Algemeen nieuws

 

Bedankt!

Langs deze weg willen mijn man en ik iedereen hartelijk danken voor de aandacht, steun en kaarten in de periode rond mijn rugoperatie. 

Vriendelijke groeten,
Hannie Franken

 

 

Terugblik marktdag

We mogen terugkijken op een bijzonder geslaagde marktdag met fantastisch weer en veel bezoekers. Tijdens de marktdag werd het prachtige bedrag van ruim € 14.000,00 bijeen gebracht. We bedanken alle sponsoren die het mogelijk maakten om deze dag te organiseren. Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die zich voor, tijdens en na de marktdag hebben ingezet. Zonder jullie hulp was het niet mogelijk geweest om de marktdag goed te laten verlopen. Fijn dat we op jullie medewerking konden rekenen! Bovenal gaat onze dank uit naar de Heere God die ons met elkaar de kracht gaf om deze dag te kunnen organiseren. Uit Zijn hand mochten we ook de mooie opbrengst ontvangen. Hem komt daarvoor alle eer en dank toe.

 

Inzameling t.b.v. de rommelmarkt 2019

Vanaf zaterdag 13 oktober a.s. starten we weer met het inzamelen van spullen voor de rommelmarkt van volgend jaar. Inleveren is ook in dit nieuwe seizoen iedere 2de zaterdag van de maand mogelijk tussen 11.00 en 12.00 uur op het parkeerterrein achter de kerk. Heeft u iets bruikbaars in de vorm van 2de hands kleding, klein meubilair, boeken, platen, speelgoed, gereedschap, klein elektronica (geen computers en grote TV’s), snuisterijen, huishoudelijke spullen, etc…? Wij nemen het graag in ontvangst.

 

Met vriendelijke groet,

De Rommelmarktcommissie

 


 

Derde zaterdag van de maand: tuinonderhoud kerk

Het onderhoud van de tuin en het terrein rondom de kerkgebouwen is steeds weer nodig. Dit onderhoud doen

wij altijd op de derde zaterdag van de maand, ‘s morgens tussen 9 en 12 uur. De eerstvolgende keer is dus op

20 oktober.

Wij kunnen hierbij de hulp van meer vrijwilligers heel goed gebruiken. Als u of jij mee wilt helpen kunt u zich opgeven bij Peter van Middendorp, via e-mail pvmiddendorp@gmail.com of via de mobiele telefoon/WhatsApp 06-10397238.  

 

     Afbeeldingsresultaat voor tuingereedschappen

 

 

 

Boekenkast

In de grote zaal van ‘PniŽl’ staat een vitrinekast die in het verleden werd gebruikt door de zendingscommissie voor hun boeken. Deze kast stond echter al geruime tijd leeg.

Iemand deed het voorstel om deze kast te gebruiken als ‘bibliotheek’, waaruit boeken kunnen worden meegenomen en na lezing weer kunnen worden teruggezet. Een heel goed idee, maar dan moeten er wel boeken zijn… Tijdens het inruimen van de rommelmarkt zijn er, als begin, een aantal boeken uitgehaald die nu een plaats hebben gekregen in de kast. Het is nog maar een plankje vol, maar we hopen dit nog uit te kunnen breiden.

U en jij bent dus vrij om deze boeken mee te nemen. Terugzetten mag, maar wanneer u het graag wilt houden, dan is dat ook prima. We hopen dat er veel gebruik van deze mogelijkheid zal worden gemaakt.

Er zijn ook nog exemplaren beschikbaar van de verschillende brochures die ds. Noorlander heeft geschreven met meditaties voor de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Voor velen in de gemeente zijn deze onbekend. Ze liggen ook in de kast om eventueel mee te nemen.

 

 

IsraŽlzondag
Zeventig jaar IsraŽl … teken van hoop!

 

En tůch …

Heel puntig typeren deze twee woorden de Bijbelse hoop. En tůch: ik weet dat Hij de toekomst in zijn hand heeft. Dat heeft Hij zelf beloofd! Daarom geloof ik dat, dwars door alles heen en tegen alles in.

Als er ťťn volk is, waaraan je kunt zien dat God dit waarmaakt, de hele geschiedenis door, dan is dat het volk IsraŽl. Alle hoop leek vervlogen. En tůch… na de nacht van de Tweede Wereldoorlog kreeg het volk een nieuw leven; zelfs een eigen plaats om te wonen. Nota bene in het ooit door God aan Abraham beloofde land. Na eeuwen van verstrooiing kwamen ze weer in een eigen land onder eigen bestuur. Dat gebeurde 70 jaar geleden.

Jaarlijks staat de kerk op de eerste zondag van oktober stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk. Dit jaar willen we niet alleen bidden voor IsraŽl, maar het ook feliciteren met dit bijzondere jubileum. We erkennen het als een zegen van God Die iets liet zien van Zijn trouw, dwars door alles heen, ook voor IsraŽl: en tůch…! Als het in de Bijbel over IsraŽl gaat, gaat het vaak over de hoop van IsraŽl. Door Jezus Christus mogen gelovigen uit de volkeren delen in de hoop waar IsraŽl al langer mee leefde, schrijft Paulus in Efeze 2. Zo mogen zij delen in de verwachting die God eerst aan IsraŽl schonk. Dat heeft ons ook vandaag iets te zeggen. Wie luistert naar de manier waarop IsraŽl nog steeds met die hoop leeft, zal er als christen door verrijkt worden. Velen in het Joodse volk hebben zich de eeuwen door vastgehouden aan de beloften van God in de Bijbel. ‘En tůch…’, dat is de samenvatting van veel gebeden die in de synagoge klinken. Wij geloven dat al Gods beloften ja en amen zijn door Jezus Christus. Daarover spreken wij, ook in IsraŽl, om van elkaar te leren. Wij van hen, en hopelijk zij van ons.

