ANBI Diaconie

     
ANBI Diaconie
Als Hervormde Gemeente Hierden vallen wij onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De PKN heeft een zogenaamde ANBI-groepsbeschikking. Onze diaconie valt ook onder deze groepsbeschikking. Giften aan de diaconie zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.ANBI gegevensTenaamstelling: Diaconie van de Hervormde Gemeente Elst Ut 
Contactadres: Schoolweg 16, 3921 CE te Elst Ut 
Telefoon: 0318 - 471876  
RSIN (fiscaal nummer): 800114061
Bankrekening: NL34 FVLB 0635 8051 11

Bestuurssamenstelling
De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie verkozen door de diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Doelstelling
De diaconie deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.” Deze visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan.
Voor het beleidsplan klik hier.

Activiteiten
De activiteiten die vanuit de diaconie plaatsvinden worden gepubliceerd op de website van de kerk en in het kerkblad "De Petra". 

FinanciŽle verantwoording
Voor een samenvatting van het financiŽle resultaat van het afgelopen kalenderjaar en de begroting van het huidige kalenderjaar:
Resultaat 2016 en begroting 2017 Diaconie Elst Ut