Algemeen nieuws

Woensdag 20 februari jl. was ik met Nicolien en onze kleinzoon Bram, waar we op moesten passen en hem meenamen, in Ede bij de radioloog Dr. Schimmel. Bram gaf hem een hand en zei: "opa is ziek, dokter!" waarop hij zei: “opa is niet meer ziek, jochie!” Een mooiere boodschap konden we op de drempel van het komend gesprek niet horen. Na verder vragen bleek dat mijn PSA van 7,9 was gegaan naar het bijna niet meetbare 0,1. Geweldig nieuws dus. Bovenal dank aan onze Schepper, Die het alles in Zijn heilige hand houdt en van Wie we het alleen moeten en mogen verwachten, op Wie wij ons vertrouwen hadden tijdens het gehele traject.  

We hebben voorbede gevraagd tijdens de bestralingen, nu vragen we u/jou om een dankgebed aan onze Hemelse Vader, Die alle dank verschuldigd is.

Peter Kits

Schoolweg 67

 

 

Privacybeleid staat op website

De privacywet, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beschermt tegen verkeerd gebruik van persoonsgegevens. Ook  voor ons  als Hervormde gemeente Elst (Utr.) staat het goed omgaan met uw en jouw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Een speciale commissie heeft afgelopen periode het privacybeleid uitgewerkt. Het privacybeleid is nu te vinden op onze website www.hervormd-elst.nl (rechts op de homepage onder de AVG button). Daarnaast is het privacybeleid ook op te vragen via de kerkenraad van onze kerk. Mocht u vragen of opmerkingen hebben of wilt u uw persoonsgegevens aanpassen of verwijderen, dan kunt u terecht bij de kerkenraad.

 

 

Inzameling t.b.v. rommelmarkt

Op zaterdag 13 april is er weer gelegenheid om spullen in te leveren voor de rommelmarkt in september. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair (geen grote meubels), boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? U kunt het op de hiervoor genoemde zaterdag tussen 11.00 en 12.00 uur inleveren op het parkeerterrein achter de kerk.

                                   

Hulp tijdens marktdag

Ondanks dat het nog een tijd duurt voordat de marktdag 2019 plaatsvindt, doen we nu alvast een beroep op alle gemeenteleden om na te denken over medewerking aan de marktdag op de eerste zaterdag van september. Het zou jammer zijn als door te weinig beschikbare hulp de organisatie van de markt in gevaar komt. Dus noteer alvast vrijdag 6 september voor het opbouwen van de markt en zaterdag 7 september 2019 voor de marktdag zelf in uw of jouw agenda.

Alvast aanmelden? Dat kan bij de familie Pitlo, tel: 472557,

of stuur een e-mail naar: rommelmarkt@hervormd-elst.nl.

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie


 

Reisverslag van ds. A.D. Goijert m.b.t. Bijbels voor Rwanda

Mijn aangekondigde reis naar Rwanda is weer achter de rug. Johan Van Velden en ondergetekende waren van 12 tot 22 februari jl. weer in dat land in het hart van Afrika. We mochten vooraf veel geld inzamelen en dat meenemen in het vliegtuig. We vlogen ditmaal met KLM, rechtstreeks. In ruim acht uur ben je in een andere wereld, lijkt het wel.

De dag na aankomst geld omwisselen voor Rwandese francs en daarna naar het kantoor van het Rwandese Bijbelgenootschap. Daar zijn we inmiddels kind aan huis. Twee extra koffers met gebruikte kleding hebben we daar afgegeven. Toen werd de koop gesloten: 3504 gewone Bijbels en 32 dikke studiebijbels, totaal dus 3536 stuks! Op de laatste dag hadden we niets meer over. Daarvoor was het wel nodig hard te werken en veel gemeenten op te zoeken. In totaal hebben we 28 kerken bezocht, vaak in verafgelegen streken. Het waren twaalf Presbyteriaanse gemeenten, negen Anglicaanse, vier Methodisten kerken, twee Baptist en één Pentecostal. Van die 28 waren er voor ons 27 nieuw. Die ene oude is van pastor Delphine in Rwimpiri en die heeft honderden kerkgangers en nog niet iedereen heeft er een Bijbel. Ik heb er op zondag gepreekt. De dienst duurde vier uur, maar wij kwamen halverwege binnen omdat we eerst twee andere kerken hadden bezocht. Verder hadden we weer de gebruikelijke dingen: soms een dag geen elektriciteit, geen water, geen warme douche, autopech, dagen achter elkaar regen. Dat laatste maakte de wegen spekglad en gevaarlijk. De Heere heeft ons bewaard!