Andrť Pauw

 

  

Chr. Gemengd Koor “Coram Deo” verwelkomt graag nieuwe leden.

Misschien hebt u/jij wel eens ons koor Coram Deo bij een optreden horen zingen en vond u/jij het eigenlijk wel mooi. Zou u/jij niet ťťn of meerdere keren met ons willen meezingen? Dat kan!! U/jij bent van harte welkom om eens op een woensdagavond langs te komen en met ons mee te doen. We repeteren elke woensdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in een zaal van MFG “Het Bestegoed”,  Tabaksweg 20, Elst (U). Zangers van alle partijen zijn welkom.

De grondslag van ons christelijk gemengd koor is de Bijbel als Gods Woord en door middel van zang en muziek willen we die Bijbelse boodschap uitdragen in eigen uitvoeringen, optredens in algemene en christelijke woon- en zorgcentra en op uitnodiging als gastkoor bij uitvoeringen van andere koren. De bekende organist en musicus John Propitius is onze dirigent. Zie voor meer informatie over ons koor ook onze website www.coramdeo.nl.

 

 

CBB werkt aan HSV-grootletterbijbel

In samenwerking met de stichting Herziene Staten-vertaling en uitgeverij Royal Jongbloed zal de CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, komende maanden werken aan een grootletteruitgave van de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.

Deze grootletterbijbel komt dit najaar beschikbaar in zowel een gedrukte en ingebonden uitgave als een digitale e-Pub uitgave. De gedrukte versie zal uitgevoerd worden met leeslinten en zal uit tien ingebonden delen bestaan.

Met de e-Pub kan de tekst van de Bijbel in Herziene Statenvertaling vergroot worden op bijvoorbeeld een tablet

of naar ‘digitaal’ braille worden omgezet met behulp van een brailleleesregel.

De prijs van de grootletteruitgave is € 89,00. Bestellen kan via tel. 0341-565499 of via e-mail: info@cbb.nl.

 

 

PDC de Herberg

Excursie naar de Oude Kerk in Oosterbeek en een concert op 10 november a.s.

Na de ontvangst in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg om 10.30 uur, bezoeken wij de Oude Kerk in Oosterbeek. Dit is een pre-romaanse kerk uit de 10e eeuw. Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 speelde dit gebouw een cruciale rol. We krijgen daar een rondleiding.

’s Middags is het najaarsconcert onder leiding van Andrť van Vliet in het Koetshuis. Samen met door hem uitgekozen solisten en/of instrumentalisten zal hij een verrassend concert verzorgen. De aanvang is

14.30 uur. Vanaf 14.00 uur is er koffie en thee.

De kosten bedragen € 30,00 voor een volledig arrangement (bezoek kerk, lunchpakket en concert) of

€ 15,00 voor alleen het concert. De koffie is gratis.

Aanmelden kan bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl .

Telefonisch: 026-3342225

 

 

Leestip

 

De Dordtse Leerregels, een hertaling

Dr. W. Verboom

 

De Dordtse LeerregelsIn dit jaar, 2018, is het 400 jaar geleden dat in Dordrecht

de belangrijkste Nationale Synode uit de Nederlandse kerkgeschiedenis plaatsvond. Op deze synode werd onder andere de opdracht gegeven voor het opstellen van de Dordtse Leerregels, een belijdenisgeschrift waarin de leer van de uitverkiezing centraal staat en de leer van de Remonstranten bestreden wordt. Dit belijdenisgeschrift verscheen in 1619, maar is nog steeds inhoudelijk van

grote waarde. Tegelijkertijd geldt dat

het helaas bij velen onbekend is. Daarom heeft dr. W. Verboom besloten in de aanloop naar het herdenkingsjaar 2019 de tekst van de Dordtse Leerregels te hertalen naar modernere taal en van kanttekeningen te voorzien.

Deze uitgave van de Dordtse Leerregels is deze maand verschenen bij uitgeverij Boekencentrum en leent zich uitstekend voor iedereen om (nader) kennis te maken met

dit belijdenisgeschrift. De prijs is € 12,99.

 

Dr. W. Verboom is emeritus hoogleraar Geschiedenis van het Gereformeerd Protestantisme en houdt zich al vele jaren bezig met de betekenis van de belijdenisgeschriften voor nu. Eerder schreef hij een eigentijdse weergave van de Heidelbergse Catechismus.

 

 

 

 

 


 

‘400 jaar Synode van Dordrecht’, herdenkt u mee?

Op D.V. donderdag 1 november a.s. zal er een herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden over

‘400 jaar Synode van Dordrecht’.

Plaats van samenkomst is het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente, Achterbergsestraatweg 59a te Rhenen. Deze avond is georganiseerd op initiatief van de reformatorische kerken in Rhenen, Achterberg en Elst.

 

Wie verzorgen de lezingen?

 

Opening - door ds. J.H. de Vree:          

De aanleiding tot de Dordtse Synode

 

De heer L. van der Tang:

Belijnd belijden in een postmoderne tijd

 

De heer A.M. van Manen:                    

Toen de walvis aanspoelde en de staartster verscheen…

(vertelling voor de jeugd)

 

Sluiting - door ds. F. Mulder:                

De Dordtse Synode en de Statenvertaling

 

De collecte op deze avond zal bestemd zijn voor de

Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. Voor deze avond nodigen wij, gelet op het onderwerp, jong en oud van harte uit. Het belooft een leerzame avond te worden. De aanvang is 19.30 uur.