnen, maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Kom meehelpen om de markt op te bouwen op vrijdag 31 augustus, of tijdens de marktdag zelf op de zaterdag daarna. Aanmelden kan bij de familie Pitlo, tel: 472557, of stuur een e-mail naar: rommelmarkt@hervormd-elst.nl

 

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

In augustus is er elke zaterdagmorgen gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? Inleveren is mogelijk tussen 11.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein achter de kerk.

De inleverdata zijn als volgt:

4 augustus

11 augustus                                                    

18 augustus    

25 augustus

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 

 


 

Derde zaterdag van de maand: tuinonderhoud kerk

Ook in de zomer hebben de tuin en het terrein rondom de kerkgebouwen onderhoud nodig. Dit onderhoud doen wij altijd op de derde zaterdag van de maand, ‘s morgens

tussen 9 en 12 uur.

De eerstvolgende keer is dus op 18 augustus.

Wij kunnen hierbij de hulp van vrijwilligers heel goed gebruiken. Als u of jij mee wilt helpen kunt u zich opgeven

bij Peter van Middendorp, via e-mail pvmiddendorp@gmail.com of via de mobiele telefoon/WhatsApp 06-10397238.

 

            Gerelateerde afbeelding

 

 


 

Studentenvereniging CSFR

Heb je net je examens achter de rug en ben je aan het genieten van een heerlijke vakantie? Dan is het tijd om ook eens vooruit te kijken naar het volgend collegejaar. Als student wacht je een bijzondere tijd; wellicht ben je nog op zoek naar een goede studentenvereniging. Kom dan eens langs bij een van de disputen van de CSFR.

De C.S.F.R. is een christelijke studentenvereniging, met disputen in alle toonaangevende universiteitssteden. De CSFR is een christelijke vereniging die zich bezig houdt met de Bijbel. Daarnaast helpen wij je nadenken over diverse maatschappelijke thema’s en organiseren we tal van activiteiten om jouw studententijd tot een bijzondere tijd te maken!

Op onze website csfr.nl en via alle sociale media vind je meer informatie over wie we zijn en waarom we jou graag als lid verwelkomen.

Expositie Anneke Kaai over de schepping

In het kader van het wereldwijde probleem van de vervuiling van de aarde heeft Anneke Kaai de verantwoordelijkheid voor Gods schepping tot uiting gebracht in een groot kunstwerk waarmee Gods schepping en onze (huidige) wereld worden gesymboliseerd. Het kunstwerk meet drieŽnhalf bij vijf meter en wordt t/m eind september geŽxposeerd in de Jacobikerk te Utrecht. Het thema van de expositie is: ‘Wake up!’

Naast dit grote kunstwerk worden tien andere schilderijen getoond die geÔnspireerd zijn op de natuur. De Jacobikerk is geopend van 11.00 tot 16.30 uur (op maandag gesloten).

Anneke Kaai geeft persoonlijk toelichting en uitleg tijdens de Monumentendag op zaterdag 8 september.

 

 


 

Leestip

 

Dordt in context

Afbeeldingsresultaat voor dordt in contextVierhonderd jaar geleden vond de beroemde Synode van Dordrecht plaats (1618-1619). Deze nationale synode was in werkelijkheid een internationale gebeurtenis van de eerste orde. Vooral de daar opgestelde Leerregels zouden het beeld van het gereformeerde christendom diepgaand stempelen en hebben tot op de dag van vandaag wereldwijde uitstraling.

Onlangs is in de Artiosreeks Dordt in context. Gereformeerde accenten in katholieke theologie verschenen, geschreven door dr. G. van den Brink uit Woerden.

Hij gaat ondermeer in op de volgende vragen: Wat staat er eigenlijk in deze Leerregels en hoe kan hun inhoud begrepen worden vanuit de voorgaande geschiedenis? Wat is er precies gereformeerd aan? En last but not least: hoe kunnen we vandaag zinnig over de Dordtse verkiezingsleer denken in het licht van de Bijbel?

Op toegankelijke wijze plaatst dit boek ‘Dordt’ in haar diverse contexten door op deze vragen in te gaan.

Dordt in context is verschenen bij Royal Jongbloed, telt 197 bladzijden en kost € 13,50.