Enkele bijzondere dingen:

In Rubengera konden we niet bij een te bezoeken kerk komen. De brug was kapot. Toen kwamen de mensen lopend naar ons toe en wij ontvingen hen in een leegstaand kerkgebouw.

In de omgeving van Musanze waren twee kerken geopend omdat wij kwamen. Daarna gingen ze op last van de plaatselijke overheid dicht. Nog steeds gaan er kerken dicht: geen parkeerplekken en toiletten, geen bliksemafleider, geen cement op de vloer enz. Gelukkig gaan sommige kerken weer open na renovatie. Dat kost geld en dat ontbreekt vaak.

Pastor Innocent heeft een andere gemeente. Hij is gewoon overgeplaatst. Zo gaat het beroepingswerk daar. Hij vroeg mij in deze andere gemeente te komen. Ik had dat toegezegd. De weg er naar toe is berucht, zo slecht. Onderweg was er een wolkbreuk. Eerst deden we twee andere gemeenten aan en stelden de beslissing nog uit. En zie: het werd droog, de zon scheen. Honderden mensen hadden niet tevergeefs op ons gewacht!

We hadden een mooie ontmoeting met bisschop Assiel en zijn vrouw Valerie in Kigeme. Tijdens de maaltijd wilde hij van alles weten en daarna heeft hij ons verteld hoe blij hij is met onze bezoeken. In een kring hebben we ‘Lees je Bijbel’ gezongen en een gebed gedaan.

Je ziet steeds meer de verschillen tussen rijk, vooral in hoofdstad Kigali, en arm in de buitengebieden, waar wij vooral komen. Veel mensen zijn werkeloos, niet alle kids gaan naar school, lopen in lompen en zonder schoenen.

Eén keer per dag eten is gewoon.

We zijn uitgenodigd om opnieuw te komen. Het programma ligt al klaar voor 16 tot 28 september dit jaar. We zijn aan het sparen en de groep aan het formeren van maximaal 10 personen.

Hoeveel Bijbels hebben we nu uitgedeeld sinds 2010?

Maar liefst 21.522!

Fijn dat ik dit als emeritus predikant mag en kan doen. Fijn ook dat zo veel mensen dit werk mogelijk maken. Steeds meer belangstellenden volgen ons op Facebook: Bijbels

voor Rwanda.

Met hartelijke groeten,

Ds. A.D. Goijert.

 

 


 

Mannenkoor

Het Veenendaals Christelijk Mannenkoor houdt op DV 30 maart 2019 een open repetitiemiddag. Zij zijn op zoek naar mannen die houden van zingen en van gezelligheid.

Het VCM telt nu zo’n 50 leden. Het is een hechte groep mannen met één en hetzelfde streven: het Evangelie zingend uitdragen, het liefst op een zo hoog mogelijk niveau.

Het koor repeteert wekelijks op maandagavond in de Pniëlkerk aan de Ghandistraat in Veenendaal.

Ben je man, houd je van zingen? Meld je dan aan voor de open repetitiemiddag op zaterdag 30 maart aanstaande. Vanaf 14.00 uur wordt er gerepeteerd en aan het einde van de middag voeren we de gerepeteerde stukken op voor publiek.

Om organisatorische redenen graag aanmelden via: vcmopenrepetitiemiddag@ziggo.nl.

Op DV 12 april 2019 geeft het VCM een Passie/Pasen concert in de Dorpskerk in Woudenberg en op DV 20 april

in de Westerkerk te Veenendaal.

