Kerkenraad

 

 

 
Postadres:

Postbus 34
3920 DA  Elst (Utr.)
Algemeen-email

 

Preses:

L. Boon
Leen@ftr8.com

 

Scriba:

D. Druijff
scriba@hervormd-elst.nl

Diaconie:

A. Pauw
diaconie@hervormd-elst.nl

Kerkvoogdij:

G.J. Bouw
kerkvoogdij@hervormd-elst.nl