 

 

 

 

 

 


 

NIEUW! Start Groot Reformatiekoor 3 in heel Nederland!

Na de zomer 2018 gaat het Groot Reformatiekoor van start voor het derde jaar. Het Groot Reformatiekoor is een gemengd koor onder leiding van Martin Zonnenberg dat ook in 2018 en 2019 diverse composities ten gehore hoopt te brengen die gerelateerd zijn aan de reformatie en aan Maarten Luther. In 2018 wordt de synode van Dordrecht herdacht en in 2019 de Reformatie in Zwitserland. Het hele project wordt ondersteund door stichting In de Rechte Straat. Er wordt het komende jaar onder andere gezongen in de St. Joriskerk te Amersfoort en de Grote Kerk te Dordrecht en in 2019 weer in de Doelen te Rotterdam. In Amersfoort zingen we samen met het Soli Deo Gloria van Jaap Kramer en in Dordrecht met het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus.

Het Groot Reformatiekoor zingt een repertoire dat geschikt is voor een groot koor in vier repetities. Voor het nieuwe seizoen komt er een 100% nieuw repertoire met psalmen uit verschillende landen en culturen (o.a. Duistland, Engeland, IsraŽl) aangevuld met hartverwarmende en nieuw gecomponeerde liederen ťn een knipoog naar klassiek.

Vanaf de leeftijd van 15 jaar is iedereen welkom op dit ‘alle-leeftijdenkoor’. Voor dit project is het koor nog op zoek naar koorleden. We hopen op 500 koorleden voor 500 jaar reformatie Zwitserland! Er zijn al veel aanmeldingen, maar er mogen nog wat leden bij! In 2019 maken we een koorreis naar IsraŽl!

 

In onze regio kan er in de volgende plaatsen worden gestudeerd:

Amersfoort o.l.v. Martin Zonnenberg;

Apeldoorn o.l.v. Rik Gerritsen;

Barneveld o.l.v. Ria van den Noort.

 

De leden ontvangen een map met gedrukte muziek van het repertoire van het Groot Reformatiekoor en een oefen cd met de zangpartij erop! Hierdoor is thuisstudie ook mogelijk.

Opgeven kan via de site www.reformatiekoor.nl. Op de website is ook alle informatie betreffende het koor te vinden, waaronder de repetitiedata van de locaties.

Aanspreekpunten koor:

Klaas-Jan Roggeveen, 06-23723358
info@reformatiekoor.nl; www.reformatiekoor.nl.


 

Werkgroep Hebreeuws in de Vallei

Na de zomerstop begint het nieuwe studieseizoen 2018-2019 Hebreeuws weer met een openingsavond. Een avond, waarop iedereen welkom is die interesse heeft. Toegang gratis. Hieronder het programma van de openingsavond.

 

Onderwerp:

De Herziene Statenvertaling, met achtergronden en vertaalprincipes

Lezing: drs. Elbert Boot.

Toelichting: 

Drs. Boot is betrokken bij de totstandkoming van de HSV als vertaler en adviseur. Hij vertelt over de dilemma’s en keuzes bij het vertalen van het Hebreeuws. De Herziene Statenvertaling (HSV) is een grondige herziening van de Statenvertaling. Als vertaling bij het bestuderen van de grondtekst is de HSV zeer geschikt.

Twee kernwoorden: betrouwbaar (dicht bij het Hebreeuws, Aramees en Grieks) en verstaanbaar.

Plaats: Wijkkerk Aller Erf, Ronde Erf 86,

3902 CZ Veenendaal.

Tijd: dinsdag 11 september 2018 van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De werkgroep organiseert cursussen Hebreeuws

Voor wie de Hebreeuwse Bijbel wil lezen en de Hebreeuwse taal nog niet beheerst, organiseert de Werkgroep een driejarige Taalcursus Bijbels Hebreeuws. Het is de bedoeling dat men aan het eind van deze cursus de teksten van de Hebreeuwse Bijbel kan lezen, vertalen en begrijpen.

 

Wie lid van de Werkgroep is of wordt, kan deelnemen aan alle activiteiten en krijgt het les- en leesmateriaal gratis. Lidmaatschap is 60 euro per jaar.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de werkgroep:

Roosje Wisgerhof-Beijen, tel. 0318 51 54 32, rosabeijen@gmail.com.