 

 

Nederland viert in 2020: 75 jaar Bevrijding!

Zingen in de mooiste kerken van Nederland omdat Nederland 75 jaar is bevrijd!

Wat een schitterend moment om dit samen te vieren met muziek en zang.

Daarom zal er in januari 2020 een gemengd projectkoor starten waar jong en oud in mee kunnen zingen!

We gaan prachtige liederen zingen die met vrede en bevrijding te maken hebben.

Wie wil dit nu niet?

U kunt dit heugelijke feit met ons mee vieren en u nu al aanmelden voor dit gelegenheidskoor.

We gaan o.a. repeteren in de regio’s  Hardenberg, Nunspeet, Amersfoort, Veenendaal, regio Krimpen, Sliedrecht, Middelharnis en Goes!

De repetities vinden 1 maal per maand plaats en starten in januari 2020.

U ontvangt dan alle informatie met de muziek en oefenbestanden voor thuis.

De concerten zullen plaatsvinden rond Koningsdag en Bevrijdingsdag in 2020.

Voor meer informatie en opgave verwijs ik u naar de site: www.grootbevrijdingskoor.nl

 

Voorjaarsvergadering NPV

Hierbij nodigen wij u hartelijk uit voor de voorjaarsvergadering van de afdeling Rhenen-Elst-Achterberg van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) op D.V. donderdagavond 25 april 2019. De aanvang is 20.00 uur en deze vergadering wordt gehouden in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rhenen, Achterbergsestraatweg 59a.

Naast het huishoudelijk deel zal er een lezing gehouden worden met als thema `Vaccineren, een bewuste keus’, door de mevrouw Rineke Heij van het Landelijk Bureau van de NPV.

Hieronder de samenvatting:

 

Kies bewust…

Het onderwerp vaccinatie krijgt op dit moment veel aandacht. Voor meerdere mensen een moeilijk onderwerp. Dit geldt ook voor veel christenen.

Vaccinatie in Nederland gebeurt nog steeds op vrijwillige basis. Dat is iets wat belangrijk is. Het biedt ruimte om zelf een keuze te maken. Een keuze die voor veel mensen niet makkelijk is. Om tot een goede beargumenteerde en verantwoorde keuze te komen, is het nodig inzicht te hebben in de verschillende bestaande visies.

 

Rineke Heij, medewerker van de afdeling Advies & Toerusting van de NPV, zal deze avond vanuit Bijbels perspectief de afzonderlijke visies toelichten, zodat u een keuze kunt maken die past bij uw eigen overtuiging.

 

Wilt u vrijblijvend een nieuwsbrief ontvangen om zo op de hoogte te worden gehouden van het werk van de NPV? Stuur dan een e-mail naar: rhenen-elst@afdeling-npvzorg.nl

 

Bijbel vertaald in 44 nieuwe talen

Zo’n 77 miljoen mensen kunnen sinds 2018 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken één van de 44 talen waarin de Bijbel, of een deel ervan, vertaald werd. Dit meldt United Bible Societies (UBS) in zijn vertaalstatistiek over 2018.

In negen van die 44 talen – gesproken in onder meer Nigeria, Oeganda en Suriname – is de complete Bijbel nu voor het eerst beschikbaar. In 15 talen kwam het Nieuwe Testament af en in 20 talen gedeelten van de Bijbel. In totaal kwamen vertaalprojecten gereed in 66 talen, gesproken door 440 miljoen mensen. Hierbij ging het om nieuwe én vervangende vertalingen. De complete Bijbel is nu beschikbaar in 692 talen die door 5,6 miljard mensen gesproken worden. Het Nieuwe Testament is in nog eens 1.547 talen beschikbaar en 411 miljoen mensen kunnen nu gedeelten van de Bijbel lezen. In circa 4.000 van de 7.350 talen in de wereld is nog geen enkel bijbelgedeelte vertaald.

De UBS, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, wil in een ambitieus 20-jarenprogramma in 2038 in totaal 1.200 vertaalprojecten afronden.